Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 30

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Połaniecka 5 Chełm
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulice: Połaniecka nr 7 i 9, Wolności od początku do nr 21 (strona nieparzysta) i od początku do nr 6 (strona parzysta).
Liczba mieszkańców 1849
Liczba wyborców 1564
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Chełm 3
Sejmiku Województwa Lubelskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Chełm
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miasta Chełm) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Chełm
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1564
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1564
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1422
3 Liczba kart niewykorzystanych 646
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 776
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 776
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 776
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 776
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 763
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banaszek jakub michalzBANASZEK Jakub Michał 27 wyższe Chełm 276 0.03617
36.17
2 bialzas pawelzBIAŁAS Paweł 36 wyższe Chełm 22 0.00288
2.88
3 fisz agataFISZ Agata 45 wyższe Chełm 322 0.0422
42.20
4 grabczuk dariuszGRABCZUK Dariusz 49 wyższe Chełm 95 0.01245
12.45
5 manasterska - raszka justyna mariaMANASTERSKA - RASZKA Justyna Maria 36 wyższe Chełm 48 0.00629
6.29
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1564
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1397
3 Liczba kart niewykorzystanych 620
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 777
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 777
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 777
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 751
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jaszczuk ewa malzgorzataJASZCZUK Ewa Małgorzata 48 Chełm 90 0.01198
11.98
2 rychliczek adamRYCHLICZEK Adam 58 Pokrówka 37 0.00493
4.93
3 sawa dorota justynaSAWA Dorota Justyna 40 Łopiennik Dolny 2 0.00027
0.27
4 trocz marcin wojciechTROĆ Marcin Wojciech 41 Piaski 0 0
0.00
5 panasiuk beata irenaPANASIUK Beata Irena 44 Hola 4 0.00053
0.53
6 marucha arkadiusz pawelzMARUCHA Arkadiusz Paweł 48 Lublin 0 0
0.00
7 grabarczuk galinaGRABARCZUK Galina 52 Chełm 0 0
0.00
8 kasprzak renata jolantaKASPRZAK Renata Jolanta 60 Świdnik 3 0.0004
0.40
Razem 136
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 136

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grabczuk krzysztofGRABCZUK Krzysztof 56 Chełm 218 0.02903
29.03
2 bojarski krzysztofBOJARSKI Krzysztof 50 Łęczna 3 0.0004
0.40
3 darwicz ewaDARWICZ Ewa 49 Świdnik 1 0.00013
0.13
4 sawa klaudia olgaSAWA Klaudia Olga 25 Krasnystaw 5 0.00067
0.67
5 chodakowska krystynaCHODAKOWSKA Krystyna 51 Włodawa 0 0
0.00
6 galzan krzysztof pawelzGAŁAN Krzysztof Paweł 62 Świdnik 0 0
0.00
7 kucz mariola grazzzynaKUĆ Mariola Grażyna 56 Hanna 3 0.0004
0.40
8 bialzowazs dariusz danielBIAŁOWĄS Dariusz Daniel 34 Świdnik 2 0.00027
0.27
Razem 232
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 232

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 golzosz michalz reolandGOŁOŚ Michał Reoland 64 Chełm 27 0.0036
3.60
2 mazurek marekMAZUREK Marek 57 Lublin 7 0.00093
0.93
3 szwinarska marzena elzzzbietaŚWINARSKA Marzena Elżbieta 52 Lublin 5 0.00067
0.67
4 chezcz jacek tomaszCHĘĆ Jacek Tomasz 55 Włodawa 0 0
0.00
5 bartoszewska-wic ewa monikaBARTOSZEWSKA-WIC Ewa Monika 51 Świdnik 3 0.0004
0.40
6 dziadko-zzzmuda malzgorzata janinaDZIADKO-ŻMUDA Małgorzata Janina 44 Łęczna 1 0.00013
0.13
7 majcher dominika mariaMAJCHER Dominika Maria 24 Świdnik 3 0.0004
0.40
8 blacha miroslzaw krzysztofBLACHA Mirosław Krzysztof 39 Srebrzyszcze 9 0.0012
1.20
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zelent magdalenaZELENT Magdalena 36 Dubienka 3 0.0004
0.40
2 kaczynzski gabriel janKACZYŃSKI Gabriel Jan 34 Świdnik 3 0.0004
0.40
3 zabratanzska katarzyna edytaZABRATAŃSKA Katarzyna Edyta 34 Lublin 1 0.00013
0.13
4 wronzski jaroslzaw piotrWROŃSKI Jarosław Piotr 32 Świdnik 1 0.00013
0.13
5 tabor magdalena aleksandraTABOR Magdalena Aleksandra 27 Lublin 2 0.00027
0.27
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pydysz marek arturPYDYŚ Marek Artur 44 Lublin 2 0.00027
0.27
2 rawska maria elzzzbietaRAWSKA Maria Elżbieta 55 Lublin 0 0
0.00
3 kabasa annaKABASA Anna 58 Lublin 1 0.00013
0.13
4 lipa marcinLIPA Marcin 35 Lublin 1 0.00013
0.13
5 blzaszczak monika gabrielaBŁASZCZAK Monika Gabriela 40 Lublin 1 0.00013
0.13
6 mulak mateuszMULAK Mateusz 20 Lublin 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 janulewicz pawelz rafalzJANULEWICZ Paweł Rafał 40 Świdnik 13 0.00173
1.73
2 hordejuk ewa joannaHORDEJUK Ewa Joanna 62 Chełm 8 0.00107
1.07
3 fornal miroslzawa teresaFORNAL Mirosława Teresa 64 Kumów Majoracki 3 0.0004
0.40
4 perepeczo romuald franciszekPEREPECZO Romuald Franciszek 53 Konstantyn 2 0.00027
0.27
5 harmasz dariaHARMASZ Daria 34 Łęczna 0 0
0.00
6 wdowiak katarzynaWDOWIAK Katarzyna 36 Świdnik 5 0.00067
0.67
7 bialzoskurski sebastian zdzislzawBIAŁOSKURSKI Sebastian Zdzisław 39 Krzywowola 5 0.00067
0.67
8 marek marcin michalzMAREK Marcin Michał 22 Lublin 4 0.00053
0.53
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bukowski rafalz tomaszBUKOWSKI Rafał Tomasz 40 Chełm 7 0.00093
0.93
2 kasprzak wiktorKASPRZAK Wiktor 36 Chełm 3 0.0004
0.40
3 pozzdzik miriamPOŹDZIK Miriam 24 Lublin 0 0
0.00
4 palkowski pawelz piotrPALKOWSKI Paweł Piotr 30 Chełm 0 0
0.00
5 kulicka barbara krystynaKULICKA Barbara Krystyna 51 Lublin 0 0
0.00
6 zablzocka kamilaZABŁOCKA Kamila 24 Łęczna 2 0.00027
0.27
7 blzaszczak helena krystynaBŁASZCZAK Helena Krystyna 76 Lublin 1 0.00013
0.13
8 bielak marek robertBIELAK Marek Robert 61 Lublin 1 0.00013
0.13
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwed zdzislzawSZWED Zdzisław 59 Chełm 170 0.02264
22.64
2 sawicki konrad bernardSAWICKI Konrad Bernard 31 Świdnik 30 0.00399
3.99
3 dargiewicz lucynaDARGIEWICZ Lucyna 62 Chełm 16 0.00213
2.13
4 matysiak przemyslzaw bartlzomiejMATYSIAK Przemysław Bartłomiej 32 Krasnystaw 3 0.0004
0.40
5 bijata zbigniew robertBIJATA Zbigniew Robert 61 Krasnystaw 5 0.00067
0.67
6 piotrowicz michalz andrzejPIOTROWICZ Michał Andrzej 40 Świdnik 11 0.00146
1.46
7 pastusiak ewa krystynaPASTUSIAK Ewa Krystyna 53 Szuminka 12 0.0016
1.60
8 gomozlzka urszula malzgorzataGOMÓŁKA Urszula Małgorzata 60 Siedliszcze 8 0.00107
1.07
Razem 255
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 255

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panasiuk piotr adamPANASIUK Piotr Adam 47 Świdnik 3 0.0004
0.40
2 kusak renataKUSAK Renata 55 Charlęż-Kolonia 0 0
0.00
3 panasiuk malzgorzata iwonaPANASIUK Małgorzata Iwona 45 Świdnik 0 0
0.00
4 rezba pawelz kazimierzRĘBA Paweł Kazimierz 42 Stawek 1 0.00013
0.13
5 panasiuk pawelz aleksanderPANASIUK Paweł Aleksander 19 Świdnik 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Chełm) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1564
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1564
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1430
3 Liczba kart niewykorzystanych 653
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 777
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 777
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 777
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 777
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 758
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manasterska - raszka justyna mariaMANASTERSKA - RASZKA Justyna Maria 36 Chełm 52 0.00686
6.86
2 szlagowska monika edytaSZLAGOWSKA Monika Edyta 44 Chełm 6 0.00079
0.79
3 dynysiuk jozzefDYNYSIUK Józef 67 Chełm 19 0.00251
2.51
4 kosowska jolanta katarzynaKOSOWSKA Jolanta Katarzyna 46 Chełm 4 0.00053
0.53
5 pezkalza adam mariuszPĘKAŁA Adam Mariusz 46 Chełm 3 0.0004
0.40
6 jezierski wieslzawJEZIERSKI Wiesław 57 Chełm 7 0.00092
0.92
7 bobrusz jacek ignacyBOBRUŚ Jacek Ignacy 55 Chełm 3 0.0004
0.40
Razem 94
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 94

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kazimierczak tomasz robertKAZIMIERCZAK Tomasz Robert 48 Chełm 42 0.00554
5.54
2 kucharski dariuszKUCHARSKI Dariusz 52 Chełm 16 0.00211
2.11
3 borys elzzzbieta halinaBORYS Elżbieta Halina 49 Chełm 3 0.0004
0.40
4 lipczynzska-wieczorek katarzyna malzgorzataLIPCZYŃSKA-WIECZOREK Katarzyna Małgorzata 48 Chełm 14 0.00185
1.85
5 stachniuk anna monikaSTACHNIUK Anna Monika 42 Chełm 3 0.0004
0.40
6 tywoniuk magdalena dorotaTYWONIUK Magdalena Dorota 26 Chełm 24 0.00317
3.17
7 radlinzski andrzej mariuszRADLIŃSKI Andrzej Mariusz 58 Chełm 5 0.00066
0.66
Razem 107
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 107

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kiwinzski marcin krzysztofKIWIŃSKI Marcin Krzysztof 41 Chełm 15 0.00198
1.98
2 bagniuk agnieszkaBAGNIUK Agnieszka 36 Chełm 5 0.00066
0.66
3 kusiak piotr michalzKUSIAK Piotr Michał 39 Chełm 6 0.00079
0.79
4 sala ewelina helenaSALA Ewelina Helena 34 Chełm 1 0.00013
0.13
5 kwiecinzski tomaszKWIECIŃSKI Tomasz 32 Chełm 5 0.00066
0.66
6 derkacz patrycjaDERKACZ Patrycja 26 Chełm 8 0.00106
1.06
7 golzezbiowski michalzGOŁĘBIOWSKI Michał 29 Chełm 4 0.00053
0.53
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaszczuk kamil piotrBŁASZCZUK Kamil Piotr 23 Chełm 114 0.01504
15.04
2 rybaczuk dorotaRYBACZUK Dorota 39 Chełm 70 0.00923
9.23
3 tomaszewski marek feliksTOMASZEWSKI Marek Feliks 65 Chełm 48 0.00633
6.33
4 zawistowska anetaZAWISTOWSKA Aneta 42 Chełm 18 0.00237
2.37
5 kosiniec anna krystynaKOSINIEC Anna Krystyna 54 Chełm 5 0.00066
0.66
6 tymura marcinTYMURA Marcin 44 Chełm 7 0.00092
0.92
7 madej ewa zofiaMADEJ Ewa Zofia 52 Chełm 8 0.00106
1.06
Razem 270
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 270

Lista nr 13 - KWW AGATY FISZ „POSTAW NA CHEŁM”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fisz agataFISZ Agata 45 Chełm 128 0.01689
16.89
2 gardzinzski zygmunt marcinGARDZIŃSKI Zygmunt Marcin 59 Chełm 26 0.00343
3.43
3 jaworski jerzy andrzejJAWORSKI Jerzy Andrzej 66 Chełm 37 0.00488
4.88
4 pozlztorak mariusz jacekPÓŁTORAK Mariusz Jacek 45 Chełm 6 0.00079
0.79
5 otkalza tomaszOTKAŁA Tomasz 40 Chełm 24 0.00317
3.17
6 wyczynzska annaWYCZYŃSKA Anna 46 Chełm 5 0.00066
0.66
7 kaszak elzzzbietaKASZAK Elżbieta 58 Chełm 17 0.00224
2.24
Razem 243
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 243