Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 49

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Karola Miarki, ul. Niedobczycka 191 Rybnik
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Hetmańska, Jagodowa, Niedobczycka od nr 106 do końca, Olszycka, Słowiańska, Wincentego Kadłubka, Władysława Orkana, Władysława Warneńczyka, Wodzisławska od nr 211 do 249 nieparzyste i od nr 204 do 228 parzyste, Wrzosowa
Liczba mieszkańców 2127
Liczba wyborców 1743
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rybnika 3
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rybnika
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miasta Rybnika) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rybnika
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1743
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1742
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1571
3 Liczba kart niewykorzystanych 818
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 753
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 752
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 753
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 753
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 748
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmielinzski michalz jozzefCHMIELIŃSKI Michał Józef 65 wyższe Rybnik 52 0.00695
6.95
2 ciokan zbigniewCIOKAN Zbigniew 56 wyższe Rybnik 21 0.00281
2.81
3 dwornik lzukaszDWORNIK Łukasz 41 wyższe Rybnik 187 0.025
25.00
4 gruszka tadeusz jerzyGRUSZKA Tadeusz Jerzy 56 Wyższe Rybnik 40 0.00535
5.35
5 kuczera piotr pawelzKUCZERA Piotr Paweł 41 wyższe Rybnik 431 0.05762
57.62
6 larysz aleksander edwardLARYSZ Aleksander Edward 53 wyższe Rybnik 17 0.00227
2.27
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1742
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1700
3 Liczba kart niewykorzystanych 947
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 753
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 752
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 752
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 47
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 40
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 705
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 1 0.00014
0.14
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 5 0.00071
0.71
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 3 0.00043
0.43
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 5 0.00071
0.71
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 1 0.00014
0.14
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 3 0.00043
0.43
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 3 0.00043
0.43
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 0 0
0.00
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 5 0.00071
0.71
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 3 0.00043
0.43
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 2 0.00028
0.28
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 6 0.00085
0.85
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 3 0.00043
0.43
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 0 0
0.00
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 2 0.00028
0.28
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 3 0.00043
0.43
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 3 0.00043
0.43
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 0 0
0.00
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 1 0.00014
0.14
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 79 0.01121
11.21
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 62 0.00879
8.79
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 11 0.00156
1.56
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 35 0.00496
4.96
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 27 0.00383
3.83
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 17 0.00241
2.41
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 7 0.00099
0.99
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 13 0.00184
1.84
Razem 251
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 251

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 13 0.00184
1.84
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 3 0.00043
0.43
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 2 0.00028
0.28
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 3 0.00043
0.43
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 2 0.00028
0.28
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 1 0.00014
0.14
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 2 0.00028
0.28
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 1 0.00014
0.14
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 1 0.00014
0.14
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 4 0.00057
0.57
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 0 0
0.00
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 0 0
0.00
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00028
0.28
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 0 0
0.00
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 1 0.00014
0.14
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 3 0.00043
0.43
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00014
0.14
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 0 0
0.00
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 0 0
0.00
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 0 0
0.00
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 1 0.00014
0.14
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 16 0.00227
2.27
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00057
0.57
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 17 0.00241
2.41
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 5 0.00071
0.71
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 1 0.00014
0.14
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 0 0
0.00
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 0 0
0.00
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 1 0.00014
0.14
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 5 0.00071
0.71
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 3 0.00043
0.43
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 0 0
0.00
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 4 0.00057
0.57
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 3 0.00043
0.43
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 0 0
0.00
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 0 0
0.00
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 0 0
0.00
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 1 0.00014
0.14
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 76 0.01078
10.78
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 47 0.00667
6.67
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 46 0.00652
6.52
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 13 0.00184
1.84
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 28 0.00397
3.97
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 9 0.00128
1.28
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 10 0.00142
1.42
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 15 0.00213
2.13
Razem 244
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 244

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00057
0.57
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 1 0.00014
0.14
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 1 0.00014
0.14
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 1 0.00014
0.14
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 1 0.00014
0.14
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 0 0
0.00
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 18 0.00255
2.55
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 5 0.00071
0.71
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 1 0.00014
0.14
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 1 0.00014
0.14
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 0 0
0.00
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 0 0
0.00
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 2 0.00028
0.28
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 5 0.00071
0.71
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 14 0.00199
1.99
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 0 0
0.00
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 6 0.00085
0.85
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 0 0
0.00
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 0 0
0.00
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 1 0.00014
0.14
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 0 0
0.00
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rybnika) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1743
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1742
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1570
3 Liczba kart niewykorzystanych 817
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 753
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 752
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 753
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 753
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 723
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuczera piotr pawelzKUCZERA Piotr Paweł 41 Rybnik 137 0.01895
18.95
2 lubszczyk zbigniew aleksanderLUBSZCZYK Zbigniew Aleksander 31 Rybnik 35 0.00484
4.84
3 godziek-knaissi edyta malzgorzataGODZIEK-KNAISSI Edyta Małgorzata 32 Rybnik 8 0.00111
1.11
4 abrahamczyk monika romanaABRAHAMCZYK Monika Romana 23 Rybnik 6 0.00083
0.83
5 jarzazbek marek jacekJARZĄBEK Marek Jacek 22 Rybnik 33 0.00456
4.56
6 kopka barbara halinaKOPKA Barbara Halina 67 Rybnik 1 0.00014
0.14
7 kiljanzczyk mirela boguslzawaKILJAŃCZYK Mirela Bogusława 48 Rybnik 2 0.00028
0.28
8 fojcik marian antoniFOJCIK Marian Antoni 66 Rybnik 3 0.00041
0.41
Razem 225
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 225

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 weis miroslzaw czeslzawWEIS Mirosław Czesław 42 Rybnik 11 0.00152
1.52
2 bajer miroslzaw krystianBAJER Mirosław Krystian 49 Rybnik 3 0.00041
0.41
3 walasek marzena klaudiaWALASEK Marzena Klaudia 29 Rybnik 5 0.00069
0.69
4 nitner marzena urszulaNITNER Marzena Urszula 23 Rybnik 1 0.00014
0.14
5 weis sylwiaWEIS Sylwia 38 Rybnik 2 0.00028
0.28
6 brodzinzski grzegorzBRODZIŃSKI Grzegorz 44 Rybnik 3 0.00041
0.41
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szweda arkadiusz stanislzawSZWEDA Arkadiusz Stanisław 47 Rybnik 42 0.00581
5.81
2 krajczok janKRAJCZOK Jan 48 Rybnik 13 0.0018
1.80
3 mika aleksandraMIKA Aleksandra 46 Rybnik 12 0.00166
1.66
4 wezglorz mariusz szymonWĘGLORZ Mariusz Szymon 36 Rybnik 101 0.01397
13.97
5 duda joanna barbaraDUDA Joanna Barbara 46 Rybnik 30 0.00415
4.15
6 kostka tomasz jacekKOSTKA Tomasz Jacek 41 Rybnik 5 0.00069
0.69
7 grzegoszczyk anna mariaGRZEGOSZCZYK Anna Maria 28 Rybnik 3 0.00041
0.41
8 kalzuzzza krzysztof lzukaszKAŁUŻA Krzysztof Łukasz 28 Rybnik 8 0.00111
1.11
Razem 214
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 214

Lista nr 18 - KW RYBNIK NASZE MIASTO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 herok roland karolHEROK Roland Karol 28 Rybnik 10 0.00138
1.38
2 wojtasik adrianna agnieszkaWOJTASIK Adrianna Agnieszka 22 Rybnik 3 0.00041
0.41
3 antonkiewicz izabela jolantaANTONKIEWICZ Izabela Jolanta 23 Rybnik 2 0.00028
0.28
4 luzzzyna elzzzbieta izabelaLUŻYNA Elżbieta Izabela 49 Rybnik 7 0.00097
0.97
5 bauer slzawomir jozzefBAUER Sławomir Józef 34 Rybnik 0 0
0.00
6 glzozwka grzegorzGŁÓWKA Grzegorz 37 Rybnik 0 0
0.00
7 dudek marian antoniDUDEK Marian Antoni 63 Rybnik 0 0
0.00
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 19 - KWW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bialzous tadeusz franciszekBIAŁOUS Tadeusz Franciszek 60 Rybnik 7 0.00097
0.97
2 kohut grazzzyna jolantaKOHUT Grażyna Jolanta 59 Rybnik 32 0.00443
4.43
3 adamczyk waclzaw henrykADAMCZYK Wacław Henryk 55 Rybnik 5 0.00069
0.69
4 jaglza wlzadyslzawa annaJAGŁA Władysława Anna 61 Rybnik 10 0.00138
1.38
5 jarzazbek grazzzyna annaJARZĄBEK Grażyna Anna 39 Rybnik 6 0.00083
0.83
6 jastrzezbska-gajda katarzyna renataJASTRZĘBSKA-GAJDA Katarzyna Renata 34 Rybnik 6 0.00083
0.83
7 czaja-holona ilona mariaCZAJA-HOLONA Ilona Maria 59 Rybnik 23 0.00318
3.18
8 gigla daniel romanGIGLA Daniel Roman 35 Rybnik 12 0.00166
1.66
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101

Lista nr 20 - KWW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK ADAMA FUDALI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojaczek andrzej stanislzawWOJACZEK Andrzej Stanisław 66 Rybnik 32 0.00443
4.43
2 paszenda dariusz piotrPASZENDA Dariusz Piotr 50 Rybnik 5 0.00069
0.69
3 bednorz iwona mariaBEDNORZ Iwona Maria 33 Rybnik 11 0.00152
1.52
4 blzaszczyk mieczyslzaw piotrBŁASZCZYK Mieczysław Piotr 56 Rybnik 8 0.00111
1.11
5 naparstek barbara teresaNAPARSTEK Barbara Teresa 44 Rybnik 0 0
0.00
6 joneczek bernadeta sylwiaJONECZEK Bernadeta Sylwia 48 Rybnik 2 0.00028
0.28
7 stawski grzegorz franciszekSTAWSKI Grzegorz Franciszek 63 Rybnik 0 0
0.00
8 konieczny jezdrzejKONIECZNY Jędrzej 46 Rybnik 2 0.00028
0.28
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 21 - KWW TADEUSZ GRUSZKA I SRD

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cebula henryk joachimCEBULA Henryk Joachim 60 Rybnik 59 0.00816
8.16
2 tomiczek monika magdalenaTOMICZEK Monika Magdalena 37 Rybnik 1 0.00014
0.14
3 manzka wieslzaw jozzefMAŃKA Wiesław Józef 53 Rybnik 1 0.00014
0.14
4 kantor barbara mariaKANTOR Barbara Maria 51 Rybnik 3 0.00041
0.41
5 malgrab marek andrzejMALGRAB Marek Andrzej 54 Rybnik 1 0.00014
0.14
6 siudy katarzyna beataSIUDY Katarzyna Beata 35 Rybnik 0 0
0.00
7 bober-kuzznik justyna katarzynaBOBER-KUŹNIK Justyna Katarzyna 29 Rybnik 1 0.00014
0.14
8 rosa katarzyna malzgorzataROSA Katarzyna Małgorzata 46 Rybnik 0 0
0.00
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66

Lista nr 22 - KW NASZ WSPÓLNY ŚLĄSKI DOM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mezdrala krystyna jadwigaMĘDRALA Krystyna Jadwiga 57 Rybnik 3 0.00041
0.41
2 wronka karol pawelzWRONKA Karol Paweł 27 Rybnik 2 0.00028
0.28
3 berger halinaBERGER Halina 54 Rybnik 2 0.00028
0.28
4 gamonz zenon robertGAMOŃ Zenon Robert 64 Rybnik 0 0
0.00
5 poselz lucyna aleksandraPOSEŁ Lucyna Aleksandra 54 Rybnik 3 0.00041
0.41
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10