Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 131

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole nr 59, ul. Niepodległości 12a Lublin
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ULICE: Niepodległości str. parzysta od nr 14 do nr 24, Tumidajskiego str. parzysta od nr 8 do nr 16.
Liczba mieszkańców 1693
Liczba wyborców 1459
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Lublin 5
Sejmiku Województwa Lubelskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 5
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Prezydenta Miasta Lublin
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1462
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1462
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1332
3 Liczba kart niewykorzystanych 513
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 819
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 819
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 818
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 818
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 806
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 derewenda robertDEREWENDA Robert 41 Lublin 157 0.01948
19.48
2 budzynzska justyna martaBUDZYŃSKA Justyna Marta 33 Lublin 49 0.00608
6.08
3 bielak eugeniuszBIELAK Eugeniusz 59 Lublin 59 0.00732
7.32
4 brodowska krystynaBRODOWSKA Krystyna 60 Lublin 21 0.00261
2.61
5 skrzypczak piotr jozzefSKRZYPCZAK Piotr Józef 40 Lublin 19 0.00236
2.36
6 wozjcik joannaWÓJCIK Joanna 47 Lublin 9 0.00112
1.12
7 kahlan jerzyKAHLAN Jerzy 71 Lublin 1 0.00012
0.12
8 kostecki dawid cyprianKOSTECKI Dawid Cyprian 28 Lublin 6 0.00074
0.74
Razem 321
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 321

Lista nr 13 - KWW MIASTO DLA LUDZI-LUBELSKI RUCH MIEJSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk krzysztofSZEWCZYK Krzysztof 66 Lublin 2 0.00025
0.25
2 wezgrzyn barbaraWĘGRZYN Barbara 57 Lublin 1 0.00012
0.12
3 skiba jacek grzegorzSKIBA Jacek Grzegorz 41 Lublin 3 0.00037
0.37
4 kwiecinzska-gozzdzik iwona mariaKWIECIŃSKA-GOŹDZIK Iwona Maria 57 Lublin 0 0
0.00
5 marciniak sebastian bernardMARCINIAK Sebastian Bernard 37 Lublin 1 0.00012
0.12
6 dolecka anna jadwigaDOLECKA Anna Jadwiga 62 Lublin 1 0.00012
0.12
7 pawelec wlzodzimierzPAWELEC Włodzimierz 35 Lublin 1 0.00012
0.12
8 kowalczyk zbigniew julianKOWALCZYK Zbigniew Julian 46 Lublin 2 0.00025
0.25
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 14 - KWW „MY Z LUBLINA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skubisz krystian pawelzSKUBISZ Krystian Paweł 51 Lublin 0 0
0.00
2 piaztek konradPIĄTEK Konrad 36 Lublin 2 0.00025
0.25
3 dul grzegorz tadeuszDUL Grzegorz Tadeusz 35 Lublin 1 0.00012
0.12
4 krzyzzzanowska agnieszka zofiaKRZYŻANOWSKA Agnieszka Zofia 46 Lublin 4 0.0005
0.50
5 samojlzowicz anna katarzynaSAMOJŁOWICZ Anna Katarzyna 37 Lublin 0 0
0.00
6 mrozik stanislzawaMROZIK Stanisława 59 Lublin 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 15 - KWW KUKIZ - WOLNOŚĆ - LUBELSCY PATRIOCI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stefanzska kinga ilonaSTEFAŃSKA Kinga Ilona 25 Lublin 6 0.00074
0.74
2 pasieczny adam sylwesterPASIECZNY Adam Sylwester 31 Lublin 3 0.00037
0.37
3 zarajczyk izabela malzgorzataZARAJCZYK Izabela Małgorzata 45 Lublin 0 0
0.00
4 kuszmirski michalz lzukaszKUŚMIRSKI Michał Łukasz 21 Lublin 2 0.00025
0.25
5 zarychta jolanta martaZARYCHTA Jolanta Marta 41 Lublin 1 0.00012
0.12
6 krozlikowski piotr dawidKRÓLIKOWSKI Piotr Dawid 20 Lublin 0 0
0.00
7 dobiecki mateuszDOBIECKI Mateusz 20 Lublin 1 0.00012
0.12
8 maksym pawelzMAKSYM Paweł 42 Lublin 1 0.00012
0.12
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 16 - KWW JOANNA KUNC WIS LUBLIN KORNEL MORAWIECKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzko olga martaMAŃKO Olga Marta 29 Lublin 1 0.00012
0.12
2 wilczynzski henryk michalzWILCZYŃSKI Henryk Michał 64 Lublin 0 0
0.00
3 ostaszewska olga mariaOSTASZEWSKA Olga Maria 56 Lublin 0 0
0.00
4 wnuczek albert oskarWNUCZEK Albert Oskar 21 Lublin 0 0
0.00
5 wozzniak bartosz marekWOŹNIAK Bartosz Marek 29 Lublin 0 0
0.00
6 szymczyk monika annaSZYMCZYK Monika Anna 35 Lublin 1 0.00012
0.12
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 17 - KWW KRZYSZTOF ŻUK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzuk krzysztof janŻUK Krzysztof Jan 61 Lublin 146 0.01811
18.11
2 wcislzo marta annaWCISŁO Marta Anna 49 Lublin 193 0.02395
23.95
3 margul bartoszMARGUL Bartosz 44 Lublin 31 0.00385
3.85
4 osinzski adam bogdanOSIŃSKI Adam Bogdan 70 Lublin 59 0.00732
7.32
5 targonzski zbigniew piotrTARGOŃSKI Zbigniew Piotr 63 Lublin 4 0.0005
0.50
6 stasiak mieczyslzaw antoniSTASIAK Mieczysław Antoni 62 Lublin 1 0.00012
0.12
7 lzukasiak grazzzyna ewaŁUKASIAK Grażyna Ewa 61 Lublin 2 0.00025
0.25
8 kaminzska magdalenaKAMIŃSKA Magdalena 50 Lublin 15 0.00186
1.86
Razem 451
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 451
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1462
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1331
3 Liczba kart niewykorzystanych 512
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 819
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 818
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 818
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 796
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piotrowski ryszard mieczyslzawPIOTROWSKI Ryszard Mieczysław 66 Chełm 8 0.00101
1.01
2 kryszczuk irena janinaKRYSZCZUK Irena Janina 65 Chełm 1 0.00013
0.13
3 czyzzzma ryszard janCZYŻMA Ryszard Jan 69 Chełm 0 0
0.00
4 lzadny patrykŁADNY Patryk 21 Lublin 1 0.00013
0.13
5 kulawczuk malzgorzata michalinaKULAWCZUK Małgorzata Michalina 38 Chełm 2 0.00025
0.25
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 augustyniak anna jolantaAUGUSTYNIAK Anna Jolanta 48 Lublin 21 0.00264
2.64
2 bienzko renataBIEŃKO Renata 48 Lublin 4 0.0005
0.50
3 kicinzska kinga dorotaKICIŃSKA Kinga Dorota 34 Lublin 8 0.00101
1.01
4 siek marzenaSIEK Marzena 56 Lublin 7 0.00088
0.88
5 nowak konrad arturNOWAK Konrad Artur 33 Lublin 1 0.00013
0.13
6 lipinzski robertLIPIŃSKI Robert 39 Lublin 1 0.00013
0.13
7 dobraczynzski mateusz antoniDOBRACZYŃSKI Mateusz Antoni 26 Huta 1 0.00013
0.13
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sosnowska edyta katarzynaSOSNOWSKA Edyta Katarzyna 44 Lublin 5 0.00063
0.63
2 siczek slzawomir tomaszSICZEK Sławomir Tomasz 61 Lublin 0 0
0.00
3 hulip kamilHULIP Kamil 22 Lubień 0 0
0.00
4 wojciechowska-jezdrzejczyk magdalena mariolaWOJCIECHOWSKA-JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola 50 Kazimierz Dolny 1 0.00013
0.13
5 ciolzek bogdanCIOŁEK Bogdan 56 Lubartów 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bury jacekBURY Jacek 51 Marysin 132 0.01658
16.58
2 lisowska bozzzena grazzzynaLISOWSKA Bożena Grażyna 55 Lublin 66 0.00829
8.29
3 wasilewski adam jerzyWASILEWSKI Adam Jerzy 68 Lublin 27 0.00339
3.39
4 nabozzzna iwona mariaNABOŻNA Iwona Maria 51 Lublin 22 0.00276
2.76
5 komorski krzysztofKOMORSKI Krzysztof 35 Lublin 24 0.00302
3.02
6 lipinzska emilia elizaLIPIŃSKA Emilia Eliza 34 Lublin 9 0.00113
1.13
7 kaminzski krzysztof zbigniewKAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew 61 Lublin 7 0.00088
0.88
Razem 287
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 287

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurczuk grzegorzKURCZUK Grzegorz 69 Szerokie 30 0.00377
3.77
2 kiszczak stanislzawKISZCZAK Stanisław 58 Lublin 4 0.0005
0.50
3 kowalska barbaraKOWALSKA Barbara 52 Lublin 1 0.00013
0.13
4 przech marcin michalzPRZECH Marcin Michał 51 Lublin 1 0.00013
0.13
5 rojek grazzzyna irenaROJEK Grażyna Irena 64 Lublin 6 0.00075
0.75
6 wieczorek sylwia annaWIECZOREK Sylwia Anna 38 Lublin 1 0.00013
0.13
7 orlzowski miroslzawORŁOWSKI Mirosław 66 Lublin 0 0
0.00
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trysinzski piotrTRYSIŃSKI Piotr 26 Lublin 0 0
0.00
2 samolinzska annaSAMOLIŃSKA Anna 62 Lublin 0 0
0.00
3 zielinzski kamilZIELIŃSKI Kamil 23 Lublin 0 0
0.00
4 cieszkowska eliza mariaCIESZKOWSKA Eliza Maria 29 Lublin 1 0.00013
0.13
5 kaczynzski marcin lzukaszKACZYŃSKI Marcin Łukasz 40 Lublin 1 0.00013
0.13
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mulak marcin michalzMULAK Marcin Michał 43 Lublin 4 0.0005
0.50
2 kaminzska-smyl jadwigaKAMIŃSKA-SMYL Jadwiga 64 Lublin 1 0.00013
0.13
3 mekler rafalzMEKLER Rafał 36 Radzyń Podlaski 0 0
0.00
4 welman mateusz lzukaszWELMAN Mateusz Łukasz 27 Lublin 1 0.00013
0.13
5 jaszczuk edyta annaJASZCZUK Edyta Anna 48 Lublin 1 0.00013
0.13
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski wojciech janGÓRSKI Wojciech Jan 61 Lublin 12 0.00151
1.51
2 kokot janKOKOT Jan 30 Chodel 4 0.0005
0.50
3 dybiec andrzej henrykDYBIEC Andrzej Henryk 55 Lublin 0 0
0.00
4 staniak beataSTANIAK Beata 40 Lublin 6 0.00075
0.75
5 ksiezzzzopolska-bachmatiuk hanna krystynaKSIĘŻOPOLSKA-BACHMATIUK Hanna Krystyna 72 Lublin 2 0.00025
0.25
6 lzadziak patrycja annaŁADZIAK Patrycja Anna 27 Lublin 2 0.00025
0.25
7 wozzniak tadeuszWOŹNIAK Tadeusz 62 Lublin 3 0.00038
0.38
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulicki rafalz januszKULICKI Rafał Janusz 24 Lublin 0 0
0.00
2 szwieboda lzukaszŚWIEBODA Łukasz 37 Lublin 0 0
0.00
3 kolzodziej anna dominikaKOŁODZIEJ Anna Dominika 37 Lublin 0 0
0.00
4 pomorski adamPOMORSKI Adam 35 Lublin 0 0
0.00
5 smyk magdaSMYK Magda 37 Spiczyn 0 0
0.00
6 jarosz pawelzJAROSZ Paweł 43 Moszna 0 0
0.00
7 wozzna annaWOŹNA Anna 22 Lublin 1 0.00013
0.13
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ryba mieczyslzaw stanislzawRYBA Mieczysław Stanisław 49 Lublin 254 0.03191
31.91
2 wojciechowski zbigniew czeslzawWOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław 56 Lublin 54 0.00678
6.78
3 bender-motyka bogna mariaBENDER-MOTYKA Bogna Maria 55 Lublin 18 0.00226
2.26
4 ronek dorotaRONEK Dorota 48 Lublin 6 0.00075
0.75
5 nikiel irmina annaNIKIEL Irmina Anna 61 Lublin 7 0.00088
0.88
6 mezdykowski czeslzawMĘDYKOWSKI Czesław 63 Lublin 1 0.00013
0.13
7 tokarski tomasz krzysztofTOKARSKI Tomasz Krzysztof 28 Lublin 15 0.00188
1.88
Razem 355
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 355

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 osadczy wlzodzimierzOSADCZY Włodzimierz 49 Lublin 0 0
0.00
2 bodio-cichy cecylia jadwigaBODIO-CICHY Cecylia Jadwiga 68 Lublin 0 0
0.00
3 gorczyca hubert janGORCZYCA Hubert Jan 43 Lublin 1 0.00013
0.13
4 domanzski boleslzawDOMAŃSKI Bolesław 71 Lublin 0 0
0.00
5 rogalska emilia magdalenaROGALSKA Emilia Magdalena 36 Lublin 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzko renataMAŃKO Renata 49 Turka 5 0.00063
0.63
2 nakonieczny przemyslzaw tadeuszNAKONIECZNY Przemysław Tadeusz 45 Puławy 0 0
0.00
3 kusyk anna barbaraKUSYK Anna Barbara 34 Kock 3 0.00038
0.38
4 gezbala andrzej wieslzawGĘBALA Andrzej Wiesław 68 Lublin 0 0
0.00
5 wierzchowski maciej piotrWIERZCHOWSKI Maciej Piotr 34 Ożarów 2 0.00025
0.25
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Lublin
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1462
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1462
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1332
3 Liczba kart niewykorzystanych 513
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 819
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 819
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 815
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 814
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 811
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dlzugosz magdalena annaDŁUGOSZ Magdalena Anna 37 wyższe Lublin 10 0.00123
1.23
2 kowalski marian januszKOWALSKI Marian Janusz 54 podstawowe Lublin 4 0.00049
0.49
3 kulesza jakubKULESZA Jakub 27 wyższe Puławy 11 0.00136
1.36
4 kunc joannaKUNC Joanna 42 wyższe Świdnik 1 0.00012
0.12
5 tulzajew sylwester karolTUŁAJEW Sylwester Karol 36 wyższe Lublin 290 0.03576
35.76
6 zzzuk krzysztof janŻUK Krzysztof Jan 61 wyższe ekonomiczne Lublin 495 0.06104
61.04