Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 2

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole "Stokrotki" Oddział Małachowo, 36 Małachowo
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice wsie: Gajewo, Księginki, Małachowo, Mszczyczyn, Pokrzywnica
Liczba mieszkańców 1107
Liczba wyborców 863
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta i Gminy Dolsk 7, 8, 9
Rady Powiatu w Śremie 1
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 3

Protokoły

 • Wybory Rady Miasta i Gminy Dolsk) - Okręg nr 7
 • Wybory Rady Miasta i Gminy Dolsk) - Okręg nr 8
 • Wybory Rady Powiatu w Śremie) - Okręg nr 1
 • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
 • Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
 • Wybory Rady Miasta i Gminy Dolsk) - Okręg nr 9
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta i Gminy Dolsk) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 397
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 397
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 358
3 Liczba kart niewykorzystanych 171
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 187
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 187
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 187
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 187
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 187
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
2 taciak pawelz janTACIAK Paweł Jan 42 Małachowo 86 0.04599
45.99
10 tobys justynaTOBYS Justyna 45 Małachowo 33 0.01765
17.65
13 szymaniak arleta zofiaSZYMANIAK Arleta Zofia 51 Małachowo 28 0.01497
14.97
14 ratajczak roman jozzefRATAJCZAK Roman Józef 57 Małachowo 40 0.02139
21.39
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta i Gminy Dolsk) - Okręg nr 8
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 245
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 245
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 222
3 Liczba kart niewykorzystanych 95
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 127
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 127
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 127
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 127
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 125
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
2 michalzowski andrzej jozzefMICHAŁOWSKI Andrzej Józef 64 Pokrzywnica 53 0.0424
42.40
13 konieczna malzgorzataKONIECZNA Małgorzata 37 Księginki 45 0.036
36.00
14 mendyka monikaMENDYKA Monika 40 Księginki 27 0.0216
21.60
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Śremie) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 863
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 780
3 Liczba kart niewykorzystanych 365
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 415
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 415
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 415
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 21
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 375
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 taciak janusz janTACIAK Janusz Jan 65 Psarskie 32 0.00853
8.53
2 mikolzajczak bartoszMIKOŁAJCZAK Bartosz 36 Księginki 43 0.01147
11.47
3 flaczynzski marian janFLACZYŃSKI Marian Jan 68 Kopyta 2 0.00053
0.53
4 kezdziora irenaKĘDZIORA Irena 65 Żabno 3 0.0008
0.80
5 ratajczak-kwasznik kingaRATAJCZAK-KWAŚNIK Kinga 28 Błażejewo 6 0.0016
1.60
6 grobelny marek szymonGROBELNY Marek Szymon 47 Kiełczyn 6 0.0016
1.60
7 kaczmarek wioleta mariaKACZMAREK Wioleta Maria 49 Zawory 2 0.00053
0.53
Razem 94
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 94

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarnowska-czajka beata mariaSARNOWSKA-CZAJKA Beata Maria 54 Brodnica 6 0.0016
1.60
2 szydlzowski roman grzegorzSZYDŁOWSKI Roman Grzegorz 65 Śrem 6 0.0016
1.60
3 tuszynzska justyna monikaTUSZYŃSKA Justyna Monika 42 Nowieczek 0 0
0.00
4 kolasa albert kazimierzKOLASA Albert Kazimierz 52 Książ Wielkopolski 0 0
0.00
5 klejszmit elzzzbieta malzgorzataKLEJSZMIT Elżbieta Małgorzata 45 Kiełczyn 7 0.00187
1.87
6 czajka artur piotrCZAJKA Artur Piotr 53 Brodnica 0 0
0.00
7 czyzzzak blzazzzej krzysztofCZYŻAK Błażej Krzysztof 37 Mchy 1 0.00027
0.27
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mostowski marek romualdMOSTOWSKI Marek Romuald 54 Książ Wielkopolski 1 0.00027
0.27
2 sikorski marekSIKORSKI Marek 53 Dolsk 79 0.02107
21.07
3 skrzypniak piotrSKRZYPNIAK Piotr 58 Brodnica 1 0.00027
0.27
4 wojciechowska kornelia annaWOJCIECHOWSKA Kornelia Anna 21 Dolsk 4 0.00107
1.07
5 gurling danielGURLING Daniel 35 Zakrzewice 0 0
0.00
6 bazkowska anetaBĄKOWSKA Aneta 23 Manieczki 0 0
0.00
7 jankowska malzgorzataJANKOWSKA Małgorzata 43 Zaborowo 0 0
0.00
Razem 85
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 85

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rylski jerzy wojciechRYLSKI Jerzy Wojciech 64 Książ Wielkopolski 5 0.00133
1.33
2 szozda zbigniew piotrSZOZDA Zbigniew Piotr 59 Chrząstowo 5 0.00133
1.33
3 skrzypczak-misiak danutaSKRZYPCZAK-MISIAK Danuta 35 Brodniczka 5 0.00133
1.33
4 kielzb michalzKIEŁB Michał 43 Łężek 1 0.00027
0.27
5 jezdrzejczak aleksandra barbaraJĘDRZEJCZAK Aleksandra Barbara 19 Zaborowo 3 0.0008
0.80
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dopieralza sylwiaDOPIERAŁA Sylwia 27 Masłowo 33 0.0088
8.80
2 klausa renata teresaKLAUSA Renata Teresa 49 MCHY 2 0.00053
0.53
3 staszak mariuszSTASZAK Mariusz 53 Śrem 10 0.00267
2.67
4 michalski patryk milzoszMICHALSKI Patryk Miłosz 23 ŚREM 10 0.00267
2.67
5 jakowiec aleksander mariuszJAKOWIEC Aleksander Mariusz 58 Śrem 2 0.00053
0.53
6 pajazk radoslzaw michalzPAJĄK Radosław Michał 48 Śrem 0 0
0.00
7 wachowiak elzzzbietaWACHOWIAK Elżbieta 57 Śrem 7 0.00187
1.87
Razem 64
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 64

Lista nr 12 - KWW ZENONA JAHNSA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwidurski wojciechŚWIDURSKI Wojciech 59 Kołacin 1 0.00027
0.27
2 opielewicz witold tadeuszOPIELEWICZ Witold Tadeusz 44 Dolsk 79 0.02107
21.07
3 lisek ewa mieczyslzawaLISEK Ewa Mieczysława 55 Esterpole 0 0
0.00
4 bychawska mariaBYCHAWSKA Maria 38 Mechlin 3 0.0008
0.80
5 kubala wojciechKUBALA Wojciech 35 Chrząstowo 1 0.00027
0.27
6 walkowiak jacek czeslzawWALKOWIAK Jacek Czesław 70 Książ Wielkopolski 0 0
0.00
7 walczak maria lzucjaWALCZAK Maria Łucja 70 Dolsk 9 0.0024
2.40
Razem 93
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 93
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 863
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 863
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 779
3 Liczba kart niewykorzystanych 364
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 415
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 415
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 415
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 415
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 412
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dudzinzski wojciechDUDZIŃSKI Wojciech 52 wyższe Dolsk 72 0.01748
17.48
2 frazckowiak tomasz marcinFRĄCKOWIAK Tomasz Marcin 43 wyższe Dolsk 168 0.04078
40.78
3 michalski jezdrzej waldemarMICHALSKI Jędrzej Waldemar 68 wyższe Ostrowieczno 24 0.00583
5.83
4 wierzbinzska barbaraWIERZBIŃSKA Barbara 52 wyższe Dolsk 148 0.03592
35.92
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 863
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 790
3 Liczba kart niewykorzystanych 375
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 415
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 415
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 415
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 69
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 51
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 346
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lechnerowski jerzy czeslzawLECHNEROWSKI Jerzy Czesław 67 Kórnik 6 0.00173
1.73
2 marusik joanna krystynaMARUSIK Joanna Krystyna 39 Środa Wielkopolska 2 0.00058
0.58
3 marciniak miroslzaw marcinMARCINIAK Mirosław Marcin 42 Śrem 3 0.00087
0.87
4 kapczynzska elzzzbieta malzgorzataKAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata 58 Plewiska 1 0.00029
0.29
5 twardowski bartosz lzukaszTWARDOWSKI Bartosz Łukasz 33 Tarnowo Podgórne 2 0.00058
0.58
6 kowalewska halina danutaKOWALEWSKA Halina Danuta 77 Tulce 0 0
0.00
7 hlawacik andrzejHLAWACIK Andrzej 65 Przeźmierowo 0 0
0.00
8 renda anna lzucjaRENDA Anna Łucja 61 Zalasewo 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jankowiak wojciechJANKOWIAK Wojciech 62 Skórzewo 22 0.00636
6.36
2 kazzmierczak miroslzawa katarzynaKAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 63 Środa Wielkopolska 6 0.00173
1.73
3 baumgart marek piotrBAUMGART Marek Piotr 48 Kobylnica 1 0.00029
0.29
4 brzezinzska agnieszka adrianaBRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana 44 Poznań 2 0.00058
0.58
5 stezpa teodorSTĘPA Teodor 56 Sroczewo 38 0.01098
10.98
6 winiarski janusz michalzWINIARSKI Janusz Michał 57 Niechanowo 0 0
0.00
7 mazurkiewicz jerzy januszMAZURKIEWICZ Jerzy Janusz 65 Biechowo 2 0.00058
0.58
8 berlik monikaBERLIK Monika 39 Napoleonowo 1 0.00029
0.29
9 blzochowiak arkadiusz stanislzawBŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław 67 Poznań 1 0.00029
0.29
10 manikowska-krawiec grazzzyna mariaMANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria 54 Stęszewko 0 0
0.00
Razem 73
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 73

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krawczyk marcin janKRAWCZYK Marcin Jan 36 Poznań 1 0.00029
0.29
2 dudziak-dorozzzko izabela alicjaDUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja 46 Wiry 0 0
0.00
3 jastrzezbski radoslzawJASTRZĘBSKI Radosław 39 Poznań 0 0
0.00
4 kiejdrowska karolina joannaKIEJDROWSKA Karolina Joanna 43 Swarzędz 0 0
0.00
5 drozzzynzski artur marekDROŻYŃSKI Artur Marek 44 Poznań 4 0.00116
1.16
6 bielak magdalena kingaBIELAK Magdalena Kinga 42 Czerwonak 6 0.00173
1.73
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gola marekGOLA Marek 48 Zaniemyśl 12 0.00347
3.47
2 wituski maciej mariaWITUSKI Maciej Maria 56 Poznań 4 0.00116
1.16
3 dzikowska marta magdalenaDZIKOWSKA Marta Magdalena 36 Tarnowo Podgórne 5 0.00145
1.45
4 urbanek hieronim michalzURBANEK Hieronim Michał 59 Śrem 9 0.0026
2.60
5 waligozra stanislzaw melchiorWALIGÓRA Stanisław Melchior 56 Słomowo 3 0.00087
0.87
6 murawa dawid pawelzMURAWA Dawid Paweł 43 Poznań 3 0.00087
0.87
7 przybylska patrycja nataliaPRZYBYLSKA Patrycja Natalia 26 Skórzewo 2 0.00058
0.58
8 kruczek czeslzaw witoldKRUCZEK Czesław Witold 56 Gniezno 0 0
0.00
9 kubiak barbaraKUBIAK Barbara 63 Środa Wielkopolska 3 0.00087
0.87
10 wojtasiak regina teresaWOJTASIAK Regina Teresa 57 Kostrzyn 1 0.00029
0.29
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszewski tadeuszTOMASZEWSKI Tadeusz 59 Niechanowo 14 0.00405
4.05
2 kubicka-sztul krystynaKUBICKA-SZTUL Krystyna 65 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
3 dezbicki tadeuszDĘBICKI Tadeusz 73 Markowice 4 0.00116
1.16
4 wojciechowska magdalena adriannaWOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna 42 Swarzędz 3 0.00087
0.87
5 dankowski bronislzaw kazimierzDANKOWSKI Bronisław Kazimierz 74 Września 0 0
0.00
6 jagielska anna henrykaJAGIELSKA Anna Henryka 48 Dopiewiec 2 0.00058
0.58
7 pezkala maria stanislzawaPĘKALA Maria Stanisława 66 Śrem 1 0.00029
0.29
8 kaminzski michalz jakubKAMIŃSKI Michał Jakub 37 Swarzędz 0 0
0.00
9 stanowska annaSTANOWSKA Anna 49 Owieczki 0 0
0.00
10 koralewska monikaKORALEWSKA Monika 41 Suchy Las 2 0.00058
0.58
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasprzak-bartkowiak kamilaKASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila 36 Gniezno 0 0
0.00
2 krystek grzegorz andrzejKRYSTEK Grzegorz Andrzej 30 Luboń 1 0.00029
0.29
3 zzzakowska martaŻAKOWSKA Marta 34 Poznań 3 0.00087
0.87
4 bartkowiak pawelzBARTKOWIAK Paweł 35 Gniezno 1 0.00029
0.29
5 frankowska martaFRANKOWSKA Marta 36 Poznań 2 0.00058
0.58
6 kaleta bartlzomiej konstantyKALETA Bartłomiej Konstanty 27 Koziegłowy 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jozzzwiak maciejJÓŹWIAK Maciej 34 Środa Wielkopolska 2 0.00058
0.58
2 szablewska joanna mariaSZABLEWSKA Joanna Maria 32 Rumianek 3 0.00087
0.87
3 motyl monika lilianaMOTYL Monika Liliana 55 Swarzędz 0 0
0.00
4 jankowiak grzegorzJANKOWIAK Grzegorz 32 Środa Wielkopolska 2 0.00058
0.58
5 czech radoslzaw blzazzzejCZECH Radosław Błażej 23 Zberki 0 0
0.00
6 staszak dawidSTASZAK Dawid 23 Trzebisławki 1 0.00029
0.29
7 andrzejczak katarzyna elzzzbietaANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta 37 Lisówki 1 0.00029
0.29
8 lzobocki janusz marianŁOBOCKI Janusz Marian 42 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecki miroslzawPIASECKI Mirosław 40 Luciny 19 0.00549
5.49
2 srebro michalzSREBRO Michał 47 Poznań 3 0.00087
0.87
3 przekaza slzawomir krzysztofPRZEKAZA Sławomir Krzysztof 35 Gutowo Małe 2 0.00058
0.58
4 kochan monikaKOCHAN Monika 30 Kórnik 4 0.00116
1.16
5 dlzugosz rafalz tomaszDŁUGOSZ Rafał Tomasz 47 Poznań 2 0.00058
0.58
6 jablzonzska nataliaJABŁOŃSKA Natalia 45 Poznań 2 0.00058
0.58
7 kotlzowska katarzyna annaKOTŁOWSKA Katarzyna Anna 43 Poznań 1 0.00029
0.29
8 roszak sylwiaROSZAK Sylwia 36 Swarzędz 7 0.00202
2.02
9 wenzel anita katarzynaWENZEL Anita Katarzyna 46 Poznań 0 0
0.00
10 kolzaczyk robertKOŁACZYK Robert 52 Poznań 1 0.00029
0.29
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szklarski radoslzawSZKLARSKI Radosław 24 Puszczykowo 2 0.00058
0.58
2 ossowska aleksandra zuzannaOSSOWSKA Aleksandra Zuzanna 18 Mosina 0 0
0.00
3 michalak artur wojciechMICHALAK Artur Wojciech 37 Goślinowo 5 0.00145
1.45
4 adamiak milenaADAMIAK Milena 24 Ćmachowo 0 0
0.00
5 szklarska weronikaSZKLARSKA Weronika 18 Puszczykowo 1 0.00029
0.29
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stryjska malzgorzata irenaSTRYJSKA Małgorzata Irena 65 Poznań 30 0.00867
8.67
2 dembinzski krzysztof henrykDEMBIŃSKI Krzysztof Henryk 50 Niepruszewo 10 0.00289
2.89
3 kopecz magdalenaKOPEĆ Magdalena 54 Podstolice 9 0.0026
2.60
4 grabowski lzukaszGRABOWSKI Łukasz 32 Małachowo Złych Miejsc 11 0.00318
3.18
5 kubiak agnieszka beataKUBIAK Agnieszka Beata 48 Konin 9 0.0026
2.60
6 hinc slzawomir michalzHINC Sławomir Michał 43 Poznań 3 0.00087
0.87
7 pietrzak-sikorska malzgorzataPIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata 42 Gniezno 5 0.00145
1.45
8 pieczykolan alicjaPIECZYKOLAN Alicja 59 Śrem 3 0.00087
0.87
9 cichonzska alicja mariaCICHOŃSKA Alicja Maria 60 Września 2 0.00058
0.58
10 horla miroslzaw kazimierzHORLA Mirosław Kazimierz 74 Łowęcin 1 0.00029
0.29
Razem 83
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 83

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smektalza stanislzaw marekSMEKTAŁA Stanisław Marek 61 Mielno 12 0.00347
3.47
2 wlzodarczak marian stanislzawWŁODARCZAK Marian Stanisław 71 Lubiatowo 18 0.0052
5.20
3 doroszuk agnieszka joannaDOROSZUK Agnieszka Joanna 28 Czapury 0 0
0.00
4 broda piotr pawelzBRODA Piotr Paweł 43 Poznań 0 0
0.00
5 kezdzia aneta agnieszkaKĘDZIA Aneta Agnieszka 36 Dłoń 0 0
0.00
6 jezsiek elzzzbietaJĘSIEK Elżbieta 40 Konary 2 0.00058
0.58
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta i Gminy Dolsk) - Okręg nr 9
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 221
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 221
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 202
3 Liczba kart niewykorzystanych 101
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 101
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 101
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 101
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 101
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 98
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
2 staszak tadeuszSTASZAK Tadeusz 63 Mszczyczyn 33 0.03367
33.67
10 stachowiak lzukaszSTACHOWIAK Łukasz 41 Mszczyczyn 5 0.0051
5.10
13 janzczak elzzzbietaJAŃCZAK Elżbieta 41 Mszczyczyn 44 0.0449
44.90
14 pieprzyk lidia teresaPIEPRZYK Lidia Teresa 48 Mszczyczyn 16 0.01633
16.33