Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 1

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39 Krzykosy
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Sołectwa: Krzykosy, Solec.
Liczba mieszkańców 1625
Liczba wyborców 1265
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Krzykosy 1, 2, 3, 4
Rady Powiatu Średzkiego 3
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 3

Protokoły

 • Wybory Rady Gminy Krzykosy) - Okręg nr 1
 • Wybory Rady Gminy Krzykosy) - Okręg nr 2
 • Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
 • Wybory Wójta Gminy Krzykosy
 • Wybory Rady Powiatu Średzkiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Krzykosy) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 383
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 383
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 346
3 Liczba kart niewykorzystanych 154
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 192
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 192
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 192
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 192
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 189
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
14 dobroszczyk zenon janDOBROSZCZYK Zenon Jan 63 Krzykosy 107 0.05661
56.61
15 gabalza barbara teresaGABAŁA Barbara Teresa 42 Krzykosy 82 0.04339
43.39
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Krzykosy) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 303
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 303
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 275
3 Liczba kart niewykorzystanych 140
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 135
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 135
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 135
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 135
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 131
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
14 gorzelanzczyk-rysz irenaGORZELAŃCZYK-RYŚ Irena 70 Krzykosy 81 0.06183
61.83
15 stachowiak grazzzyna jadwigaSTACHOWIAK Grażyna Jadwiga 64 Krzykosy 50 0.03817
38.17
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1264
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1148
3 Liczba kart niewykorzystanych 560
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 588
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 588
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 588
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 49
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 39
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 539
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lechnerowski jerzy czeslzawLECHNEROWSKI Jerzy Czesław 67 Kórnik 5 0.00093
0.93
2 marusik joanna krystynaMARUSIK Joanna Krystyna 39 Środa Wielkopolska 3 0.00056
0.56
3 marciniak miroslzaw marcinMARCINIAK Mirosław Marcin 42 Śrem 2 0.00037
0.37
4 kapczynzska elzzzbieta malzgorzataKAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata 58 Plewiska 6 0.00111
1.11
5 twardowski bartosz lzukaszTWARDOWSKI Bartosz Łukasz 33 Tarnowo Podgórne 1 0.00019
0.19
6 kowalewska halina danutaKOWALEWSKA Halina Danuta 77 Tulce 2 0.00037
0.37
7 hlawacik andrzejHLAWACIK Andrzej 65 Przeźmierowo 1 0.00019
0.19
8 renda anna lzucjaRENDA Anna Łucja 61 Zalasewo 6 0.00111
1.11
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jankowiak wojciechJANKOWIAK Wojciech 62 Skórzewo 28 0.00519
5.19
2 kazzmierczak miroslzawa katarzynaKAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 63 Środa Wielkopolska 89 0.01651
16.51
3 baumgart marek piotrBAUMGART Marek Piotr 48 Kobylnica 0 0
0.00
4 brzezinzska agnieszka adrianaBRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana 44 Poznań 0 0
0.00
5 stezpa teodorSTĘPA Teodor 56 Sroczewo 6 0.00111
1.11
6 winiarski janusz michalzWINIARSKI Janusz Michał 57 Niechanowo 0 0
0.00
7 mazurkiewicz jerzy januszMAZURKIEWICZ Jerzy Janusz 65 Biechowo 2 0.00037
0.37
8 berlik monikaBERLIK Monika 39 Napoleonowo 3 0.00056
0.56
9 blzochowiak arkadiusz stanislzawBŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław 67 Poznań 0 0
0.00
10 manikowska-krawiec grazzzyna mariaMANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria 54 Stęszewko 2 0.00037
0.37
Razem 130
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 130

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krawczyk marcin janKRAWCZYK Marcin Jan 36 Poznań 4 0.00074
0.74
2 dudziak-dorozzzko izabela alicjaDUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja 46 Wiry 2 0.00037
0.37
3 jastrzezbski radoslzawJASTRZĘBSKI Radosław 39 Poznań 1 0.00019
0.19
4 kiejdrowska karolina joannaKIEJDROWSKA Karolina Joanna 43 Swarzędz 1 0.00019
0.19
5 drozzzynzski artur marekDROŻYŃSKI Artur Marek 44 Poznań 0 0
0.00
6 bielak magdalena kingaBIELAK Magdalena Kinga 42 Czerwonak 2 0.00037
0.37
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gola marekGOLA Marek 48 Zaniemyśl 40 0.00742
7.42
2 wituski maciej mariaWITUSKI Maciej Maria 56 Poznań 2 0.00037
0.37
3 dzikowska marta magdalenaDZIKOWSKA Marta Magdalena 36 Tarnowo Podgórne 6 0.00111
1.11
4 urbanek hieronim michalzURBANEK Hieronim Michał 59 Śrem 2 0.00037
0.37
5 waligozra stanislzaw melchiorWALIGÓRA Stanisław Melchior 56 Słomowo 3 0.00056
0.56
6 murawa dawid pawelzMURAWA Dawid Paweł 43 Poznań 4 0.00074
0.74
7 przybylska patrycja nataliaPRZYBYLSKA Patrycja Natalia 26 Skórzewo 8 0.00148
1.48
8 kruczek czeslzaw witoldKRUCZEK Czesław Witold 56 Gniezno 1 0.00019
0.19
9 kubiak barbaraKUBIAK Barbara 63 Środa Wielkopolska 3 0.00056
0.56
10 wojtasiak regina teresaWOJTASIAK Regina Teresa 57 Kostrzyn 5 0.00093
0.93
Razem 74
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 74

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszewski tadeuszTOMASZEWSKI Tadeusz 59 Niechanowo 36 0.00668
6.68
2 kubicka-sztul krystynaKUBICKA-SZTUL Krystyna 65 Środa Wielkopolska 3 0.00056
0.56
3 dezbicki tadeuszDĘBICKI Tadeusz 73 Markowice 4 0.00074
0.74
4 wojciechowska magdalena adriannaWOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna 42 Swarzędz 0 0
0.00
5 dankowski bronislzaw kazimierzDANKOWSKI Bronisław Kazimierz 74 Września 1 0.00019
0.19
6 jagielska anna henrykaJAGIELSKA Anna Henryka 48 Dopiewiec 0 0
0.00
7 pezkala maria stanislzawaPĘKALA Maria Stanisława 66 Śrem 1 0.00019
0.19
8 kaminzski michalz jakubKAMIŃSKI Michał Jakub 37 Swarzędz 0 0
0.00
9 stanowska annaSTANOWSKA Anna 49 Owieczki 1 0.00019
0.19
10 koralewska monikaKORALEWSKA Monika 41 Suchy Las 2 0.00037
0.37
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasprzak-bartkowiak kamilaKASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila 36 Gniezno 1 0.00019
0.19
2 krystek grzegorz andrzejKRYSTEK Grzegorz Andrzej 30 Luboń 0 0
0.00
3 zzzakowska martaŻAKOWSKA Marta 34 Poznań 1 0.00019
0.19
4 bartkowiak pawelzBARTKOWIAK Paweł 35 Gniezno 2 0.00037
0.37
5 frankowska martaFRANKOWSKA Marta 36 Poznań 1 0.00019
0.19
6 kaleta bartlzomiej konstantyKALETA Bartłomiej Konstanty 27 Koziegłowy 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jozzzwiak maciejJÓŹWIAK Maciej 34 Środa Wielkopolska 12 0.00223
2.23
2 szablewska joanna mariaSZABLEWSKA Joanna Maria 32 Rumianek 1 0.00019
0.19
3 motyl monika lilianaMOTYL Monika Liliana 55 Swarzędz 1 0.00019
0.19
4 jankowiak grzegorzJANKOWIAK Grzegorz 32 Środa Wielkopolska 4 0.00074
0.74
5 czech radoslzaw blzazzzejCZECH Radosław Błażej 23 Zberki 0 0
0.00
6 staszak dawidSTASZAK Dawid 23 Trzebisławki 1 0.00019
0.19
7 andrzejczak katarzyna elzzzbietaANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta 37 Lisówki 1 0.00019
0.19
8 lzobocki janusz marianŁOBOCKI Janusz Marian 42 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecki miroslzawPIASECKI Mirosław 40 Luciny 15 0.00278
2.78
2 srebro michalzSREBRO Michał 47 Poznań 0 0
0.00
3 przekaza slzawomir krzysztofPRZEKAZA Sławomir Krzysztof 35 Gutowo Małe 0 0
0.00
4 kochan monikaKOCHAN Monika 30 Kórnik 6 0.00111
1.11
5 dlzugosz rafalz tomaszDŁUGOSZ Rafał Tomasz 47 Poznań 2 0.00037
0.37
6 jablzonzska nataliaJABŁOŃSKA Natalia 45 Poznań 4 0.00074
0.74
7 kotlzowska katarzyna annaKOTŁOWSKA Katarzyna Anna 43 Poznań 0 0
0.00
8 roszak sylwiaROSZAK Sylwia 36 Swarzędz 2 0.00037
0.37
9 wenzel anita katarzynaWENZEL Anita Katarzyna 46 Poznań 1 0.00019
0.19
10 kolzaczyk robertKOŁACZYK Robert 52 Poznań 4 0.00074
0.74
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szklarski radoslzawSZKLARSKI Radosław 24 Puszczykowo 1 0.00019
0.19
2 ossowska aleksandra zuzannaOSSOWSKA Aleksandra Zuzanna 18 Mosina 4 0.00074
0.74
3 michalak artur wojciechMICHALAK Artur Wojciech 37 Goślinowo 1 0.00019
0.19
4 adamiak milenaADAMIAK Milena 24 Ćmachowo 0 0
0.00
5 szklarska weronikaSZKLARSKA Weronika 18 Puszczykowo 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stryjska malzgorzata irenaSTRYJSKA Małgorzata Irena 65 Poznań 68 0.01262
12.62
2 dembinzski krzysztof henrykDEMBIŃSKI Krzysztof Henryk 50 Niepruszewo 26 0.00482
4.82
3 kopecz magdalenaKOPEĆ Magdalena 54 Podstolice 11 0.00204
2.04
4 grabowski lzukaszGRABOWSKI Łukasz 32 Małachowo Złych Miejsc 20 0.00371
3.71
5 kubiak agnieszka beataKUBIAK Agnieszka Beata 48 Konin 23 0.00427
4.27
6 hinc slzawomir michalzHINC Sławomir Michał 43 Poznań 6 0.00111
1.11
7 pietrzak-sikorska malzgorzataPIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata 42 Gniezno 13 0.00241
2.41
8 pieczykolan alicjaPIECZYKOLAN Alicja 59 Śrem 2 0.00037
0.37
9 cichonzska alicja mariaCICHOŃSKA Alicja Maria 60 Września 4 0.00074
0.74
10 horla miroslzaw kazimierzHORLA Mirosław Kazimierz 74 Łowęcin 8 0.00148
1.48
Razem 181
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 181

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smektalza stanislzaw marekSMEKTAŁA Stanisław Marek 61 Mielno 1 0.00019
0.19
2 wlzodarczak marian stanislzawWŁODARCZAK Marian Stanisław 71 Lubiatowo 1 0.00019
0.19
3 doroszuk agnieszka joannaDOROSZUK Agnieszka Joanna 28 Czapury 0 0
0.00
4 broda piotr pawelzBRODA Piotr Paweł 43 Poznań 0 0
0.00
5 kezdzia aneta agnieszkaKĘDZIA Aneta Agnieszka 36 Dłoń 1 0.00019
0.19
6 jezsiek elzzzbietaJĘSIEK Elżbieta 40 Konary 2 0.00037
0.37
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Krzykosy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1264
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1264
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1148
3 Liczba kart niewykorzystanych 560
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 588
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 588
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 587
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 587
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 575
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy przeciw Głosy za % głosów za
1 janicki andrzejJANICKI Andrzej 58 wyższe Pięczkowo 129 446 77.57
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Średzkiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1264
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1140
3 Liczba kart niewykorzystanych 552
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 588
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 588
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 588
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 24
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 563
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roszyk tomaszROSZYK Tomasz 45 Nowe Miasto nad Wartą 46 0.00817
8.17
2 grzeszkowiak ryszardGRZEŚKOWIAK Ryszard 59 Polwica 0 0
0.00
3 gramza gabriela wandaGRAMZA Gabriela Wanda 37 Giecz 1 0.00018
0.18
4 grzelka joanna barbaraGRZELKA Joanna Barbara 35 Sulęcinek 1 0.00018
0.18
5 antkowiak zbigniewANTKOWIAK Zbigniew 55 Witowo 12 0.00213
2.13
6 roszczka lucyna teresaROSZCZKA Lucyna Teresa 56 Zwola 0 0
0.00
7 kasprzak stanislzawKASPRZAK Stanisław 67 Orzeszkowo 0 0
0.00
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pawlikowski maciej andrzejPAWLIKOWSKI Maciej Andrzej 37 Zaniemyśl 5 0.00089
0.89
2 staszak magdalena malzgorzataSTASZAK Magdalena Małgorzata 41 Zwola 3 0.00053
0.53
3 ignaszewski ryszardIGNASZEWSKI Ryszard 63 Pięczkowo 4 0.00071
0.71
4 paczkowski andrzej stanislzawPACZKOWSKI Andrzej Stanisław 71 Solec 87 0.01545
15.45
5 sezczkowska elzzzbietaSĘCZKOWSKA Elżbieta 54 Dominowo 0 0
0.00
6 malzecki marcinMAŁECKI Marcin 40 Murzynowo Leśne 0 0
0.00
7 langner-mogilewska martaLANGNER-MOGILEWSKA Marta 34 Sulęcinek 0 0
0.00
Razem 99
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 99

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszewski dariusz andrzejTOMASZEWSKI Dariusz Andrzej 56 Zaniemyśl 3 0.00053
0.53
2 pieprzyk robertPIEPRZYK Robert 36 Zaniemyśl 0 0
0.00
3 kozubska-suchora barbaraKOZUBSKA-SUCHORA Barbara 52 Zaniemyśl 0 0
0.00
4 nowak ewaNOWAK Ewa 61 Środa Wielkopolska 2 0.00036
0.36
5 praszkowski miroslzaw wlzodzimierzPRASZKOWSKI Mirosław Włodzimierz 61 Krzykosy 26 0.00462
4.62
6 wojciechowska karolina mariaWOJCIECHOWSKA Karolina Maria 32 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gabalza jacekGABAŁA Jacek 54 Solec 94 0.0167
16.70
2 pieszkiewicz hanna ewaPIEŚKIEWICZ Hanna Ewa 64 Zaniemyśl 2 0.00036
0.36
3 pawlik romualdPAWLIK Romuald 60 Sulęcinek 49 0.0087
8.70
4 gaca kamilaGACA Kamila 29 Zberki 2 0.00036
0.36
5 karasiak sylwiaKARASIAK Sylwia 45 Zaniemyśl 0 0
0.00
6 patryas adamPATRYAS Adam 60 Rusibórz 1 0.00018
0.18
Razem 148
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 148

Lista nr 12 - KWW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarzembowska renata elzzzbietaJARZEMBOWSKA Renata Elżbieta 62 Pięczkowo 12 0.00213
2.13
2 gogojewicz anna ewaGOGOJEWICZ Anna Ewa 44 Zaniemyśl 1 0.00018
0.18
3 jankowiak michalz piotrJANKOWIAK Michał Piotr 40 Sulęcinek 12 0.00213
2.13
4 nowak marcinNOWAK Marcin 40 Giecz 1 0.00018
0.18
5 pachura danielPACHURA Daniel 39 Kępa Wielka 2 0.00036
0.36
6 walkowiak zbigniew ireneuszWALKOWIAK Zbigniew Ireneusz 56 Śnieciska 0 0
0.00
7 zimoch anna mariaZIMOCH Anna Maria 58 Krzykosy 141 0.02504
25.04
Razem 169
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 169

Lista nr 13 - KWW NASZEPSR.PL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 andrzejewski zdzislzaw jozzefANDRZEJEWSKI Zdzisław Józef 71 Krzykosy 54 0.00959
9.59
2 nowakowski stanislzawNOWAKOWSKI Stanisław 72 Orzeszkowo 1 0.00018
0.18
3 fertalza malzgorzataFERTAŁA Małgorzata 56 Zaniemyśl 1 0.00018
0.18
4 glzowacka ewaGŁOWACKA Ewa 42 Młodzikówko 0 0
0.00
5 jaszkowiak michalzJAŚKOWIAK Michał 42 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
6 logdanzska anna mariaLOGDAŃSKA Anna Maria 32 Pięczkowo 0 0
0.00
7 obarska aneta magdalenaOBARSKA Aneta Magdalena 35 Dominowo 0 0
0.00
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56