Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 65

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12, ul. Maksymiliana Buhla 3 Rybnik
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ULICE: Basztowa, Cypriana Kamila Norwida, Graniczna nr parzyste, Kasztanowa, Ludwika Zdrzałka, Malinowa, Równa, Świerkowa, Zebrzydowicka od nr 151 do końca nieparzyste i od nr 130 do końca parzyste
Liczba mieszkańców 1817
Liczba wyborców 1417
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rybnika 4
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rybnika
  • Wybory Rady Miasta Rybnika) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rybnika
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1417
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1417
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1277
3 Liczba kart niewykorzystanych 530
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 747
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 747
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 747
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 747
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 738
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmielinzski michalz jozzefCHMIELIŃSKI Michał Józef 65 wyższe Rybnik 74 0.01003
10.03
2 ciokan zbigniewCIOKAN Zbigniew 56 wyższe Rybnik 15 0.00203
2.03
3 dwornik lzukaszDWORNIK Łukasz 41 wyższe Rybnik 198 0.02683
26.83
4 gruszka tadeusz jerzyGRUSZKA Tadeusz Jerzy 56 Wyższe Rybnik 31 0.0042
4.20
5 kuczera piotr pawelzKUCZERA Piotr Paweł 41 wyższe Rybnik 406 0.05501
55.01
6 larysz aleksander edwardLARYSZ Aleksander Edward 53 wyższe Rybnik 14 0.0019
1.90
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rybnika) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1417
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1417
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1291
3 Liczba kart niewykorzystanych 544
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 747
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 747
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 747
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 747
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 31
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 716
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurpanik franciszek janKURPANIK Franciszek Jan 65 Rybnik 21 0.00293
2.93
2 piekoszowska weronika malzgorzataPIEKOSZOWSKA Weronika Małgorzata 59 Rybnik 4 0.00056
0.56
3 drabiniok bronislzaw jozzefDRABINIOK Bronisław Józef 55 Rybnik 221 0.03087
30.87
4 knesz radoslzaw janKNESZ Radosław Jan 34 Rybnik 22 0.00307
3.07
5 hanak danuta wlzadyslzawaHANAK Danuta Władysława 52 Rybnik 2 0.00028
0.28
6 dycha dominika agnieszkaDYCHA Dominika Agnieszka 26 Rybnik 49 0.00684
6.84
7 bokuniewicz aneta sabinaBOKUNIEWICZ Aneta Sabina 41 Rybnik 6 0.00084
0.84
8 skowron arkadiuszSKOWRON Arkadiusz 52 Rybnik 5 0.0007
0.70
Razem 330
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 330

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mielcarek adam mateuszMIELCAREK Adam Mateusz 35 Rybnik 11 0.00154
1.54
2 maroszek mariusz piotrMAROSZEK Mariusz Piotr 33 Rybnik 3 0.00042
0.42
3 maszlanka dawidMAŚLANKA Dawid 30 Rybnik 6 0.00084
0.84
4 kapuszniak joannaKAPUŚNIAK Joanna 38 Rybnik 1 0.00014
0.14
5 nowak magdalena mariaNOWAK Magdalena Maria 37 Rybnik 2 0.00028
0.28
6 szewczyk-buchta sylwia izabelaSZEWCZYK-BUCHTA Sylwia Izabela 34 Rybnik 1 0.00014
0.14
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dwornik lzukaszDWORNIK Łukasz 41 Rybnik 96 0.01341
13.41
2 adamska joannaADAMSKA Joanna 45 Rybnik 14 0.00196
1.96
3 zimny jan jerzyZIMNY Jan Jerzy 76 Rybnik 6 0.00084
0.84
4 szymura karol boguslzawSZYMURA Karol Bogusław 22 Rybnik 41 0.00573
5.73
5 cichecka ewa jadwigaCICHECKA Ewa Jadwiga 59 Rybnik 33 0.00461
4.61
6 popek michalz stanislzawPOPEK Michał Stanisław 41 Rybnik 1 0.00014
0.14
7 brzezina hanna malzgorzataBRZEZINA Hanna Małgorzata 32 Rybnik 17 0.00237
2.37
8 kurc mateusz janKURC Mateusz Jan 28 Rybnik 8 0.00112
1.12
Razem 216
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 216

Lista nr 18 - KW RYBNIK NASZE MIASTO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bednarski tomasz bartlzomiejBEDNARSKI Tomasz Bartłomiej 36 Rybnik 3 0.00042
0.42
2 milanowski jerzy tadeuszMILANOWSKI Jerzy Tadeusz 72 Rybnik 3 0.00042
0.42
3 wezgrzyn piotr pawelzWĘGRZYN Piotr Paweł 43 Rybnik 2 0.00028
0.28
4 mogielska jolantaMOGIELSKA Jolanta 58 Rybnik 0 0
0.00
5 larysz eugenia mariaLARYSZ Eugenia Maria 75 Rybnik 5 0.0007
0.70
6 dudek urszula helenaDUDEK Urszula Helena 59 Rybnik 2 0.00028
0.28
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 19 - KWW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maslzowski piotr pawelzMASŁOWSKI Piotr Paweł 41 Rybnik 22 0.00307
3.07
2 ziezba kazimierz wieslzawZIĘBA Kazimierz Wiesław 63 Rybnik 4 0.00056
0.56
3 florczyk marekFLORCZYK Marek 61 Rybnik 12 0.00168
1.68
4 piotrowska elzzzbietaPIOTROWSKA Elżbieta 60 Rybnik 6 0.00084
0.84
5 kopczynzski marcinKOPCZYŃSKI Marcin 42 Rybnik 0 0
0.00
6 maryanzska bogumilza czeslzawaMARYAŃSKA Bogumiła Czesława 63 Rybnik 0 0
0.00
7 grzesik bernadeta janinaGRZESIK Bernadeta Janina 55 Rybnik 1 0.00014
0.14
8 zielinzska barbara magdalenaZIELIŃSKA Barbara Magdalena 59 Rybnik 5 0.0007
0.70
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 20 - KWW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK ADAMA FUDALI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmielinzski michalz jozzefCHMIELIŃSKI Michał Józef 65 Rybnik 29 0.00405
4.05
2 ryszka ewa mariaRYSZKA Ewa Maria 60 Rybnik 13 0.00182
1.82
3 polanecka-nabaglzo maria teresaPOLANECKA-NABAGŁO Maria Teresa 66 Rybnik 11 0.00154
1.54
4 kuczera-kulka agata aleksandraKUCZERA-KULKA Agata Aleksandra 34 Rybnik 4 0.00056
0.56
5 dajka krystyna genowefaDAJKA Krystyna Genowefa 61 Rybnik 1 0.00014
0.14
6 stezclik urszulaSTĘCLIK Urszula 62 Rybnik 0 0
0.00
7 tkocz jan kazimierzTKOCZ Jan Kazimierz 54 Rybnik 1 0.00014
0.14
8 walento slzawomirWALENTO Sławomir 62 Rybnik 1 0.00014
0.14
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 21 - KWW TADEUSZ GRUSZKA I SRD

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zmuda piotr rudolfZMUDA Piotr Rudolf 63 Rybnik 1 0.00014
0.14
2 drazzzzewski zdzislzaw jerzyDRĄŻEWSKI Zdzisław Jerzy 56 Rybnik 0 0
0.00
3 gorzawski leonard marekGORZAWSKI Leonard Marek 53 Rybnik 0 0
0.00
4 koszciozlzek emiliaKOŚCIÓŁEK Emilia 72 Rybnik 0 0
0.00
5 zimna anna antoninaZIMNA Anna Antonina 75 Rybnik 0 0
0.00
6 franke marcin dominikFRANKE Marcin Dominik 40 Rybnik 12 0.00168
1.68
7 turbiarz katarzyna joannaTURBIARZ Katarzyna Joanna 24 Rybnik 2 0.00028
0.28
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 22 - KW NASZ WSPÓLNY ŚLĄSKI DOM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis andrzej krzysztofHELIS Andrzej Krzysztof 44 Rybnik 0 0
0.00
2 orszulik piotr jozzefORSZULIK Piotr Józef 65 Rybnik 2 0.00028
0.28
3 kazkol maciej adamKĄKOL Maciej Adam 27 Rybnik 0 0
0.00
4 ochojska henrieta nataliaOCHOJSKA Henrieta Natalia 63 Rybnik 1 0.00014
0.14
5 szymura barbara aleksandraSZYMURA Barbara Aleksandra 42 Rybnik 3 0.00042
0.42
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1417
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1400
3 Liczba kart niewykorzystanych 653
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 747
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 747
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 747
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 54
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 39
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 693
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 9 0.0013
1.30
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 2 0.00029
0.29
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 2 0.00029
0.29
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 3 0.00043
0.43
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 4 0.00058
0.58
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 1 0.00014
0.14
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 3 0.00043
0.43
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 2 0.00029
0.29
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 14 0.00202
2.02
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 4 0.00058
0.58
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 1 0.00014
0.14
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 9 0.0013
1.30
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 0 0
0.00
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 0 0
0.00
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 2 0.00029
0.29
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 2 0.00029
0.29
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 3 0.00043
0.43
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 2 0.00029
0.29
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 3 0.00043
0.43
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 2 0.00029
0.29
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 54 0.00779
7.79
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 52 0.0075
7.50
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 13 0.00188
1.88
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 49 0.00707
7.07
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 20 0.00289
2.89
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 0 0
0.00
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 5 0.00072
0.72
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 5 0.00072
0.72
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 12 0.00173
1.73
Razem 210
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 210

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00029
0.29
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 0 0
0.00
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 2 0.00029
0.29
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 0 0
0.00
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 3 0.00043
0.43
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 0 0
0.00
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 1 0.00014
0.14
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 2 0.00029
0.29
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 4 0.00058
0.58
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 0 0
0.00
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 0 0
0.00
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00043
0.43
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 0 0
0.00
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 0 0
0.00
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 3 0.00043
0.43
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00043
0.43
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 1 0.00014
0.14
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00014
0.14
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 1 0.00014
0.14
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 0 0
0.00
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 14 0.00202
2.02
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 7 0.00101
1.01
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 6 0.00087
0.87
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 3 0.00043
0.43
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 5 0.00072
0.72
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 2 0.00029
0.29
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 1 0.00014
0.14
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 1 0.00014
0.14
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 6 0.00087
0.87
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 2 0.00029
0.29
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 2 0.00029
0.29
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 3 0.00043
0.43
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 3 0.00043
0.43
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 0 0
0.00
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 2 0.00029
0.29
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 1 0.00014
0.14
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 0 0
0.00
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 94 0.01356
13.56
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 49 0.00707
7.07
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 46 0.00664
6.64
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 9 0.0013
1.30
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 26 0.00375
3.75
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00043
0.43
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 13 0.00188
1.88
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 26 0.00375
3.75
Razem 266
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 266

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00043
0.43
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 3 0.00043
0.43
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 2 0.00029
0.29
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 1 0.00014
0.14
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 0 0
0.00
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 0 0
0.00
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 1 0.00014
0.14
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 1 0.00014
0.14
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 8 0.00115
1.15
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 5 0.00072
0.72
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 1 0.00014
0.14
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 2 0.00029
0.29
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 2 0.00029
0.29
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 6 0.00087
0.87
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 2 0.00029
0.29
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 5 0.00072
0.72
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 3 0.00043
0.43
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 13 0.00188
1.88
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 4 0.00058
0.58
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 0 0
0.00
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 2 0.00029
0.29
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 1 0.00014
0.14
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 0 0
0.00
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23