Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 156

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego Filia nr 36, ul. Zygmunta Augusta 15 Lublin
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ULICE: Józefa Franczaka „Lalka” str. parzysta w całości i str. nieparzysta od nr 35 do końca, Kazimierza Jagiellończyka w całości, Królowej Bony w całości, Władysława Warneńczyka w całości, Zygmunta Augusta w całości, Zygmunta Starego w całości.
Liczba mieszkańców 3084
Liczba wyborców 2303
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Lublin 5
Sejmiku Województwa Lubelskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Lublin
  • Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 5
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Lublin
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2310
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2310
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2061
3 Liczba kart niewykorzystanych 905
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1156
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1156
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1156
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1156
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1150
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dlzugosz magdalena annaDŁUGOSZ Magdalena Anna 37 wyższe Lublin 22 0.00191
1.91
2 kowalski marian januszKOWALSKI Marian Janusz 54 podstawowe Lublin 14 0.00122
1.22
3 kulesza jakubKULESZA Jakub 27 wyższe Puławy 47 0.00409
4.09
4 kunc joannaKUNC Joanna 42 wyższe Świdnik 9 0.00078
0.78
5 tulzajew sylwester karolTUŁAJEW Sylwester Karol 36 wyższe Lublin 327 0.02843
28.43
6 zzzuk krzysztof janŻUK Krzysztof Jan 61 wyższe ekonomiczne Lublin 731 0.06357
63.57
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2310
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2310
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2057
3 Liczba kart niewykorzystanych 901
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1156
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1156
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1156
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1156
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1145
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 derewenda robertDEREWENDA Robert 41 Lublin 63 0.0055
5.50
2 budzynzska justyna martaBUDZYŃSKA Justyna Marta 33 Lublin 72 0.00629
6.29
3 bielak eugeniuszBIELAK Eugeniusz 59 Lublin 177 0.01546
15.46
4 brodowska krystynaBRODOWSKA Krystyna 60 Lublin 53 0.00463
4.63
5 skrzypczak piotr jozzefSKRZYPCZAK Piotr Józef 40 Lublin 21 0.00183
1.83
6 wozjcik joannaWÓJCIK Joanna 47 Lublin 13 0.00114
1.14
7 kahlan jerzyKAHLAN Jerzy 71 Lublin 2 0.00017
0.17
8 kostecki dawid cyprianKOSTECKI Dawid Cyprian 28 Lublin 10 0.00087
0.87
Razem 411
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 411

Lista nr 13 - KWW MIASTO DLA LUDZI-LUBELSKI RUCH MIEJSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk krzysztofSZEWCZYK Krzysztof 66 Lublin 3 0.00026
0.26
2 wezgrzyn barbaraWĘGRZYN Barbara 57 Lublin 4 0.00035
0.35
3 skiba jacek grzegorzSKIBA Jacek Grzegorz 41 Lublin 3 0.00026
0.26
4 kwiecinzska-gozzdzik iwona mariaKWIECIŃSKA-GOŹDZIK Iwona Maria 57 Lublin 7 0.00061
0.61
5 marciniak sebastian bernardMARCINIAK Sebastian Bernard 37 Lublin 0 0
0.00
6 dolecka anna jadwigaDOLECKA Anna Jadwiga 62 Lublin 9 0.00079
0.79
7 pawelec wlzodzimierzPAWELEC Włodzimierz 35 Lublin 16 0.0014
1.40
8 kowalczyk zbigniew julianKOWALCZYK Zbigniew Julian 46 Lublin 3 0.00026
0.26
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 14 - KWW „MY Z LUBLINA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skubisz krystian pawelzSKUBISZ Krystian Paweł 51 Lublin 1 9.0E-5
0.09
2 piaztek konradPIĄTEK Konrad 36 Lublin 5 0.00044
0.44
3 dul grzegorz tadeuszDUL Grzegorz Tadeusz 35 Lublin 1 9.0E-5
0.09
4 krzyzzzanowska agnieszka zofiaKRZYŻANOWSKA Agnieszka Zofia 46 Lublin 1 9.0E-5
0.09
5 samojlzowicz anna katarzynaSAMOJŁOWICZ Anna Katarzyna 37 Lublin 3 0.00026
0.26
6 mrozik stanislzawaMROZIK Stanisława 59 Lublin 1 9.0E-5
0.09
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 15 - KWW KUKIZ - WOLNOŚĆ - LUBELSCY PATRIOCI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stefanzska kinga ilonaSTEFAŃSKA Kinga Ilona 25 Lublin 26 0.00227
2.27
2 pasieczny adam sylwesterPASIECZNY Adam Sylwester 31 Lublin 9 0.00079
0.79
3 zarajczyk izabela malzgorzataZARAJCZYK Izabela Małgorzata 45 Lublin 0 0
0.00
4 kuszmirski michalz lzukaszKUŚMIRSKI Michał Łukasz 21 Lublin 8 0.0007
0.70
5 zarychta jolanta martaZARYCHTA Jolanta Marta 41 Lublin 1 9.0E-5
0.09
6 krozlikowski piotr dawidKRÓLIKOWSKI Piotr Dawid 20 Lublin 3 0.00026
0.26
7 dobiecki mateuszDOBIECKI Mateusz 20 Lublin 4 0.00035
0.35
8 maksym pawelzMAKSYM Paweł 42 Lublin 5 0.00044
0.44
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 16 - KWW JOANNA KUNC WIS LUBLIN KORNEL MORAWIECKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzko olga martaMAŃKO Olga Marta 29 Lublin 0 0
0.00
2 wilczynzski henryk michalzWILCZYŃSKI Henryk Michał 64 Lublin 0 0
0.00
3 ostaszewska olga mariaOSTASZEWSKA Olga Maria 56 Lublin 2 0.00017
0.17
4 wnuczek albert oskarWNUCZEK Albert Oskar 21 Lublin 5 0.00044
0.44
5 wozzniak bartosz marekWOŹNIAK Bartosz Marek 29 Lublin 0 0
0.00
6 szymczyk monika annaSZYMCZYK Monika Anna 35 Lublin 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 17 - KWW KRZYSZTOF ŻUK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzuk krzysztof janŻUK Krzysztof Jan 61 Lublin 203 0.01773
17.73
2 wcislzo marta annaWCISŁO Marta Anna 49 Lublin 194 0.01694
16.94
3 margul bartoszMARGUL Bartosz 44 Lublin 168 0.01467
14.67
4 osinzski adam bogdanOSIŃSKI Adam Bogdan 70 Lublin 3 0.00026
0.26
5 targonzski zbigniew piotrTARGOŃSKI Zbigniew Piotr 63 Lublin 15 0.00131
1.31
6 stasiak mieczyslzaw antoniSTASIAK Mieczysław Antoni 62 Lublin 2 0.00017
0.17
7 lzukasiak grazzzyna ewaŁUKASIAK Grażyna Ewa 61 Lublin 4 0.00035
0.35
8 kaminzska magdalenaKAMIŃSKA Magdalena 50 Lublin 25 0.00218
2.18
Razem 614
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 614
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2310
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2047
3 Liczba kart niewykorzystanych 891
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1156
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1157
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1156
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1137
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piotrowski ryszard mieczyslzawPIOTROWSKI Ryszard Mieczysław 66 Chełm 17 0.0015
1.50
2 kryszczuk irena janinaKRYSZCZUK Irena Janina 65 Chełm 2 0.00018
0.18
3 czyzzzma ryszard janCZYŻMA Ryszard Jan 69 Chełm 0 0
0.00
4 lzadny patrykŁADNY Patryk 21 Lublin 18 0.00158
1.58
5 kulawczuk malzgorzata michalinaKULAWCZUK Małgorzata Michalina 38 Chełm 4 0.00035
0.35
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 augustyniak anna jolantaAUGUSTYNIAK Anna Jolanta 48 Lublin 35 0.00308
3.08
2 bienzko renataBIEŃKO Renata 48 Lublin 7 0.00062
0.62
3 kicinzska kinga dorotaKICIŃSKA Kinga Dorota 34 Lublin 5 0.00044
0.44
4 siek marzenaSIEK Marzena 56 Lublin 1 9.0E-5
0.09
5 nowak konrad arturNOWAK Konrad Artur 33 Lublin 14 0.00123
1.23
6 lipinzski robertLIPIŃSKI Robert 39 Lublin 8 0.0007
0.70
7 dobraczynzski mateusz antoniDOBRACZYŃSKI Mateusz Antoni 26 Huta 1 9.0E-5
0.09
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sosnowska edyta katarzynaSOSNOWSKA Edyta Katarzyna 44 Lublin 6 0.00053
0.53
2 siczek slzawomir tomaszSICZEK Sławomir Tomasz 61 Lublin 1 9.0E-5
0.09
3 hulip kamilHULIP Kamil 22 Lubień 2 0.00018
0.18
4 wojciechowska-jezdrzejczyk magdalena mariolaWOJCIECHOWSKA-JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola 50 Kazimierz Dolny 0 0
0.00
5 ciolzek bogdanCIOŁEK Bogdan 56 Lubartów 1 9.0E-5
0.09
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bury jacekBURY Jacek 51 Marysin 143 0.01258
12.58
2 lisowska bozzzena grazzzynaLISOWSKA Bożena Grażyna 55 Lublin 79 0.00695
6.95
3 wasilewski adam jerzyWASILEWSKI Adam Jerzy 68 Lublin 52 0.00457
4.57
4 nabozzzna iwona mariaNABOŻNA Iwona Maria 51 Lublin 58 0.0051
5.10
5 komorski krzysztofKOMORSKI Krzysztof 35 Lublin 27 0.00237
2.37
6 lipinzska emilia elizaLIPIŃSKA Emilia Eliza 34 Lublin 31 0.00273
2.73
7 kaminzski krzysztof zbigniewKAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew 61 Lublin 15 0.00132
1.32
Razem 405
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 405

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurczuk grzegorzKURCZUK Grzegorz 69 Szerokie 12 0.00106
1.06
2 kiszczak stanislzawKISZCZAK Stanisław 58 Lublin 4 0.00035
0.35
3 kowalska barbaraKOWALSKA Barbara 52 Lublin 4 0.00035
0.35
4 przech marcin michalzPRZECH Marcin Michał 51 Lublin 4 0.00035
0.35
5 rojek grazzzyna irenaROJEK Grażyna Irena 64 Lublin 2 0.00018
0.18
6 wieczorek sylwia annaWIECZOREK Sylwia Anna 38 Lublin 2 0.00018
0.18
7 orlzowski miroslzawORŁOWSKI Mirosław 66 Lublin 1 9.0E-5
0.09
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trysinzski piotrTRYSIŃSKI Piotr 26 Lublin 3 0.00026
0.26
2 samolinzska annaSAMOLIŃSKA Anna 62 Lublin 2 0.00018
0.18
3 zielinzski kamilZIELIŃSKI Kamil 23 Lublin 0 0
0.00
4 cieszkowska eliza mariaCIESZKOWSKA Eliza Maria 29 Lublin 2 0.00018
0.18
5 kaczynzski marcin lzukaszKACZYŃSKI Marcin Łukasz 40 Lublin 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mulak marcin michalzMULAK Marcin Michał 43 Lublin 11 0.00097
0.97
2 kaminzska-smyl jadwigaKAMIŃSKA-SMYL Jadwiga 64 Lublin 4 0.00035
0.35
3 mekler rafalzMEKLER Rafał 36 Radzyń Podlaski 0 0
0.00
4 welman mateusz lzukaszWELMAN Mateusz Łukasz 27 Lublin 6 0.00053
0.53
5 jaszczuk edyta annaJASZCZUK Edyta Anna 48 Lublin 0 0
0.00
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski wojciech janGÓRSKI Wojciech Jan 61 Lublin 34 0.00299
2.99
2 kokot janKOKOT Jan 30 Chodel 15 0.00132
1.32
3 dybiec andrzej henrykDYBIEC Andrzej Henryk 55 Lublin 5 0.00044
0.44
4 staniak beataSTANIAK Beata 40 Lublin 16 0.00141
1.41
5 ksiezzzzopolska-bachmatiuk hanna krystynaKSIĘŻOPOLSKA-BACHMATIUK Hanna Krystyna 72 Lublin 4 0.00035
0.35
6 lzadziak patrycja annaŁADZIAK Patrycja Anna 27 Lublin 13 0.00114
1.14
7 wozzniak tadeuszWOŹNIAK Tadeusz 62 Lublin 6 0.00053
0.53
Razem 93
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 93

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulicki rafalz januszKULICKI Rafał Janusz 24 Lublin 12 0.00106
1.06
2 szwieboda lzukaszŚWIEBODA Łukasz 37 Lublin 1 9.0E-5
0.09
3 kolzodziej anna dominikaKOŁODZIEJ Anna Dominika 37 Lublin 3 0.00026
0.26
4 pomorski adamPOMORSKI Adam 35 Lublin 1 9.0E-5
0.09
5 smyk magdaSMYK Magda 37 Spiczyn 2 0.00018
0.18
6 jarosz pawelzJAROSZ Paweł 43 Moszna 0 0
0.00
7 wozzna annaWOŹNA Anna 22 Lublin 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ryba mieczyslzaw stanislzawRYBA Mieczysław Stanisław 49 Lublin 226 0.01988
19.88
2 wojciechowski zbigniew czeslzawWOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław 56 Lublin 97 0.00853
8.53
3 bender-motyka bogna mariaBENDER-MOTYKA Bogna Maria 55 Lublin 26 0.00229
2.29
4 ronek dorotaRONEK Dorota 48 Lublin 30 0.00264
2.64
5 nikiel irmina annaNIKIEL Irmina Anna 61 Lublin 13 0.00114
1.14
6 mezdykowski czeslzawMĘDYKOWSKI Czesław 63 Lublin 2 0.00018
0.18
7 tokarski tomasz krzysztofTOKARSKI Tomasz Krzysztof 28 Lublin 32 0.00281
2.81
Razem 426
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 426

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 osadczy wlzodzimierzOSADCZY Włodzimierz 49 Lublin 0 0
0.00
2 bodio-cichy cecylia jadwigaBODIO-CICHY Cecylia Jadwiga 68 Lublin 1 9.0E-5
0.09
3 gorczyca hubert janGORCZYCA Hubert Jan 43 Lublin 1 9.0E-5
0.09
4 domanzski boleslzawDOMAŃSKI Bolesław 71 Lublin 0 0
0.00
5 rogalska emilia magdalenaROGALSKA Emilia Magdalena 36 Lublin 2 0.00018
0.18
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzko renataMAŃKO Renata 49 Turka 5 0.00044
0.44
2 nakonieczny przemyslzaw tadeuszNAKONIECZNY Przemysław Tadeusz 45 Puławy 2 0.00018
0.18
3 kusyk anna barbaraKUSYK Anna Barbara 34 Kock 1 9.0E-5
0.09
4 gezbala andrzej wieslzawGĘBALA Andrzej Wiesław 68 Lublin 3 0.00026
0.26
5 wierzchowski maciej piotrWIERZCHOWSKI Maciej Piotr 34 Ożarów 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11