Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 13 216
Wyborców 10 299
Obwodów 9
 • Wybory do Rady Gminy Oleśnica
 • Wybory Wójta Gminy Oleśnica
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica, ul. Wileńska 32a Oleśnica stały Tak Sołectwa: Bystre, Nieciszów
2 Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej im. UNICEF, 15 Ligota Mała stały Tak Sołectwa: Ligota Mała, Krzeczyn, Piszkawa
3 Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej, 3 Ligota Polska stały Tak Sołectwa: Ligota Polska, Ostrowina, Poniatowice, Osada Leśna
4 Klub "Na Dole" Gminnego Ośrodka Kultury, 118a Boguszyce stały Nie Sołectwa: Boguszyce, Osiedle Boguszyce
5 Szkoła Podstawowa we Wszechświętem, 16b Wszechświęte stały Tak Sołectwa: Bogusławice, Nowoszyce, Wszechświęte, Wyszogród, Zarzysko
6 Szkoła Podstawowa w Smolnej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, 70 Smolna stały Tak Sołectwa: Ligota Wielka, Gręboszyce, Świerzna, Zimnica, Nowa Ligota, Smolna
7 Szkoła Podstawowa w Sokołowicach im. Orła Białego, 24 Sokołowice stały Tak Sołectwa: Sokołowice, Brzezinka, Spalice, Cieśle
8 Świetlica wiejska w Smardzowie, 43B Smardzów stały Nie Sołectwa: Jenkowice, Dąbrowa, Smardzów
9 Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie, 21 Ostrowina dom pomocy społecznej Nie Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Bystre 1 676 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Nieciszów 1 482 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Ligota Mała 1 582 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwa: Krzeczyn, Piszkawa 1 573 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwa: Ligota Polska, Ostrowina 1 781 3 3
0.0000060000Nr 6 Sołectwa: Poniatowice, Osada Leśna 1 795 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Boguszyce 1 550 1 1
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Osiedle Boguszyce 1 566 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Bogusławice, Nowoszyce, Wszechświęte, Wyszogród , Zarzysko 1 932 4 4
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Ligota Wielka, Gręboszyce, Świerzna, Zimnica 1 802 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Nowa Ligota, Smolna 1 672 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Sokołowice, Brzezinka 1 933 4 4
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Spalice, Cieśle 1 895 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwa: Jenkowice, Dąbrowa 1 678 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Smardzów 1 382 2 2
Podsumowanie 15 10 299 41 41

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA WZGARDY KWW TOMASZA WZGARDY 1 1 1 1 1 1 1 1 8
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KASINA KWW MARCIN KASINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RAZEM KWW GMINA RAZEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ DOMAL KWW TOMASZ DOMAL 1 1
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIEL BANAŚ KWW DANIEL BANAŚ 1 1
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SZTOCHLA GRAMY DO JEDNEJ BRAMKI KWW KRZYSZTOFA SZTOCHLA 1 1
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZESŁAW KACZMAREK KWW CZESŁAW KACZMAREK 1 1
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMAŃSKI WŁADYSŁAW KWW SZYMAŃSKI WŁADYSŁAW 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 SYCIANKO Maciej Wiktor 41 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RAZEM Prawo i Sprawiedliwość Spalice
1 KASINA Marcin Stanisław 43 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KASINA Ligota Polska
3 WZGARDA Tomasz Ireneusz 47 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA WZGARDY Ligota Polska

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 678 352 352 51.92% 0.05192
351 99.72% 0.09972
Tak
2 482 307 307 63.69% 0.06369
303 98.70% 0.0987
Tak
3 583 327 327 56.09% 0.05609
321 98.17% 0.09817
Tak
4 573 295 295 51.48% 0.05148
292 98.98% 0.09898
Tak
5 781 481 481 61.59% 0.06159
478 99.38% 0.09938
Tak
6 795 420 420 52.83% 0.05283
419 99.76% 0.09976
Tak
7 Bez głosowania Nie
8 568 278 277 48.77% 0.04877
264 95.31% 0.09531
Tak
9 932 477 477 51.18% 0.05118
469 98.32% 0.09832
Tak
10 802 421 420 52.37% 0.05237
416 99.05% 0.09905
Tak
11 672 329 328 48.81% 0.04881
327 99.70% 0.0997
Tak
12 933 424 425 45.55% 0.04555
423 99.53% 0.09953
Tak
13 895 521 520 58.10% 0.0581
516 99.23% 0.09923
Tak
14 678 314 314 46.31% 0.04631
308 98.09% 0.09809
Tak
15 382 261 260 68.06% 0.06806
259 99.62% 0.09962
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 83 1 1.61% 0.00161
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA WZGARDY 142 8 2.76% 0.00276
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KASINA 2 592 15 50.37% 0.05037
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RAZEM 1 389 12 26.99% 0.02699
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ DOMAL 200 1 3.89% 0.00389
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIEL BANAŚ 245 1 4.76% 0.00476
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SZTOCHLA GRAMY DO JEDNEJ BRAMKI 113 1 2.20% 0.0022
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZESŁAW KACZMAREK 204 1 3.96% 0.00396
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMAŃSKI WŁADYSŁAW 178 1 3.46% 0.00346

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 83 1 0 1.61% 0.00161
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA WZGARDY 142 8 0 2.76% 0.00276
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KASINA 2 592 15 8 50.37% 0.05037
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RAZEM 1 389 12 3 26.99% 0.02699
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ DOMAL 200 1 1 3.89% 0.00389
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIEL BANAŚ 245 1 1 4.76% 0.00476
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SZTOCHLA GRAMY DO JEDNEJ BRAMKI 113 1 0 2.20% 0.0022
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZESŁAW KACZMAREK 204 1 1 3.96% 0.00396
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMAŃSKI WŁADYSŁAW 178 1 1 3.46% 0.00346

Rada Gminy Oleśnica - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 15 15 JĘDRZEJCZYK Monika Aneta 18 5.13% 0.00513
Nie
1 16 16 BARSKA Marta 200 56.98% 0.05698
Tak
1 17 17 NICZYJ Magdalena Monika 133 37.89% 0.03789
Nie
2 16 16 ANDREASIK Tadeusz 125 41.25% 0.04125
Nie
2 22 22 SZYMAŃSKI Władysław 178 58.75% 0.05875
Tak
3 15 15 KORUS Anna Dorota 10 3.12% 0.00312
Nie
3 16 16 SZYMAŃSKI Grzegorz Marcin 265 82.55% 0.08255
Tak
3 17 17 KRAWCZYK-HERBA Katarzyna Janina 46 14.33% 0.01433
Nie
4 15 15 ARENDARCZYK Grzegorz Wiesław 10 3.42% 0.00342
Nie
4 16 16 BEDNARSKA Janina 206 70.55% 0.07055
Tak
4 17 17 KLAT Grzegorz 76 26.03% 0.02603
Nie
5 16 16 JAKUBOWSKA Agnieszka Jolanta 159 33.26% 0.03326
Nie
5 17 17 KOTWA Elżbieta Teresa 115 24.06% 0.02406
Nie
5 21 21 KACZMAREK Czesław Franciszek 204 42.68% 0.04268
Tak
6 15 15 KOWALSKI Jarosław Paweł 29 6.92% 0.00692
Nie
6 16 16 KAWECKI Jacenty 145 34.61% 0.03461
Nie
6 19 19 BANAŚ Daniel Bartłomiej 245 58.47% 0.05847
Tak
7 16 16 KUNAJ Tadeusz Bez głosowania Tak
8 16 16 MARKIEWICZ-WRÓBEL Anita Barbara 175 66.29% 0.06629
Tak
8 17 17 SYCIANKO Maciej Wiktor 89 33.71% 0.03371
Nie
9 15 15 WOJTCZAK Marcin 12 2.56% 0.00256
Nie
9 16 16 UBA Waldemar Kazimierz 152 32.41% 0.03241
Nie
9 17 17 ZADKA Sławomir 105 22.39% 0.02239
Nie
9 18 18 DOMAL Tomasz Artur 200 42.64% 0.04264
Tak
10 15 15 ARENDARCZYK Magdalena 11 2.64% 0.00264
Nie
10 16 16 BATOG Justyna 283 68.03% 0.06803
Tak
10 17 17 NIKODY Dominik Stanisław 122 29.33% 0.02933
Nie
11 15 15 WOJTCZAK Jarosław Damian 9 2.75% 0.00275
Nie
11 16 16 SŁOTNICKI Marian 156 47.71% 0.04771
Nie
11 17 17 GRZYB Łukasz 162 49.54% 0.04954
Tak
12 4 4 MAMROT Przemysław Kazimierz 83 19.62% 0.01962
Nie
12 16 16 SIERUGA Aleksandra Stefania 163 38.53% 0.03853
Tak
12 17 17 PONA Adam Jan 64 15.13% 0.01513
Nie
12 20 20 SZTOCHEL Krzysztof 113 26.71% 0.02671
Nie
13 16 16 KORZĘPA Marcin Mariusz 324 62.79% 0.06279
Tak
13 17 17 MAMROT Stanisław Kazimierz 192 37.21% 0.03721
Nie
14 15 15 KUROWSKI Mateusz Łukasz 43 13.96% 0.01396
Nie
14 16 16 GĄSIOR Agnieszka 123 39.94% 0.03994
Nie
14 17 17 BARTOSIK Jacek Krzysztof 142 46.10% 0.0461
Tak
15 16 16 CIEŚLAK Krzysztof 116 44.79% 0.04479
Nie
15 17 17 PODOBIŃSKA Agnieszka 143 55.21% 0.05521
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KASINA Marcin Stanisław 43 wyższe Ligota Polska, 3 365 62.74 Tak
2 SYCIANKO Maciej Wiktor 41 Wyższe Spalice, 1 385 25.83 Nie
3 WZGARDA Tomasz Ireneusz 47 średnie Ligota Polska, 613 11.43 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica, ul. Wileńska 32a Oleśnica stały 1 160 659 658 56.72% 0.05672
651 98.94%
2 Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej im. UNICEF, 15 Ligota Mała stały 1 156 622 622 53.81% 0.05381
614 98.71%
3 Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej, 3 Ligota Polska stały 1 540 875 875 56.82% 0.05682
867 99.09%
4 Klub "Na Dole" Gminnego Ośrodka Kultury, 118a Boguszyce stały 1 119 502 502 44.86% 0.04486
495 98.61%
5 Szkoła Podstawowa we Wszechświętem, 16b Wszechświęte stały 932 477 477 51.18% 0.05118
469 98.32%
6 Szkoła Podstawowa w Smolnej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, 70 Smolna stały 1 474 750 750 50.88% 0.05088
741 98.80%
7 Szkoła Podstawowa w Sokołowicach im. Orła Białego, 24 Sokołowice stały 1 828 945 945 51.70% 0.0517
930 98.41%
8 Świetlica wiejska w Smardzowie, 43B Smardzów stały 1 060 575 575 54.25% 0.05425
570 99.13%
9 Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie, 21 Ostrowina dom pomocy społecznej 36 26 26 72.22% 0.07222
26 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 13 216 10 299 9 1