Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 8

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Nr 2, ul. Kościuszki 12 Środa Wielkopolska
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Miasto Środa Wielkopolska (ulice): Osiedle Jagiellońskie nr 14, 18, 18a, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 33.
Liczba mieszkańców 1381
Liczba wyborców 1133
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej 2
Rady Powiatu Średzkiego 1
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 3

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
  • Wybory Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Powiatu Średzkiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1144
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1142
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 2
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1028
3 Liczba kart niewykorzystanych 340
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 688
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 688
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 688
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 688
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 675
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czaplicki mateuszCZAPLICKI Mateusz 27 wyższe Rumiejki 131 0.01941
19.41
2 mieloch piotr marekMIELOCH Piotr Marek 45 Wyższe Środa Wielkopolska 232 0.03437
34.37
3 zieztkowski wojciech maciejZIĘTKOWSKI Wojciech Maciej 53 wyższe ekonomiczne Środa Wielkopolska 312 0.04622
46.22
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1144
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1142
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 2
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1028
3 Liczba kart niewykorzystanych 339
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 689
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 689
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 689
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 689
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 664
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wezclewska irenaWĘCLEWSKA Irena 70 Środa Wielkopolska 18 0.00271
2.71
2 myszak pawelz antoniMYSZAK Paweł Antoni 59 Środa Wielkopolska 4 0.0006
0.60
3 krozl barbara helenaKRÓL Barbara Helena 72 Środa Wielkopolska 10 0.00151
1.51
4 dydymski mateuszDYDYMSKI Mateusz 30 Środa Wielkopolska 8 0.0012
1.20
5 zandecka katarzynaZANDECKA Katarzyna 55 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
6 janicki mieczyslzaw janJANICKI Mieczysław Jan 63 Środa Wielkopolska 6 0.0009
0.90
7 ratajczak monikaRATAJCZAK Monika 43 Środa Wielkopolska 23 0.00346
3.46
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kubisiak piotrKUBISIAK Piotr 43 Koszuty 18 0.00271
2.71
2 wrozblewski marcinWRÓBLEWSKI Marcin 43 Środa Wielkopolska 11 0.00166
1.66
3 jozzzwiak-szliwinzska izabela mariaJÓŹWIAK-ŚLIWIŃSKA Izabela Maria 41 Środa Wielkopolska 9 0.00136
1.36
4 polowczyk arkadiusz marekPOLOWCZYK Arkadiusz Marek 39 Środa Wielkopolska 9 0.00136
1.36
5 bagrowski zbigniew franciszekBAGROWSKI Zbigniew Franciszek 63 Środa Wielkopolska 1 0.00015
0.15
6 wieczorek marta malzgorzataWIECZOREK Marta Małgorzata 37 Środa Wielkopolska 15 0.00226
2.26
7 smoczyk renata annaSMOCZYK Renata Anna 49 Środa Wielkopolska 3 0.00045
0.45
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieland marekWIELAND Marek 47 Środa Wielkopolska 44 0.00663
6.63
2 wlzodarczak piotrWŁODARCZAK Piotr 39 Środa Wielkopolska 52 0.00783
7.83
3 pawlaczyk daria annaPAWLACZYK Daria Anna 34 Środa Wielkopolska 21 0.00316
3.16
4 nowak joanna monikaNOWAK Joanna Monika 38 Środa Wielkopolska 5 0.00075
0.75
5 hoffmann januaryHOFFMANN January 62 Środa Wielkopolska 5 0.00075
0.75
6 skibinzska anna jolantaSKIBIŃSKA Anna Jolanta 46 Środa Wielkopolska 9 0.00136
1.36
7 wiszniewski mateuszWIŚNIEWSKI Mateusz 19 Środa Wielkopolska 13 0.00196
1.96
Razem 149
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 149

Lista nr 14 - KWW NASZEPSR.PL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 januszkiewicz jacekJANUSZKIEWICZ Jacek 45 Środa Wielkopolska 56 0.00843
8.43
2 majdecka magdalenaMAJDECKA Magdalena 27 Środa Wielkopolska 18 0.00271
2.71
3 balzuch pawelzBAŁUCH Paweł 34 Środa Wielkopolska 7 0.00105
1.05
4 fengier marcin piotrFENGIER Marcin Piotr 38 Środa Wielkopolska 28 0.00422
4.22
5 markiewicz malzgorzata lidiaMARKIEWICZ Małgorzata Lidia 44 Środa Wielkopolska 6 0.0009
0.90
6 kasprzyk paulina katarzynaKASPRZYK Paulina Katarzyna 36 Środa Wielkopolska 4 0.0006
0.60
7 budasz grzegorzBUDASZ Grzegorz 56 Środa Wielkopolska 36 0.00542
5.42
Razem 155
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 155

Lista nr 15 - KWW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zieztkowski wojciech maciejZIĘTKOWSKI Wojciech Maciej 53 Środa Wielkopolska 104 0.01566
15.66
2 niemczal grzegorz marcinNIEMCZAL Grzegorz Marcin 45 Środa Wielkopolska 18 0.00271
2.71
3 sobczynzski konrad arturSOBCZYŃSKI Konrad Artur 59 Środa Wielkopolska 14 0.00211
2.11
4 banaszak barbaraBANASZAK Barbara 66 Środa Wielkopolska 9 0.00136
1.36
5 deiksler boguslzawa janinaDEIKSLER Bogusława Janina 63 Środa Wielkopolska 55 0.00828
8.28
6 dybo maria jolantaDYBO Maria Jolanta 57 Środa Wielkopolska 11 0.00166
1.66
7 stalec wojciech adamSTALEC Wojciech Adam 35 Środa Wielkopolska 14 0.00211
2.11
Razem 225
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 225
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1142
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1040
3 Liczba kart niewykorzystanych 352
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 688
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 688
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 688
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 42
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 646
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lechnerowski jerzy czeslzawLECHNEROWSKI Jerzy Czesław 67 Kórnik 8 0.00124
1.24
2 marusik joanna krystynaMARUSIK Joanna Krystyna 39 Środa Wielkopolska 26 0.00402
4.02
3 marciniak miroslzaw marcinMARCINIAK Mirosław Marcin 42 Śrem 0 0
0.00
4 kapczynzska elzzzbieta malzgorzataKAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata 58 Plewiska 1 0.00015
0.15
5 twardowski bartosz lzukaszTWARDOWSKI Bartosz Łukasz 33 Tarnowo Podgórne 2 0.00031
0.31
6 kowalewska halina danutaKOWALEWSKA Halina Danuta 77 Tulce 2 0.00031
0.31
7 hlawacik andrzejHLAWACIK Andrzej 65 Przeźmierowo 0 0
0.00
8 renda anna lzucjaRENDA Anna Łucja 61 Zalasewo 3 0.00046
0.46
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jankowiak wojciechJANKOWIAK Wojciech 62 Skórzewo 13 0.00201
2.01
2 kazzmierczak miroslzawa katarzynaKAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 63 Środa Wielkopolska 92 0.01424
14.24
3 baumgart marek piotrBAUMGART Marek Piotr 48 Kobylnica 2 0.00031
0.31
4 brzezinzska agnieszka adrianaBRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana 44 Poznań 1 0.00015
0.15
5 stezpa teodorSTĘPA Teodor 56 Sroczewo 2 0.00031
0.31
6 winiarski janusz michalzWINIARSKI Janusz Michał 57 Niechanowo 0 0
0.00
7 mazurkiewicz jerzy januszMAZURKIEWICZ Jerzy Janusz 65 Biechowo 1 0.00015
0.15
8 berlik monikaBERLIK Monika 39 Napoleonowo 1 0.00015
0.15
9 blzochowiak arkadiusz stanislzawBŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław 67 Poznań 1 0.00015
0.15
10 manikowska-krawiec grazzzyna mariaMANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria 54 Stęszewko 0 0
0.00
Razem 113
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 113

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krawczyk marcin janKRAWCZYK Marcin Jan 36 Poznań 3 0.00046
0.46
2 dudziak-dorozzzko izabela alicjaDUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja 46 Wiry 1 0.00015
0.15
3 jastrzezbski radoslzawJASTRZĘBSKI Radosław 39 Poznań 0 0
0.00
4 kiejdrowska karolina joannaKIEJDROWSKA Karolina Joanna 43 Swarzędz 0 0
0.00
5 drozzzynzski artur marekDROŻYŃSKI Artur Marek 44 Poznań 3 0.00046
0.46
6 bielak magdalena kingaBIELAK Magdalena Kinga 42 Czerwonak 5 0.00077
0.77
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gola marekGOLA Marek 48 Zaniemyśl 65 0.01006
10.06
2 wituski maciej mariaWITUSKI Maciej Maria 56 Poznań 2 0.00031
0.31
3 dzikowska marta magdalenaDZIKOWSKA Marta Magdalena 36 Tarnowo Podgórne 9 0.00139
1.39
4 urbanek hieronim michalzURBANEK Hieronim Michał 59 Śrem 1 0.00015
0.15
5 waligozra stanislzaw melchiorWALIGÓRA Stanisław Melchior 56 Słomowo 3 0.00046
0.46
6 murawa dawid pawelzMURAWA Dawid Paweł 43 Poznań 9 0.00139
1.39
7 przybylska patrycja nataliaPRZYBYLSKA Patrycja Natalia 26 Skórzewo 12 0.00186
1.86
8 kruczek czeslzaw witoldKRUCZEK Czesław Witold 56 Gniezno 3 0.00046
0.46
9 kubiak barbaraKUBIAK Barbara 63 Środa Wielkopolska 48 0.00743
7.43
10 wojtasiak regina teresaWOJTASIAK Regina Teresa 57 Kostrzyn 6 0.00093
0.93
Razem 158
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 158

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszewski tadeuszTOMASZEWSKI Tadeusz 59 Niechanowo 13 0.00201
2.01
2 kubicka-sztul krystynaKUBICKA-SZTUL Krystyna 65 Środa Wielkopolska 61 0.00944
9.44
3 dezbicki tadeuszDĘBICKI Tadeusz 73 Markowice 6 0.00093
0.93
4 wojciechowska magdalena adriannaWOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna 42 Swarzędz 3 0.00046
0.46
5 dankowski bronislzaw kazimierzDANKOWSKI Bronisław Kazimierz 74 Września 1 0.00015
0.15
6 jagielska anna henrykaJAGIELSKA Anna Henryka 48 Dopiewiec 1 0.00015
0.15
7 pezkala maria stanislzawaPĘKALA Maria Stanisława 66 Śrem 2 0.00031
0.31
8 kaminzski michalz jakubKAMIŃSKI Michał Jakub 37 Swarzędz 1 0.00015
0.15
9 stanowska annaSTANOWSKA Anna 49 Owieczki 0 0
0.00
10 koralewska monikaKORALEWSKA Monika 41 Suchy Las 1 0.00015
0.15
Razem 89
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 89

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasprzak-bartkowiak kamilaKASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila 36 Gniezno 7 0.00108
1.08
2 krystek grzegorz andrzejKRYSTEK Grzegorz Andrzej 30 Luboń 0 0
0.00
3 zzzakowska martaŻAKOWSKA Marta 34 Poznań 1 0.00015
0.15
4 bartkowiak pawelzBARTKOWIAK Paweł 35 Gniezno 1 0.00015
0.15
5 frankowska martaFRANKOWSKA Marta 36 Poznań 0 0
0.00
6 kaleta bartlzomiej konstantyKALETA Bartłomiej Konstanty 27 Koziegłowy 1 0.00015
0.15
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jozzzwiak maciejJÓŹWIAK Maciej 34 Środa Wielkopolska 37 0.00573
5.73
2 szablewska joanna mariaSZABLEWSKA Joanna Maria 32 Rumianek 1 0.00015
0.15
3 motyl monika lilianaMOTYL Monika Liliana 55 Swarzędz 0 0
0.00
4 jankowiak grzegorzJANKOWIAK Grzegorz 32 Środa Wielkopolska 5 0.00077
0.77
5 czech radoslzaw blzazzzejCZECH Radosław Błażej 23 Zberki 0 0
0.00
6 staszak dawidSTASZAK Dawid 23 Trzebisławki 2 0.00031
0.31
7 andrzejczak katarzyna elzzzbietaANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta 37 Lisówki 0 0
0.00
8 lzobocki janusz marianŁOBOCKI Janusz Marian 42 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecki miroslzawPIASECKI Mirosław 40 Luciny 10 0.00155
1.55
2 srebro michalzSREBRO Michał 47 Poznań 1 0.00015
0.15
3 przekaza slzawomir krzysztofPRZEKAZA Sławomir Krzysztof 35 Gutowo Małe 0 0
0.00
4 kochan monikaKOCHAN Monika 30 Kórnik 1 0.00015
0.15
5 dlzugosz rafalz tomaszDŁUGOSZ Rafał Tomasz 47 Poznań 2 0.00031
0.31
6 jablzonzska nataliaJABŁOŃSKA Natalia 45 Poznań 0 0
0.00
7 kotlzowska katarzyna annaKOTŁOWSKA Katarzyna Anna 43 Poznań 1 0.00015
0.15
8 roszak sylwiaROSZAK Sylwia 36 Swarzędz 3 0.00046
0.46
9 wenzel anita katarzynaWENZEL Anita Katarzyna 46 Poznań 0 0
0.00
10 kolzaczyk robertKOŁACZYK Robert 52 Poznań 1 0.00015
0.15
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szklarski radoslzawSZKLARSKI Radosław 24 Puszczykowo 2 0.00031
0.31
2 ossowska aleksandra zuzannaOSSOWSKA Aleksandra Zuzanna 18 Mosina 2 0.00031
0.31
3 michalak artur wojciechMICHALAK Artur Wojciech 37 Goślinowo 1 0.00015
0.15
4 adamiak milenaADAMIAK Milena 24 Ćmachowo 0 0
0.00
5 szklarska weronikaSZKLARSKA Weronika 18 Puszczykowo 2 0.00031
0.31
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stryjska malzgorzata irenaSTRYJSKA Małgorzata Irena 65 Poznań 57 0.00882
8.82
2 dembinzski krzysztof henrykDEMBIŃSKI Krzysztof Henryk 50 Niepruszewo 18 0.00279
2.79
3 kopecz magdalenaKOPEĆ Magdalena 54 Podstolice 9 0.00139
1.39
4 grabowski lzukaszGRABOWSKI Łukasz 32 Małachowo Złych Miejsc 15 0.00232
2.32
5 kubiak agnieszka beataKUBIAK Agnieszka Beata 48 Konin 12 0.00186
1.86
6 hinc slzawomir michalzHINC Sławomir Michał 43 Poznań 17 0.00263
2.63
7 pietrzak-sikorska malzgorzataPIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata 42 Gniezno 12 0.00186
1.86
8 pieczykolan alicjaPIECZYKOLAN Alicja 59 Śrem 3 0.00046
0.46
9 cichonzska alicja mariaCICHOŃSKA Alicja Maria 60 Września 4 0.00062
0.62
10 horla miroslzaw kazimierzHORLA Mirosław Kazimierz 74 Łowęcin 3 0.00046
0.46
Razem 150
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 150

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smektalza stanislzaw marekSMEKTAŁA Stanisław Marek 61 Mielno 1 0.00015
0.15
2 wlzodarczak marian stanislzawWŁODARCZAK Marian Stanisław 71 Lubiatowo 0 0
0.00
3 doroszuk agnieszka joannaDOROSZUK Agnieszka Joanna 28 Czapury 0 0
0.00
4 broda piotr pawelzBRODA Piotr Paweł 43 Poznań 0 0
0.00
5 kezdzia aneta agnieszkaKĘDZIA Aneta Agnieszka 36 Dłoń 0 0
0.00
6 jezsiek elzzzbietaJĘSIEK Elżbieta 40 Konary 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Średzkiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1142
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1028
3 Liczba kart niewykorzystanych 341
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 688
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 688
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 687
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 652
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasprzak piotrKASPRZAK Piotr 40 Środa Wielkopolska 9 0.00138
1.38
2 jackowiak-szaroleta dorotaJACKOWIAK-SZAROLETA Dorota 50 Środa Wielkopolska 3 0.00046
0.46
3 lis katarzyna malzgorzataLIS Katarzyna Małgorzata 46 Zielniczki 1 0.00015
0.15
4 leporowska izabelaLEPOROWSKA Izabela 49 Środa Wielkopolska 2 0.00031
0.31
5 jaskulza marian krzysztofJASKUŁA Marian Krzysztof 63 Janowo 2 0.00031
0.31
6 zzzolzazdkowski andrzejŻOŁĄDKOWSKI Andrzej 65 Połażejewo 3 0.00046
0.46
7 hypki grzegorz janHYPKI Grzegorz Jan 34 Środa Wielkopolska 7 0.00107
1.07
8 szymkowiak franciszekSZYMKOWIAK Franciszek 59 Tadeuszewo 2 0.00031
0.31
9 cierpka julitaCIERPKA Julita 36 Środa Wielkopolska 3 0.00046
0.46
10 bazczkiewicz bogdanBĄCZKIEWICZ Bogdan 46 Środa Wielkopolska 5 0.00077
0.77
11 tamborska-mieloch justyna mariaTAMBORSKA-MIELOCH Justyna Maria 42 Środa Wielkopolska 6 0.00092
0.92
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieland jadwigaWIELAND Jadwiga 56 Środa Wielkopolska 32 0.00491
4.91
2 cichowlas zbigniew kazimierzCICHOWLAS Zbigniew Kazimierz 57 Koszuty 50 0.00767
7.67
3 wieczorek danuta mariaWIECZOREK Danuta Maria 59 Środa Wielkopolska 13 0.00199
1.99
4 zzzurawski andrzej krzysztofŻURAWSKI Andrzej Krzysztof 54 Środa Wielkopolska 2 0.00031
0.31
5 kicinska-pajchrowska katarzyna urszulaKICINSKA-PAJCHROWSKA Katarzyna Urszula 34 Środa Wielkopolska 15 0.0023
2.30
6 kowalska katarzyna paulinaKOWALSKA Katarzyna Paulina 34 Środa Wielkopolska 2 0.00031
0.31
7 maczkowiak honorataMAĆKOWIAK Honorata 48 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
8 kwiatkowski tomasz jakubKWIATKOWSKI Tomasz Jakub 32 Środa Wielkopolska 2 0.00031
0.31
9 kosinzski jerzy stanislzawKOSIŃSKI Jerzy Stanisław 61 Brodowo 4 0.00061
0.61
10 walczak krystianWALCZAK Krystian 35 Środa Wielkopolska 3 0.00046
0.46
11 robak piotrROBAK Piotr 44 Środa Wielkopolska 12 0.00184
1.84
Razem 135
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 135

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 garbatowski marekGARBATOWSKI Marek 58 Środa Wielkopolska 5 0.00077
0.77
2 klzopot-wartecka aneta dariaKŁOPOT-WARTECKA Aneta Daria 45 Zaniemyśl 30 0.0046
4.60
3 wojtkowiak alicja mariaWOJTKOWIAK Alicja Maria 58 Nowe Miasto nad Wartą 2 0.00031
0.31
4 mikolzajczak patrykMIKOŁAJCZAK Patryk 35 Środa Wielkopolska 1 0.00015
0.15
5 kaszuba grzegorz wojciechKASZUBA Grzegorz Wojciech 21 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
6 budasz agnieszka katarzynaBUDASZ Agnieszka Katarzyna 22 Środa Wielkopolska 5 0.00077
0.77
7 zygmunt maciej krzysztofZYGMUNT Maciej Krzysztof 24 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewska-zablzocka malzgorzataWIŚNIEWSKA-ZABŁOCKA Małgorzata 46 Pętkowo 28 0.00429
4.29
2 owczarzak waldemar wojciechOWCZARZAK Waldemar Wojciech 52 Środa Wielkopolska 42 0.00644
6.44
3 rozmiarek jaroslzawROZMIAREK Jarosław 49 Środa Wielkopolska 12 0.00184
1.84
4 wieland magdalena jolantaWIELAND Magdalena Jolanta 45 Środa Wielkopolska 8 0.00123
1.23
5 rybaczewski leszekRYBACZEWSKI Leszek 53 Środa Wielkopolska 13 0.00199
1.99
6 pacholczak piotrPACHOLCZAK Piotr 58 Środa Wielkopolska 10 0.00153
1.53
7 cieszla waldemar andrzejCIEŚLA Waldemar Andrzej 52 Jarosławiec 4 0.00061
0.61
8 blzazzzejewska dorotaBŁAŻEJEWSKA Dorota 49 Środa Wielkopolska 4 0.00061
0.61
9 baranowska-doga agnieszka helenaBARANOWSKA-DOGA Agnieszka Helena 50 Środa Wielkopolska 1 0.00015
0.15
10 budasz ewa wiolettaBUDASZ Ewa Wioletta 45 Środa Wielkopolska 7 0.00107
1.07
11 matelski michalzMATELSKI Michał 43 Szlachcin 15 0.0023
2.30
Razem 144
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 144

Lista nr 12 - KWW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bednarz marcin robertBEDNARZ Marcin Robert 40 Środa Wielkopolska 25 0.00383
3.83
2 kusik ewaKUSIK Ewa 48 Środa Wielkopolska 26 0.00399
3.99
3 strugarek wieslzawa mariaSTRUGAREK Wiesława Maria 63 Środa Wielkopolska 26 0.00399
3.99
4 kriger marcinKRIGER Marcin 30 Środa Wielkopolska 9 0.00138
1.38
5 kulzak mariusz piotrKUŁAK Mariusz Piotr 31 Środa Wielkopolska 11 0.00169
1.69
6 skoracka martynaSKORACKA Martyna 38 Środa Wielkopolska 2 0.00031
0.31
7 skowronzska barbara alinaSKOWROŃSKA Barbara Alina 55 Środa Wielkopolska 1 0.00015
0.15
8 stachowiak sylwesterSTACHOWIAK Sylwester 58 Pławce 3 0.00046
0.46
9 wezclzawiak daria monikaWĘCŁAWIAK Daria Monika 21 Środa Wielkopolska 10 0.00153
1.53
10 wierzbicki leszek piotrWIERZBICKI Leszek Piotr 43 Środa Wielkopolska 4 0.00061
0.61
11 jozzzwiak pawelzJÓŹWIAK Paweł 32 Środa Wielkopolska 28 0.00429
4.29
Razem 145
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 145

Lista nr 13 - KWW NASZEPSR.PL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 biernat boguslzaw szczepanBIERNAT Bogusław Szczepan 58 Środa Wielkopolska 29 0.00445
4.45
2 iwanzczuk ernest januszIWAŃCZUK Ernest Janusz 50 Młodzikówko 50 0.00767
7.67
3 klepacka iwona mariaKLEPACKA Iwona Maria 57 Środa Wielkopolska 18 0.00276
2.76
4 mamcarz malzgorzataMAMCARZ Małgorzata 60 Środa Wielkopolska 4 0.00061
0.61
5 ozzzga agnieszkaOŻGA Agnieszka 41 Środa Wielkopolska 5 0.00077
0.77
6 jastrzazb katarzyna mariaJASTRZĄB Katarzyna Maria 43 Środa Wielkopolska 10 0.00153
1.53
7 warot przemyslzaw krzysztofWAROT Przemysław Krzysztof 23 Środa Wielkopolska 2 0.00031
0.31
8 marianzski wieslzaw henrykMARIAŃSKI Wiesław Henryk 62 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
9 kordacki rafalzKORDACKI Rafał 45 Dominowo 0 0
0.00
10 mieloch przemyslzawMIELOCH Przemysław 34 Środa Wielkopolska 15 0.0023
2.30
11 kempa julianKEMPA Julian 73 Środa Wielkopolska 9 0.00138
1.38
Razem 142
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 142