Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 435
Wyborców 3 593
Obwodów 5
  • Geografia
  • Wybory do Rady Gminy Czemierniki
  • Wybory Wójta Gminy Czemierniki

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11 Czemierniki stały Tak sołectwo Czemierniki sołectwo Czemierniki II sołectwo Skoki
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełczącu, 187 Bełcząc stały Nie sołectwo Bełcząc
3 Świetlica wiejska w Niewęgłoszu, 44 Niewęgłosz stały Tak sołectwo Lichty sołectwo Niewęgłosz
4 Dom spotkań w Stoczku, 133 Stoczek stały Nie sołectwo Stoczek
5 Świetlica wiejska w Wygnanowie, 92 Wygnanów stały Tak sołectwo Stójka sołectwo Wygnanów

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Bełcząc: od nr 1 do nr 28, od nr 32 do nr 52, nr 69, nr 70, od nr 73 do nr 102, od nr 191 do końca 1 304 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Bełcząc: od nr 29 do nr 31, od nr 53 do nr 68, nr 71 i 72, od nr 103 do nr 190 1 288 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Czemierniki: ul. Czereśniowa, ul. Jabłoniowa, ul. Malinowa, ul. Morelowa, ul. Pszonka, ul. Kolonia Północna od nr 21 do 36, ul. Wiśniowa Sołectwo Czemierniki II: ul. Brzezińska, ul. Kasztanowa 1 250 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Czemierniki: ul. Parczewska od nr 33 do końca, ul. Kolonia Południowa 1 235 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Czemierniki: ul. Gęsia, ul Kocka, ul. Kolonia Północna od nr 1 do nr 20 1 245 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Czemierniki: ul. Radzyńska, ul. Kolonia Północna od nr 37 do końca 1 201 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Czemierniki: ul. Grobelna, ul. Rynek, ul. Zamkowa, ul. Parczewska od nr 1 do nr 32 1 205 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Lichty 1 244 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Niewęgłosz 1 341 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Skoki 1 271 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Stoczek: od nr 1 do nr 56, od nr 93 do nr 105A, od nr 129 do nr 156 1 191 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Stoczek: od nr 57 do nr 92, od nr 106 do nr 128, od nr 157 do końca 1 170 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Stójka 1 193 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Wygnanów: od nr 1 do nr 92A 1 253 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Wygnanów: od nr 93 do końca 1 202 2 2
Podsumowanie 15 3 593 31 31

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA SOBIESZKA KWW KAZIMIERZA SOBIESZKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POSTAW NA ZMIANY" KWW "POSTAW NA ZMIANY" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW RPS 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Nazwa komitetu Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 FILIPEK Arkadiusz Tadeusz 46 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POSTAW NA ZMIANY" Czemierniki
2 SOBIESZEK Kazimierz Włodzimierz 60 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA SOBIESZKA Czemierniki
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 435 3 593 5 1