Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 331
Wyborców 3 501
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Bądkowo
 • Wybory Wójta Gminy Bądkowo
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bądkowie, Włocławska 13 Bądkowo stały Tak Sołectwo Bądkowo – ulica: Kujawska, Krótka, 1 Maja, Mickiewicza, Łokietka, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sportowa, Spółdzielcza, Wiejska, Włocławska, Wojska Polskiego-wieś Olszynka
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocinie, 42 Wysocin stały Nie Sołectwa: Antoniewo, Biele, Jaranowo, Jaranowo Duże, Kryńsk, Kwiatkowo, Wysocin, Zieleniec
3 Świetlica wiejska w Kolonii Łowiczek, 19 Kolonia Łowiczek stały Nie Sołectwa: Kaniewo, Kolonia Łowiczek, Łowiczek, Łówkowice, Sinki, Tomaszewo, Wójtówka
4 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bądkowie, Włocławska 13 Bądkowo stały Tak Sołectwa: Bądkówek, Kujawka, Kalinowiec, Słupy Duże, Słupy Małe, Toporzyszczewo Stare, Toporzyszczewo, Żabieniec

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Część sołectwa BĄDKOWO – ulica: Kujawska, Mickiewicza, Piekarska, Sportowa, Polna, Ogrodowa, Łokietka, Słowackiego, Krótka 1 265 3 3
0.0000020000Nr 2 Część sołectwa BĄDKOWO – ulica: Włocławska, Wiejska, Spółdzielcza, Słoneczna, wieś Olszynka 1 271 3 3
0.0000030000Nr 3 Część sołectwa BĄDKOWO – ulica: Wojska Polskiego, 1 Maja, Sienkiewicza 1 293 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwa : ANTONIEWO, KRYŃSK 1 176 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwa : BIELE, JARANOWO, ZIELENIEC 1 236 3 3
0.0000060000Nr 6 Sołectwa : JARANOWO DUŻE, KWIATKOWO 1 253 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwo : WYSOCIN 1 201 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwa : KOLONIA ŁOWICZEK, SINKI 1 246 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwa : ŁOWICZEK, TOMASZEWO 1 229 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwa : KANIEWO, WÓJTÓWKA 1 186 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo : ŁÓWKOWICE 1 219 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwa : BĄDKÓWEK, KUJAWKA 1 266 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwa : KALINOWIEC, TOPORZYSZCZEWO STARE 1 203 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwa : TOPORZYSZCZEWO, ŻABIENIEC 1 248 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwa : SŁUPY DUŻE, SŁUPY MAŁE 1 209 3 3
Podsumowanie 15 3 501 40 40

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI NIEZALEŻNI KWW BEZPARTYJNI NIEZALEŻNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15 KOMITET WYBORCZY KUJAWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA KW KUJAWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 PIKULSKI Rafał Dawid 35 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI NIEZALEŻNI Litychowo
3 STĘPKOWSKI Ryszard Gerard 58 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Łówkowice
2 SKIERKOWSKI Dariusz Piotr 56 średnie KOMITET WYBORCZY KUJAWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA Żabieniec

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 272 156 156 57.35% 0.05735
142 91.03% 0.09103
Tak
2 269 199 199 73.98% 0.07398
194 97.49% 0.09749
Tak
3 293 198 198 67.58% 0.06758
196 98.99% 0.09899
Tak
4 176 103 103 58.52% 0.05852
101 98.06% 0.09806
Tak
5 236 147 147 62.29% 0.06229
146 99.32% 0.09932
Tak
6 253 175 175 69.17% 0.06917
174 99.43% 0.09943
Tak
7 201 95 95 47.26% 0.04726
95 100.00% 0.1
Tak
8 246 155 155 63.01% 0.06301
149 96.13% 0.09613
Tak
9 229 138 137 59.83% 0.05983
132 96.35% 0.09635
Tak
10 187 110 110 58.82% 0.05882
109 99.09% 0.09909
Tak
11 219 164 164 74.89% 0.07489
162 98.78% 0.09878
Tak
12 267 176 176 65.92% 0.06592
172 97.73% 0.09773
Tak
13 204 120 120 58.82% 0.05882
119 99.17% 0.09917
Tak
14 249 151 151 60.64% 0.06064
148 98.01% 0.09801
Tak
15 209 148 148 70.81% 0.07081
147 99.32% 0.09932
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 917 15 41.95% 0.04195
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI NIEZALEŻNI 631 12 28.87% 0.02887
15 KOMITET WYBORCZY KUJAWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 638 13 29.19% 0.02919

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 917 15 7 41.95% 0.04195
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI NIEZALEŻNI 631 12 5 28.87% 0.02887
15 KOMITET WYBORCZY KUJAWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 638 13 3 29.19% 0.02919

Rada Gminy Bądkowo - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 GRZEGÓRSKI Piotr Andrzej 97 68.31% 0.06831
Tak
1 14 14 ZAREMBA Małgorzata 26 18.31% 0.01831
Nie
1 15 15 WASZKIEWICZ Ireneusz Benedykt 19 13.38% 0.01338
Nie
2 2 2 FIGAS Elżbieta Grażyna 91 46.91% 0.04691
Tak
2 14 14 KRĘPEĆ Melania 32 16.49% 0.01649
Nie
2 15 15 KURDUPSKA Halina Marianna 71 36.60% 0.0366
Nie
3 2 2 ISKRA Małgorzata Barbara 42 21.43% 0.02143
Nie
3 14 14 HYŻY Adrian 108 55.10% 0.0551
Tak
3 15 15 DANIELAK Dariusz Tomasz 46 23.47% 0.02347
Nie
4 2 2 BERGUNDA Dariusz Henryk 26 25.74% 0.02574
Nie
4 14 14 RAJEWSKI Tomasz 10 9.90% 0.0099
Nie
4 15 15 PAWLAK Mirosława Elżbieta 65 64.36% 0.06436
Tak
5 2 2 KOBUSIŃSKI Piotr Paweł 97 66.44% 0.06644
Tak
5 14 14 ERWIŃSKA Renata 29 19.86% 0.01986
Nie
5 15 15 BARTOSZEK Małgorzata 20 13.70% 0.0137
Nie
6 2 2 CENTKOWSKA Mariola 39 22.41% 0.02241
Nie
6 14 14 DZIEŃSKA Ewa Beata 77 44.25% 0.04425
Tak
6 15 15 MACIEJCZAK Ewa 58 33.33% 0.03333
Nie
7 2 2 ŚWIERCZ Stanisława Karolina 26 27.37% 0.02737
Nie
7 14 14 PIETRZAK Tomasz 69 72.63% 0.07263
Tak
8 2 2 SUCHARA Ryszard Janusz 99 66.44% 0.06644
Tak
8 15 15 WESOŁOWSKI Marcin Andrzej 50 33.56% 0.03356
Nie
9 2 2 WIŚNIEWSKI Ryszard 74 56.06% 0.05606
Tak
9 15 15 KULPA Kamil 58 43.94% 0.04394
Nie
10 2 2 CIESIELSKI Roman 80 73.39% 0.07339
Tak
10 15 15 BĘDZIAK Halina Maria 29 26.61% 0.02661
Nie
11 2 2 KRAJEWSKI Piotr Mikołaj 44 27.16% 0.02716
Nie
11 14 14 KRAMARSKI Jerzy Kazimierz 44 27.16% 0.02716
Nie
11 15 15 PASIŃSKI Henryk 74 45.68% 0.04568
Tak
12 2 2 SUCHARA Paweł Adam 56 32.56% 0.03256
Nie
12 14 14 JANKOWSKI Marek Adam 116 67.44% 0.06744
Tak
13 2 2 SKOWROŃSKI Robert 53 44.54% 0.04454
Nie
13 14 14 WRÓBLEWSKA Paulina 12 10.08% 0.01008
Nie
13 15 15 KASZUBSKI Roman 54 45.38% 0.04538
Tak
14 2 2 SOBIECKA-PODLEWSKA Agnieszka Beata 69 46.62% 0.04662
Tak
14 14 14 PIELKA Andrzej 28 18.92% 0.01892
Nie
14 15 15 SKIERKOWSKI Dariusz Piotr 51 34.46% 0.03446
Nie
15 2 2 MENDEL Dariusz 24 16.33% 0.01633
Nie
15 14 14 MACHALSKI Marian Tadeusz 80 54.42% 0.05442
Tak
15 15 15 KURZYP Barbara Grażyna 43 29.25% 0.02925
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 PIKULSKI Rafał Dawid 35 wyższe Litychowo, 686 31.00 Nie
2 SKIERKOWSKI Dariusz Piotr 56 średnie Żabieniec, 252 11.39 Nie
3 STĘPKOWSKI Ryszard Gerard 58 wyższe Łówkowice, 1 275 57.61 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bądkowie, Włocławska 13 Bądkowo stały 834 553 553 66.31% 0.06631
547 98.92%
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocinie, 42 Wysocin stały 866 520 520 60.05% 0.06005
512 98.46%
3 Świetlica wiejska w Kolonii Łowiczek, 19 Kolonia Łowiczek stały 881 567 566 64.25% 0.06425
565 99.82%
4 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bądkowie, Włocławska 13 Bądkowo stały 929 595 595 64.05% 0.06405
589 98.99%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 331 3 501 4 1