Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 7

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Salka Parafialna przy Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Bł. Michała Kozala Bpa i M w Śremie, ul. Jacka Malczewskiego 8 Śrem
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice MIASTO ŚREM ulice: Aleja Solidarności; Andersena; Brzechwy; Chałubińskiego; Gierymskiego; Jacka Malczewskiego; Jana Matejki; Jastrzębia; Józefa Chełmońskiego; Korczaka; Leona Wyczółkowskiego; Makuszyńskiego; Michałowskiego; Nenckiego; Puchalskiego; Skłodowskiej-Curie; Stanisława Witkiewicza; Stanisława Wyspiańskiego; Strusia, Śniadeckiego; Święcickiego; Tadeusza Kantora; Tadeusza Makowskiego; Tuwima; Włodzimierza Tetmajera; Wojciecha Kossaka; Zaułek Jana Cybisa; Zaułek Olgi Boznańskiej; Żurawia
Liczba mieszkańców 2523
Liczba wyborców 1867
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Śremie 2
Rady Powiatu w Śremie 3
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 3

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Śremu
  • Wybory Rady Powiatu w Śremie) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miejskiej w Śremie) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Śremu
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1867
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1867
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1666
3 Liczba kart niewykorzystanych 492
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1174
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1174
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1174
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1174
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1167
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chwalzczynzski marcin andrzejCHWAŁCZYŃSKI Marcin Andrzej 42 wyższe Mechlin 108 0.00925
9.25
2 lewandowski adam janLEWANDOWSKI Adam Jan 59 wyższe Śrem 435 0.03728
37.28
3 lzucka malzgorzataŁUCKA Małgorzata 47 wyższe Śrem 18 0.00154
1.54
4 mulkowski piotrMULKOWSKI Piotr 53 wyższe Śrem 441 0.03779
37.79
5 piaztek robert jozzefPIĄTEK Robert Józef 50 średnie Śrem 105 0.009
9.00
6 wiszniewski grzegorzWIŚNIEWSKI Grzegorz 27 wyższe Śrem 60 0.00514
5.14
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Śremie) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1867
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1665
3 Liczba kart niewykorzystanych 490
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1175
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1175
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1175
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 58
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 40
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1117
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przywara januszPRZYWARA Janusz 64 Sosnowiec 33 0.00295
2.95
2 tobolza pawelz tadeuszTOBOŁA Paweł Tadeusz 63 Śrem 43 0.00385
3.85
3 rogacka barbaraROGACKA Barbara 53 Pełczyn 7 0.00063
0.63
4 taczak grzegorz janTACZAK Grzegorz Jan 53 Śrem 1 9.0E-5
0.09
5 karolak piotrKAROLAK Piotr 20 Pysząca 2 0.00018
0.18
6 polowczyk agnieszkaPOLOWCZYK Agnieszka 44 Orkowo 2 0.00018
0.18
7 derwich edmund stanislzawDERWICH Edmund Stanisław 63 Śrem 12 0.00107
1.07
8 potocka joannaPOTOCKA Joanna 20 Gaj 2 0.00018
0.18
9 wawrzyniak tadeusz stanislzawWAWRZYNIAK Tadeusz Stanisław 78 Psarskie 1 9.0E-5
0.09
10 stezpa maciej piotrSTĘPA Maciej Piotr 28 Zbrudzewo 5 0.00045
0.45
11 pachura arleta mariaPACHURA Arleta Maria 59 Śrem 4 0.00036
0.36
Razem 112
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 112

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruta piotr marcinRUTA Piotr Marcin 46 Dąbrowa 103 0.00922
9.22
2 iks adam pawelzIKS Adam Paweł 38 Śrem 21 0.00188
1.88
3 michalewicz katarzynaMICHALEWICZ Katarzyna 38 Dąbrowa 15 0.00134
1.34
4 remus hieronimREMUS Hieronim 61 Śrem 16 0.00143
1.43
5 pierzchalza aleksander szczepanPIERZCHAŁA Aleksander Szczepan 58 Śrem 16 0.00143
1.43
6 bartkowiak-wojciechowska juliaBARTKOWIAK-WOJCIECHOWSKA Julia 25 Śrem 26 0.00233
2.33
7 nowak-polska edyta bernadetaNOWAK-POLSKA Edyta Bernadeta 49 Śrem 17 0.00152
1.52
8 bielawski artur dariuszBIELAWSKI Artur Dariusz 52 Nochowo 49 0.00439
4.39
9 tylman jakubTYLMAN Jakub 29 Śrem 22 0.00197
1.97
10 konzczewski jaroslzaw wojciechKOŃCZEWSKI Jarosław Wojciech 54 Pełczyn 26 0.00233
2.33
11 falbierska monikaFALBIERSKA Monika 42 Śrem 21 0.00188
1.88
Razem 332
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 332

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorynzski miroslzaw jozzefGORYŃSKI Mirosław Józef 53 Śrem 21 0.00188
1.88
2 gorzazdek miroslzawa elzzzbietaGORZĄDEK Mirosława Elżbieta 64 Śrem 4 0.00036
0.36
3 machtyl krzysztof wojciechMACHTYL Krzysztof Wojciech 64 Śrem 12 0.00107
1.07
4 skrzypniak przemyslzaw marianSKRZYPNIAK Przemysław Marian 52 Brodnica 1 9.0E-5
0.09
5 chilinzski franciszekCHILIŃSKI Franciszek 68 Śrem 3 0.00027
0.27
6 dezbska alicja grazzzynaDĘBSKA Alicja Grażyna 51 Śrem 7 0.00063
0.63
7 migdalski roman stanislzawMIGDALSKI Roman Stanisław 65 Śrem 3 0.00027
0.27
8 okoniewski dawidOKONIEWSKI Dawid 23 Manieczki 4 0.00036
0.36
9 balcerzak ewa malzgorzataBALCERZAK Ewa Małgorzata 63 Śrem 4 0.00036
0.36
10 wawrzyniak danuta mariaWAWRZYNIAK Danuta Maria 61 Śrem 5 0.00045
0.45
11 wachowiak henrykWACHOWIAK Henryk 72 Śrem 5 0.00045
0.45
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majsner emil janMAJSNER Emil Jan 41 Luciny 45 0.00403
4.03
2 nowicki jacek stanislzawNOWICKI Jacek Stanisław 40 Wyrzeka 7 0.00063
0.63
3 piasecka karolinaPIASECKA Karolina 41 Luciny 17 0.00152
1.52
4 karlinzska jessica mariaKARLIŃSKA Jessica Maria 27 Śrem 23 0.00206
2.06
5 lorek robert krzysztofLOREK Robert Krzysztof 40 Śrem 5 0.00045
0.45
6 malinska beata katarzynaMALINSKA Beata Katarzyna 45 Dąbrowa 2 0.00018
0.18
7 kolzacki tomasz szymonKOŁACKI Tomasz Szymon 30 Psarskie 8 0.00072
0.72
8 genderka katarzynaGENDERKA Katarzyna 31 Śrem 7 0.00063
0.63
9 skrzypczak aleksanderSKRZYPCZAK Aleksander 18 Wirginowo 1 9.0E-5
0.09
10 tomaszewski borys marcinTOMASZEWSKI Borys Marcin 19 Śrem 1 9.0E-5
0.09
Razem 116
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 116

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajler wojciechZAJLER Wojciech 42 Śrem 75 0.00671
6.71
2 wojna pawelzWOJNA Paweł 59 Śrem 60 0.00537
5.37
3 roszak krzysztofROSZAK Krzysztof 48 Psarskie 23 0.00206
2.06
4 jozzefiak emil ireneuszJÓZEFIAK Emil Ireneusz 34 Śrem 5 0.00045
0.45
5 gielzda zbigniewGIEŁDA Zbigniew 46 Śrem 4 0.00036
0.36
6 kuzzma tadeusz marianKUŹMA Tadeusz Marian 66 Nochowo 4 0.00036
0.36
7 jakowiec malzgorzata reginaJAKOWIEC Małgorzata Regina 57 Śrem 3 0.00027
0.27
8 wawrzyniak dariusz stanislzawWAWRZYNIAK Dariusz Stanisław 38 Śrem 1 9.0E-5
0.09
9 marciniak magdalenaMARCINIAK Magdalena 37 Śrem 11 0.00098
0.98
10 karolak karolina dominikaKAROLAK Karolina Dominika 30 Śrem 11 0.00098
0.98
11 talarczyk anna mariaTALARCZYK Anna Maria 40 Nochowo 7 0.00063
0.63
Razem 204
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 204

Lista nr 12 - KWW ZENONA JAHNSA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jahns zenon janJAHNS Zenon Jan 63 Śrem 148 0.01325
13.25
2 szydlzowski marcin piotrSZYDŁOWSKI Marcin Piotr 41 Śrem 38 0.0034
3.40
3 hoffa zbigniew janHOFFA Zbigniew Jan 54 Mechlin 3 0.00027
0.27
4 ciesiozlzka ewaCIESIÓŁKA Ewa 42 Psarskie 11 0.00098
0.98
5 byrtek martaBYRTEK Marta 35 Śrem 19 0.0017
1.70
6 walewski maciejWALEWSKI Maciej 41 Śrem 9 0.00081
0.81
7 majsner marcin rafalzMAJSNER Marcin Rafał 47 Psarskie 8 0.00072
0.72
8 rybka slzawomir tadeuszRYBKA Sławomir Tadeusz 52 Śrem 26 0.00233
2.33
9 zdrojowa-gawelz danuta teresaZDROJOWA-GAWEŁ Danuta Teresa 62 Śrem 1 9.0E-5
0.09
10 kubera elzzzbieta gabrielaKUBERA Elżbieta Gabriela 57 Śrem 3 0.00027
0.27
11 plzociennik stanislzaw marianPŁOCIENNIK Stanisław Marian 69 Śrem 18 0.00161
1.61
Razem 284
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 284
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Śremie) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1867
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1867
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1667
3 Liczba kart niewykorzystanych 492
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1175
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1175
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1175
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1174
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 23
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1137
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hoffmann piotr mikolzajHOFFMANN Piotr Mikołaj 34 Śrem 36 0.00317
3.17
2 fujak maciejFUJAK Maciej 38 Śrem 17 0.0015
1.50
3 matuszewska jolantaMATUSZEWSKA Jolanta 38 Grzymysław 5 0.00044
0.44
4 strugalza jezdrzejSTRUGAŁA Jędrzej 28 Śrem 1 9.0E-5
0.09
5 biniaszak annaBINIASZAK Anna 35 Zbrudzewo 3 0.00026
0.26
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojna tomasz tadeuszWOJNA Tomasz Tadeusz 49 Śrem 76 0.00668
6.68
2 ankudowicz karolinaANKUDOWICZ Karolina 36 Śrem 25 0.0022
2.20
3 latanowicz katarzynaLATANOWICZ Katarzyna 26 Śrem 16 0.00141
1.41
4 mirek marcinMIREK Marcin 40 Śrem 6 0.00053
0.53
5 gielzda adamGIEŁDA Adam 46 Śrem 8 0.0007
0.70
6 wawrzyniak marian franciszekWAWRZYNIAK Marian Franciszek 67 Śrem 8 0.0007
0.70
7 zwierzynzska katarzynaZWIERZYŃSKA Katarzyna 35 Śrem 22 0.00193
1.93
Razem 161
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 161

Lista nr 13 - KWW ZAWSZE DLA ŚREMIAN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 musielak lzukaszMUSIELAK Łukasz 36 Śrem 19 0.00167
1.67
2 mazdry szymon ryszardMĄDRY Szymon Ryszard 31 Śrem 9 0.00079
0.79
3 kowalak anita barbaraKOWALAK Anita Barbara 38 Śrem 4 0.00035
0.35
4 szalony piotrSZALONY Piotr 32 Śrem 18 0.00158
1.58
5 pikulik halinaPIKULIK Halina 24 Śrem 1 9.0E-5
0.09
6 lzysiak-litke olga martaŁYSIAK-LITKE Olga Marta 35 Śrem 7 0.00062
0.62
7 walkowiak waldemar krzysztofWALKOWIAK Waldemar Krzysztof 41 Śrem 24 0.00211
2.11
Razem 82
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 82

Lista nr 14 - KWW MARCINA CHWAŁCZYŃSKIEGO NIEZALEŻNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecki lzukasz arkadiuszPIASECKI Łukasz Arkadiusz 30 Śrem 52 0.00457
4.57
2 gruda pawelz zbigniewGRUDA Paweł Zbigniew 51 Śrem 3 0.00026
0.26
3 piasecka joannaPIASECKA Joanna 29 Zbrudzewo 5 0.00044
0.44
4 tiszer michalz krzysztofTISZER Michał Krzysztof 36 Śrem 19 0.00167
1.67
5 staszkiewicz katarzyna agnieszkaSTAŚKIEWICZ Katarzyna Agnieszka 37 Śrem 10 0.00088
0.88
6 koniarz justynaKONIARZ Justyna 51 Śrem 4 0.00035
0.35
Razem 93
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 93

Lista nr 15 - KWW ADAMA LEWANDOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelezzny bartoszŻELEŹNY Bartosz 40 Śrem 188 0.01653
16.53
2 sarnowska katarzynaSARNOWSKA Katarzyna 57 Śrem 94 0.00827
8.27
3 kubski jacekKUBSKI Jacek 52 Śrem 13 0.00114
1.14
4 koch zzzanetaKOCH Żaneta 33 Psarskie 50 0.0044
4.40
5 wojtas mateuszWOJTAS Mateusz 29 Śrem 34 0.00299
2.99
6 plzociennik magdalena zdzislzawaPŁOCIENNIK Magdalena Zdzisława 61 Śrem 24 0.00211
2.11
7 kociemba mariusz jacekKOCIEMBA Mariusz Jacek 60 Śrem 36 0.00317
3.17
Razem 439
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 439

Lista nr 16 - KWW PIOTRA MULKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karlinzski piotrKARLIŃSKI Piotr 55 Borgowo 89 0.00783
7.83
2 strzelec cezarySTRZELEC Cezary 23 Śrem 138 0.01214
12.14
3 brylewska elwira mariaBRYLEWSKA Elwira Maria 43 Śrem 16 0.00141
1.41
4 nowakowski filipNOWAKOWSKI Filip 30 Kaleje 22 0.00193
1.93
5 wyrzykiewicz lidia marzenaWYRZYKIEWICZ Lidia Marzena 34 Nochowo 5 0.00044
0.44
6 chmiel ilona mariaCHMIEL Ilona Maria 48 Śrem 26 0.00229
2.29
7 pioch marek arkadiuszPIOCH Marek Arkadiusz 65 Śrem 4 0.00035
0.35
Razem 300
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 300
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1867
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1630
3 Liczba kart niewykorzystanych 455
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1175
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1175
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1175
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 76
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 32
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 44
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1099
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lechnerowski jerzy czeslzawLECHNEROWSKI Jerzy Czesław 67 Kórnik 21 0.00191
1.91
2 marusik joanna krystynaMARUSIK Joanna Krystyna 39 Środa Wielkopolska 5 0.00045
0.45
3 marciniak miroslzaw marcinMARCINIAK Mirosław Marcin 42 Śrem 14 0.00127
1.27
4 kapczynzska elzzzbieta malzgorzataKAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata 58 Plewiska 8 0.00073
0.73
5 twardowski bartosz lzukaszTWARDOWSKI Bartosz Łukasz 33 Tarnowo Podgórne 11 0.001
1.00
6 kowalewska halina danutaKOWALEWSKA Halina Danuta 77 Tulce 3 0.00027
0.27
7 hlawacik andrzejHLAWACIK Andrzej 65 Przeźmierowo 4 0.00036
0.36
8 renda anna lzucjaRENDA Anna Łucja 61 Zalasewo 5 0.00045
0.45
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jankowiak wojciechJANKOWIAK Wojciech 62 Skórzewo 29 0.00264
2.64
2 kazzmierczak miroslzawa katarzynaKAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 63 Środa Wielkopolska 4 0.00036
0.36
3 baumgart marek piotrBAUMGART Marek Piotr 48 Kobylnica 1 9.0E-5
0.09
4 brzezinzska agnieszka adrianaBRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana 44 Poznań 3 0.00027
0.27
5 stezpa teodorSTĘPA Teodor 56 Sroczewo 81 0.00737
7.37
6 winiarski janusz michalzWINIARSKI Janusz Michał 57 Niechanowo 0 0
0.00
7 mazurkiewicz jerzy januszMAZURKIEWICZ Jerzy Janusz 65 Biechowo 0 0
0.00
8 berlik monikaBERLIK Monika 39 Napoleonowo 3 0.00027
0.27
9 blzochowiak arkadiusz stanislzawBŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław 67 Poznań 0 0
0.00
10 manikowska-krawiec grazzzyna mariaMANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria 54 Stęszewko 2 0.00018
0.18
Razem 123
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 123

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krawczyk marcin janKRAWCZYK Marcin Jan 36 Poznań 5 0.00045
0.45
2 dudziak-dorozzzko izabela alicjaDUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja 46 Wiry 4 0.00036
0.36
3 jastrzezbski radoslzawJASTRZĘBSKI Radosław 39 Poznań 2 0.00018
0.18
4 kiejdrowska karolina joannaKIEJDROWSKA Karolina Joanna 43 Swarzędz 1 9.0E-5
0.09
5 drozzzynzski artur marekDROŻYŃSKI Artur Marek 44 Poznań 1 9.0E-5
0.09
6 bielak magdalena kingaBIELAK Magdalena Kinga 42 Czerwonak 5 0.00045
0.45
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gola marekGOLA Marek 48 Zaniemyśl 115 0.01046
10.46
2 wituski maciej mariaWITUSKI Maciej Maria 56 Poznań 16 0.00146
1.46
3 dzikowska marta magdalenaDZIKOWSKA Marta Magdalena 36 Tarnowo Podgórne 38 0.00346
3.46
4 urbanek hieronim michalzURBANEK Hieronim Michał 59 Śrem 174 0.01583
15.83
5 waligozra stanislzaw melchiorWALIGÓRA Stanisław Melchior 56 Słomowo 10 0.00091
0.91
6 murawa dawid pawelzMURAWA Dawid Paweł 43 Poznań 14 0.00127
1.27
7 przybylska patrycja nataliaPRZYBYLSKA Patrycja Natalia 26 Skórzewo 18 0.00164
1.64
8 kruczek czeslzaw witoldKRUCZEK Czesław Witold 56 Gniezno 2 0.00018
0.18
9 kubiak barbaraKUBIAK Barbara 63 Środa Wielkopolska 17 0.00155
1.55
10 wojtasiak regina teresaWOJTASIAK Regina Teresa 57 Kostrzyn 10 0.00091
0.91
Razem 414
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 414

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszewski tadeuszTOMASZEWSKI Tadeusz 59 Niechanowo 43 0.00391
3.91
2 kubicka-sztul krystynaKUBICKA-SZTUL Krystyna 65 Środa Wielkopolska 4 0.00036
0.36
3 dezbicki tadeuszDĘBICKI Tadeusz 73 Markowice 0 0
0.00
4 wojciechowska magdalena adriannaWOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna 42 Swarzędz 3 0.00027
0.27
5 dankowski bronislzaw kazimierzDANKOWSKI Bronisław Kazimierz 74 Września 0 0
0.00
6 jagielska anna henrykaJAGIELSKA Anna Henryka 48 Dopiewiec 5 0.00045
0.45
7 pezkala maria stanislzawaPĘKALA Maria Stanisława 66 Śrem 19 0.00173
1.73
8 kaminzski michalz jakubKAMIŃSKI Michał Jakub 37 Swarzędz 1 9.0E-5
0.09
9 stanowska annaSTANOWSKA Anna 49 Owieczki 1 9.0E-5
0.09
10 koralewska monikaKORALEWSKA Monika 41 Suchy Las 3 0.00027
0.27
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasprzak-bartkowiak kamilaKASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila 36 Gniezno 11 0.001
1.00
2 krystek grzegorz andrzejKRYSTEK Grzegorz Andrzej 30 Luboń 0 0
0.00
3 zzzakowska martaŻAKOWSKA Marta 34 Poznań 5 0.00045
0.45
4 bartkowiak pawelzBARTKOWIAK Paweł 35 Gniezno 4 0.00036
0.36
5 frankowska martaFRANKOWSKA Marta 36 Poznań 2 0.00018
0.18
6 kaleta bartlzomiej konstantyKALETA Bartłomiej Konstanty 27 Koziegłowy 0 0
0.00
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jozzzwiak maciejJÓŹWIAK Maciej 34 Środa Wielkopolska 10 0.00091
0.91
2 szablewska joanna mariaSZABLEWSKA Joanna Maria 32 Rumianek 1 9.0E-5
0.09
3 motyl monika lilianaMOTYL Monika Liliana 55 Swarzędz 2 0.00018
0.18
4 jankowiak grzegorzJANKOWIAK Grzegorz 32 Środa Wielkopolska 1 9.0E-5
0.09
5 czech radoslzaw blzazzzejCZECH Radosław Błażej 23 Zberki 0 0
0.00
6 staszak dawidSTASZAK Dawid 23 Trzebisławki 1 9.0E-5
0.09
7 andrzejczak katarzyna elzzzbietaANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta 37 Lisówki 0 0
0.00
8 lzobocki janusz marianŁOBOCKI Janusz Marian 42 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecki miroslzawPIASECKI Mirosław 40 Luciny 85 0.00773
7.73
2 srebro michalzSREBRO Michał 47 Poznań 5 0.00045
0.45
3 przekaza slzawomir krzysztofPRZEKAZA Sławomir Krzysztof 35 Gutowo Małe 3 0.00027
0.27
4 kochan monikaKOCHAN Monika 30 Kórnik 12 0.00109
1.09
5 dlzugosz rafalz tomaszDŁUGOSZ Rafał Tomasz 47 Poznań 2 0.00018
0.18
6 jablzonzska nataliaJABŁOŃSKA Natalia 45 Poznań 9 0.00082
0.82
7 kotlzowska katarzyna annaKOTŁOWSKA Katarzyna Anna 43 Poznań 6 0.00055
0.55
8 roszak sylwiaROSZAK Sylwia 36 Swarzędz 5 0.00045
0.45
9 wenzel anita katarzynaWENZEL Anita Katarzyna 46 Poznań 3 0.00027
0.27
10 kolzaczyk robertKOŁACZYK Robert 52 Poznań 1 9.0E-5
0.09
Razem 131
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 131

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szklarski radoslzawSZKLARSKI Radosław 24 Puszczykowo 5 0.00045
0.45
2 ossowska aleksandra zuzannaOSSOWSKA Aleksandra Zuzanna 18 Mosina 2 0.00018
0.18
3 michalak artur wojciechMICHALAK Artur Wojciech 37 Goślinowo 0 0
0.00
4 adamiak milenaADAMIAK Milena 24 Ćmachowo 1 9.0E-5
0.09
5 szklarska weronikaSZKLARSKA Weronika 18 Puszczykowo 1 9.0E-5
0.09
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stryjska malzgorzata irenaSTRYJSKA Małgorzata Irena 65 Poznań 63 0.00573
5.73
2 dembinzski krzysztof henrykDEMBIŃSKI Krzysztof Henryk 50 Niepruszewo 15 0.00136
1.36
3 kopecz magdalenaKOPEĆ Magdalena 54 Podstolice 19 0.00173
1.73
4 grabowski lzukaszGRABOWSKI Łukasz 32 Małachowo Złych Miejsc 24 0.00218
2.18
5 kubiak agnieszka beataKUBIAK Agnieszka Beata 48 Konin 8 0.00073
0.73
6 hinc slzawomir michalzHINC Sławomir Michał 43 Poznań 12 0.00109
1.09
7 pietrzak-sikorska malzgorzataPIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata 42 Gniezno 2 0.00018
0.18
8 pieczykolan alicjaPIECZYKOLAN Alicja 59 Śrem 44 0.004
4.00
9 cichonzska alicja mariaCICHOŃSKA Alicja Maria 60 Września 6 0.00055
0.55
10 horla miroslzaw kazimierzHORLA Mirosław Kazimierz 74 Łowęcin 10 0.00091
0.91
Razem 203
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 203

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smektalza stanislzaw marekSMEKTAŁA Stanisław Marek 61 Mielno 7 0.00064
0.64
2 wlzodarczak marian stanislzawWŁODARCZAK Marian Stanisław 71 Lubiatowo 1 9.0E-5
0.09
3 doroszuk agnieszka joannaDOROSZUK Agnieszka Joanna 28 Czapury 0 0
0.00
4 broda piotr pawelzBRODA Piotr Paweł 43 Poznań 1 9.0E-5
0.09
5 kezdzia aneta agnieszkaKĘDZIA Aneta Agnieszka 36 Dłoń 2 0.00018
0.18
6 jezsiek elzzzbietaJĘSIEK Elżbieta 40 Konary 3 0.00027
0.27
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14