Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 26

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Andromedy 14 Legnica
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Andromedy, Górnicza, Marsa, Orbitalna, Oś Kartuska, Plutona.
Liczba mieszkańców 1867
Liczba wyborców 1595
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej Legnicy 3
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Legnicy
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miejskiej Legnicy) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Legnicy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1595
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1595
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1449
3 Liczba kart niewykorzystanych 574
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 875
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 875
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 875
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 875
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 867
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baranowski arkadiusz tomaszBARANOWSKI Arkadiusz Tomasz 39 wyższe prawnicze Legnica 193 0.02226
22.26
2 gizicki adam slzawomirGIZICKI Adam Sławomir 46 wyższe ekonomiczne Legnica 30 0.00346
3.46
3 huzarski michalz sewerynHUZARSKI Michał Seweryn 41 wyższe Legnica 27 0.00311
3.11
4 krzakowski tadeuszKRZAKOWSKI Tadeusz 61 wyższe Legnica 422 0.04867
48.67
5 rabczenko jaroslzaw krzysztofRABCZENKO Jarosław Krzysztof 40 wyższe humanistyczne i ekonomiczne Legnica 195 0.02249
22.49
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1595
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1443
3 Liczba kart niewykorzystanych 568
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 875
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 875
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 875
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 849
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 myrda tymoteusz dominikMYRDA Tymoteusz Dominik 41 Lubin 24 0.00283
2.83
2 kielzb jacekKIEŁB Jacek 39 Legnica 53 0.00624
6.24
3 poznanzski piotrPOZNAŃSKI Piotr 52 Głogów 4 0.00047
0.47
4 prokopczak emiliaPROKOPCZAK Emilia 41 Przemków 2 0.00024
0.24
5 urbanzski artur mieczyslzawURBAŃSKI Artur Mieczysław 60 Jawor 1 0.00012
0.12
6 kaczmarek monika dorotaKACZMAREK Monika Dorota 42 Złotoryja 8 0.00094
0.94
7 sobieska emilia janinaSOBIESKA Emilia Janina 33 Legnica 3 0.00035
0.35
8 midziak piotr tomaszMIDZIAK Piotr Tomasz 43 Lubin 1 0.00012
0.12
Razem 96
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 96

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 samborski tadeuszSAMBORSKI Tadeusz 73 Rogów Legnicki 46 0.00542
5.42
2 golzezbiowska wanda jozzefaGOŁĘBIOWSKA Wanda Józefa 59 Niedaszów 0 0
0.00
3 dzbanuszek jozzefDZBANUSZEK Józef 66 Legnica 4 0.00047
0.47
4 stankiewicz cecylia ewaSTANKIEWICZ Cecylia Ewa 64 Chróstnik 0 0
0.00
5 wrona mariaWRONA Maria 63 Cichobórz 0 0
0.00
6 garbaczewska danuta krystynaGARBACZEWSKA Danuta Krystyna 41 Lubin 0 0
0.00
7 cirko patrycja alicjaCIRKO Patrycja Alicja 42 Dalków 0 0
0.00
8 tofel tadeuszTOFEL Tadeusz 63 Lubin 0 0
0.00
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymkowiak sebastian andrzejSZYMKOWIAK Sebastian Andrzej 42 Legnica 2 0.00024
0.24
2 smolan marcinSMOLAN Marcin 38 Legnica 2 0.00024
0.24
3 tracz elzzzbietaTRACZ Elżbieta 67 Bolesławiec 3 0.00035
0.35
4 smulska karolinaSMULSKA Karolina 24 Legnica 8 0.00094
0.94
5 bukowski cezary jacekBUKOWSKI Cezary Jacek 56 Legnica 0 0
0.00
6 urban klaudia annaURBAN Klaudia Anna 23 Wałbrzych 2 0.00024
0.24
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borys piotrBORYS Piotr 42 Lubin 176 0.02073
20.73
2 zahorski jacek zbigniewZAHORSKI Jacek Zbigniew 53 Głogów 1 0.00012
0.12
3 szelazg jadwigaSZELĄG Jadwiga 68 Złotoryja 15 0.00177
1.77
4 frost pawelz marcinFROST Paweł Marcin 49 Legnica 48 0.00565
5.65
5 brok annaBROK Anna 55 Głogów 5 0.00059
0.59
6 dwojak jaroslzaw januszDWOJAK Jarosław Janusz 54 Legnica 0 0
0.00
7 strazczek joanna dorotaSTRĄCZEK Joanna Dorota 44 Grzymalin 15 0.00177
1.77
8 dembek renata helenaDEMBEK Renata Helena 49 Polkowice 4 0.00047
0.47
Razem 264
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 264

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zbrzyzny ryszardZBRZYZNY Ryszard 63 Osiek 24 0.00283
2.83
2 dec-zzzaboklicka urszula beataDEC-ŻABOKLICKA Urszula Beata 34 Legnica 3 0.00035
0.35
3 sztangret jerzy stanislzawSZTANGRET Jerzy Stanisław 63 Ruszowice 4 0.00047
0.47
4 bialzek joanna renataBIAŁEK Joanna Renata 48 Głogów 5 0.00059
0.59
5 wasinkiewicz jozzefWASINKIEWICZ Józef 71 Legnica 8 0.00094
0.94
6 tomczak stanislzawTOMCZAK Stanisław 61 Jawor 0 0
0.00
7 kida elzzzbietaKIDA Elżbieta 71 Głogów 0 0
0.00
8 serkies alfred jozzefSERKIES Alfred Józef 60 Biała 8 0.00094
0.94
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 burakowska krystyna annaBURAKOWSKA Krystyna Anna 55 Legnica 5 0.00059
0.59
2 kohlman piotr rafalzKOHLMAN Piotr Rafał 50 Głogów 0 0
0.00
3 monkosa wojciechMONKOSA Wojciech 32 Legnica 0 0
0.00
4 krozlewiecka-wala dominikaKRÓLEWIECKA-WALA Dominika 32 Legnica 2 0.00024
0.24
5 markowski krzysztofMARKOWSKI Krzysztof 28 Wrocław 1 0.00012
0.12
6 wielczyk aleksandra urszulaWIELCZYK Aleksandra Urszula 27 Wrocław 0 0
0.00
7 hyckowski kamilHYCKOWSKI Kamil 28 Wrocław 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pachurka arkadiuszPACHURKA Arkadiusz 26 Lubin 2 0.00024
0.24
2 hoszowski jaroslzawHOSZOWSKI Jarosław 47 Legnica 3 0.00035
0.35
3 razczynzski wojciech aleksanderRĄCZYŃSKI Wojciech Aleksander 68 Wrocław 0 0
0.00
4 razczynzska barbara czeslzawaRĄCZYŃSKA Barbara Czesława 56 Wrocław 0 0
0.00
5 bonzczak elzzzbietaBOŃCZAK Elżbieta 45 Pątnów Legnicki 2 0.00024
0.24
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krozlak marcin stanislzawKRÓLAK Marcin Stanisław 45 Lubin 11 0.0013
1.30
2 czajkowski damian piotrCZAJKOWSKI Damian Piotr 42 Siedlce 2 0.00024
0.24
3 tyrcz wlzadyslzaw andrzejTYRCZ Władysław Andrzej 64 Jawor 1 0.00012
0.12
4 stysz sylwia martaSTYŚ Sylwia Marta 36 Lubin 6 0.00071
0.71
5 sosznicka agnieszkaSOŚNICKA Agnieszka 32 Dziesław 3 0.00035
0.35
6 worwazg-zzzydolzowicz iwona monikaWORWĄG-ŻYDOŁOWICZ Iwona Monika 45 Lubin 0 0
0.00
7 muras lzukaszMURAS Łukasz 40 Polkowice 4 0.00047
0.47
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 merwinzski tomasz lzukaszMERWIŃSKI Tomasz Łukasz 33 Lubin 3 0.00035
0.35
2 wlzodarczyk jakub cezaryWŁODARCZYK Jakub Cezary 23 Wrocław 2 0.00024
0.24
3 iwaszkiewicz maciejIWASZKIEWICZ Maciej 29 Wrocław 2 0.00024
0.24
4 lzambucka maria annaŁAMBUCKA Maria Anna 65 Stronie Śląskie 0 0
0.00
5 rzezzniczak anna mariaRZEŹNICZAK Anna Maria 29 Bielawa 1 0.00012
0.12
6 michalska joanna ewaMICHALSKA Joanna Ewa 27 Wrocław 1 0.00012
0.12
7 melzech janMEŁECH Jan 29 Świdnica 0 0
0.00
8 pokrywka stanislzawPOKRYWKA Stanisław 70 Kłodzko 1 0.00012
0.12
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baczynzski jacek marcinBACZYŃSKI Jacek Marcin 34 Legnica 220 0.02591
25.91
2 kura pawelzKURA Paweł 39 Lubin 24 0.00283
2.83
3 mochol-kezdziora alicjaMOCHOL-KĘDZIORA Alicja 54 Głogów 6 0.00071
0.71
4 karwan piotr adamKARWAN Piotr Adam 41 Radwanice 5 0.00059
0.59
5 materniak franciszekMATERNIAK Franciszek 58 Wądroże Wielkie 3 0.00035
0.35
6 brzozowska kamila dorotaBRZOZOWSKA Kamila Dorota 41 Złotoryja 11 0.0013
1.30
7 wanzkowicz izabela katarzynaWAŃKOWICZ Izabela Katarzyna 46 Legnica 13 0.00153
1.53
8 jurga patrykJURGA Patryk 24 Lipa 1 0.00012
0.12
Razem 283
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 283

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarmulzowicz lidia mariaJARMUŁOWICZ Lidia Maria 58 Wrocław 2 0.00024
0.24
2 rymkiewicz radoslzaw konradRYMKIEWICZ Radosław Konrad 42 Dobrzejów 1 0.00012
0.12
3 plecety kamil karolPLECETY Kamil Karol 40 Jelenia Góra 0 0
0.00
4 szopinzska malzgorzataSZOPIŃSKA Małgorzata 51 Legnica 1 0.00012
0.12
5 pytlewska katarzyna sylwiaPYTLEWSKA Katarzyna Sylwia 38 Wrocław 0 0
0.00
6 szopinzski slzawomir waldemarSZOPIŃSKI Sławomir Waldemar 53 Legnica 0 0
0.00
7 krajewski jacekKRAJEWSKI Jacek 40 Wrocław 3 0.00035
0.35
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuszyk michalzKUSZYK Michał 75 Legnica 15 0.00177
1.77
2 habura eugeniuszHABURA Eugeniusz 59 Przemków 3 0.00035
0.35
3 grzelczak martynaGRZELCZAK Martyna 32 Żuchlów 2 0.00024
0.24
4 danielski jaroslzaw januszDANIELSKI Jarosław Janusz 51 Legnica 0 0
0.00
5 hoffman renata izabelaHOFFMAN Renata Izabela 46 Polkowice 4 0.00047
0.47
6 stanecki adam lzukaszSTANECKI Adam Łukasz 38 Głógów 0 0
0.00
7 szpak reginaSZPAK Regina 69 Lubin 2 0.00024
0.24
8 slzowik jerzy zbigniewSŁOWIK Jerzy Zbigniew 59 Legnica 2 0.00024
0.24
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej Legnicy) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1595
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1595
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1465
3 Liczba kart niewykorzystanych 590
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 875
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 875
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 875
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 875
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 857
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kupaj maciej patrykKUPAJ Maciej Patryk 37 Legnica 150 0.0175
17.50
2 szynalski janSZYNALSKI Jan 66 Legnica 76 0.00887
8.87
3 wawrzkowicz-drozd grazzzyna mariaWAWRZKOWICZ-DROZD Grażyna Maria 66 Legnica 17 0.00198
1.98
4 iwaszkozw marek stanislzawIWAŚKÓW Marek Stanisław 26 Legnica 6 0.0007
0.70
5 juszczak-duda malwina barbaraJUSZCZAK-DUDA Malwina Barbara 31 Legnica 1 0.00012
0.12
6 trepka zbigniew henrykTREPKA Zbigniew Henryk 60 Legnica 18 0.0021
2.10
7 ogozrek justyna mariaOGÓREK Justyna Maria 34 Legnica 2 0.00023
0.23
8 soja andrzej franciszekSOJA Andrzej Franciszek 64 Legnica 3 0.00035
0.35
Razem 273
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 273

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmielewska sylwiaCHMIELEWSKA Sylwia 48 Legnica 19 0.00222
2.22
2 mazczka pawelz henrykMĄCZKA Paweł Henryk 39 Legnica 2 0.00023
0.23
3 kaczmarek anna paulinaKACZMAREK Anna Paulina 38 Legnica 5 0.00058
0.58
4 piotrowski piotr andrzejPIOTROWSKI Piotr Andrzej 41 Legnica 8 0.00093
0.93
5 wawrzkozw-kartowicz renataWAWRZKÓW-KARTOWICZ Renata 48 Legnica 2 0.00023
0.23
6 sowinzska renataSOWIŃSKA Renata 41 Legnica 4 0.00047
0.47
7 tutaj waldemar miroslzawTUTAJ Waldemar Mirosław 50 Legnica 8 0.00093
0.93
8 tamiolza zbigniewTAMIOŁA Zbigniew 69 Legnica 8 0.00093
0.93
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gizicki adam slzawomirGIZICKI Adam Sławomir 46 Legnica 18 0.0021
2.10
2 skowronzski slzawomir tomaszSKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 44 Legnica 21 0.00245
2.45
3 danek pawelz michalzDANEK Paweł Michał 32 Legnica 6 0.0007
0.70
4 chmielewska sylwia katarzynaCHMIELEWSKA Sylwia Katarzyna 47 Legnica 4 0.00047
0.47
5 jasinzska teresa boguslzawaJASIŃSKA Teresa Bogusława 58 Legnica 3 0.00035
0.35
6 hudyka sebastian arturHUDYKA Sebastian Artur 47 Legnica 3 0.00035
0.35
7 puchalza wandaPUCHAŁA Wanda 82 Legnica 4 0.00047
0.47
8 huk waclzaw antoniHUK Wacław Antoni 73 Legnica 4 0.00047
0.47
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baranowski arkadiusz tomaszBARANOWSKI Arkadiusz Tomasz 39 Legnica 150 0.0175
17.50
2 szliwinzska-lzokaj joannaŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 39 Legnica 29 0.00338
3.38
3 salecki robert jozzefSALECKI Robert Józef 44 Legnica 33 0.00385
3.85
4 lzozowski adam marianŁOZOWSKI Adam Marian 34 Legnica 2 0.00023
0.23
5 witkowski adam janWITKOWSKI Adam Jan 60 Legnica 9 0.00105
1.05
6 pilzat pawelz marcinPIŁAT Paweł Marcin 34 Legnica 2 0.00023
0.23
7 ilnicka teresaILNICKA Teresa 64 Legnica 9 0.00105
1.05
8 wojciechowska katarzyna magdalenaWOJCIECHOWSKA Katarzyna Magdalena 26 Legnica 10 0.00117
1.17
Razem 244
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 244

Lista nr 13 - KWW TADEUSZA KRZAKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bochenek ignacy marianBOCHENEK Ignacy Marian 62 Legnica 74 0.00863
8.63
2 morawiec barbara jolantaMORAWIEC Barbara Jolanta 60 Legnica 28 0.00327
3.27
3 slzomczynzska bogumilza mariaSŁOMCZYŃSKA Bogumiła Maria 70 Legnica 54 0.0063
6.30
4 bezdzikowski piotrBĘDZIKOWSKI Piotr 45 Legnica 16 0.00187
1.87
5 galant barbaraGALANT Barbara 67 Legnica 11 0.00128
1.28
6 wysocki marcin sergiuszWYSOCKI Marcin Sergiusz 49 Legnica 15 0.00175
1.75
7 korzeniewska danuta halinaKORZENIEWSKA Danuta Halina 61 Legnica 8 0.00093
0.93
8 zajazczkowska maria jolantaZAJĄCZKOWSKA Maria Jolanta 65 Legnica 15 0.00175
1.75
Razem 221
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 221