Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 157

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Rodzinny Ogród Działkowy „Słonecznik”, ul. Rąblowska 13 Lublin
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ULICE: Janowska w całości, Koło w całości, Lipska w całości, Parczewska w całości, Pod Gajem w całości, Rąblowska w całości, Stary Gaj w całości, Żeglarska str. parzysta od nr 2 do nr 8.
Liczba mieszkańców 977
Liczba wyborców 776
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Lublin 6
Sejmiku Województwa Lubelskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Lublin
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Lublin
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 783
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 783
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 701
3 Liczba kart niewykorzystanych 339
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 362
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 362
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 362
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 362
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 362
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dlzugosz magdalena annaDŁUGOSZ Magdalena Anna 37 wyższe Lublin 2 0.00055
0.55
2 kowalski marian januszKOWALSKI Marian Janusz 54 podstawowe Lublin 10 0.00276
2.76
3 kulesza jakubKULESZA Jakub 27 wyższe Puławy 7 0.00193
1.93
4 kunc joannaKUNC Joanna 42 wyższe Świdnik 1 0.00028
0.28
5 tulzajew sylwester karolTUŁAJEW Sylwester Karol 36 wyższe Lublin 111 0.03066
30.66
6 zzzuk krzysztof janŻUK Krzysztof Jan 61 wyższe ekonomiczne Lublin 231 0.06381
63.81
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 783
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 700
3 Liczba kart niewykorzystanych 339
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 362
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 362
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 362
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 356
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piotrowski ryszard mieczyslzawPIOTROWSKI Ryszard Mieczysław 66 Chełm 4 0.00112
1.12
2 kryszczuk irena janinaKRYSZCZUK Irena Janina 65 Chełm 0 0
0.00
3 czyzzzma ryszard janCZYŻMA Ryszard Jan 69 Chełm 0 0
0.00
4 lzadny patrykŁADNY Patryk 21 Lublin 5 0.0014
1.40
5 kulawczuk malzgorzata michalinaKULAWCZUK Małgorzata Michalina 38 Chełm 2 0.00056
0.56
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 augustyniak anna jolantaAUGUSTYNIAK Anna Jolanta 48 Lublin 8 0.00225
2.25
2 bienzko renataBIEŃKO Renata 48 Lublin 7 0.00197
1.97
3 kicinzska kinga dorotaKICIŃSKA Kinga Dorota 34 Lublin 0 0
0.00
4 siek marzenaSIEK Marzena 56 Lublin 7 0.00197
1.97
5 nowak konrad arturNOWAK Konrad Artur 33 Lublin 0 0
0.00
6 lipinzski robertLIPIŃSKI Robert 39 Lublin 0 0
0.00
7 dobraczynzski mateusz antoniDOBRACZYŃSKI Mateusz Antoni 26 Huta 0 0
0.00
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sosnowska edyta katarzynaSOSNOWSKA Edyta Katarzyna 44 Lublin 1 0.00028
0.28
2 siczek slzawomir tomaszSICZEK Sławomir Tomasz 61 Lublin 2 0.00056
0.56
3 hulip kamilHULIP Kamil 22 Lubień 0 0
0.00
4 wojciechowska-jezdrzejczyk magdalena mariolaWOJCIECHOWSKA-JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola 50 Kazimierz Dolny 0 0
0.00
5 ciolzek bogdanCIOŁEK Bogdan 56 Lubartów 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bury jacekBURY Jacek 51 Marysin 59 0.01657
16.57
2 lisowska bozzzena grazzzynaLISOWSKA Bożena Grażyna 55 Lublin 26 0.0073
7.30
3 wasilewski adam jerzyWASILEWSKI Adam Jerzy 68 Lublin 21 0.0059
5.90
4 nabozzzna iwona mariaNABOŻNA Iwona Maria 51 Lublin 18 0.00506
5.06
5 komorski krzysztofKOMORSKI Krzysztof 35 Lublin 10 0.00281
2.81
6 lipinzska emilia elizaLIPIŃSKA Emilia Eliza 34 Lublin 8 0.00225
2.25
7 kaminzski krzysztof zbigniewKAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew 61 Lublin 3 0.00084
0.84
Razem 145
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 145

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurczuk grzegorzKURCZUK Grzegorz 69 Szerokie 6 0.00169
1.69
2 kiszczak stanislzawKISZCZAK Stanisław 58 Lublin 2 0.00056
0.56
3 kowalska barbaraKOWALSKA Barbara 52 Lublin 2 0.00056
0.56
4 przech marcin michalzPRZECH Marcin Michał 51 Lublin 1 0.00028
0.28
5 rojek grazzzyna irenaROJEK Grażyna Irena 64 Lublin 0 0
0.00
6 wieczorek sylwia annaWIECZOREK Sylwia Anna 38 Lublin 1 0.00028
0.28
7 orlzowski miroslzawORŁOWSKI Mirosław 66 Lublin 1 0.00028
0.28
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trysinzski piotrTRYSIŃSKI Piotr 26 Lublin 0 0
0.00
2 samolinzska annaSAMOLIŃSKA Anna 62 Lublin 3 0.00084
0.84
3 zielinzski kamilZIELIŃSKI Kamil 23 Lublin 1 0.00028
0.28
4 cieszkowska eliza mariaCIESZKOWSKA Eliza Maria 29 Lublin 0 0
0.00
5 kaczynzski marcin lzukaszKACZYŃSKI Marcin Łukasz 40 Lublin 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mulak marcin michalzMULAK Marcin Michał 43 Lublin 1 0.00028
0.28
2 kaminzska-smyl jadwigaKAMIŃSKA-SMYL Jadwiga 64 Lublin 0 0
0.00
3 mekler rafalzMEKLER Rafał 36 Radzyń Podlaski 0 0
0.00
4 welman mateusz lzukaszWELMAN Mateusz Łukasz 27 Lublin 0 0
0.00
5 jaszczuk edyta annaJASZCZUK Edyta Anna 48 Lublin 1 0.00028
0.28
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski wojciech janGÓRSKI Wojciech Jan 61 Lublin 5 0.0014
1.40
2 kokot janKOKOT Jan 30 Chodel 1 0.00028
0.28
3 dybiec andrzej henrykDYBIEC Andrzej Henryk 55 Lublin 0 0
0.00
4 staniak beataSTANIAK Beata 40 Lublin 4 0.00112
1.12
5 ksiezzzzopolska-bachmatiuk hanna krystynaKSIĘŻOPOLSKA-BACHMATIUK Hanna Krystyna 72 Lublin 1 0.00028
0.28
6 lzadziak patrycja annaŁADZIAK Patrycja Anna 27 Lublin 1 0.00028
0.28
7 wozzniak tadeuszWOŹNIAK Tadeusz 62 Lublin 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulicki rafalz januszKULICKI Rafał Janusz 24 Lublin 3 0.00084
0.84
2 szwieboda lzukaszŚWIEBODA Łukasz 37 Lublin 0 0
0.00
3 kolzodziej anna dominikaKOŁODZIEJ Anna Dominika 37 Lublin 0 0
0.00
4 pomorski adamPOMORSKI Adam 35 Lublin 1 0.00028
0.28
5 smyk magdaSMYK Magda 37 Spiczyn 0 0
0.00
6 jarosz pawelzJAROSZ Paweł 43 Moszna 0 0
0.00
7 wozzna annaWOŹNA Anna 22 Lublin 1 0.00028
0.28
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ryba mieczyslzaw stanislzawRYBA Mieczysław Stanisław 49 Lublin 77 0.02163
21.63
2 wojciechowski zbigniew czeslzawWOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław 56 Lublin 20 0.00562
5.62
3 bender-motyka bogna mariaBENDER-MOTYKA Bogna Maria 55 Lublin 12 0.00337
3.37
4 ronek dorotaRONEK Dorota 48 Lublin 8 0.00225
2.25
5 nikiel irmina annaNIKIEL Irmina Anna 61 Lublin 4 0.00112
1.12
6 mezdykowski czeslzawMĘDYKOWSKI Czesław 63 Lublin 5 0.0014
1.40
7 tokarski tomasz krzysztofTOKARSKI Tomasz Krzysztof 28 Lublin 10 0.00281
2.81
Razem 136
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 136

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 osadczy wlzodzimierzOSADCZY Włodzimierz 49 Lublin 0 0
0.00
2 bodio-cichy cecylia jadwigaBODIO-CICHY Cecylia Jadwiga 68 Lublin 0 0
0.00
3 gorczyca hubert janGORCZYCA Hubert Jan 43 Lublin 0 0
0.00
4 domanzski boleslzawDOMAŃSKI Bolesław 71 Lublin 1 0.00028
0.28
5 rogalska emilia magdalenaROGALSKA Emilia Magdalena 36 Lublin 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzko renataMAŃKO Renata 49 Turka 0 0
0.00
2 nakonieczny przemyslzaw tadeuszNAKONIECZNY Przemysław Tadeusz 45 Puławy 0 0
0.00
3 kusyk anna barbaraKUSYK Anna Barbara 34 Kock 0 0
0.00
4 gezbala andrzej wieslzawGĘBALA Andrzej Wiesław 68 Lublin 2 0.00056
0.56
5 wierzchowski maciej piotrWIERZCHOWSKI Maciej Piotr 34 Ożarów 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 783
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 783
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 701
3 Liczba kart niewykorzystanych 339
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 362
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 362
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 362
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 362
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 362
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 popiel piotr michalzPOPIEL Piotr Michał 38 Lublin 89 0.02459
24.59
2 gawryszczak piotr zbigniewGAWRYSZCZAK Piotr Zbigniew 53 Lublin 2 0.00055
0.55
3 szczepanowski andrzej janSZCZEPANOWSKI Andrzej Jan 70 Lublin 8 0.00221
2.21
4 dados krystyna celinaDADOS Krystyna Celina 63 Lublin 6 0.00166
1.66
5 baranowska dorotaBARANOWSKA Dorota 39 Lublin 4 0.0011
1.10
6 sawicka agnieszkaSAWICKA Agnieszka 36 Lublin 5 0.00138
1.38
7 stachyra jacek wojciechSTACHYRA Jacek Wojciech 50 Lublin 5 0.00138
1.38
Razem 119
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 119

Lista nr 13 - KWW MIASTO DLA LUDZI-LUBELSKI RUCH MIEJSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 furmaniak szymonFURMANIAK Szymon 34 Lublin 1 0.00028
0.28
2 koguciuk karolina agataKOGUCIUK Karolina Agata 37 Lublin 0 0
0.00
3 unilzowski filipUNIŁOWSKI Filip 18 Lublin 0 0
0.00
4 pietraszko irmina wandaPIETRASZKO Irmina Wanda 55 Lublin 3 0.00083
0.83
5 grunwald arkadiusz danielGRUNWALD Arkadiusz Daniel 19 Lublin 0 0
0.00
6 kozlzowska barbara urszulaKOZŁOWSKA Barbara Urszula 60 Lublin 0 0
0.00
7 samolej michalz tomaszSAMOLEJ Michał Tomasz 38 Lublin 1 0.00028
0.28
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 14 - KWW „MY Z LUBLINA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 knap jakub krzysztofKNAP Jakub Krzysztof 34 Lublin 5 0.00138
1.38
2 szmiech-lachowicz karolina barbaraŚMIECH-LACHOWICZ Karolina Barbara 27 Lublin 2 0.00055
0.55
3 kowalska agata antoninaKOWALSKA Agata Antonina 33 Lublin 1 0.00028
0.28
4 kania tadeuszKANIA Tadeusz 60 Lublin 0 0
0.00
5 marciniak janusz piotrMARCINIAK Janusz Piotr 73 Lublin 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 15 - KWW KUKIZ - WOLNOŚĆ - LUBELSCY PATRIOCI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tylus malzgorzata anetaTYLUS Małgorzata Aneta 34 Lublin 9 0.00249
2.49
2 butrynzski pawelz maciejBUTRYŃSKI Paweł Maciej 48 Lublin 3 0.00083
0.83
patryk norbert kolzbykoPatryk Norbert KOŁBYKO XXXXX 0
0.00
4 romanowska malzgorzataROMANOWSKA Małgorzata 44 Lublin 0 0
0.00
5 flisiak monikaFLISIAK Monika 29 Lublin 1 0.00028
0.28
6 maliszczak paulinaMALISZCZAK Paulina 31 Lublin 1 0.00028
0.28
7 kasperek krzysztof grzegorzKASPEREK Krzysztof Grzegorz 46 Lublin 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 16 - KWW JOANNA KUNC WIS LUBLIN KORNEL MORAWIECKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kusak dariusz slzawomirKUSAK Dariusz Sławomir 58 Lublin 0 0
0.00
2 kozlzowski zbigniew slzawomirKOZŁOWSKI Zbigniew Sławomir 63 Lublin 0 0
0.00
3 odzioba sylwia annaODZIOBA Sylwia Anna 26 Lublin 1 0.00028
0.28
4 marek piotrMAREK Piotr 30 Lublin 0 0
0.00
5 wnuczek anna edytaWNUCZEK Anna Edyta 50 Lublin 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 17 - KWW KRZYSZTOF ŻUK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stepaniuk-kuszmierzak beata elzzzbietaSTEPANIUK-KUŚMIERZAK Beata Elżbieta 30 Lublin 31 0.00856
8.56
2 daniewski leszek kazimierzDANIEWSKI Leszek Kazimierz 66 Lublin 150 0.04144
41.44
3 kolzodziejczyk marek waldemarKOŁODZIEJCZYK Marek Waldemar 58 Lublin 4 0.0011
1.10
4 dados elzzzbieta jolantaDADOS Elżbieta Jolanta 74 Lublin 16 0.00442
4.42
5 chodunz piotr wojciechCHODUŃ Piotr Wojciech 48 Lublin 9 0.00249
2.49
6 krzyzzzanowska aleksandraKRZYŻANOWSKA Aleksandra 37 Lublin 4 0.0011
1.10
7 zyglewski waldemar miroslzawZYGLEWSKI Waldemar Mirosław 58 Lublin 1 0.00028
0.28
Razem 215
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 215