Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 426
Wyborców 3 572
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Czemierniki
 • Wybory Wójta Gminy Czemierniki
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11 Czemierniki stały Tak sołectwo Czemierniki sołectwo Czemierniki II sołectwo Skoki
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełczącu, 187 Bełcząc stały Nie sołectwo Bełcząc
3 Świetlica wiejska w Niewęgłoszu, 44 Niewęgłosz stały Tak sołectwo Lichty sołectwo Niewęgłosz
4 Dom spotkań w Stoczku, 133 Stoczek stały Nie sołectwo Stoczek
5 Świetlica wiejska w Wygnanowie, 92 Wygnanów stały Tak sołectwo Stójka sołectwo Wygnanów

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Bełcząc: od nr 1 do nr 28, od nr 32 do nr 52, nr 69, nr 70, od nr 73 do nr 102, od nr 191 do końca 1 299 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Bełcząc: od nr 29 do nr 31, od nr 53 do nr 68, nr 71 i 72, od nr 103 do nr 190 1 285 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Czemierniki: ul. Czereśniowa, ul. Jabłoniowa, ul. Malinowa, ul. Morelowa, ul. Pszonka, ul. Kolonia Północna od nr 21 do 36, ul. Wiśniowa Sołectwo Czemierniki II: ul. Brzezińska, ul. Kasztanowa 1 250 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Czemierniki: ul. Parczewska od nr 33 do końca, ul. Kolonia Południowa 1 235 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Czemierniki: ul. Gęsia, ul Kocka, ul. Kolonia Północna od nr 1 do nr 20 1 240 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Czemierniki: ul. Radzyńska, ul. Kolonia Północna od nr 37 do końca 1 202 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Czemierniki: ul. Grobelna, ul. Rynek, ul. Zamkowa, ul. Parczewska od nr 1 do nr 32 1 201 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Lichty 1 249 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Niewęgłosz 1 341 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Skoki 1 271 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Stoczek: od nr 1 do nr 56, od nr 93 do nr 105A, od nr 129 do nr 156 1 188 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Stoczek: od nr 57 do nr 92, od nr 106 do nr 128, od nr 157 do końca 1 168 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Stójka 1 195 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Wygnanów: od nr 1 do nr 92A 1 246 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Wygnanów: od nr 93 do końca 1 202 2 2
Podsumowanie 15 3 572 31 31

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA SOBIESZKA KWW KAZIMIERZA SOBIESZKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POSTAW NA ZMIANY" KWW "POSTAW NA ZMIANY" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW RPS 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 FILIPEK Arkadiusz Tadeusz 46 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POSTAW NA ZMIANY" Czemierniki
2 SOBIESZEK Kazimierz Włodzimierz 60 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA SOBIESZKA Polskie Stronnictwo Ludowe Czemierniki

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 299 187 187 62.54% 0.06254
185 98.93% 0.09893
Tak
2 286 183 183 63.99% 0.06399
182 99.45% 0.09945
Tak
3 250 140 140 56.00% 0.056
137 97.86% 0.09786
Tak
4 235 146 146 62.13% 0.06213
146 100.00% 0.1
Tak
5 240 169 169 70.42% 0.07042
165 97.63% 0.09763
Tak
6 202 127 127 62.87% 0.06287
125 98.43% 0.09843
Tak
7 201 140 140 69.65% 0.06965
138 98.57% 0.09857
Tak
8 248 147 147 59.27% 0.05927
137 93.20% 0.0932
Tak
9 341 183 183 53.67% 0.05367
173 94.54% 0.09454
Tak
10 271 174 174 64.21% 0.06421
172 98.85% 0.09885
Tak
11 188 125 125 66.49% 0.06649
120 96.00% 0.096
Tak
12 168 103 103 61.31% 0.06131
98 95.15% 0.09515
Tak
13 194 113 113 58.25% 0.05825
112 99.12% 0.09912
Tak
14 246 153 151 61.38% 0.06138
145 96.03% 0.09603
Tak
15 202 128 128 63.37% 0.06337
117 91.41% 0.09141
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA SOBIESZKA 912 15 42.38% 0.04238
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POSTAW NA ZMIANY" 1 212 15 56.32% 0.05632
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 28 1 1.30% 0.0013

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA SOBIESZKA 912 15 3 42.38% 0.04238
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POSTAW NA ZMIANY" 1 212 15 12 56.32% 0.05632
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 28 1 0 1.30% 0.0013

Rada Gminy Czemierniki - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 16 16 ŁĄCZEK Zofia 76 41.08% 0.04108
Nie
1 17 17 ŚWIĆ Agnieszka 109 58.92% 0.05892
Tak
2 16 16 LATEK Eugeniusz 119 65.38% 0.06538
Tak
2 17 17 KRÓL Agnieszka 63 34.62% 0.03462
Nie
3 16 16 KOZAK Marianna Krystyna 57 41.61% 0.04161
Nie
3 17 17 FILIPEK Arkadiusz Tadeusz 80 58.39% 0.05839
Tak
4 16 16 PAŚNIK Jacek 59 40.41% 0.04041
Nie
4 17 17 KACZOREK Tomasz Jan 87 59.59% 0.05959
Tak
5 16 16 SKUBISZ Arkadiusz 85 51.52% 0.05152
Tak
5 17 17 KOŁTUN Mirosław 80 48.48% 0.04848
Nie
6 16 16 PIĄTEK Kazimierz 60 48.00% 0.048
Tak
6 17 17 MITURA Dariusz Albin 37 29.60% 0.0296
Nie
6 18 18 KRZYŻAK Lucjan Jan 28 22.40% 0.0224
Nie
7 16 16 DOBROWOLSKA Krystyna Maria 30 21.74% 0.02174
Nie
7 17 17 SZNURA Zbigniew Józef 108 78.26% 0.07826
Tak
8 16 16 NIEWĘGŁOWSKI Jerzy Władysław 61 44.53% 0.04453
Nie
8 17 17 NIEWĘGŁOWSKI Radosław 76 55.47% 0.05547
Tak
9 16 16 GRZYWACZ Leszek 54 31.21% 0.03121
Nie
9 17 17 SZCZYGIELSKA Katarzyna 119 68.79% 0.06879
Tak
10 16 16 SKRZYPCZAK Jan 82 47.67% 0.04767
Nie
10 17 17 BĄCZEK Marek 90 52.33% 0.05233
Tak
11 16 16 CIESIELSKI Wojciech 27 22.50% 0.0225
Nie
11 17 17 NURZYŃSKA Marzanna Agata 93 77.50% 0.0775
Tak
12 16 16 ABRAMEK Tomasz Jan 46 46.94% 0.04694
Nie
12 17 17 SIWEK Mariusz 52 53.06% 0.05306
Tak
13 16 16 JACH Michał Marek 52 46.43% 0.04643
Nie
13 17 17 SOKOŁOWSKI Andrzej Ludwik 60 53.57% 0.05357
Tak
14 16 16 MISIEJUK Justyna Bernarda 54 37.24% 0.03724
Nie
14 17 17 ŚWIĆ Jacek 91 62.76% 0.06276
Tak
15 16 16 SKUBISZEWSKI Jan 50 42.74% 0.04274
Nie
15 17 17 SALCZYŃSKA Katarzyna 67 57.26% 0.05726
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 FILIPEK Arkadiusz Tadeusz 46 wyższe Czemierniki, 1 097 50.25 Tak
2 SOBIESZEK Kazimierz Włodzimierz 60 wyższe Czemierniki, 1 086 49.75 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11 Czemierniki stały 1 399 896 895 63.97% 0.06397
885 98.88%
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełczącu, 187 Bełcząc stały 585 370 370 63.25% 0.06325
369 99.73%
3 Świetlica wiejska w Niewęgłoszu, 44 Niewęgłosz stały 589 330 330 56.03% 0.05603
324 98.18%
4 Dom spotkań w Stoczku, 133 Stoczek stały 356 228 228 64.04% 0.06404
219 96.05%
5 Świetlica wiejska w Wygnanowie, 92 Wygnanów stały 642 393 393 61.21% 0.06121
386 98.22%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 426 3 572 5 1