Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 20

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Budynek Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych, ul. Jagiellońska 29 Chełm
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ulice: Antonin, Edwarda Dembowskiego od początku do nr 9 (strona nieparzysta) i od początku do nr 10A (strona parzysta), Jagiellońska, Henryka Kamieńskiego nr 1 i od początku do nr 10 (strona parzysta), Rolnicza od początku do nr 19B (strona nieparzysta) i od początku do nr 20B (strona parzysta), Stanisława Skibińskiego, Kazimierza Szpotańskiego.
Liczba mieszkańców 571
Liczba wyborców 475
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Chełm 4
Sejmiku Województwa Lubelskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Chełm
  • Wybory Rady Miasta Chełm) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Chełm
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 475
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 475
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 424
3 Liczba kart niewykorzystanych 181
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 243
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 243
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 243
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 243
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 242
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banaszek jakub michalzBANASZEK Jakub Michał 27 wyższe Chełm 93 0.03843
38.43
2 bialzas pawelzBIAŁAS Paweł 36 wyższe Chełm 5 0.00207
2.07
3 fisz agataFISZ Agata 45 wyższe Chełm 91 0.0376
37.60
4 grabczuk dariuszGRABCZUK Dariusz 49 wyższe Chełm 29 0.01198
11.98
5 manasterska - raszka justyna mariaMANASTERSKA - RASZKA Justyna Maria 36 wyższe Chełm 24 0.00992
9.92
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Chełm) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 475
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 475
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 430
3 Liczba kart niewykorzystanych 187
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 243
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 243
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 243
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 243
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 239
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 glzaz krzysztof waldemarGŁAZ Krzysztof Waldemar 57 Chełm 4 0.00167
1.67
2 machowicz irenaMACHOWICZ Irena 62 Chełm 2 0.00084
0.84
3 matera krzysztof mariuszMATERA Krzysztof Mariusz 28 Chełm 5 0.00209
2.09
4 krucienz edytaKRUCIEŃ Edyta 47 Chełm 0 0
0.00
5 zakrzewski wojciech grzegorzZAKRZEWSKI Wojciech Grzegorz 45 Chełm 2 0.00084
0.84
6 pawluk marianPAWLUK Marian 67 Chełm 1 0.00042
0.42
7 frymus annaFRYMUS Anna 44 Chełm 0 0
0.00
8 dobrzanzska-cabalza irenaDOBRZAŃSKA-CABAŁA Irena 79 Chełm 1 0.00042
0.42
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sokozlz malzgorzataSOKÓŁ Małgorzata 50 Chełm 26 0.01088
10.88
2 raczynzska-szmit mariolaRACZYŃSKA-SZMIT Mariola 55 Chełm 3 0.00126
1.26
3 janicka katarzynaJANICKA Katarzyna 47 Chełm 10 0.00418
4.18
4 glzazb andrzej adamGŁĄB Andrzej Adam 51 Chełm 1 0.00042
0.42
5 kusz katarzynaKUŚ Katarzyna 48 Chełm 4 0.00167
1.67
6 rudzki mariuszRUDZKI Mariusz 35 Chełm 0 0
0.00
7 szpak-lipinzska krystynaSZPAK-LIPIŃSKA Krystyna 66 Chełm 5 0.00209
2.09
8 bozzzenzski edmund waldemarBOŻEŃSKI Edmund Waldemar 54 Chełm 4 0.00167
1.67
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malinowski maksymilian marcjanMALINOWSKI Maksymilian Marcjan 29 Chełm 4 0.00167
1.67
2 gorczyca maciej robertGORCZYCA Maciej Robert 29 Chełm 5 0.00209
2.09
3 semeniuk patrycjaSEMENIUK Patrycja 36 Chełm 1 0.00042
0.42
4 skrzypa sebastianSKRZYPA Sebastian 26 Chełm 1 0.00042
0.42
5 dazbrowska katarzynaDĄBROWSKA Katarzyna 37 Chełm 0 0
0.00
6 jachimowska izabela agnieszkaJACHIMOWSKA Izabela Agnieszka 24 Chełm 0 0
0.00
7 matuszak hanna mariaMATUSZAK Hanna Maria 52 Chełm 1 0.00042
0.42
8 golzezbiowski pawelzGOŁĘBIOWSKI Paweł 37 Chełm 2 0.00084
0.84
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juszczak artur pawelzJUSZCZAK Artur Paweł 48 Chełm 44 0.01841
18.41
2 kister adam stanislzawKISTER Adam Stanisław 51 Chełm 19 0.00795
7.95
3 polakowska anna wandaPOLAKOWSKA Anna Wanda 47 Chełm 2 0.00084
0.84
4 rozzzek edyta monikaROŻEK Edyta Monika 44 Chełm 1 0.00042
0.42
5 miezsiak anna ewaMIĘSIAK Anna Ewa 55 Chełm 3 0.00126
1.26
6 grzegorczuk malzgorzataGRZEGORCZUK Małgorzata 38 Chełm 5 0.00209
2.09
7 fitz tadeusz leonFITZ Tadeusz Leon 66 Chełm 4 0.00167
1.67
8 koszalzka adrianKOSZAŁKA Adrian 22 Chełm 8 0.00335
3.35
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 13 - KWW AGATY FISZ „POSTAW NA CHEŁM”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baranowski maciej maksymBARANOWSKI Maciej Maksym 39 Chełm 31 0.01297
12.97
2 dzzzaman ryszardDŻAMAN Ryszard 58 Chełm 15 0.00628
6.28
3 bielecki sebastian radoslzawBIELECKI Sebastian Radosław 47 Chełm 6 0.00251
2.51
4 wasil - parol ewaWASIL - PAROL Ewa 53 Chełm 9 0.00377
3.77
5 holzysz zbigniew szczepanHOŁYSZ Zbigniew Szczepan 61 Chełm 2 0.00084
0.84
6 pawlzowska katarzyna alicjaPAWŁOWSKA Katarzyna Alicja 43 Chełm 4 0.00167
1.67
7 stawiarski ryszardSTAWIARSKI Ryszard 61 Chełm 0 0
0.00
8 jablzonzska anna malzgorzataJABŁOŃSKA Anna Małgorzata 53 Chełm 4 0.00167
1.67
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 475
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 415
3 Liczba kart niewykorzystanych 172
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 243
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 243
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 243
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 239
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jaszczuk ewa malzgorzataJASZCZUK Ewa Małgorzata 48 Chełm 26 0.01088
10.88
2 rychliczek adamRYCHLICZEK Adam 58 Pokrówka 2 0.00084
0.84
3 sawa dorota justynaSAWA Dorota Justyna 40 Łopiennik Dolny 0 0
0.00
4 trocz marcin wojciechTROĆ Marcin Wojciech 41 Piaski 1 0.00042
0.42
5 panasiuk beata irenaPANASIUK Beata Irena 44 Hola 0 0
0.00
6 marucha arkadiusz pawelzMARUCHA Arkadiusz Paweł 48 Lublin 0 0
0.00
7 grabarczuk galinaGRABARCZUK Galina 52 Chełm 0 0
0.00
8 kasprzak renata jolantaKASPRZAK Renata Jolanta 60 Świdnik 0 0
0.00
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grabczuk krzysztofGRABCZUK Krzysztof 56 Chełm 77 0.03222
32.22
2 bojarski krzysztofBOJARSKI Krzysztof 50 Łęczna 3 0.00126
1.26
3 darwicz ewaDARWICZ Ewa 49 Świdnik 0 0
0.00
4 sawa klaudia olgaSAWA Klaudia Olga 25 Krasnystaw 0 0
0.00
5 chodakowska krystynaCHODAKOWSKA Krystyna 51 Włodawa 1 0.00042
0.42
6 galzan krzysztof pawelzGAŁAN Krzysztof Paweł 62 Świdnik 0 0
0.00
7 kucz mariola grazzzynaKUĆ Mariola Grażyna 56 Hanna 2 0.00084
0.84
8 bialzowazs dariusz danielBIAŁOWĄS Dariusz Daniel 34 Świdnik 2 0.00084
0.84
Razem 85
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 85

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 golzosz michalz reolandGOŁOŚ Michał Reoland 64 Chełm 5 0.00209
2.09
2 mazurek marekMAZUREK Marek 57 Lublin 3 0.00126
1.26
3 szwinarska marzena elzzzbietaŚWINARSKA Marzena Elżbieta 52 Lublin 0 0
0.00
4 chezcz jacek tomaszCHĘĆ Jacek Tomasz 55 Włodawa 0 0
0.00
5 bartoszewska-wic ewa monikaBARTOSZEWSKA-WIC Ewa Monika 51 Świdnik 1 0.00042
0.42
6 dziadko-zzzmuda malzgorzata janinaDZIADKO-ŻMUDA Małgorzata Janina 44 Łęczna 0 0
0.00
7 majcher dominika mariaMAJCHER Dominika Maria 24 Świdnik 1 0.00042
0.42
8 blacha miroslzaw krzysztofBLACHA Mirosław Krzysztof 39 Srebrzyszcze 9 0.00377
3.77
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zelent magdalenaZELENT Magdalena 36 Dubienka 4 0.00167
1.67
2 kaczynzski gabriel janKACZYŃSKI Gabriel Jan 34 Świdnik 0 0
0.00
3 zabratanzska katarzyna edytaZABRATAŃSKA Katarzyna Edyta 34 Lublin 0 0
0.00
4 wronzski jaroslzaw piotrWROŃSKI Jarosław Piotr 32 Świdnik 0 0
0.00
5 tabor magdalena aleksandraTABOR Magdalena Aleksandra 27 Lublin 1 0.00042
0.42
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pydysz marek arturPYDYŚ Marek Artur 44 Lublin 2 0.00084
0.84
2 rawska maria elzzzbietaRAWSKA Maria Elżbieta 55 Lublin 1 0.00042
0.42
3 kabasa annaKABASA Anna 58 Lublin 0 0
0.00
4 lipa marcinLIPA Marcin 35 Lublin 0 0
0.00
5 blzaszczak monika gabrielaBŁASZCZAK Monika Gabriela 40 Lublin 0 0
0.00
6 mulak mateuszMULAK Mateusz 20 Lublin 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 janulewicz pawelz rafalzJANULEWICZ Paweł Rafał 40 Świdnik 7 0.00293
2.93
2 hordejuk ewa joannaHORDEJUK Ewa Joanna 62 Chełm 3 0.00126
1.26
3 fornal miroslzawa teresaFORNAL Mirosława Teresa 64 Kumów Majoracki 1 0.00042
0.42
4 perepeczo romuald franciszekPEREPECZO Romuald Franciszek 53 Konstantyn 2 0.00084
0.84
5 harmasz dariaHARMASZ Daria 34 Łęczna 1 0.00042
0.42
6 wdowiak katarzynaWDOWIAK Katarzyna 36 Świdnik 0 0
0.00
7 bialzoskurski sebastian zdzislzawBIAŁOSKURSKI Sebastian Zdzisław 39 Krzywowola 1 0.00042
0.42
8 marek marcin michalzMAREK Marcin Michał 22 Lublin 1 0.00042
0.42
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bukowski rafalz tomaszBUKOWSKI Rafał Tomasz 40 Chełm 0 0
0.00
2 kasprzak wiktorKASPRZAK Wiktor 36 Chełm 0 0
0.00
3 pozzdzik miriamPOŹDZIK Miriam 24 Lublin 1 0.00042
0.42
4 palkowski pawelz piotrPALKOWSKI Paweł Piotr 30 Chełm 0 0
0.00
5 kulicka barbara krystynaKULICKA Barbara Krystyna 51 Lublin 0 0
0.00
6 zablzocka kamilaZABŁOCKA Kamila 24 Łęczna 0 0
0.00
7 blzaszczak helena krystynaBŁASZCZAK Helena Krystyna 76 Lublin 0 0
0.00
8 bielak marek robertBIELAK Marek Robert 61 Lublin 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwed zdzislzawSZWED Zdzisław 59 Chełm 46 0.01925
19.25
2 sawicki konrad bernardSAWICKI Konrad Bernard 31 Świdnik 14 0.00586
5.86
3 dargiewicz lucynaDARGIEWICZ Lucyna 62 Chełm 12 0.00502
5.02
4 matysiak przemyslzaw bartlzomiejMATYSIAK Przemysław Bartłomiej 32 Krasnystaw 2 0.00084
0.84
5 bijata zbigniew robertBIJATA Zbigniew Robert 61 Krasnystaw 1 0.00042
0.42
6 piotrowicz michalz andrzejPIOTROWICZ Michał Andrzej 40 Świdnik 2 0.00084
0.84
7 pastusiak ewa krystynaPASTUSIAK Ewa Krystyna 53 Szuminka 0 0
0.00
8 gomozlzka urszula malzgorzataGOMÓŁKA Urszula Małgorzata 60 Siedliszcze 4 0.00167
1.67
Razem 81
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 81

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panasiuk piotr adamPANASIUK Piotr Adam 47 Świdnik 0 0
0.00
2 kusak renataKUSAK Renata 55 Charlęż-Kolonia 0 0
0.00
3 panasiuk malzgorzata iwonaPANASIUK Małgorzata Iwona 45 Świdnik 0 0
0.00
4 rezba pawelz kazimierzRĘBA Paweł Kazimierz 42 Stawek 0 0
0.00
5 panasiuk pawelz aleksanderPANASIUK Paweł Aleksander 19 Świdnik 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0