Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 64

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9, ul. Wodzisławska 123 Rybnik
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Antoniego Woryny, Barwna, Bratnia, Gruntowa od nr 98 do końca parzyste, Hoża, Jarzynowa, Józefa Cyrana, Leśna, Liściasta, Na Niwie, Niedobczycka od nr 67 do 105, Pod Lasem, Pod Szybem, Raciborska od nr 125 do 179 nieparzyste, Wincentego Witosa, Wodzisławska od nr 79 do 209 nieparzyste i od nr 146 do 202 parzyste, Wyboista, Zamiejska
Liczba mieszkańców 1932
Liczba wyborców 1505
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rybnika 4
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rybnika
  • Wybory Rady Miasta Rybnika) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rybnika
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1506
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1506
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1377
3 Liczba kart niewykorzystanych 451
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 926
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 926
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 926
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 926
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 922
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmielinzski michalz jozzefCHMIELIŃSKI Michał Józef 65 wyższe Rybnik 72 0.00781
7.81
2 ciokan zbigniewCIOKAN Zbigniew 56 wyższe Rybnik 18 0.00195
1.95
3 dwornik lzukaszDWORNIK Łukasz 41 wyższe Rybnik 203 0.02202
22.02
4 gruszka tadeusz jerzyGRUSZKA Tadeusz Jerzy 56 Wyższe Rybnik 40 0.00434
4.34
5 kuczera piotr pawelzKUCZERA Piotr Paweł 41 wyższe Rybnik 570 0.06182
61.82
6 larysz aleksander edwardLARYSZ Aleksander Edward 53 wyższe Rybnik 19 0.00206
2.06
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rybnika) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1506
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1506
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1366
3 Liczba kart niewykorzystanych 440
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 926
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 926
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 926
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 926
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 916
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurpanik franciszek janKURPANIK Franciszek Jan 65 Rybnik 249 0.02718
27.18
2 piekoszowska weronika malzgorzataPIEKOSZOWSKA Weronika Małgorzata 59 Rybnik 28 0.00306
3.06
3 drabiniok bronislzaw jozzefDRABINIOK Bronisław Józef 55 Rybnik 20 0.00218
2.18
4 knesz radoslzaw janKNESZ Radosław Jan 34 Rybnik 38 0.00415
4.15
5 hanak danuta wlzadyslzawaHANAK Danuta Władysława 52 Rybnik 70 0.00764
7.64
6 dycha dominika agnieszkaDYCHA Dominika Agnieszka 26 Rybnik 6 0.00066
0.66
7 bokuniewicz aneta sabinaBOKUNIEWICZ Aneta Sabina 41 Rybnik 10 0.00109
1.09
8 skowron arkadiuszSKOWRON Arkadiusz 52 Rybnik 16 0.00175
1.75
Razem 437
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 437

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mielcarek adam mateuszMIELCAREK Adam Mateusz 35 Rybnik 10 0.00109
1.09
2 maroszek mariusz piotrMAROSZEK Mariusz Piotr 33 Rybnik 2 0.00022
0.22
3 maszlanka dawidMAŚLANKA Dawid 30 Rybnik 5 0.00055
0.55
4 kapuszniak joannaKAPUŚNIAK Joanna 38 Rybnik 2 0.00022
0.22
5 nowak magdalena mariaNOWAK Magdalena Maria 37 Rybnik 1 0.00011
0.11
6 szewczyk-buchta sylwia izabelaSZEWCZYK-BUCHTA Sylwia Izabela 34 Rybnik 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dwornik lzukaszDWORNIK Łukasz 41 Rybnik 83 0.00906
9.06
2 adamska joannaADAMSKA Joanna 45 Rybnik 56 0.00611
6.11
3 zimny jan jerzyZIMNY Jan Jerzy 76 Rybnik 6 0.00066
0.66
4 szymura karol boguslzawSZYMURA Karol Bogusław 22 Rybnik 13 0.00142
1.42
5 cichecka ewa jadwigaCICHECKA Ewa Jadwiga 59 Rybnik 60 0.00655
6.55
6 popek michalz stanislzawPOPEK Michał Stanisław 41 Rybnik 6 0.00066
0.66
7 brzezina hanna malzgorzataBRZEZINA Hanna Małgorzata 32 Rybnik 3 0.00033
0.33
8 kurc mateusz janKURC Mateusz Jan 28 Rybnik 1 0.00011
0.11
Razem 228
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 228

Lista nr 18 - KW RYBNIK NASZE MIASTO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bednarski tomasz bartlzomiejBEDNARSKI Tomasz Bartłomiej 36 Rybnik 10 0.00109
1.09
2 milanowski jerzy tadeuszMILANOWSKI Jerzy Tadeusz 72 Rybnik 0 0
0.00
3 wezgrzyn piotr pawelzWĘGRZYN Piotr Paweł 43 Rybnik 2 0.00022
0.22
4 mogielska jolantaMOGIELSKA Jolanta 58 Rybnik 0 0
0.00
5 larysz eugenia mariaLARYSZ Eugenia Maria 75 Rybnik 1 0.00011
0.11
6 dudek urszula helenaDUDEK Urszula Helena 59 Rybnik 2 0.00022
0.22
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 19 - KWW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maslzowski piotr pawelzMASŁOWSKI Piotr Paweł 41 Rybnik 61 0.00666
6.66
2 ziezba kazimierz wieslzawZIĘBA Kazimierz Wiesław 63 Rybnik 7 0.00076
0.76
3 florczyk marekFLORCZYK Marek 61 Rybnik 10 0.00109
1.09
4 piotrowska elzzzbietaPIOTROWSKA Elżbieta 60 Rybnik 14 0.00153
1.53
5 kopczynzski marcinKOPCZYŃSKI Marcin 42 Rybnik 6 0.00066
0.66
6 maryanzska bogumilza czeslzawaMARYAŃSKA Bogumiła Czesława 63 Rybnik 3 0.00033
0.33
7 grzesik bernadeta janinaGRZESIK Bernadeta Janina 55 Rybnik 1 0.00011
0.11
8 zielinzska barbara magdalenaZIELIŃSKA Barbara Magdalena 59 Rybnik 18 0.00197
1.97
Razem 120
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 120

Lista nr 20 - KWW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK ADAMA FUDALI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmielinzski michalz jozzefCHMIELIŃSKI Michał Józef 65 Rybnik 32 0.00349
3.49
2 ryszka ewa mariaRYSZKA Ewa Maria 60 Rybnik 19 0.00207
2.07
3 polanecka-nabaglzo maria teresaPOLANECKA-NABAGŁO Maria Teresa 66 Rybnik 3 0.00033
0.33
4 kuczera-kulka agata aleksandraKUCZERA-KULKA Agata Aleksandra 34 Rybnik 6 0.00066
0.66
5 dajka krystyna genowefaDAJKA Krystyna Genowefa 61 Rybnik 0 0
0.00
6 stezclik urszulaSTĘCLIK Urszula 62 Rybnik 0 0
0.00
7 tkocz jan kazimierzTKOCZ Jan Kazimierz 54 Rybnik 1 0.00011
0.11
8 walento slzawomirWALENTO Sławomir 62 Rybnik 9 0.00098
0.98
Razem 70
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 70

Lista nr 21 - KWW TADEUSZ GRUSZKA I SRD

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zmuda piotr rudolfZMUDA Piotr Rudolf 63 Rybnik 10 0.00109
1.09
2 drazzzzewski zdzislzaw jerzyDRĄŻEWSKI Zdzisław Jerzy 56 Rybnik 1 0.00011
0.11
3 gorzawski leonard marekGORZAWSKI Leonard Marek 53 Rybnik 0 0
0.00
4 koszciozlzek emiliaKOŚCIÓŁEK Emilia 72 Rybnik 0 0
0.00
5 zimna anna antoninaZIMNA Anna Antonina 75 Rybnik 2 0.00022
0.22
6 franke marcin dominikFRANKE Marcin Dominik 40 Rybnik 0 0
0.00
7 turbiarz katarzyna joannaTURBIARZ Katarzyna Joanna 24 Rybnik 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 22 - KW NASZ WSPÓLNY ŚLĄSKI DOM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis andrzej krzysztofHELIS Andrzej Krzysztof 44 Rybnik 6 0.00066
0.66
2 orszulik piotr jozzefORSZULIK Piotr Józef 65 Rybnik 1 0.00011
0.11
3 kazkol maciej adamKĄKOL Maciej Adam 27 Rybnik 1 0.00011
0.11
4 ochojska henrieta nataliaOCHOJSKA Henrieta Natalia 63 Rybnik 3 0.00033
0.33
5 szymura barbara aleksandraSZYMURA Barbara Aleksandra 42 Rybnik 2 0.00022
0.22
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1506
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1500
3 Liczba kart niewykorzystanych 574
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 926
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 926
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 926
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 904
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 14 0.00155
1.55
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 2 0.00022
0.22
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 1 0.00011
0.11
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 2 0.00022
0.22
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 0 0
0.00
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 1 0.00011
0.11
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 5 0.00055
0.55
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 4 0.00044
0.44
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 9 0.001
1.00
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 2 0.00022
0.22
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 0 0
0.00
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 13 0.00144
1.44
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 1 0.00011
0.11
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 0 0
0.00
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 2 0.00022
0.22
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 6 0.00066
0.66
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 1 0.00011
0.11
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 2 0.00022
0.22
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 1 0.00011
0.11
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 1 0.00011
0.11
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 119 0.01316
13.16
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 112 0.01239
12.39
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 28 0.0031
3.10
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 28 0.0031
3.10
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 79 0.00874
8.74
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 5 0.00055
0.55
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 6 0.00066
0.66
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 12 0.00133
1.33
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 20 0.00221
2.21
Razem 409
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 409

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 8 0.00088
0.88
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 2 0.00022
0.22
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 1 0.00011
0.11
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 2 0.00022
0.22
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 6 0.00066
0.66
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 1 0.00011
0.11
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 1 0.00011
0.11
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 0 0
0.00
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 0 0
0.00
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 3 0.00033
0.33
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 2 0.00022
0.22
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 1 0.00011
0.11
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00011
0.11
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 0 0
0.00
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 0 0
0.00
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 5 0.00055
0.55
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00011
0.11
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 0 0
0.00
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 0 0
0.00
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 0 0
0.00
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 1 0.00011
0.11
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 8 0.00088
0.88
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 5 0.00055
0.55
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 8 0.00088
0.88
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 6 0.00066
0.66
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 5 0.00055
0.55
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 2 0.00022
0.22
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 2 0.00022
0.22
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 1 0.00011
0.11
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 2 0.00022
0.22
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 9 0.001
1.00
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 1 0.00011
0.11
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 1 0.00011
0.11
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 0 0
0.00
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 1 0.00011
0.11
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 4 0.00044
0.44
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 0 0
0.00
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 0 0
0.00
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 92 0.01018
10.18
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 68 0.00752
7.52
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 39 0.00431
4.31
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 6 0.00066
0.66
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 20 0.00221
2.21
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00033
0.33
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 11 0.00122
1.22
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 8 0.00088
0.88
Razem 247
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 247

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 5 0.00055
0.55
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 0 0
0.00
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 1 0.00011
0.11
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 1 0.00011
0.11
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 1 0.00011
0.11
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 0 0
0.00
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 0 0
0.00
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 1 0.00011
0.11
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 1 0.00011
0.11
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 21 0.00232
2.32
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 6 0.00066
0.66
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 1 0.00011
0.11
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 2 0.00022
0.22
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 1 0.00011
0.11
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 1 0.00011
0.11
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 1 0.00011
0.11
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 9 0.001
1.00
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 20 0.00221
2.21
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 4 0.00044
0.44
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 9 0.001
1.00
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 2 0.00022
0.22
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 3 0.00033
0.33
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 1 0.00011
0.11
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39