Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 3

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Świetlica w Ostrowiecznie, 34 Ostrowieczno
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice wsie: Błażejewo, Brześnica, Lipówka, Nowieczek, Orliniec, Ostrowieczko, Ostrowieczno
Liczba mieszkańców 817
Liczba wyborców 633
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta i Gminy Dolsk 10, 11
Rady Powiatu w Śremie 1
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 3

Protokoły

 • Wybory Rady Miasta i Gminy Dolsk) - Okręg nr 10
 • Wybory Rady Miasta i Gminy Dolsk) - Okręg nr 11
 • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
 • Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
 • Wybory Rady Powiatu w Śremie) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta i Gminy Dolsk) - Okręg nr 10
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 350
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 349
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 312
3 Liczba kart niewykorzystanych 101
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 211
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 210
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 211
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 211
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 208
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
2 krawczyk-rembielak zuzannaKRAWCZYK-REMBIELAK Zuzanna 23 Ostrowieczno 54 0.02596
25.96
5 rzepczynzski jan mieczyslzawRZEPCZYŃSKI Jan Mieczysław 66 Ostrowieczko 64 0.03077
30.77
13 drozzzdzinzski patrykDROŻDZIŃSKI Patryk 39 Ostrowieczno 37 0.01779
17.79
14 dolatowski bogdanDOLATOWSKI Bogdan 55 Orliniec 53 0.02548
25.48
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta i Gminy Dolsk) - Okręg nr 11
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 283
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 283
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 256
3 Liczba kart niewykorzystanych 105
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 151
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 151
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 151
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 151
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 151
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
2 pawelzczyk janina mariaPAWEŁCZYK Janina Maria 52 Nowieczek 87 0.05762
57.62
5 nowacki andrzej mariuszNOWACKI Andrzej Mariusz 41 Błażejewo 28 0.01854
18.54
13 bialzy ewa mariaBIAŁY Ewa Maria 54 Nowieczek 8 0.0053
5.30
14 radajewska monikaRADAJEWSKA Monika 38 Nowieczek 28 0.01854
18.54
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 633
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 632
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 567
3 Liczba kart niewykorzystanych 205
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 362
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 361
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 362
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 362
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 359
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dudzinzski wojciechDUDZIŃSKI Wojciech 52 wyższe Dolsk 42 0.0117
11.70
2 frazckowiak tomasz marcinFRĄCKOWIAK Tomasz Marcin 43 wyższe Dolsk 146 0.04067
40.67
3 michalski jezdrzej waldemarMICHALSKI Jędrzej Waldemar 68 wyższe Ostrowieczno 19 0.00529
5.29
4 wierzbinzska barbaraWIERZBIŃSKA Barbara 52 wyższe Dolsk 152 0.04234
42.34
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 632
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 570
3 Liczba kart niewykorzystanych 208
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 362
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 362
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 362
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 65
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 22
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 43
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 297
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lechnerowski jerzy czeslzawLECHNEROWSKI Jerzy Czesław 67 Kórnik 2 0.00067
0.67
2 marusik joanna krystynaMARUSIK Joanna Krystyna 39 Środa Wielkopolska 1 0.00034
0.34
3 marciniak miroslzaw marcinMARCINIAK Mirosław Marcin 42 Śrem 8 0.00269
2.69
4 kapczynzska elzzzbieta malzgorzataKAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata 58 Plewiska 2 0.00067
0.67
5 twardowski bartosz lzukaszTWARDOWSKI Bartosz Łukasz 33 Tarnowo Podgórne 1 0.00034
0.34
6 kowalewska halina danutaKOWALEWSKA Halina Danuta 77 Tulce 1 0.00034
0.34
7 hlawacik andrzejHLAWACIK Andrzej 65 Przeźmierowo 0 0
0.00
8 renda anna lzucjaRENDA Anna Łucja 61 Zalasewo 1 0.00034
0.34
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jankowiak wojciechJANKOWIAK Wojciech 62 Skórzewo 20 0.00673
6.73
2 kazzmierczak miroslzawa katarzynaKAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 63 Środa Wielkopolska 16 0.00539
5.39
3 baumgart marek piotrBAUMGART Marek Piotr 48 Kobylnica 0 0
0.00
4 brzezinzska agnieszka adrianaBRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana 44 Poznań 3 0.00101
1.01
5 stezpa teodorSTĘPA Teodor 56 Sroczewo 40 0.01347
13.47
6 winiarski janusz michalzWINIARSKI Janusz Michał 57 Niechanowo 1 0.00034
0.34
7 mazurkiewicz jerzy januszMAZURKIEWICZ Jerzy Janusz 65 Biechowo 1 0.00034
0.34
8 berlik monikaBERLIK Monika 39 Napoleonowo 1 0.00034
0.34
9 blzochowiak arkadiusz stanislzawBŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław 67 Poznań 1 0.00034
0.34
10 manikowska-krawiec grazzzyna mariaMANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria 54 Stęszewko 0 0
0.00
Razem 83
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 83

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krawczyk marcin janKRAWCZYK Marcin Jan 36 Poznań 5 0.00168
1.68
2 dudziak-dorozzzko izabela alicjaDUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja 46 Wiry 3 0.00101
1.01
3 jastrzezbski radoslzawJASTRZĘBSKI Radosław 39 Poznań 0 0
0.00
4 kiejdrowska karolina joannaKIEJDROWSKA Karolina Joanna 43 Swarzędz 0 0
0.00
5 drozzzynzski artur marekDROŻYŃSKI Artur Marek 44 Poznań 4 0.00135
1.35
6 bielak magdalena kingaBIELAK Magdalena Kinga 42 Czerwonak 3 0.00101
1.01
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gola marekGOLA Marek 48 Zaniemyśl 2 0.00067
0.67
2 wituski maciej mariaWITUSKI Maciej Maria 56 Poznań 1 0.00034
0.34
3 dzikowska marta magdalenaDZIKOWSKA Marta Magdalena 36 Tarnowo Podgórne 3 0.00101
1.01
4 urbanek hieronim michalzURBANEK Hieronim Michał 59 Śrem 3 0.00101
1.01
5 waligozra stanislzaw melchiorWALIGÓRA Stanisław Melchior 56 Słomowo 1 0.00034
0.34
6 murawa dawid pawelzMURAWA Dawid Paweł 43 Poznań 3 0.00101
1.01
7 przybylska patrycja nataliaPRZYBYLSKA Patrycja Natalia 26 Skórzewo 6 0.00202
2.02
8 kruczek czeslzaw witoldKRUCZEK Czesław Witold 56 Gniezno 0 0
0.00
9 kubiak barbaraKUBIAK Barbara 63 Środa Wielkopolska 2 0.00067
0.67
10 wojtasiak regina teresaWOJTASIAK Regina Teresa 57 Kostrzyn 3 0.00101
1.01
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszewski tadeuszTOMASZEWSKI Tadeusz 59 Niechanowo 12 0.00404
4.04
2 kubicka-sztul krystynaKUBICKA-SZTUL Krystyna 65 Środa Wielkopolska 1 0.00034
0.34
3 dezbicki tadeuszDĘBICKI Tadeusz 73 Markowice 1 0.00034
0.34
4 wojciechowska magdalena adriannaWOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna 42 Swarzędz 1 0.00034
0.34
5 dankowski bronislzaw kazimierzDANKOWSKI Bronisław Kazimierz 74 Września 2 0.00067
0.67
6 jagielska anna henrykaJAGIELSKA Anna Henryka 48 Dopiewiec 2 0.00067
0.67
7 pezkala maria stanislzawaPĘKALA Maria Stanisława 66 Śrem 1 0.00034
0.34
8 kaminzski michalz jakubKAMIŃSKI Michał Jakub 37 Swarzędz 1 0.00034
0.34
9 stanowska annaSTANOWSKA Anna 49 Owieczki 0 0
0.00
10 koralewska monikaKORALEWSKA Monika 41 Suchy Las 0 0
0.00
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasprzak-bartkowiak kamilaKASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila 36 Gniezno 0 0
0.00
2 krystek grzegorz andrzejKRYSTEK Grzegorz Andrzej 30 Luboń 0 0
0.00
3 zzzakowska martaŻAKOWSKA Marta 34 Poznań 2 0.00067
0.67
4 bartkowiak pawelzBARTKOWIAK Paweł 35 Gniezno 1 0.00034
0.34
5 frankowska martaFRANKOWSKA Marta 36 Poznań 0 0
0.00
6 kaleta bartlzomiej konstantyKALETA Bartłomiej Konstanty 27 Koziegłowy 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jozzzwiak maciejJÓŹWIAK Maciej 34 Środa Wielkopolska 1 0.00034
0.34
2 szablewska joanna mariaSZABLEWSKA Joanna Maria 32 Rumianek 0 0
0.00
3 motyl monika lilianaMOTYL Monika Liliana 55 Swarzędz 0 0
0.00
4 jankowiak grzegorzJANKOWIAK Grzegorz 32 Środa Wielkopolska 1 0.00034
0.34
5 czech radoslzaw blzazzzejCZECH Radosław Błażej 23 Zberki 0 0
0.00
6 staszak dawidSTASZAK Dawid 23 Trzebisławki 0 0
0.00
7 andrzejczak katarzyna elzzzbietaANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta 37 Lisówki 0 0
0.00
8 lzobocki janusz marianŁOBOCKI Janusz Marian 42 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecki miroslzawPIASECKI Mirosław 40 Luciny 23 0.00774
7.74
2 srebro michalzSREBRO Michał 47 Poznań 2 0.00067
0.67
3 przekaza slzawomir krzysztofPRZEKAZA Sławomir Krzysztof 35 Gutowo Małe 2 0.00067
0.67
4 kochan monikaKOCHAN Monika 30 Kórnik 2 0.00067
0.67
5 dlzugosz rafalz tomaszDŁUGOSZ Rafał Tomasz 47 Poznań 1 0.00034
0.34
6 jablzonzska nataliaJABŁOŃSKA Natalia 45 Poznań 3 0.00101
1.01
7 kotlzowska katarzyna annaKOTŁOWSKA Katarzyna Anna 43 Poznań 0 0
0.00
8 roszak sylwiaROSZAK Sylwia 36 Swarzędz 1 0.00034
0.34
9 wenzel anita katarzynaWENZEL Anita Katarzyna 46 Poznań 0 0
0.00
10 kolzaczyk robertKOŁACZYK Robert 52 Poznań 0 0
0.00
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szklarski radoslzawSZKLARSKI Radosław 24 Puszczykowo 1 0.00034
0.34
2 ossowska aleksandra zuzannaOSSOWSKA Aleksandra Zuzanna 18 Mosina 0 0
0.00
3 michalak artur wojciechMICHALAK Artur Wojciech 37 Goślinowo 3 0.00101
1.01
4 adamiak milenaADAMIAK Milena 24 Ćmachowo 0 0
0.00
5 szklarska weronikaSZKLARSKA Weronika 18 Puszczykowo 1 0.00034
0.34
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stryjska malzgorzata irenaSTRYJSKA Małgorzata Irena 65 Poznań 27 0.00909
9.09
2 dembinzski krzysztof henrykDEMBIŃSKI Krzysztof Henryk 50 Niepruszewo 11 0.0037
3.70
3 kopecz magdalenaKOPEĆ Magdalena 54 Podstolice 7 0.00236
2.36
4 grabowski lzukaszGRABOWSKI Łukasz 32 Małachowo Złych Miejsc 5 0.00168
1.68
5 kubiak agnieszka beataKUBIAK Agnieszka Beata 48 Konin 8 0.00269
2.69
6 hinc slzawomir michalzHINC Sławomir Michał 43 Poznań 0 0
0.00
7 pietrzak-sikorska malzgorzataPIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata 42 Gniezno 5 0.00168
1.68
8 pieczykolan alicjaPIECZYKOLAN Alicja 59 Śrem 3 0.00101
1.01
9 cichonzska alicja mariaCICHOŃSKA Alicja Maria 60 Września 4 0.00135
1.35
10 horla miroslzaw kazimierzHORLA Mirosław Kazimierz 74 Łowęcin 7 0.00236
2.36
Razem 77
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 77

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smektalza stanislzaw marekSMEKTAŁA Stanisław Marek 61 Mielno 5 0.00168
1.68
2 wlzodarczak marian stanislzawWŁODARCZAK Marian Stanisław 71 Lubiatowo 12 0.00404
4.04
3 doroszuk agnieszka joannaDOROSZUK Agnieszka Joanna 28 Czapury 0 0
0.00
4 broda piotr pawelzBRODA Piotr Paweł 43 Poznań 0 0
0.00
5 kezdzia aneta agnieszkaKĘDZIA Aneta Agnieszka 36 Dłoń 0 0
0.00
6 jezsiek elzzzbietaJĘSIEK Elżbieta 40 Konary 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Śremie) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 632
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 569
3 Liczba kart niewykorzystanych 207
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 362
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 362
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 362
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 48
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 30
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 314
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 taciak janusz janTACIAK Janusz Jan 65 Psarskie 10 0.00318
3.18
2 mikolzajczak bartoszMIKOŁAJCZAK Bartosz 36 Księginki 24 0.00764
7.64
3 flaczynzski marian janFLACZYŃSKI Marian Jan 68 Kopyta 0 0
0.00
4 kezdziora irenaKĘDZIORA Irena 65 Żabno 2 0.00064
0.64
5 ratajczak-kwasznik kingaRATAJCZAK-KWAŚNIK Kinga 28 Błażejewo 60 0.01911
19.11
6 grobelny marek szymonGROBELNY Marek Szymon 47 Kiełczyn 3 0.00096
0.96
7 kaczmarek wioleta mariaKACZMAREK Wioleta Maria 49 Zawory 3 0.00096
0.96
Razem 102
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 102

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarnowska-czajka beata mariaSARNOWSKA-CZAJKA Beata Maria 54 Brodnica 7 0.00223
2.23
2 szydlzowski roman grzegorzSZYDŁOWSKI Roman Grzegorz 65 Śrem 2 0.00064
0.64
3 tuszynzska justyna monikaTUSZYŃSKA Justyna Monika 42 Nowieczek 19 0.00605
6.05
4 kolasa albert kazimierzKOLASA Albert Kazimierz 52 Książ Wielkopolski 1 0.00032
0.32
5 klejszmit elzzzbieta malzgorzataKLEJSZMIT Elżbieta Małgorzata 45 Kiełczyn 3 0.00096
0.96
6 czajka artur piotrCZAJKA Artur Piotr 53 Brodnica 0 0
0.00
7 czyzzzak blzazzzej krzysztofCZYŻAK Błażej Krzysztof 37 Mchy 1 0.00032
0.32
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mostowski marek romualdMOSTOWSKI Marek Romuald 54 Książ Wielkopolski 5 0.00159
1.59
2 sikorski marekSIKORSKI Marek 53 Dolsk 62 0.01975
19.75
3 skrzypniak piotrSKRZYPNIAK Piotr 58 Brodnica 1 0.00032
0.32
4 wojciechowska kornelia annaWOJCIECHOWSKA Kornelia Anna 21 Dolsk 4 0.00127
1.27
5 gurling danielGURLING Daniel 35 Zakrzewice 1 0.00032
0.32
6 bazkowska anetaBĄKOWSKA Aneta 23 Manieczki 0 0
0.00
7 jankowska malzgorzataJANKOWSKA Małgorzata 43 Zaborowo 1 0.00032
0.32
Razem 74
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 74

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rylski jerzy wojciechRYLSKI Jerzy Wojciech 64 Książ Wielkopolski 1 0.00032
0.32
2 szozda zbigniew piotrSZOZDA Zbigniew Piotr 59 Chrząstowo 3 0.00096
0.96
3 skrzypczak-misiak danutaSKRZYPCZAK-MISIAK Danuta 35 Brodniczka 1 0.00032
0.32
4 kielzb michalzKIEŁB Michał 43 Łężek 1 0.00032
0.32
5 jezdrzejczak aleksandra barbaraJĘDRZEJCZAK Aleksandra Barbara 19 Zaborowo 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dopieralza sylwiaDOPIERAŁA Sylwia 27 Masłowo 27 0.0086
8.60
2 klausa renata teresaKLAUSA Renata Teresa 49 MCHY 1 0.00032
0.32
3 staszak mariuszSTASZAK Mariusz 53 Śrem 3 0.00096
0.96
4 michalski patryk milzoszMICHALSKI Patryk Miłosz 23 ŚREM 3 0.00096
0.96
5 jakowiec aleksander mariuszJAKOWIEC Aleksander Mariusz 58 Śrem 0 0
0.00
6 pajazk radoslzaw michalzPAJĄK Radosław Michał 48 Śrem 0 0
0.00
7 wachowiak elzzzbietaWACHOWIAK Elżbieta 57 Śrem 4 0.00127
1.27
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 12 - KWW ZENONA JAHNSA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwidurski wojciechŚWIDURSKI Wojciech 59 Kołacin 0 0
0.00
2 opielewicz witold tadeuszOPIELEWICZ Witold Tadeusz 44 Dolsk 47 0.01497
14.97
3 lisek ewa mieczyslzawaLISEK Ewa Mieczysława 55 Esterpole 0 0
0.00
4 bychawska mariaBYCHAWSKA Maria 38 Mechlin 1 0.00032
0.32
5 kubala wojciechKUBALA Wojciech 35 Chrząstowo 0 0
0.00
6 walkowiak jacek czeslzawWALKOWIAK Jacek Czesław 70 Książ Wielkopolski 0 0
0.00
7 walczak maria lzucjaWALCZAK Maria Łucja 70 Dolsk 13 0.00414
4.14
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61