Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 57

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Sportowych, ul. Grunwaldzka 18 Rybnik
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Dąbrówki
Liczba mieszkańców 2380
Liczba wyborców 2008
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rybnika 4
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rybnika
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miasta Rybnika) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rybnika
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2008
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2008
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1816
3 Liczba kart niewykorzystanych 797
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1027
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1027
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1027
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1027
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1017
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmielinzski michalz jozzefCHMIELIŃSKI Michał Józef 65 wyższe Rybnik 90 0.00885
8.85
2 ciokan zbigniewCIOKAN Zbigniew 56 wyższe Rybnik 25 0.00246
2.46
3 dwornik lzukaszDWORNIK Łukasz 41 wyższe Rybnik 248 0.02439
24.39
4 gruszka tadeusz jerzyGRUSZKA Tadeusz Jerzy 56 Wyższe Rybnik 27 0.00265
2.65
5 kuczera piotr pawelzKUCZERA Piotr Paweł 41 wyższe Rybnik 613 0.06028
60.28
6 larysz aleksander edwardLARYSZ Aleksander Edward 53 wyższe Rybnik 14 0.00138
1.38
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2008
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2000
3 Liczba kart niewykorzystanych 968
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1027
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1069
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1069
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 51
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 33
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1018
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 8 0.00079
0.79
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 4 0.00039
0.39
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 7 0.00069
0.69
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 9 0.00088
0.88
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 0 0
0.00
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 1 0.0001
0.10
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 6 0.00059
0.59
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 5 0.00049
0.49
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 9 0.00088
0.88
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 1 0.0001
0.10
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 0 0
0.00
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 3 0.00029
0.29
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 0 0
0.00
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 0 0
0.00
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 1 0.0001
0.10
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 2 0.0002
0.20
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 6 0.00059
0.59
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 4 0.00039
0.39
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 1 0.0001
0.10
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 3 0.00029
0.29
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 125 0.01228
12.28
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 84 0.00825
8.25
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 35 0.00344
3.44
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 60 0.00589
5.89
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 40 0.00393
3.93
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 54 0.0053
5.30
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 5 0.00049
0.49
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 13 0.00128
1.28
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 22 0.00216
2.16
Razem 438
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 438

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 16 0.00157
1.57
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 4 0.00039
0.39
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 6 0.00059
0.59
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 2 0.0002
0.20
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 7 0.00069
0.69
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 0 0
0.00
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 0 0
0.00
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 2 0.0002
0.20
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 1 0.0001
0.10
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 10 0.00098
0.98
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 3 0.00029
0.29
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 0 0
0.00
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00039
0.39
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 1 0.0001
0.10
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 0 0
0.00
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 2 0.0002
0.20
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 8 0.00079
0.79
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 0 0
0.00
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 0 0
0.00
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 0 0
0.00
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 1 0.0001
0.10
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 2 0.0002
0.20
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 21 0.00206
2.06
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00059
0.59
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 10 0.00098
0.98
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 4 0.00039
0.39
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 3 0.00029
0.29
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 2 0.0002
0.20
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 0 0
0.00
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 1 0.0001
0.10
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 4 0.00039
0.39
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 1 0.0001
0.10
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 0 0
0.00
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 6 0.00059
0.59
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 0 0
0.00
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 2 0.0002
0.20
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 1 0.0001
0.10
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 0 0
0.00
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 1 0.0001
0.10
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 1 0.0001
0.10
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 125 0.01228
12.28
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 74 0.00727
7.27
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 44 0.00432
4.32
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 22 0.00216
2.16
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 25 0.00246
2.46
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00059
0.59
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 16 0.00157
1.57
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 11 0.00108
1.08
Razem 323
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 323

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 1 0.0001
0.10
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 1 0.0001
0.10
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 1 0.0001
0.10
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 0 0
0.00
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 2 0.0002
0.20
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 0 0
0.00
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 0 0
0.00
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 11 0.00108
1.08
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 5 0.00049
0.49
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 1 0.0001
0.10
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 0 0
0.00
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 1 0.0001
0.10
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 3 0.00029
0.29
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 2 0.0002
0.20
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 3 0.00029
0.29
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 6 0.00059
0.59
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 4 0.00039
0.39
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 10 0.00098
0.98
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 1 0.0001
0.10
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 0 0
0.00
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 1 0.0001
0.10
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 1 0.0001
0.10
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 1 0.0001
0.10
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rybnika) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2008
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2008
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1796
3 Liczba kart niewykorzystanych 777
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1027
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1027
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1029
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1029
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1004
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurpanik franciszek janKURPANIK Franciszek Jan 65 Rybnik 75 0.00747
7.47
2 piekoszowska weronika malzgorzataPIEKOSZOWSKA Weronika Małgorzata 59 Rybnik 20 0.00199
1.99
3 drabiniok bronislzaw jozzefDRABINIOK Bronisław Józef 55 Rybnik 15 0.00149
1.49
4 knesz radoslzaw janKNESZ Radosław Jan 34 Rybnik 164 0.01633
16.33
5 hanak danuta wlzadyslzawaHANAK Danuta Władysława 52 Rybnik 8 0.0008
0.80
6 dycha dominika agnieszkaDYCHA Dominika Agnieszka 26 Rybnik 15 0.00149
1.49
7 bokuniewicz aneta sabinaBOKUNIEWICZ Aneta Sabina 41 Rybnik 13 0.00129
1.29
8 skowron arkadiuszSKOWRON Arkadiusz 52 Rybnik 13 0.00129
1.29
Razem 323
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 323

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mielcarek adam mateuszMIELCAREK Adam Mateusz 35 Rybnik 15 0.00149
1.49
2 maroszek mariusz piotrMAROSZEK Mariusz Piotr 33 Rybnik 5 0.0005
0.50
3 maszlanka dawidMAŚLANKA Dawid 30 Rybnik 2 0.0002
0.20
4 kapuszniak joannaKAPUŚNIAK Joanna 38 Rybnik 2 0.0002
0.20
5 nowak magdalena mariaNOWAK Magdalena Maria 37 Rybnik 10 0.001
1.00
6 szewczyk-buchta sylwia izabelaSZEWCZYK-BUCHTA Sylwia Izabela 34 Rybnik 2 0.0002
0.20
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dwornik lzukaszDWORNIK Łukasz 41 Rybnik 169 0.01683
16.83
2 adamska joannaADAMSKA Joanna 45 Rybnik 37 0.00369
3.69
3 zimny jan jerzyZIMNY Jan Jerzy 76 Rybnik 7 0.0007
0.70
4 szymura karol boguslzawSZYMURA Karol Bogusław 22 Rybnik 35 0.00349
3.49
5 cichecka ewa jadwigaCICHECKA Ewa Jadwiga 59 Rybnik 7 0.0007
0.70
6 popek michalz stanislzawPOPEK Michał Stanisław 41 Rybnik 7 0.0007
0.70
7 brzezina hanna malzgorzataBRZEZINA Hanna Małgorzata 32 Rybnik 2 0.0002
0.20
8 kurc mateusz janKURC Mateusz Jan 28 Rybnik 19 0.00189
1.89
Razem 283
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 283

Lista nr 18 - KW RYBNIK NASZE MIASTO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bednarski tomasz bartlzomiejBEDNARSKI Tomasz Bartłomiej 36 Rybnik 4 0.0004
0.40
2 milanowski jerzy tadeuszMILANOWSKI Jerzy Tadeusz 72 Rybnik 1 0.0001
0.10
3 wezgrzyn piotr pawelzWĘGRZYN Piotr Paweł 43 Rybnik 3 0.0003
0.30
4 mogielska jolantaMOGIELSKA Jolanta 58 Rybnik 2 0.0002
0.20
5 larysz eugenia mariaLARYSZ Eugenia Maria 75 Rybnik 4 0.0004
0.40
6 dudek urszula helenaDUDEK Urszula Helena 59 Rybnik 2 0.0002
0.20
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 19 - KWW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maslzowski piotr pawelzMASŁOWSKI Piotr Paweł 41 Rybnik 59 0.00588
5.88
2 ziezba kazimierz wieslzawZIĘBA Kazimierz Wiesław 63 Rybnik 24 0.00239
2.39
3 florczyk marekFLORCZYK Marek 61 Rybnik 28 0.00279
2.79
4 piotrowska elzzzbietaPIOTROWSKA Elżbieta 60 Rybnik 17 0.00169
1.69
5 kopczynzski marcinKOPCZYŃSKI Marcin 42 Rybnik 14 0.00139
1.39
6 maryanzska bogumilza czeslzawaMARYAŃSKA Bogumiła Czesława 63 Rybnik 30 0.00299
2.99
7 grzesik bernadeta janinaGRZESIK Bernadeta Janina 55 Rybnik 6 0.0006
0.60
8 zielinzska barbara magdalenaZIELIŃSKA Barbara Magdalena 59 Rybnik 17 0.00169
1.69
Razem 195
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 195

Lista nr 20 - KWW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK ADAMA FUDALI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmielinzski michalz jozzefCHMIELIŃSKI Michał Józef 65 Rybnik 41 0.00408
4.08
2 ryszka ewa mariaRYSZKA Ewa Maria 60 Rybnik 28 0.00279
2.79
3 polanecka-nabaglzo maria teresaPOLANECKA-NABAGŁO Maria Teresa 66 Rybnik 32 0.00319
3.19
4 kuczera-kulka agata aleksandraKUCZERA-KULKA Agata Aleksandra 34 Rybnik 12 0.0012
1.20
5 dajka krystyna genowefaDAJKA Krystyna Genowefa 61 Rybnik 3 0.0003
0.30
6 stezclik urszulaSTĘCLIK Urszula 62 Rybnik 3 0.0003
0.30
7 tkocz jan kazimierzTKOCZ Jan Kazimierz 54 Rybnik 4 0.0004
0.40
8 walento slzawomirWALENTO Sławomir 62 Rybnik 7 0.0007
0.70
Razem 130
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 130

Lista nr 21 - KWW TADEUSZ GRUSZKA I SRD

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zmuda piotr rudolfZMUDA Piotr Rudolf 63 Rybnik 4 0.0004
0.40
2 drazzzzewski zdzislzaw jerzyDRĄŻEWSKI Zdzisław Jerzy 56 Rybnik 1 0.0001
0.10
3 gorzawski leonard marekGORZAWSKI Leonard Marek 53 Rybnik 0 0
0.00
4 koszciozlzek emiliaKOŚCIÓŁEK Emilia 72 Rybnik 0 0
0.00
5 zimna anna antoninaZIMNA Anna Antonina 75 Rybnik 2 0.0002
0.20
6 franke marcin dominikFRANKE Marcin Dominik 40 Rybnik 2 0.0002
0.20
7 turbiarz katarzyna joannaTURBIARZ Katarzyna Joanna 24 Rybnik 1 0.0001
0.10
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 22 - KW NASZ WSPÓLNY ŚLĄSKI DOM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis andrzej krzysztofHELIS Andrzej Krzysztof 44 Rybnik 6 0.0006
0.60
2 orszulik piotr jozzefORSZULIK Piotr Józef 65 Rybnik 2 0.0002
0.20
3 kazkol maciej adamKĄKOL Maciej Adam 27 Rybnik 1 0.0001
0.10
4 ochojska henrieta nataliaOCHOJSKA Henrieta Natalia 63 Rybnik 1 0.0001
0.10
5 szymura barbara aleksandraSZYMURA Barbara Aleksandra 42 Rybnik 1 0.0001
0.10
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11