Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 10

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Nr 16, ul. Koronowska 74 Bydgoszcz
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulice: Buszkowska, Byszewska, Czarnkowska, Edwarda Szmańdy, Głucha, Gogolińska, Gostycyńska, Grunwaldzka parzyste od nr 132 do nr 146B i nieparzyste od nr 163 do nr 193, Jarmużowa, Jerzego Orlicza, Karolewska, Koronowska nieparzyste od nr 1 do nr 41 i parzyste od nr 2 do nr 48, Kórnicka, Lniana, Lodowa, Lubostrońska, Łącka, Łobżenicka, Małgorzaty Szułczyńskiej, Nad Torem, Obornicka, Papiernicza, Rajmunda Kuczmy, Rogalińska, Siedlecka nieparzyste od nr 1 do nr 121 i parzyste od nr 2 do nr 32, Skarbiewska, Szczecińska, Świekatowska, Tadeusza Rzepeckiego, Trzeciewiecka, Wałdowska, Wągrowiecka, Więcborska, Żnińska
Liczba mieszkańców 2856
Liczba wyborców 2297
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Bydgoszczy 1
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Bydgoszczy
  • Wybory Rady Miasta Bydgoszczy) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Bydgoszczy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2297
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2297
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2065
3 Liczba kart niewykorzystanych 784
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1281
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1281
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1283
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1283
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1275
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bruski rafalz piotrBRUSKI Rafał Piotr 56 wyższe techniczne i ekonomiczne Bydgoszcz 701 0.05498
54.98
2 latos tomasz edwardLATOS Tomasz Edward 54 wyższe Bydgoszcz 400 0.03137
31.37
3 mackiewicz anna zofiaMACKIEWICZ Anna Zofia 55 wyższe Bydgoszcz 53 0.00416
4.16
4 skutecki pawelz juliuszSKUTECKI Paweł Juliusz 43 wyższe Bydgoszcz 45 0.00353
3.53
5 sypniewski marcinSYPNIEWSKI Marcin 39 wyższe prawnicze Morzewiec 76 0.00596
5.96
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Bydgoszczy) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2297
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2297
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2065
3 Liczba kart niewykorzystanych 784
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1281
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1281
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1283
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1283
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1267
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bazk agnieszkaBĄK Agnieszka 34 Bydgoszcz 357 0.02818
28.18
2 langowski robertLANGOWSKI Robert 44 Bydgoszcz 56 0.00442
4.42
3 bulanda wojciech janBULANDA Wojciech Jan 29 Bydgoszcz 49 0.00387
3.87
4 kosiorek mirela mariaKOSIOREK Mirela Maria 62 Bydgoszcz 30 0.00237
2.37
5 kulpa waldemar janKULPA Waldemar Jan 45 Bydgoszcz 15 0.00118
1.18
6 juchniak wojciechJUCHNIAK Wojciech 38 Bydgoszcz 5 0.00039
0.39
7 jankowska paulinaJANKOWSKA Paulina 27 Bydgoszcz 37 0.00292
2.92
Razem 549
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 549

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jeleniewski marek krzysztofJELENIEWSKI Marek Krzysztof 61 Bydgoszcz 102 0.00805
8.05
2 moczadlzo michalzMOCZADŁO Michał 42 Bydgoszcz 8 0.00063
0.63
3 lewandowska miroslzawa annaLEWANDOWSKA Mirosława Anna 57 Bydgoszcz 11 0.00087
0.87
4 przeslzawski wojciech bernardPRZESŁAWSKI Wojciech Bernard 69 Bydgoszcz 0 0
0.00
5 markowska ewaMARKOWSKA Ewa 58 Bydgoszcz 12 0.00095
0.95
6 zielinzska kamilaZIELIŃSKA Kamila 21 Bydgoszcz 4 0.00032
0.32
7 trojanowska patrycja magdalenaTROJANOWSKA Patrycja Magdalena 24 Bydgoszcz 7 0.00055
0.55
Razem 144
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 144

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozzdziewski adam ryszardGOŹDZIEWSKI Adam Ryszard 37 Bydgoszcz 38 0.003
3.00
2 ginther radoslzaw mariuszGINTHER Radosław Mariusz 39 Bydgoszcz 14 0.0011
1.10
3 poplzawska natalia martynaPOPŁAWSKA Natalia Martyna 22 Bydgoszcz 9 0.00071
0.71
4 szwicinzska irena mariaŚWICIŃSKA Irena Maria 69 Bydgoszcz 3 0.00024
0.24
5 jaruzel justynaJARUZEL Justyna 34 Bydgoszcz 2 0.00016
0.16
6 kwiatkowska maria jozzefaKWIATKOWSKA Maria Józefa 77 Bydgoszcz 3 0.00024
0.24
7 dudek dawid wlzadyslzawDUDEK Dawid Władysław 37 Bydgoszcz 4 0.00032
0.32
Razem 73
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 73

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozg szymon piotrRÓG Szymon Piotr 31 Bydgoszcz 91 0.00718
7.18
2 pastuszewski stefan marianPASTUSZEWSKI Stefan Marian 69 Bydgoszcz 81 0.00639
6.39
3 kaczmarek andrzej wojciechKACZMAREK Andrzej Wojciech 70 Bydgoszcz 166 0.0131
13.10
4 chmielewicz miroslzawaCHMIELEWICZ Mirosława 52 Bydgoszcz 20 0.00158
1.58
5 piotrowska sylwia malzgorzataPIOTROWSKA Sylwia Małgorzata 39 Bydgoszcz 6 0.00047
0.47
6 krajewska maria agnieszkaKRAJEWSKA Maria Agnieszka 31 Bydgoszcz 15 0.00118
1.18
7 dzakanowski bogdan adamDZAKANOWSKI Bogdan Adam 55 Bydgoszcz 56 0.00442
4.42
Razem 435
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 435

Lista nr 13 - KWW CZAS BYDGOSZCZY CB2018.PL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dopieralza ewa malzgorzataDOPIERAŁA Ewa Małgorzata 48 Bydgoszcz 28 0.00221
2.21
2 boguslzawski andrzej piotrBOGUSŁAWSKI Andrzej Piotr 55 Bydgoszcz 10 0.00079
0.79
3 grossmann michalz wojciechGROSSMANN Michał Wojciech 42 Bydgoszcz 3 0.00024
0.24
4 kortas rafalz mariuszKORTAS Rafał Mariusz 26 Bydgoszcz 7 0.00055
0.55
5 kowalewska hannaKOWALEWSKA Hanna 60 Bydgoszcz 4 0.00032
0.32
6 nawrocka kamila annaNAWROCKA Kamila Anna 30 Bydgoszcz 6 0.00047
0.47
7 pietrzak bartlzomiej krzysztofPIETRZAK Bartłomiej Krzysztof 27 Bydgoszcz 8 0.00063
0.63
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2297
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2065
3 Liczba kart niewykorzystanych 784
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1281
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1283
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 4
10 Liczba kart ważnych 1279
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1255
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lebiedzinzski jacek waldemarLEBIEDZIŃSKI Jacek Waldemar 52 Włocławek 12 0.00096
0.96
2 potocki roman pawelzPOTOCKI Roman Paweł 63 Bydgoszcz 7 0.00056
0.56
3 chudzinzska agnieszka magdalenaCHUDZIŃSKA Agnieszka Magdalena 37 Świecie 12 0.00096
0.96
4 graczyk maciej andrzejGRACZYK Maciej Andrzej 35 Świecie 5 0.0004
0.40
5 trzebuchowska tamaraTRZEBUCHOWSKA Tamara 65 Włocławek 10 0.0008
0.80
6 kolzakowski cezaryKOŁAKOWSKI Cezary 37 Świecie 1 8.0E-5
0.08
7 osiadacz iwona dorotaOSIADACZ Iwona Dorota 31 Świecie 6 0.00048
0.48
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ankiewicz-jasinzska ewa teresaANKIEWICZ-JASIŃSKA Ewa Teresa 59 Bydgoszcz 7 0.00056
0.56
2 niedbalska ewa mariaNIEDBALSKA Ewa Maria 70 Bydgoszcz 4 0.00032
0.32
3 blzasik anna bernadetaBŁASIK Anna Bernadeta 41 Bydgoszcz 5 0.0004
0.40
4 gradek jolantaGRADEK Jolanta 56 Bydgoszcz 2 0.00016
0.16
5 kokoszczynzski wojciech waldemarKOKOSZCZYŃSKI Wojciech Waldemar 58 Bydgoszcz 1 8.0E-5
0.08
6 drzycimski lzukaszDRZYCIMSKI Łukasz 36 Bydgoszcz 1 8.0E-5
0.08
7 sankowski pawelz maksymilianSANKOWSKI Paweł Maksymilian 36 Bydgoszcz 6 0.00048
0.48
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaszubowski daniel przemyslzawKASZUBOWSKI Daniel Przemysław 28 Bydgoszcz 6 0.00048
0.48
2 durczak magdalenaDURCZAK Magdalena 37 Bydgoszcz 4 0.00032
0.32
3 karp dorota malzgorzataKARP Dorota Małgorzata 30 Bydgoszcz 2 0.00016
0.16
4 chechlza paulina mariaCHECHŁA Paulina Maria 32 Bydgoszcz 4 0.00032
0.32
5 kaszubowski zdzislzaw ryszardKASZUBOWSKI Zdzisław Ryszard 54 Bydgoszcz 2 0.00016
0.16
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ostrowski zbigniew wiktorOSTROWSKI Zbigniew Wiktor 63 Bydgoszcz 137 0.01092
10.92
2 jasiakiewicz roman franciszekJASIAKIEWICZ Roman Franciszek 67 Bydgoszcz 278 0.02215
22.15
3 grzybowski michalz wojciechGRZYBOWSKI Michał Wojciech 47 Bydgoszcz 25 0.00199
1.99
4 staszak-kowalska radoslzawa mariaSTASZAK-KOWALSKA Radosława Maria 60 Białe Błota 50 0.00398
3.98
5 falkowska-wierczewska natalia mariaFALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 36 Bydgoszcz 34 0.00271
2.71
6 wojciechowska-blachowska bogna malzgorzataWOJCIECHOWSKA-BLACHOWSKA Bogna Małgorzata 59 Bydgoszcz 11 0.00088
0.88
7 krupa lzukasz marcinKRUPA Łukasz Marcin 37 Bydgoszcz 46 0.00367
3.67
Razem 581
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 581

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szopinzski jan jozzefSZOPIŃSKI Jan Józef 61 Bydgoszcz 52 0.00414
4.14
2 kozlzowicz miroslzaw andrzejKOZŁOWICZ Mirosław Andrzej 43 Bydgoszcz 12 0.00096
0.96
3 deja danuta halinaDEJA Danuta Halina 62 Bydgoszcz 6 0.00048
0.48
4 lipinzski waldemarLIPIŃSKI Waldemar 60 Bydgoszcz 4 0.00032
0.32
5 balcer agnieszka aleksandraBALCER Agnieszka Aleksandra 30 Bydgoszcz 5 0.0004
0.40
6 milej zbigniewMILEJ Zbigniew 65 Bydgoszcz 2 0.00016
0.16
7 tylicka malzgorzata teresaTYLICKA Małgorzata Teresa 66 Bydgoszcz 5 0.0004
0.40
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozlzowska karolinaKOZŁOWSKA Karolina 31 Bydgoszcz 12 0.00096
0.96
2 janik mariuszJANIK Mariusz 46 Nakło nad Notecią 4 0.00032
0.32
3 tyczynzska-hoffmann barbara mariaTYCZYŃSKA-HOFFMANN Barbara Maria 64 Bydgoszcz 1 8.0E-5
0.08
4 wawrzonkoski roman alojzyWAWRZONKOSKI Roman Alojzy 43 Bydgoszcz 0 0
0.00
5 bojko beata barbaraBOJKO Beata Barbara 51 Bydgoszcz 3 0.00024
0.24
6 wolniewicz marcin pawelzWOLNIEWICZ Marcin Paweł 30 Toruń 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojtecki waldemarWOJTECKI Waldemar 46 Bydgoszcz 5 0.0004
0.40
2 smeja bogdan janSMEJA Bogdan Jan 67 Bydgoszcz 2 0.00016
0.16
3 fischer jolanta mariaFISCHER Jolanta Maria 26 Bydgoszcz 1 8.0E-5
0.08
4 krozlikowska katarzyna beataKRÓLIKOWSKA Katarzyna Beata 41 Bydgoszcz 2 0.00016
0.16
5 krozlikowski przemyslzawKRÓLIKOWSKI Przemysław 39 Bydgoszcz 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwiatkowski karol krzysztofKWIATKOWSKI Karol Krzysztof 48 Bydgoszcz 41 0.00327
3.27
2 kowalczyk marek wlzadyslzawKOWALCZYK Marek Władysław 69 Bydgoszcz 9 0.00072
0.72
3 kotulska barbaraKOTULSKA Barbara 62 Drzewianowo 5 0.0004
0.40
4 kuglarz slzawomirKUGLARZ Sławomir 39 Sienno 3 0.00024
0.24
5 rezpuszewska halina agnieszkaRĘPUSZEWSKA Halina Agnieszka 32 Bydgoszcz 3 0.00024
0.24
6 proczek przemyslzaw janPROCZEK Przemysław Jan 45 Bydgoszcz 0 0
0.00
7 siewierska malwinaSIEWIERSKA Malwina 31 Borówno 7 0.00056
0.56
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sajna cyprian kamilSAJNA Cyprian Kamil 34 Zielonka 17 0.00135
1.35
2 biruta konrad kamilBIRUTA Konrad Kamil 21 Bydgoszcz 5 0.0004
0.40
3 puchowski roman kazimierzPUCHOWSKI Roman Kazimierz 70 Bydgoszcz 0 0
0.00
4 rutkowska-spicera dorota elzzzbietaRUTKOWSKA-SPICERA Dorota Elżbieta 37 Bydgoszcz 0 0
0.00
5 tyranzska natalia martaTYRAŃSKA Natalia Marta 30 Bydgoszcz 0 0
0.00
6 franke monika paulinaFRANKE Monika Paulina 28 Bydgoszcz 0 0
0.00
7 huzar mikolzaj dariuszHUZAR Mikołaj Dariusz 24 Łochowo 0 0
0.00
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krzemkowski michalzKRZEMKOWSKI Michał 46 Bydgoszcz 115 0.00916
9.16
2 jezdryka anna martaJĘDRYKA Anna Marta 48 Bydgoszcz 30 0.00239
2.39
3 wenderlich paulinaWENDERLICH Paulina 37 Bydgoszcz 42 0.00335
3.35
4 pastuszewski bronislzawPASTUSZEWSKI Bronisław 71 Bydgoszcz 70 0.00558
5.58
5 misiewicz teresaMISIEWICZ Teresa 56 Bydgoszcz 16 0.00127
1.27
6 szymanzska anna-mariaSZYMAŃSKA Anna-Maria 49 Bydgoszcz 20 0.00159
1.59
7 dombrowicz konstantyDOMBROWICZ Konstanty 71 Bydgoszcz 74 0.0059
5.90
Razem 367
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 367

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zielinzski leszekZIELIŃSKI Leszek 70 Bydgoszcz 1 8.0E-5
0.08
2 glzadykowski franciszek kazimierzGŁADYKOWSKI Franciszek Kazimierz 83 Bydgoszcz 2 0.00016
0.16
3 gozrnecki lzukasz maciejGÓRNECKI Łukasz Maciej 34 Szynwałd 0 0
0.00
4 wiczynzska ewa mariaWICZYŃSKA Ewa Maria 48 Łochowo 1 8.0E-5
0.08
5 mierzynzska marta elzzzbietaMIERZYŃSKA Marta Elżbieta 32 Pokrzydowo 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4