Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 157
Wyborców 3 874
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Legnickie Pole
 • Wybory Wójta Gminy Legnickie Pole
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkół, ul. Kosmy Damiana Asama 7 Legnickie Pole stały Tak sołectwa: Gniewomierz z przysiółkiem Psary, Legnickie Pole
2 Świetlica wiejska, 5A Raczkowa stały Tak sołectwa: Biskupice, Czarnków, Koiszków, Mąkolice, Raczkowa
3 świetlica wiejska, ul. Legnicka 54 Koskowice stały Tak solectwa: Bartoszów, Kłębanowice, Koskowice, Księginice, Taczalin
4 Świetlica wiejska, 56 Nowa Wieś Legnicka stały Nie sołectwo: Nowa Wieś Legnicka
5 Zespół Szkół w Legnickim Polu-budynek w Mikołajowicach, 44 Mikołajowice stały Nie sołectwa: Lubień, Mikołajowice, Ogonowice, Strachowice
6 Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4 Legnickie Pole dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo: Gniewomierz z przysiółkiem Psary 1 388 5 5
0.0000020000Nr 2 Sołectwo: Legnickie Pole-ulica Benedyktynów 1 104 6 6
0.0000030000Nr 3 Sołectwo: Legnickie Pole-ulica: Augusta Bielowskiego, Henryka Brodatego, Aleksandra Fredry, Janczarska, Zoffi Kossak-Szczuckiej, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Tatarska, Turecka, Zygmunta Krasińskiego 1 221 6 6
0.0000040000Nr 4 Sołectwo: Legnickie Pole-ulice: Kosmy Damiana Asama, 9 kwietnia, Kiliana Ignacego Dientzenhofera, Klasztorna, Księżnej Anny, Stanisława Wyspiańskiego, Świętej Jadwigi, Jana Długosza, Jana Matejki 1 308 6 6
0.0000050000Nr 5 Sołectwo: Legnickie Pole-ulice: Bajdara, Książąt Śląskich, Piastowska, Rycerska, Plac Henryka Pobożnego 1 241 6 6
0.0000060000Nr 6 Sołectwa: Biskupice, Czarnków, Koiszków, Mąkolice 1 189 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo: Raczkowa 1 242 4 4
0.0000080000Nr 8 Sołectwa: Kłębanowice, Księginice 1 281 6 6
0.0000090000Nr 9 Sołectwo: Taczalin 1 274 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo: Bartoszów 1 230 4 4
0.0000110000Nr 11 Sołectwo: Koskowice 1 406 4 4
0.0000120000Nr 12 Sołectwo: Nowa Wieś Legnicka: nr: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7A, i od nr 85 do nr 90 1 268 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo: Nowa Wieś Legnicka: nr: 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, i od nr 8 do nr 84 1 220 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwo: Mikołajowice 1 286 5 5
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Lubień, Ogonowice, Strachowice 1 216 3 3
Podsumowanie 15 3 874 65 65

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA HRECZANEGO LEGNICKIE POLE KWW WALDEMARA HRECZANEGO LEGNICKIE POLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HONOR I TRADYCJA - ANTONIEGO BUCKIEGO KWW HONOR I TRADYCJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA PLEZI IDZIE NOWE KWW RAFAŁA PLEZI IDZIE NOWE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKA BABUŚKI KWW HENRYKA BABUŚKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA JOŃCZYK KWW MARIUSZA JOŃCZYK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RAZEM KWW GMINA RAZEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA PIENIASA KWW SŁAWOMIRA PIENIASA 1 1
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY DUNIKOWSKIEJ KWW RENATY DUNIKOWSKIEJ 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 HRECZANY Waldemar Ryszard 48 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA HRECZANEGO LEGNICKIE POLE Legnickie Pole
1 BABUŚKA Henryk 59 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKA BABUŚKI Nowa Wieś Legnicka
6 ROMAN-CWYNAR Katarzyna 44 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RAZEM Legnickie Pole
4 JOŃCZYK Mariusz Paweł 43 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA JOŃCZYK Legnickie Pole
2 BUCKI Antoni 68 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HONOR I TRADYCJA - ANTONIEGO BUCKIEGO Legnica
5 PLEZIA Rafał Tadeusz 41 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA PLEZI IDZIE NOWE Nowa Wieś Legnicka

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 388 231 231 59.54% 0.05954
227 98.27% 0.09827
Tak
2 104 75 75 72.12% 0.07212
66 88.00% 0.088
Tak
3 221 188 188 85.07% 0.08507
186 98.94% 0.09894
Tak
4 308 199 199 64.61% 0.06461
196 98.49% 0.09849
Tak
5 241 181 181 75.10% 0.0751
180 99.45% 0.09945
Tak
6 189 118 118 62.43% 0.06243
118 100.00% 0.1
Tak
7 242 145 145 59.92% 0.05992
144 99.31% 0.09931
Tak
8 281 178 177 62.99% 0.06299
174 98.31% 0.09831
Tak
9 274 170 170 62.04% 0.06204
169 99.41% 0.09941
Tak
10 230 184 185 80.43% 0.08043
185 100.00% 0.1
Tak
11 406 254 254 62.56% 0.06256
253 99.61% 0.09961
Tak
12 268 135 135 50.37% 0.05037
133 98.52% 0.09852
Tak
13 220 155 155 70.45% 0.07045
152 98.06% 0.09806
Tak
14 286 189 188 65.73% 0.06573
186 98.94% 0.09894
Tak
15 216 142 142 65.74% 0.06574
140 98.59% 0.09859
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA HRECZANEGO LEGNICKIE POLE 161 9 6.42% 0.00642
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HONOR I TRADYCJA - ANTONIEGO BUCKIEGO 81 9 3.23% 0.00323
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA PLEZI IDZIE NOWE 635 12 25.31% 0.02531
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKA BABUŚKI 976 14 38.90% 0.0389
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA JOŃCZYK 410 10 16.34% 0.01634
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RAZEM 215 9 8.57% 0.00857
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA PIENIASA 11 1 0.44% 0.00044
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY DUNIKOWSKIEJ 20 1 0.80% 0.0008

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA HRECZANEGO LEGNICKIE POLE 161 9 0 6.42% 0.00642
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HONOR I TRADYCJA - ANTONIEGO BUCKIEGO 81 9 0 3.23% 0.00323
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA PLEZI IDZIE NOWE 635 12 4 25.31% 0.02531
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKA BABUŚKI 976 14 8 38.90% 0.0389
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA JOŃCZYK 410 10 2 16.34% 0.01634
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RAZEM 215 9 0 8.57% 0.00857
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA PIENIASA 11 1 0 0.44% 0.00044
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY DUNIKOWSKIEJ 20 1 1 0.80% 0.0008

Rada Gminy Legnickie Pole - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 15 15 ŚWIRSKA Magdalena Jadwiga 13 5.73% 0.00573
Nie
1 16 16 LESIAK Benedykt 7 3.08% 0.00308
Nie
1 17 17 KARNAS Joanna Adriana 77 33.92% 0.03392
Nie
1 18 18 FLEJTERSKI Piotr Paweł 88 38.77% 0.03877
Tak
1 20 20 RAK Ryszard 42 18.50% 0.0185
Nie
2 15 15 HARASIMOWICZ Janusz 15 22.73% 0.02273
Nie
2 16 16 SZUMSKI Marek Waldemar 3 4.55% 0.00455
Nie
2 19 19 DURKOT Katarzyna Zuzanna 12 18.18% 0.01818
Nie
2 20 20 DRAPIEWSKI Marian 5 7.58% 0.00758
Nie
2 21 21 PIENIAS Sławomir Stanisław 11 16.67% 0.01667
Nie
2 22 22 DUNIKOWSKA Renata 20 30.30% 0.0303
Tak
3 15 15 ALWIN Mateusz 21 11.29% 0.01129
Nie
3 16 16 WOLANIN Beata Krystyna 6 3.23% 0.00323
Nie
3 17 17 MAJCHRZAK Marta Helena 34 18.28% 0.01828
Nie
3 18 18 MILEJSKI Dariusz Kazimierz 36 19.35% 0.01935
Nie
3 19 19 MIERZWIŃSKA Iwona Romualda 77 41.40% 0.0414
Tak
3 20 20 BEBAK Anna Marta 12 6.45% 0.00645
Nie
4 15 15 SOBAŃSKA Małgorzata Jolanta 19 9.69% 0.00969
Nie
4 16 16 GRZEJDZIAK-JAMKA Nina Anna 12 6.12% 0.00612
Nie
4 17 17 SUŁKOWSKI Marek Sławomir 64 32.65% 0.03265
Tak
4 18 18 ANDRUCHÓW Stanisław 28 14.29% 0.01429
Nie
4 19 19 WASILEWSKI Dawid Stefan 34 17.35% 0.01735
Nie
4 20 20 CWYNAR Klaudiusz Marek 39 19.90% 0.0199
Nie
5 15 15 DZIUBINA Paweł Stanisław 3 1.67% 0.00167
Nie
5 16 16 LESIAK Dariusz 9 5.00% 0.005
Nie
5 17 17 SWACHA Jacek Józef 59 32.78% 0.03278
Tak
5 18 18 MENDRYK Dariusz Piotr 26 14.44% 0.01444
Nie
5 19 19 KAŚCZYSZYN Seweryn 42 23.33% 0.02333
Nie
5 20 20 SZTOCHEL Piotr Józef 41 22.78% 0.02278
Nie
6 18 18 BINEK Adam 61 51.69% 0.05169
Tak
6 19 19 MAZUR Sebastian 57 48.31% 0.04831
Nie
7 16 16 TAMM Justyna 7 4.86% 0.00486
Nie
7 17 17 HAJDUK Andrzej Robert 18 12.50% 0.0125
Nie
7 18 18 FASSA Wojciech Piotr 58 40.28% 0.04028
Nie
7 19 19 SAJEWICZ Jerzy Jan 61 42.36% 0.04236
Tak
8 15 15 HRECZANY Czesław 23 13.22% 0.01322
Nie
8 16 16 ŁOJKO Władysław 6 3.45% 0.00345
Nie
8 17 17 SZEWCZYK Elżbieta 25 14.37% 0.01437
Nie
8 18 18 SZCZERBA Dariusz Jan 63 36.21% 0.03621
Tak
8 19 19 NIEDBAŁA Iwona Katarzyna 43 24.71% 0.02471
Nie
8 20 20 GĄSKA Zenon Piotr 14 8.05% 0.00805
Nie
9 18 18 STAWARSKI Zdzisław 114 67.46% 0.06746
Tak
9 19 19 TYMKÓW Krzysztof Janusz 55 32.54% 0.03254
Nie
10 15 15 STROŃSKI Krzysztof Ludwik 3 1.62% 0.00162
Nie
10 17 17 TOŁŁOCZKO Danuta Zofia 103 55.68% 0.05568
Tak
10 18 18 RYMARCZUK Michał Jan 71 38.38% 0.03838
Nie
10 20 20 BEDNAREK Mirosława Maria 8 4.32% 0.00432
Nie
11 15 15 KUZDROWSKI Tadeusz 49 19.37% 0.01937
Nie
11 17 17 MALCZEWSKI Norbert Wiesław 33 13.04% 0.01304
Nie
11 18 18 TOKARZ Stanisław 127 50.20% 0.0502
Tak
11 20 20 KUSKA Ludmiła 44 17.39% 0.01739
Nie
12 15 15 MICHALAK Michał Sebastian 15 11.28% 0.01128
Nie
12 17 17 LELITO Krzysztof Marcin 78 58.65% 0.05865
Tak
12 18 18 WAN Stefan 40 30.08% 0.03008
Nie
13 16 16 JUSZCZYK Wojciech Michał 23 15.13% 0.01513
Nie
13 17 17 ZAWACKI Piotr Eugeniusz 36 23.68% 0.02368
Nie
13 18 18 MISIAK Danuta 93 61.18% 0.06118
Tak
14 16 16 WYCHOWANIEC Jarosław Rafał 8 4.30% 0.0043
Nie
14 17 17 FRĄCZEK Krzysztof Paweł 67 36.02% 0.03602
Nie
14 18 18 CYMBALAK Piotr 90 48.39% 0.04839
Tak
14 19 19 ARENDARCZYK Tomasz Paweł 11 5.91% 0.00591
Nie
14 20 20 BAR Paulina 10 5.38% 0.00538
Nie
15 17 17 ORZECHOWSKA Anna Maria 41 29.29% 0.02929
Nie
15 18 18 PACZKOWSKA-PATER Edyta 81 57.86% 0.05786
Tak
15 19 19 MALIK Paweł Łukasz 18 12.86% 0.01286
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BABUŚKA Henryk 59 średnie Nowa Wieś Legnicka, 759 30.10 Druga tura
2 BUCKI Antoni 68 średnie Legnica, 45 1.78 Nie
3 HRECZANY Waldemar Ryszard 48 wyższe Legnickie Pole, 153 6.07 Nie
4 JOŃCZYK Mariusz Paweł 43 wyższe Legnickie Pole, 404 16.02 Nie
5 PLEZIA Rafał Tadeusz 41 wyższe Nowa Wieś Legnicka, 623 24.70 Druga tura
6 ROMAN-CWYNAR Katarzyna 44 wyższe Legnickie Pole, 538 21.33 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkół, ul. Kosmy Damiana Asama 7 Legnickie Pole stały 1 205 831 831 68.96% 0.06896
825 99.28%
2 Świetlica wiejska, 5A Raczkowa stały 431 263 263 61.02% 0.06102
259 98.48%
3 świetlica wiejska, ul. Legnicka 54 Koskowice stały 1 191 786 786 65.99% 0.06599
783 99.62%
4 Świetlica wiejska, 56 Nowa Wieś Legnicka stały 488 290 290 59.43% 0.05943
289 99.66%
5 Zespół Szkół w Legnickim Polu-budynek w Mikołajowicach, 44 Mikołajowice stały 502 331 331 65.94% 0.06594
329 99.40%
6 Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4 Legnickie Pole dom pomocy społecznej 57 44 44 77.19% 0.07719
37 84.09%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BABUŚKA Henryk 59 średnie Nowa Wieś Legnicka, 1024 43.24 Nie
2 PLEZIA Rafał Tadeusz 41 wyższe Nowa Wieś Legnicka, 1344 56.76 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych BABUŚKA Henryk Głosów ważnych oddanych na kandydatów PLEZIA Rafał Tadeusz
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Zespół Szkół, ul. Kosmy Damiana Asama 7 Legnickie Pole 753 250 33.20% 0.0332
66.80% 503
2 Świetlica wiejska, 5A Raczkowa 244 94 38.52% 0.03852
61.48% 150
3 świetlica wiejska, ul. Legnicka 54 Koskowice 746 359 48.12% 0.04812
51.88% 387
4 Świetlica wiejska, 56 Nowa Wieś Legnicka 295 133 45.08% 0.04508
54.92% 162
5 Zespół Szkół w Legnickim Polu-budynek w Mikołajowicach, 44 Mikołajowice 299 166 55.52% 0.05552
44.48% 133
6 Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4 Legnickie Pole 31 22 70.97% 0.07097
29.03% 9

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkół, ul. Kosmy Damiana Asama 7 Legnickie Pole stały 1205 757 757 62.82% 0.06282
753 99.47%
2 Świetlica wiejska, 5A Raczkowa stały 430 244 244 56.74% 0.05674
244 100.00%
3 świetlica wiejska, ul. Legnicka 54 Koskowice stały 1196 745 746 62.37% 0.06237
746 100.00%
4 Świetlica wiejska, 56 Nowa Wieś Legnicka stały 490 295 295 60.20% 0.0602
295 100.00%
5 Zespół Szkół w Legnickim Polu-budynek w Mikołajowicach, 44 Mikołajowice stały 503 302 302 60.04% 0.06004
299 99.01%
6 Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4 Legnickie Pole dom pomocy społecznej 58 32 32 55.17% 0.05517
31 96.88%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 157 3 874 6 1