Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 5

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary, ul. Stefana Żeromskiego 11 Chodzież
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Boczna, Bosa, Ignacego Daszyńskiego, Garncarska, Gołębia, Górna, Jagiellońska, Jana Kilińskiego, Kozia, Mała, Karola Marcinkowskiego, Mikołaja Kopernika, Juliusza Słowackiego, Ślusarska, Zielona, Stefana Żeromskiego
Liczba mieszkańców 2243
Liczba wyborców 1846
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Chodzieży 9, 10
Rady Powiatu Chodzieskiego 1
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 2

Protokoły

 • Wybory Rady Miejskiej w Chodzieży) - Okręg nr 9
 • Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 2
 • Wybory Rady Miejskiej w Chodzieży) - Okręg nr 10
 • Wybory Rady Powiatu Chodzieskiego) - Okręg nr 1
 • Wybory Burmistrza Miasta Chodzieży
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Chodzieży) - Okręg nr 9
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 950
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 950
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 850
3 Liczba kart niewykorzystanych 349
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 501
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 501
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 501
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 501
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 21
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 473
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
4 glzuszkiewicz piotrGŁUSZKIEWICZ Piotr 56 Chodzież 230 0.04863
48.63
14 nowak krzysztofNOWAK Krzysztof 52 Chodzież 243 0.05137
51.37
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1846
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1660
3 Liczba kart niewykorzystanych 693
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 967
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 967
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 967
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 86
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 49
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 37
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 881
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lis kazimierz zdzislzawLIS Kazimierz Zdzisław 63 Rogoźno 11 0.00125
1.25
2 walewander wlzadyslzawWALEWANDER Władysław 64 Piotrowo 7 0.00079
0.79
3 koralewska-putz wieslzawa jolantaKORALEWSKA-PUTZ Wiesława Jolanta 46 Wągrowiec 2 0.00023
0.23
4 belzch lucyna mariaBEŁCH Lucyna Maria 57 Rogoźno 7 0.00079
0.79
5 biskupski slzawomir pawelzBISKUPSKI Sławomir Paweł 36 Owczegłowy 6 0.00068
0.68
6 stawna hanna grazzzynaSTAWNA Hanna Grażyna 38 Oborniki 15 0.0017
1.70
7 gracz maciej mariuszGRACZ Maciej Mariusz 36 Rogoźno 9 0.00102
1.02
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maciejewski jaroslzaw zygmuntMACIEJEWSKI Jarosław Zygmunt 51 Rudna 7 0.00079
0.79
2 halama piotrHALAMA Piotr 49 Trzcianka 1 0.00011
0.11
3 grochowalska alina barbaraGROCHOWALSKA Alina Barbara 64 Rogoźno 2 0.00023
0.23
4 bejma malzgorzata annaBEJMA Małgorzata Anna 50 Zbietka 5 0.00057
0.57
5 rzepa aneta agnieszkaRZEPA Aneta Agnieszka 44 Wronki 8 0.00091
0.91
6 mlzynarczyk renata annaMŁYNARCZYK Renata Anna 46 Szamocin 7 0.00079
0.79
7 napieralza waclzaw czeslzawNAPIERAŁA Wacław Czesław 56 Wielowieś 2 0.00023
0.23
8 graczyk jan stefanGRACZYK Jan Stefan 65 Lubasz 3 0.00034
0.34
9 piszczek marcinPISZCZEK Marcin 38 Gromadno 20 0.00227
2.27
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hoffmann dagmara monikaHOFFMANN Dagmara Monika 44 Piła 9 0.00102
1.02
2 wojciechowski tomasz marekWOJCIECHOWSKI Tomasz Marek 45 Piła 2 0.00023
0.23
3 gozzdziewska-czwirlej marcelina weronikaGOŹDZIEWSKA-ĆWIRLEJ Marcelina Weronika 23 Piła 1 0.00011
0.11
4 rzepka tadeusz hieronimRZEPKA Tadeusz Hieronim 65 Piła 5 0.00057
0.57
5 dorsch alicja barbaraDORSCH Alicja Barbara 54 Piła 1 0.00011
0.11
6 grzeszkowiak jerzy andrzejGRZEŚKOWIAK Jerzy Andrzej 53 Oborniki 4 0.00045
0.45
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rutkowska-krupka miroslzawa wandaRUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława Wanda 73 Piła 85 0.00965
9.65
2 kaminzska-lech iwona mariaKAMIŃSKA-LECH Iwona Maria 45 Piła 27 0.00306
3.06
3 boguslzawski jacek wojciechBOGUSŁAWSKI Jacek Wojciech 46 Piła 21 0.00238
2.38
4 szopinzski henryk marianSZOPIŃSKI Henryk Marian 56 Zakrzewo 9 0.00102
1.02
5 rozmarynowska mariola barbaraROZMARYNOWSKA Mariola Barbara 59 Chodzież 229 0.02599
25.99
6 chojara michalz stanislzawCHOJARA Michał Stanisław 63 Pniewy 5 0.00057
0.57
7 janyska marta mariaJANYSKA Marta Maria 25 Czarnków 48 0.00545
5.45
8 brozzzek jaroslzaw pawelzBROŻEK Jarosław Paweł 42 Lipa 2 0.00023
0.23
9 ajchler przemyslzaw marekAJCHLER Przemysław Marek 39 Międzychód 10 0.00114
1.14
Razem 436
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 436

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ajchler romuald kazimierzAJCHLER Romuald Kazimierz 69 Sieraków 38 0.00431
4.31
2 antoniewicz aleksander grzegorzANTONIEWICZ Aleksander Grzegorz 50 Jastrowie 2 0.00023
0.23
3 grzechowiak agnieszka magdalenaGRZECHOWIAK Agnieszka Magdalena 47 Wągrowiec 3 0.00034
0.34
4 kazana henrykKAZANA Henryk 71 Piła 4 0.00045
0.45
5 noska-figiel alicja malzgorzataNOSKA-FIGIEL Alicja Małgorzata 46 Piła 3 0.00034
0.34
6 stochaj zbigniewSTOCHAJ Zbigniew 59 Wieleń 1 0.00011
0.11
7 kolasinzska lucynaKOLASIŃSKA Lucyna 44 Krystynka 9 0.00102
1.02
8 bak urszulaBAK Urszula 68 Oborniki 1 0.00011
0.11
9 wilk-baran anna elzzzbietaWILK-BARAN Anna Elżbieta 39 Wronki 2 0.00023
0.23
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bocian kamil bartoszBOCIAN Kamil Bartosz 31 Piła 4 0.00045
0.45
2 dziemianzczyk joannaDZIEMIAŃCZYK Joanna 27 Jastrowie 0 0
0.00
3 szwieczkowski jan danielŚWIECZKOWSKI Jan Daniel 26 Piła 1 0.00011
0.11
4 minge natalia ewaMINGE Natalia Ewa 35 Poznań 3 0.00034
0.34
5 sawicki dawid milzoszSAWICKI Dawid Miłosz 25 Piła 3 0.00034
0.34
6 hadryan milena renataHADRYAN Milena Renata 57 Poznań 0 0
0.00
7 miezsikowski jakub pawelzMIĘSIKOWSKI Jakub Paweł 26 Piła 2 0.00023
0.23
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olezdzki wieslzaw zenonOLĘDZKI Wiesław Zenon 53 Skórka 3 0.00034
0.34
2 jozzzwiak adrianaJÓŹWIAK Adriana 39 Środa Wielkopolska 3 0.00034
0.34
3 spieszalska janinaSPIESZALSKA Janina 72 Poznań 1 0.00011
0.11
4 wlzudarczak danielWŁUDARCZAK Daniel 20 Uścikowo-Folwark 2 0.00023
0.23
5 beta ryszard lechBETA Ryszard Lech 40 Poznań 2 0.00023
0.23
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gruenke natalia malzgorzataGRUENKE Natalia Małgorzata 29 Śmiłowo 6 0.00068
0.68
2 gryczynzski romanGRYCZYŃSKI Roman 46 Międzychód 3 0.00034
0.34
3 polak karolinaPOLAK Karolina 25 Runowo 6 0.00068
0.68
4 jankowski brajanJANKOWSKI Brajan 24 Szydłowo 4 0.00045
0.45
5 kazarnowicz aldonaKAZARNOWICZ Aldona 24 Łomnica 1 0.00011
0.11
6 nowak roman marekNOWAK Roman Marek 57 Osiek nad Notecią 10 0.00114
1.14
7 srebro marzena bogumilzaSREBRO Marzena Bogumiła 45 Poznań 0 0
0.00
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ostaszewska agata jadwigaOSTASZEWSKA Agata Jadwiga 36 Piła 10 0.00114
1.14
2 wawrzyniak piotr boguslzawWAWRZYNIAK Piotr Bogusław 49 Trzcianka 1 0.00011
0.11
3 moeglich jerzy jozzefMOEGLICH Jerzy Józef 47 Wągrowiec 0 0
0.00
4 zalewski wieslzawZALEWSKI Wiesław 62 Chodzież 1 0.00011
0.11
5 gworys anna luizaGWORYS Anna Luiza 56 Piła 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bogrycewicz adamBOGRYCEWICZ Adam 26 Piła 65 0.00738
7.38
2 zielinzska lzucja janinaZIELIŃSKA Łucja Janina 61 Piła 16 0.00182
1.82
3 zielinzski michalz witoldZIELIŃSKI Michał Witold 46 Oborniki 4 0.00045
0.45
4 jakozbczyk marekJAKÓBCZYK Marek 57 Prusim 6 0.00068
0.68
5 pietruczuk wieslzawPIETRUCZUK Wiesław 54 Chodzież 27 0.00306
3.06
6 dorna renata magdalenaDORNA Renata Magdalena 39 Pęckowo 3 0.00034
0.34
7 chrostowski szymon lzukaszCHROSTOWSKI Szymon Łukasz 35 Łosiniec 6 0.00068
0.68
8 muzyka emiliaMUZYKA Emilia 61 Międzychód 2 0.00023
0.23
9 banasz dorotaBANAŚ Dorota 40 Wąsoszki 21 0.00238
2.38
Razem 150
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 150

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juszkiewicz jozzef witoldJUSZKIEWICZ Józef Witold 75 Jaroszewo Drugie 1 0.00011
0.11
2 andrzejewski piotrANDRZEJEWSKI Piotr 60 Wągrowiec 1 0.00011
0.11
3 werhun wlzadyslzawWERHUN Władysław 72 Piła 0 0
0.00
4 kostrzewa annaKOSTRZEWA Anna 37 Budziejewo 28 0.00318
3.18
5 statucki henrykSTATUCKI Henryk 63 Chrzypsko Wielkie 1 0.00011
0.11
6 idziak jadwigaIDZIAK Jadwiga 39 Konary 1 0.00011
0.11
7 karkosz iwonaKARKOSZ Iwona 45 Sobiałkowo 0 0
0.00
8 malzek teresa jadwigaMAŁEK Teresa Jadwiga 65 Stawiszyn 0 0
0.00
9 nowak-kopecz ewa agnieszkaNOWAK-KOPEĆ Ewa Agnieszka 52 Murowaniec 0 0
0.00
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Chodzieży) - Okręg nr 10
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 896
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 896
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 760
3 Liczba kart niewykorzystanych 294
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 466
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 466
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 466
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 466
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 458
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
4 redziak wojciechREDZIAK Wojciech 57 Chodzież 306 0.06681
66.81
14 szlot ryszardŚLOT Ryszard 61 Chodzież 152 0.03319
33.19
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Chodzieskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1846
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1700
3 Liczba kart niewykorzystanych 733
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 967
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 967
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 967
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 73
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 57
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 894
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 straczycki waldemarSTRACZYCKI Waldemar 59 Rataje 69 0.00772
7.72
2 galla arleta beataGALLA Arleta Beata 49 Chodzież 24 0.00268
2.68
3 juraszek miroslzawJURASZEK Mirosław 62 Chodzież 68 0.00761
7.61
4 rozzzzewicz lucyna barbaraRÓŻEWICZ Lucyna Barbara 53 Chodzież 30 0.00336
3.36
5 nowak remigiusz janNOWAK Remigiusz Jan 64 Chodzież 77 0.00861
8.61
6 nowicka grazzzyna joannaNOWICKA Grażyna Joanna 62 Chodzież 33 0.00369
3.69
7 smaruj bartoszSMARUJ Bartosz 37 Chodzież 27 0.00302
3.02
8 kaczmarowska arleta helenaKACZMAROWSKA Arleta Helena 64 Chodzież 17 0.0019
1.90
9 gapinzski dariusz wojciechGAPIŃSKI Dariusz Wojciech 40 Chodzież 80 0.00895
8.95
Razem 425
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 425

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tadej stanislzaw piotrTADEJ Stanisław Piotr 71 Chodzież 28 0.00313
3.13
2 dzido boguslzawDZIDO Bogusław 72 Chodzież 16 0.00179
1.79
3 pietraszak joanna helenaPIETRASZAK Joanna Helena 68 Chodzież 15 0.00168
1.68
4 wilczak anna bronislzawaWILCZAK Anna Bronisława 63 Chodzież 19 0.00213
2.13
5 klimas dariuszKLIMAS Dariusz 53 Chodzież 6 0.00067
0.67
6 ziembikiewicz lzukasz bernardZIEMBIKIEWICZ Łukasz Bernard 25 Chodzież 16 0.00179
1.79
7 maszlankiewicz renataMAŚLANKIEWICZ Renata 48 Chodzież 4 0.00045
0.45
8 zodrow jolanta zofiaZODROW Jolanta Zofia 41 Chodzież 9 0.00101
1.01
9 lasota przemyslzaw pawelzLASOTA Przemysław Paweł 40 Studzieniec 8 0.00089
0.89
Razem 121
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 121

Lista nr 12 - KWW POROZUMIENIE CHODZIESKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wyrwa franciszek janWYRWA Franciszek Jan 61 Chodzież 23 0.00257
2.57
2 piotrowska ewa kazimieraPIOTROWSKA Ewa Kazimiera 64 Milcz 15 0.00168
1.68
3 gozrski jaroslzawGÓRSKI Jarosław 48 Chodzież 6 0.00067
0.67
4 skawinzski andrzejSKAWIŃSKI Andrzej 61 Chodzież 31 0.00347
3.47
5 rozmarynowska-zzzazdlzo ewa katarzynaROZMARYNOWSKA-ŻĄDŁO Ewa Katarzyna 37 Rataje 2 0.00022
0.22
6 bidzinzski wieslzaw aleksanderBIDZIŃSKI Wiesław Aleksander 51 Chodzież 27 0.00302
3.02
7 stoklzosa marta mariaSTOKŁOSA Marta Maria 35 Oleśnica 11 0.00123
1.23
8 zawartka anna mariaZAWARTKA Anna Maria 36 Chodzież 26 0.00291
2.91
9 jankowski piotrJANKOWSKI Piotr 40 Chodzież 33 0.00369
3.69
Razem 174
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 174

Lista nr 13 - KWW FORUM SAMORZĄDOWO LUDOWE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bogdan eugeniuszBOGDAN Eugeniusz 73 Oleśnica 29 0.00324
3.24
2 witczuk mariuszWITCZUK Mariusz 40 Chodzież 83 0.00928
9.28
3 hajman pawelzHAJMAN Paweł 37 Szamocin 31 0.00347
3.47
4 kazzmierczak alina barbaraKAŹMIERCZAK Alina Barbara 35 Chodzież 2 0.00022
0.22
5 lzukawski zbigniew andrzejŁUKAWSKI Zbigniew Andrzej 37 Chodzież 7 0.00078
0.78
6 marczyk zbigniewMARCZYK Zbigniew 60 Chodzież 3 0.00034
0.34
7 spitulska jolanta mariaSPITULSKA Jolanta Maria 64 Chodzież 3 0.00034
0.34
8 staszewska malzgorzata ewaSTASZEWSKA Małgorzata Ewa 47 Chodzież 12 0.00134
1.34
9 tomczyk joanna weronikaTOMCZYK Joanna Weronika 30 Chodzież 4 0.00045
0.45
Razem 174
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 174
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Chodzieży
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1846
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1846
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1700
3 Liczba kart niewykorzystanych 733
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 967
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 967
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 967
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 967
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 950
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gursz jacek ryszardGURSZ Jacek Ryszard 49 wyższe Oleśnica 873 0.09189
91.89
2 michalski andrzej miroslzawMICHALSKI Andrzej Mirosław 59 wyższe Chodzież 77 0.00811
8.11