Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 7

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole w Siechnicach, ul. Osiedlowa 23a Siechnice
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Siechnice: Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana, Bolesława Prusa, Ciepłownicza 8 - 13, od 16 do końca, Cypriana Norwida, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Henryka III, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Kraszewskiego, Jana Kochanowskiego, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Bartla, Macieja Rataja, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Sportowa, Stanisława Lema, Stanisława Staszica, Władysława Grabskiego
Liczba mieszkańców 1430
Liczba wyborców 1047
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Siechnicach 1
Rady Powiatu Wrocławskiego 3
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 2

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Siechnicach) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Powiatu Wrocławskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Burmistrza Siechnic
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1047
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1047
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 918
3 Liczba kart niewykorzystanych 300
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 618
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 618
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 618
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 618
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 601
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dulski andrzejDULSKI Andrzej 38 Siechnice 38 0.00632
6.32
2 grzegorczyk katarzyna joannaGRZEGORCZYK Katarzyna Joanna 29 Siechnice 4 0.00067
0.67
3 litwinowicz piotr kazimierzLITWINOWICZ Piotr Kazimierz 39 Siechnice 2 0.00033
0.33
4 gazsiewicz agata monikaGĄSIEWICZ Agata Monika 37 Siechnice 3 0.0005
0.50
5 wiatrowska maria ewaWIATROWSKA Maria Ewa 62 Siechnice 9 0.0015
1.50
6 krzyszkozw dariuszKRZYŚKÓW Dariusz 46 Kotowice 4 0.00067
0.67
7 jarosz rafalzJAROSZ Rafał 28 Siechnice 4 0.00067
0.67
Razem 64
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 64

Lista nr 17 - KWW GMINA FAIR PLAY JAKUB KŁOSIŃSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kropski lzukaszKROPSKI Łukasz 27 Siechnice 56 0.00932
9.32
2 klzosowska alina katarzynaKŁOSOWSKA Alina Katarzyna 50 Siechnice 26 0.00433
4.33
3 jastrzezbski tomasz marcinJASTRZĘBSKI Tomasz Marcin 37 Siechnice 17 0.00283
2.83
4 witka jacekWITKA Jacek 52 Siechnice 63 0.01048
10.48
5 klepajczuk halzynaKLEPAJCZUK Hałyna 52 Siechnice 27 0.00449
4.49
6 buczkowska ilona edytaBUCZKOWSKA Ilona Edyta 49 Siechnice 4 0.00067
0.67
7 roman milzosz michalzROMAN Miłosz Michał 24 Siechnice 5 0.00083
0.83
8 muszynzska paulina annaMUSZYŃSKA Paulina Anna 24 Siechnice 5 0.00083
0.83
9 baranzczyk ariel januszBARAŃCZYK Ariel Janusz 47 Siechnice 23 0.00383
3.83
Razem 226
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 226

Lista nr 18 - KWW MILANA UŠÁKA - BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ušák milanUŠÁK Milan 46 Siechnice 85 0.01414
14.14
2 kasprowicz roman jozzefKASPROWICZ Roman Józef 61 Siechnice 35 0.00582
5.82
3 nowinzski piotr pawelzNOWIŃSKI Piotr Paweł 37 Siechnice 111 0.01847
18.47
4 jasiewicz piotr pawelzJASIEWICZ Piotr Paweł 43 Siechnice 9 0.0015
1.50
5 jerkiewicz anna elzzzbietaJERKIEWICZ Anna Elżbieta 69 Siechnice 8 0.00133
1.33
6 jarzazbek barbaraJARZĄBEK Barbara 40 Siechnice 18 0.003
3.00
7 bednarczyk jaroslzawBEDNARCZYK Jarosław 48 Siechnice 8 0.00133
1.33
8 monzca karolinaMOŃCA Karolina 34 Siechnice 34 0.00566
5.66
9 machij milzoslzawa zuzannaMACHIJ Miłosława Zuzanna 45 Siechnice 3 0.0005
0.50
Razem 311
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 311
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1047
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 918
3 Liczba kart niewykorzystanych 300
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 618
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 618
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 618
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 36
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 582
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozdrowicki andrzej stanislzawKOZDROWICKI Andrzej Stanisław 48 Siechnice 39 0.0067
6.70
2 susmanek wiolettaSUSMANEK Wioletta 50 Żerniki Wrocławskie 2 0.00034
0.34
3 golzezbiowska-pasierbska patrycja wiktoriaGOŁĘBIOWSKA-PASIERBSKA Patrycja Wiktoria 42 Ozorzyce 1 0.00017
0.17
4 wozjcik piotr jerzyWÓJCIK Piotr Jerzy 30 Kotowice 1 0.00017
0.17
5 roszak krystyna agnieszkaROSZAK Krystyna Agnieszka 38 Grodziszów 1 0.00017
0.17
6 czwiek andrzejĆWIEK Andrzej 53 Święta Katarzyna 5 0.00086
0.86
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korytko marcinKORYTKO Marcin 35 Siechnice 75 0.01289
12.89
2 roman agataROMAN Agata 53 Siechnice 45 0.00773
7.73
3 rybczak pawelz eugeniuszRYBCZAK Paweł Eugeniusz 42 Radwanice 2 0.00034
0.34
4 kwapinzska beata wiolettaKWAPIŃSKA Beata Wioletta 48 Iwiny 6 0.00103
1.03
5 witka michalz krystianWITKA Michał Krystian 31 Siechnice 33 0.00567
5.67
6 domaradzka urszula annaDOMARADZKA Urszula Anna 35 Święta Katarzyna 9 0.00155
1.55
Razem 170
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 170

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzysiak piotr wlzodzimierzŁYSIAK Piotr Włodzimierz 49 Żórawina 34 0.00584
5.84
2 majewski marek marcinMAJEWSKI Marek Marcin 47 Zacharzyce 16 0.00275
2.75
3 nowak ewaNOWAK Ewa 50 Iwiny 16 0.00275
2.75
4 dolinzski marcin radoslzawDOLIŃSKI Marcin Radosław 33 Radwanice 7 0.0012
1.20
5 dulska karolina paulaDULSKA Karolina Paula 31 Siechnice 14 0.00241
2.41
6 szczurowska ewaSZCZUROWSKA Ewa 45 Szukalice 8 0.00137
1.37
Razem 95
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 95

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kostusik beataKOSTUSIK Beata 39 Siechnice 15 0.00258
2.58
2 lzuszcz jaroslzaw ryszardŁUSZCZ Jarosław Ryszard 41 Siechnice 47 0.00808
8.08
3 wozjcik jacek andrzejWÓJCIK Jacek Andrzej 56 Kotowice 3 0.00052
0.52
4 taraszkiewicz ewa martaTARASZKIEWICZ Ewa Marta 38 Iwiny 5 0.00086
0.86
5 frazckowiak marek andrzejFRĄCKOWIAK Marek Andrzej 53 Święta Katarzyna 4 0.00069
0.69
6 konrady aleksandraKONRADY Aleksandra 62 Żerniki Wrocławskie 0 0
0.00
Razem 74
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 74

Lista nr 14 - KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosterska barbaraKOSTERSKA Barbara 59 Siechnice 58 0.00997
9.97
2 lewera dariusz jacekLEWERA Dariusz Jacek 53 Biestrzyków 2 0.00034
0.34
3 lzepecka annaŁEPECKA Anna 46 Ozorzyce 3 0.00052
0.52
4 choina krystyna bozzzenaCHOINA Krystyna Bożena 58 Radwanice 5 0.00086
0.86
5 lzowicki pawelz grzegorzŁOWICKI Paweł Grzegorz 52 Święta Katarzyna 1 0.00017
0.17
6 ušák pavolUŠÁK Pavol 74 Siechnice 17 0.00292
2.92
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 15 - KWW BEZPARTYJNI DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skiba edwardSKIBA Edward 57 Smardzów 44 0.00756
7.56
2 grabarz barbara danutaGRABARZ Barbara Danuta 63 Święta Katarzyna 12 0.00206
2.06
3 jankowski jacekJANKOWSKI Jacek 49 Ozorzyce 13 0.00223
2.23
4 adaszynzska anna mariaADASZYŃSKA Anna Maria 34 Siechnice 18 0.00309
3.09
5 padula dariusz jerzyPADULA Dariusz Jerzy 58 Święta Katarzyna 2 0.00034
0.34
6 walczak katarzynaWALCZAK Katarzyna 38 Radwanice 19 0.00326
3.26
Razem 108
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 108
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1047
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 918
3 Liczba kart niewykorzystanych 300
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 618
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 618
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 618
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 593
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stasiak dariusz pawelzSTASIAK Dariusz Paweł 56 Milicz 28 0.00472
4.72
2 marszalzek januszMARSZAŁEK Janusz 52 Oleśnica 3 0.00051
0.51
3 zakrzewski pawelz jozzefZAKRZEWSKI Paweł Józef 57 Kryniczno 2 0.00034
0.34
4 halzadaj krystyna jadwigaHAŁADAJ Krystyna Jadwiga 61 Raszów 6 0.00101
1.01
5 janas jan jozzefJANAS Jan Józef 62 Wołów 3 0.00051
0.51
6 ostrowska edyta kingaOSTROWSKA Edyta Kinga 45 Jeszkowice 18 0.00304
3.04
7 iskra piotr pawelzISKRA Piotr Paweł 44 Ligota 5 0.00084
0.84
8 bartulica agata izabelaBARTULICA Agata Izabela 36 Strzelin 4 0.00067
0.67
9 wizzzgalza magdalena mariaWIŻGAŁA Magdalena Maria 32 Piskorzów 5 0.00084
0.84
10 zdrojewski zbigniew konstantyZDROJEWSKI Zbigniew Konstanty 38 Wisznia Mała 23 0.00388
3.88
Razem 97
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 97

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bronowicka joanna barbaraBRONOWICKA Joanna Barbara 49 Jarząbkowice 3 0.00051
0.51
2 rozzzzycki stanislzawRÓŻYCKI Stanisław 72 Oleśnica 0 0
0.00
3 krzysztofik jan stefanKRZYSZTOFIK Jan Stefan 65 Pierstnica 0 0
0.00
4 puziewicz-karpiak magdalenaPUZIEWICZ-KARPIAK Magdalena 55 Wrocław 0 0
0.00
5 krozlik robert tadeuszKRÓLIK Robert Tadeusz 41 Wierzchowice 0 0
0.00
6 borkowski jaroslzawBORKOWSKI Jarosław 38 Wołów 0 0
0.00
7 matyja annaMATYJA Anna 69 Mirków 2 0.00034
0.34
8 cielenz bozzzena krystynaCIELEŃ Bożena Krystyna 60 Czeszów 0 0
0.00
9 pilawka elzzzbietaPILAWKA Elżbieta 61 Ślubów 0 0
0.00
10 solztys jacek janSOŁTYS Jacek Jan 56 Radwanice 1 0.00017
0.17
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzska irenaKAMIŃSKA Irena 63 Wrocław 4 0.00067
0.67
2 bogdanzski maciejBOGDAŃSKI Maciej 39 Góra 0 0
0.00
3 szymanzska monikaSZYMAŃSKA Monika 65 Bukowina 2 0.00034
0.34
4 klich andrzej jozzefKLICH Andrzej Józef 37 Chwałowice 1 0.00017
0.17
5 jondro-iwanzska daria agnieszkaJONDRO-IWAŃSKA Daria Agnieszka 46 Kiełczówek 0 0
0.00
6 tuz sebastian janTUZ Sebastian Jan 25 Kobierzyce 0 0
0.00
7 bociek agnieszkaBOCIEK Agnieszka 26 Jamnik 0 0
0.00
8 rakowski mariusz kazimierzRAKOWSKI Mariusz Kazimierz 52 Kąty Wrocławskie 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bochnak wojciech piotrBOCHNAK Wojciech Piotr 42 Kondratowice 49 0.00826
8.26
2 majdzik marzena joannaMAJDZIK Marzena Joanna 59 Wojkowice 27 0.00455
4.55
3 pawlzowicz beata mariaPAWŁOWICZ Beata Maria 58 Oława 7 0.00118
1.18
4 sulzkowski damian januszSUŁKOWSKI Damian Janusz 39 Żmigród 7 0.00118
1.18
5 skorupa aleksander marekSKORUPA Aleksander Marek 62 Brzeg Dolny 4 0.00067
0.67
6 skozrzewski krzysztof pawelzSKÓRZEWSKI Krzysztof Paweł 43 Bierutów 1 0.00017
0.17
7 jaronz lilla urszulaJAROŃ Lilla Urszula 55 Kiełczów 13 0.00219
2.19
8 zzzmiejewski zdzislzaw michalzŻMIEJEWSKI Zdzisław Michał 41 Góra 4 0.00067
0.67
9 walerych lidia mariaWALERYCH Lidia Maria 56 Środa Śląska 2 0.00034
0.34
10 wozjcik krystynaWÓJCIK Krystyna 47 Pełczyce 15 0.00253
2.53
Razem 129
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 129

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 elsner wincenty aleksanderELSNER Wincenty Aleksander 63 Wrocław 3 0.00051
0.51
2 banach maria teresaBANACH Maria Teresa 60 Groblice 6 0.00101
1.01
3 fitek jerzy andrzejFITEK Jerzy Andrzej 66 Radwanice 29 0.00489
4.89
4 lzopatowski stanislzawŁOPATOWSKI Stanisław 69 Stanowice 0 0
0.00
5 habierska bogumilzaHABIERSKA Bogumiła 59 Grabówka 0 0
0.00
6 majer krzysztof boleslzawMAJER Krzysztof Bolesław 66 Wrocław 0 0
0.00
7 saj-mazur renata sylwiaSAJ-MAZUR Renata Sylwia 52 Brzeg Dolny 2 0.00034
0.34
8 kupczak janKUPCZAK Jan 63 Pierwoszów 3 0.00051
0.51
9 krymowska julia zofiaKRYMOWSKA Julia Zofia 23 Jaksonów 0 0
0.00
10 molzonz radoslzaw tomaszMOŁOŃ Radosław Tomasz 45 Wrocław 0 0
0.00
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 owczarek magdalena luizaOWCZAREK Magdalena Luiza 27 Olszówka 5 0.00084
0.84
2 bialzek dawid antoniBIAŁEK Dawid Antoni 26 Gatka 0 0
0.00
3 filaczynzska joanna barbaraFILACZYŃSKA Joanna Barbara 53 Wrocław 2 0.00034
0.34
4 ratajek krzysztof jacekRATAJEK Krzysztof Jacek 50 Brzeg Dolny 1 0.00017
0.17
5 warzycha malzgorzata danutaWARZYCHA Małgorzata Danuta 47 Siechnice 3 0.00051
0.51
6 krok kamilKROK Kamil 18 Oleśnica 0 0
0.00
7 chlzozdek agnieszka barbaraCHŁÓDEK Agnieszka Barbara 42 Zabrodzie 1 0.00017
0.17
8 huzarewicz maciejHUZAREWICZ Maciej 53 Wrocław 0 0
0.00
9 kluz piotr pawelzKLUZ Piotr Paweł 47 Marcinkowice 14 0.00236
2.36
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzurek piotr grzegorzŻUREK Piotr Grzegorz 45 Wrocław 3 0.00051
0.51
2 mazurczak lzukasz mikolzajMAZURCZAK Łukasz Mikołaj 40 Krzeptów 4 0.00067
0.67
3 brzezinzska olga annaBRZEZIŃSKA Olga Anna 37 Smolec 2 0.00034
0.34
4 marczak dariusz zbigniewMARCZAK Dariusz Zbigniew 50 Księginice 0 0
0.00
5 grudzinzski michalz marcinGRUDZIŃSKI Michał Marcin 32 Klęka 2 0.00034
0.34
6 tomkiewicz grzegorzTOMKIEWICZ Grzegorz 33 Brzeg Dolny 1 0.00017
0.17
7 nowak katarzynaNOWAK Katarzyna 42 Wierzbna 2 0.00034
0.34
8 wrozblewska ewaWRÓBLEWSKA Ewa 43 Długołęka 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domoradzki jerzy pawelzDOMORADZKI Jerzy Paweł 65 Wrocław 26 0.00438
4.38
2 kwiatkowska mariola zofiaKWIATKOWSKA Mariola Zofia 50 Międzybórz 6 0.00101
1.01
3 kubas waldemarKUBAS Waldemar 42 Olbrachtowice 5 0.00084
0.84
4 marcinkiewicz aneta izabelaMARCINKIEWICZ Aneta Izabela 44 Wrocław 1 0.00017
0.17
5 gregorczyk przemyslzaw andrzejGREGORCZYK Przemysław Andrzej 22 Międzybórz 4 0.00067
0.67
6 jureczko joanna malzgorzataJURECZKO Joanna Małgorzata 32 Oleśnica 3 0.00051
0.51
7 tchir jaroslzaw robertTCHIR Jarosław Robert 51 Wiązów 0 0
0.00
8 furmanek ewa katarzynaFURMANEK Ewa Katarzyna 46 Świebodzice 3 0.00051
0.51
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zielonka aleksander adamZIELONKA Aleksander Adam 20 Milicz 4 0.00067
0.67
2 nowak piotr januszNOWAK Piotr Janusz 33 Wrocław 1 0.00017
0.17
3 celeban mateusz franciszekCELEBAN Mateusz Franciszek 26 Wrocław 1 0.00017
0.17
4 kawa krzysztof michalzKAWA Krzysztof Michał 27 Olbrachtowice 0 0
0.00
5 roman bartoszROMAN Bartosz 25 Maniów Mały 3 0.00051
0.51
6 szloser ewaSZLOSER Ewa 45 Ludów Polski 0 0
0.00
7 przystawa kaja annaPRZYSTAWA Kaja Anna 31 Wrocław 1 0.00017
0.17
8 lzacna anna sandraŁACNA Anna Sandra 31 Oborniki Śląskie 1 0.00017
0.17
9 grzelak magdalena irenaGRZELAK Magdalena Irena 24 Wrocław 2 0.00034
0.34
10 grzechnik janusz grzegorzGRZECHNIK Janusz Grzegorz 57 Bielawa 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mrozek damian remigiuszMROZEK Damian Remigiusz 36 Wrocław 42 0.00708
7.08
2 czartoryski tytus henrykCZARTORYSKI Tytus Henryk 73 Morzęcin Mały 23 0.00388
3.88
3 michalska annaMICHALSKA Anna 37 Syców 18 0.00304
3.04
4 muzyka artur krzysztofMUZYKA Artur Krzysztof 46 Wilczyce 10 0.00169
1.69
5 wojciechowicz arkadiusz robertWOJCIECHOWICZ Arkadiusz Robert 46 Wrocław 3 0.00051
0.51
6 lisowski miroslzaw stanislzawLISOWSKI Mirosław Stanisław 55 Żmigród 2 0.00034
0.34
7 szczebak jolanta bozzzenaSZCZEBAK Jolanta Bożena 59 Wrocław 1 0.00017
0.17
8 kolibek anna urszulaKOLIBEK Anna Urszula 42 Żuchlów 5 0.00084
0.84
9 bradke joanna mariaBRADKE Joanna Maria 26 Wrocław 2 0.00034
0.34
10 mrozowska karolina martaMROZOWSKA Karolina Marta 28 Wrocław 15 0.00253
2.53
Razem 121
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 121

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmielewski jaroslzaw marianCHMIELEWSKI Jarosław Marian 47 Wrocław 0 0
0.00
2 padurek witold andrzejPADUREK Witold Andrzej 64 Gola Wielka 0 0
0.00
3 adam monikaADAM Monika 35 Strzelin 0 0
0.00
4 winciorek wojciech eugeniuszWINCIOREK Wojciech Eugeniusz 68 Wilczyn 0 0
0.00
5 felinzska anna magdalenaFELIŃSKA Anna Magdalena 30 Chwałowice 0 0
0.00
6 schuld barbara irenaSCHULD Barbara Irena 67 Wrocław 0 0
0.00
7 bilnik-rozzzzycka wanda bogumilzaBILNIK-RÓŻYCKA Wanda Bogumiła 79 Wrocław 1 0.00017
0.17
8 mierzejewski michalz pawelzMIERZEJEWSKI Michał Paweł 85 Ligota Piękna 0 0
0.00
9 blzazzzewicz dorota tatianaBŁAŻEWICZ Dorota Tatiana 48 Wrocław 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lech ryszardLECH Ryszard 50 Milicz 40 0.00675
6.75
2 ulman genowefaULMAN Genowefa 61 Wrocław 8 0.00135
1.35
3 larysz marek zenonLARYŚ Marek Zenon 57 Syców 0 0
0.00
4 pszonka tadeuszPSZONKA Tadeusz 53 Wysoka 3 0.00051
0.51
5 niewiadomska agnieszkaNIEWIADOMSKA Agnieszka 40 Oława 13 0.00219
2.19
6 boczar wlzadyslzawBOCZAR Władysław 66 Brzeg Dolny 4 0.00067
0.67
7 podlewska marta elzzzbietaPODLEWSKA Marta Elżbieta 32 Sanie 5 0.00084
0.84
8 misiak piotr pawelzMISIAK Piotr Paweł 38 Trzebnica 12 0.00202
2.02
9 starzonek katarzynaSTARZONEK Katarzyna 43 Kryniczno 1 0.00017
0.17
10 laszkiewicz krystyna irenaLASZKIEWICZ Krystyna Irena 59 Brzeg Dolny 2 0.00034
0.34
Razem 88
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 88
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1047
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1047
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 918
3 Liczba kart niewykorzystanych 300
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 618
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 618
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 618
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 618
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 617
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dulski andrzejDULSKI Andrzej 38 Wyższe Siechnice 53 0.00859
8.59
2 klzosinzski jakub januszKŁOSIŃSKI Jakub Janusz 36 Wyższe Radwanice 205 0.03323
33.23
3 ušák milanUŠÁK Milan 46 Wyższe Siechnice 359 0.05818
58.18