Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejowiecka 76 Chełm
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulice: Władysława Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Irysowa, Kaflarska, Jana Kochanowskiego od początku do nr 27 (strona nieparzysta) i od początku do nr 34 (strona parzysta), Oskara Kolberga, Hugo Kołłątaja, Wojciecha Kossaka, Ignacego Krasickiego, Krucza, Miernicza, Miła, Mimozy, Piaskowa, Rejowiecka od nr 55 do nr 111 (strona nieparzysta) i od nr 54 do nr 120 (strona parzysta), Marii Curie-Skłodowskiej, Storczykowa, Szarotki, Tulipanowa, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Wrzosowa, Gabrieli Zapolskiej, Żołnierska.
Liczba mieszkańców 1781
Liczba wyborców 1518
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Chełm 1
Sejmiku Województwa Lubelskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Chełm
  • Wybory Rady Miasta Chełm) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Chełm
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1518
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1518
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1388
3 Liczba kart niewykorzystanych 657
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 727
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 727
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 727
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 727
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 725
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banaszek jakub michalzBANASZEK Jakub Michał 27 wyższe Chełm 313 0.04317
43.17
2 bialzas pawelzBIAŁAS Paweł 36 wyższe Chełm 26 0.00359
3.59
3 fisz agataFISZ Agata 45 wyższe Chełm 263 0.03628
36.28
4 grabczuk dariuszGRABCZUK Dariusz 49 wyższe Chełm 100 0.01379
13.79
5 manasterska - raszka justyna mariaMANASTERSKA - RASZKA Justyna Maria 36 wyższe Chełm 23 0.00317
3.17
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Chełm) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1518
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1518
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1385
3 Liczba kart niewykorzystanych 658
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 727
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 727
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 727
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 727
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 709
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrny jozzefGÓRNY Józef 66 Chełm 16 0.00226
2.26
2 niepogoda slzawomir stanislzawNIEPOGODA Sławomir Stanisław 60 Chełm 8 0.00113
1.13
3 dazbska danuta elwiraDĄBSKA Danuta Elwira 63 Chełm 18 0.00254
2.54
4 proszcinzska-paluch halina barbaraPROŚCIŃSKA-PALUCH Halina Barbara 56 Chełm 2 0.00028
0.28
5 sajuk annaSAJUK Anna 58 Chełm 1 0.00014
0.14
6 jablzonzska anetaJABŁOŃSKA Aneta 35 Chełm 2 0.00028
0.28
7 powalski zbigniew stanislzawPOWALSKI Zbigniew Stanisław 61 Chełm 0 0
0.00
8 leszczynzski adamLESZCZYŃSKI Adam 63 Chełm 7 0.00099
0.99
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grabczuk dariuszGRABCZUK Dariusz 49 Chełm 105 0.01481
14.81
2 kiryk zbigniewKIRYK Zbigniew 64 Chełm 10 0.00141
1.41
3 augustyniak tomasz romanAUGUSTYNIAK Tomasz Roman 54 Chełm 33 0.00465
4.65
4 krzywicki lzukasz janKRZYWICKI Łukasz Jan 28 Chełm 4 0.00056
0.56
5 gezba wioletta angelikaGĘBA Wioletta Angelika 37 Chełm 1 0.00014
0.14
6 rozwoda katarzynaROZWODA Katarzyna 38 Chełm 1 0.00014
0.14
7 jablzonzski piotr jacekJABŁOŃSKI Piotr Jacek 43 Chełm 8 0.00113
1.13
Razem 162
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 162

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bienzkowski marcinBIEŃKOWSKI Marcin 31 Chełm 16 0.00226
2.26
2 siemiaztkowski michalzSIEMIĄTKOWSKI Michał 40 Chełm 1 0.00014
0.14
3 holzubiuk paulina klaudiaHOŁUBIUK Paulina Klaudia 24 Chełm 13 0.00183
1.83
4 rudzki rafalz jozzefRUDZKI Rafał Józef 35 Chełm 0 0
0.00
5 kezpinzska patrycja czeslzawaKĘPIŃSKA Patrycja Czesława 27 Chełm 1 0.00014
0.14
6 karpiej adrian sebastianKARPIEJ Adrian Sebastian 19 Chełm 1 0.00014
0.14
7 kaminzska malzgorzataKAMIŃSKA Małgorzata 32 Chełm 6 0.00085
0.85
8 stachniuk eugeniuszSTACHNIUK Eugeniusz 61 Chełm 4 0.00056
0.56
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bozzzenzski longin tadeuszBOŻEŃSKI Longin Tadeusz 57 Chełm 110 0.01551
15.51
2 krawczuk vel walczuk piotr pawelzKRAWCZUK VEL WALCZUK Piotr Paweł 27 Chełm 31 0.00437
4.37
3 mielniczuk stanislzaw benedyktMIELNICZUK Stanisław Benedykt 66 Chełm 26 0.00367
3.67
4 jakuta marzanna stefaniaJAKUTA Marzanna Stefania 56 Chełm 12 0.00169
1.69
5 banzka kamil piotrBAŃKA Kamil Piotr 27 Chełm 31 0.00437
4.37
6 stelmaszczuk anna martaSTELMASZCZUK Anna Marta 45 Chełm 8 0.00113
1.13
7 wezgorek robert grzegorzWĘGOREK Robert Grzegorz 49 Chełm 49 0.00691
6.91
8 tatys monika agnieszkaTATYS Monika Agnieszka 44 Chełm 21 0.00296
2.96
Razem 288
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 288

Lista nr 13 - KWW AGATY FISZ „POSTAW NA CHEŁM”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moszcicki stanislzawMOŚCICKI Stanisław 66 Chełm 44 0.00621
6.21
2 malinowski piotrMALINOWSKI Piotr 57 Chełm 36 0.00508
5.08
3 bielak ewaBIELAK Ewa 67 Chełm 4 0.00056
0.56
4 suchanz ewa beataSUCHAŃ Ewa Beata 46 Chełm 39 0.0055
5.50
5 kobialzka joanna malzgorzataKOBIAŁKA Joanna Małgorzata 44 Chełm 8 0.00113
1.13
6 wrona malzgorzata izabelaWRONA Małgorzata Izabela 36 Chełm 14 0.00197
1.97
7 obuch anatol przemyslzawOBUCH Anatol Przemysław 63 Chełm 8 0.00113
1.13
8 mazurek kazimierz marianMAZUREK Kazimierz Marian 81 Chełm 10 0.00141
1.41
Razem 163
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 163
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1518
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1403
3 Liczba kart niewykorzystanych 675
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 727
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 727
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 727
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 699
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jaszczuk ewa malzgorzataJASZCZUK Ewa Małgorzata 48 Chełm 35 0.00501
5.01
2 rychliczek adamRYCHLICZEK Adam 58 Pokrówka 38 0.00544
5.44
3 sawa dorota justynaSAWA Dorota Justyna 40 Łopiennik Dolny 0 0
0.00
4 trocz marcin wojciechTROĆ Marcin Wojciech 41 Piaski 1 0.00014
0.14
5 panasiuk beata irenaPANASIUK Beata Irena 44 Hola 1 0.00014
0.14
6 marucha arkadiusz pawelzMARUCHA Arkadiusz Paweł 48 Lublin 1 0.00014
0.14
7 grabarczuk galinaGRABARCZUK Galina 52 Chełm 1 0.00014
0.14
8 kasprzak renata jolantaKASPRZAK Renata Jolanta 60 Świdnik 1 0.00014
0.14
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grabczuk krzysztofGRABCZUK Krzysztof 56 Chełm 217 0.03104
31.04
2 bojarski krzysztofBOJARSKI Krzysztof 50 Łęczna 0 0
0.00
3 darwicz ewaDARWICZ Ewa 49 Świdnik 3 0.00043
0.43
4 sawa klaudia olgaSAWA Klaudia Olga 25 Krasnystaw 2 0.00029
0.29
5 chodakowska krystynaCHODAKOWSKA Krystyna 51 Włodawa 2 0.00029
0.29
6 galzan krzysztof pawelzGAŁAN Krzysztof Paweł 62 Świdnik 2 0.00029
0.29
7 kucz mariola grazzzynaKUĆ Mariola Grażyna 56 Hanna 2 0.00029
0.29
8 bialzowazs dariusz danielBIAŁOWĄS Dariusz Daniel 34 Świdnik 2 0.00029
0.29
Razem 230
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 230

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 golzosz michalz reolandGOŁOŚ Michał Reoland 64 Chełm 17 0.00243
2.43
2 mazurek marekMAZUREK Marek 57 Lublin 8 0.00114
1.14
3 szwinarska marzena elzzzbietaŚWINARSKA Marzena Elżbieta 52 Lublin 1 0.00014
0.14
4 chezcz jacek tomaszCHĘĆ Jacek Tomasz 55 Włodawa 0 0
0.00
5 bartoszewska-wic ewa monikaBARTOSZEWSKA-WIC Ewa Monika 51 Świdnik 3 0.00043
0.43
6 dziadko-zzzmuda malzgorzata janinaDZIADKO-ŻMUDA Małgorzata Janina 44 Łęczna 1 0.00014
0.14
7 majcher dominika mariaMAJCHER Dominika Maria 24 Świdnik 0 0
0.00
8 blacha miroslzaw krzysztofBLACHA Mirosław Krzysztof 39 Srebrzyszcze 27 0.00386
3.86
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zelent magdalenaZELENT Magdalena 36 Dubienka 0 0
0.00
2 kaczynzski gabriel janKACZYŃSKI Gabriel Jan 34 Świdnik 0 0
0.00
3 zabratanzska katarzyna edytaZABRATAŃSKA Katarzyna Edyta 34 Lublin 0 0
0.00
4 wronzski jaroslzaw piotrWROŃSKI Jarosław Piotr 32 Świdnik 0 0
0.00
5 tabor magdalena aleksandraTABOR Magdalena Aleksandra 27 Lublin 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pydysz marek arturPYDYŚ Marek Artur 44 Lublin 1 0.00014
0.14
2 rawska maria elzzzbietaRAWSKA Maria Elżbieta 55 Lublin 0 0
0.00
3 kabasa annaKABASA Anna 58 Lublin 0 0
0.00
4 lipa marcinLIPA Marcin 35 Lublin 0 0
0.00
5 blzaszczak monika gabrielaBŁASZCZAK Monika Gabriela 40 Lublin 2 0.00029
0.29
6 mulak mateuszMULAK Mateusz 20 Lublin 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 janulewicz pawelz rafalzJANULEWICZ Paweł Rafał 40 Świdnik 13 0.00186
1.86
2 hordejuk ewa joannaHORDEJUK Ewa Joanna 62 Chełm 9 0.00129
1.29
3 fornal miroslzawa teresaFORNAL Mirosława Teresa 64 Kumów Majoracki 3 0.00043
0.43
4 perepeczo romuald franciszekPEREPECZO Romuald Franciszek 53 Konstantyn 1 0.00014
0.14
5 harmasz dariaHARMASZ Daria 34 Łęczna 1 0.00014
0.14
6 wdowiak katarzynaWDOWIAK Katarzyna 36 Świdnik 4 0.00057
0.57
7 bialzoskurski sebastian zdzislzawBIAŁOSKURSKI Sebastian Zdzisław 39 Krzywowola 3 0.00043
0.43
8 marek marcin michalzMAREK Marcin Michał 22 Lublin 5 0.00072
0.72
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bukowski rafalz tomaszBUKOWSKI Rafał Tomasz 40 Chełm 5 0.00072
0.72
2 kasprzak wiktorKASPRZAK Wiktor 36 Chełm 0 0
0.00
3 pozzdzik miriamPOŹDZIK Miriam 24 Lublin 0 0
0.00
4 palkowski pawelz piotrPALKOWSKI Paweł Piotr 30 Chełm 0 0
0.00
5 kulicka barbara krystynaKULICKA Barbara Krystyna 51 Lublin 0 0
0.00
6 zablzocka kamilaZABŁOCKA Kamila 24 Łęczna 0 0
0.00
7 blzaszczak helena krystynaBŁASZCZAK Helena Krystyna 76 Lublin 0 0
0.00
8 bielak marek robertBIELAK Marek Robert 61 Lublin 1 0.00014
0.14
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwed zdzislzawSZWED Zdzisław 59 Chełm 195 0.0279
27.90
2 sawicki konrad bernardSAWICKI Konrad Bernard 31 Świdnik 32 0.00458
4.58
3 dargiewicz lucynaDARGIEWICZ Lucyna 62 Chełm 18 0.00258
2.58
4 matysiak przemyslzaw bartlzomiejMATYSIAK Przemysław Bartłomiej 32 Krasnystaw 9 0.00129
1.29
5 bijata zbigniew robertBIJATA Zbigniew Robert 61 Krasnystaw 0 0
0.00
6 piotrowicz michalz andrzejPIOTROWICZ Michał Andrzej 40 Świdnik 16 0.00229
2.29
7 pastusiak ewa krystynaPASTUSIAK Ewa Krystyna 53 Szuminka 6 0.00086
0.86
8 gomozlzka urszula malzgorzataGOMÓŁKA Urszula Małgorzata 60 Siedliszcze 8 0.00114
1.14
Razem 284
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 284

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panasiuk piotr adamPANASIUK Piotr Adam 47 Świdnik 0 0
0.00
2 kusak renataKUSAK Renata 55 Charlęż-Kolonia 1 0.00014
0.14
3 panasiuk malzgorzata iwonaPANASIUK Małgorzata Iwona 45 Świdnik 1 0.00014
0.14
4 rezba pawelz kazimierzRĘBA Paweł Kazimierz 42 Stawek 0 0
0.00
5 panasiuk pawelz aleksanderPANASIUK Paweł Aleksander 19 Świdnik 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2