Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego Nr 9 im. Adama Mickiewicza, ul. Cmentarna 1 Rybnik
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Artura Grottgera, Cegielniana, Cmentarna od nr 1 do 39 nieparzyste i od nr 2 do 26 parzyste, Dworek, Franciszka Rybnickiego, Jana Kotucza od nr 1 do 37 za wyjątkiem nr 26A i 36, Kościelna, Krótka, Księdza Doktora Franciszka Brudnioka, Marii Skłodowskiej-Curie, Nad Potokiem, Plac Kościelny, Raciborska od nr 1 do 13 nieparzyste i od nr 2 do 22 parzyste, Rudzka od nr 1 do 25 nieparzyste i od nr 2 do 48 parzyste, Rynek, Świętego Jana, Świętego Józefa od nr 2 do 22 parzyste
Liczba mieszkańców 1987
Liczba wyborców 1725
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rybnika 1
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rybnika
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miasta Rybnika) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rybnika
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1726
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1726
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1557
3 Liczba kart niewykorzystanych 672
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 882
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 882
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 881
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 881
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 873
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmielinzski michalz jozzefCHMIELIŃSKI Michał Józef 65 wyższe Rybnik 42 0.00481
4.81
2 ciokan zbigniewCIOKAN Zbigniew 56 wyższe Rybnik 20 0.00229
2.29
3 dwornik lzukaszDWORNIK Łukasz 41 wyższe Rybnik 186 0.02131
21.31
4 gruszka tadeusz jerzyGRUSZKA Tadeusz Jerzy 56 Wyższe Rybnik 26 0.00298
2.98
5 kuczera piotr pawelzKUCZERA Piotr Paweł 41 wyższe Rybnik 587 0.06724
67.24
6 larysz aleksander edwardLARYSZ Aleksander Edward 53 wyższe Rybnik 12 0.00137
1.37
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1726
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1700
3 Liczba kart niewykorzystanych 818
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 882
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 881
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 881
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 30
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 846
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 7 0.00083
0.83
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 4 0.00047
0.47
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 5 0.00059
0.59
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 3 0.00035
0.35
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 0 0
0.00
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 2 0.00024
0.24
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 3 0.00035
0.35
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 3 0.00035
0.35
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 20 0.00236
2.36
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 0 0
0.00
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 0 0
0.00
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 9 0.00106
1.06
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 0 0
0.00
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 0 0
0.00
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 1 0.00012
0.12
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 3 0.00035
0.35
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 8 0.00095
0.95
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 0 0
0.00
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 4 0.00047
0.47
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 103 0.01217
12.17
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 117 0.01383
13.83
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 29 0.00343
3.43
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 43 0.00508
5.08
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 56 0.00662
6.62
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 3 0.00035
0.35
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 2 0.00024
0.24
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 15 0.00177
1.77
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 14 0.00165
1.65
Razem 382
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 382

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 12 0.00142
1.42
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 3 0.00035
0.35
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 3 0.00035
0.35
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 2 0.00024
0.24
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 7 0.00083
0.83
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 0 0
0.00
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 1 0.00012
0.12
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 1 0.00012
0.12
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 0 0
0.00
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 4 0.00047
0.47
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 3 0.00035
0.35
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 0 0
0.00
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 0 0
0.00
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 0 0
0.00
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 3 0.00035
0.35
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00024
0.24
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 0 0
0.00
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 0 0
0.00
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 0 0
0.00
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 1 0.00012
0.12
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 20 0.00236
2.36
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 7 0.00083
0.83
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 7 0.00083
0.83
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 2 0.00024
0.24
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 3 0.00035
0.35
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 1 0.00012
0.12
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 0 0
0.00
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 2 0.00024
0.24
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 2 0.00024
0.24
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 2 0.00024
0.24
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 0 0
0.00
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 2 0.00024
0.24
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 0 0
0.00
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 2 0.00024
0.24
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 0 0
0.00
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 0 0
0.00
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 0 0
0.00
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 1 0.00012
0.12
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 99 0.0117
11.70
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 55 0.0065
6.50
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 38 0.00449
4.49
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 15 0.00177
1.77
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 16 0.00189
1.89
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00024
0.24
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 8 0.00095
0.95
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 1 0.00012
0.12
Razem 234
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 234

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00012
0.12
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 1 0.00012
0.12
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 2 0.00024
0.24
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 1 0.00012
0.12
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 0 0
0.00
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 0 0
0.00
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 1 0.00012
0.12
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 23 0.00272
2.72
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 7 0.00083
0.83
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 1 0.00012
0.12
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 1 0.00012
0.12
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 0 0
0.00
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 2 0.00024
0.24
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 0 0
0.00
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 3 0.00035
0.35
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 6 0.00071
0.71
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 2 0.00024
0.24
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 10 0.00118
1.18
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 1 0.00012
0.12
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 0 0
0.00
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 2 0.00024
0.24
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 1 0.00012
0.12
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rybnika) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1726
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1726
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1554
3 Liczba kart niewykorzystanych 670
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 882
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 882
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 882
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 882
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 854
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kiljanzczyk wojciech piotrKILJAŃCZYK Wojciech Piotr 32 Rybnik 201 0.02354
23.54
2 kolzodziejczyk benedykt marekKOŁODZIEJCZYK Benedykt Marek 60 Rybnik 10 0.00117
1.17
3 szafraniec krzysztof sylwesterSZAFRANIEC Krzysztof Sylwester 49 Rybnik 11 0.00129
1.29
4 faksa izabela zuzannaFAKSA Izabela Zuzanna 48 Rybnik 21 0.00246
2.46
5 niewelt dominik ryszardNIEWELT Dominik Ryszard 31 Rybnik 11 0.00129
1.29
6 student ludmilza mariaSTUDENT Ludmiła Maria 50 Rybnik 45 0.00527
5.27
7 potysz grzegorz antoniPOTYSZ Grzegorz Antoni 56 Rybnik 18 0.00211
2.11
8 kurpanik agnieszka bernadetaKURPANIK Agnieszka Bernadeta 27 Rybnik 12 0.00141
1.41
9 jakubiec jolanta marzenaJAKUBIEC Jolanta Marzena 36 Rybnik 6 0.0007
0.70
Razem 335
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 335

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciokan zbigniewCIOKAN Zbigniew 56 Rybnik 18 0.00211
2.11
2 pogocki jacek piotrPOGOCKI Jacek Piotr 47 Rybnik 2 0.00023
0.23
3 kwiecienz andrzejKWIECIEŃ Andrzej 61 Rybnik 1 0.00012
0.12
4 szymura rafalz adamSZYMURA Rafał Adam 31 Rybnik 1 0.00012
0.12
5 muras aleksandra marzenaMURAS Aleksandra Marzena 36 Rybnik 1 0.00012
0.12
6 musiolik ewelina irenaMUSIOLIK Ewelina Irena 30 Rybnik 2 0.00023
0.23
7 gaszka katarzyna krystynaGASZKA Katarzyna Krystyna 27 Rybnik 5 0.00059
0.59
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lazar jerzy boleslzawLAZAR Jerzy Bolesław 66 Rybnik 104 0.01218
12.18
2 sazczek andrzej stanislzawSĄCZEK Andrzej Stanisław 45 Rybnik 24 0.00281
2.81
3 grzelec hanna barbaraGRZELEC Hanna Barbara 53 Rybnik 25 0.00293
2.93
4 krupa sylwia krystynaKRUPA Sylwia Krystyna 44 Rybnik 22 0.00258
2.58
5 fojcik ksawery erazmFOJCIK Ksawery Erazm 50 Rybnik 5 0.00059
0.59
6 jasek barbara wioletaJASEK Barbara Wioleta 38 Rybnik 5 0.00059
0.59
7 nowakowski aleksander remigiuszNOWAKOWSKI Aleksander Remigiusz 46 Rybnik 3 0.00035
0.35
8 toczek jolanta mariaTOCZEK Jolanta Maria 47 Rybnik 5 0.00059
0.59
9 luks piotr pawelzLUKS Piotr Paweł 44 Rybnik 25 0.00293
2.93
Razem 218
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 218

Lista nr 18 - KW RYBNIK NASZE MIASTO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 larysz aleksander edwardLARYSZ Aleksander Edward 53 Rybnik 25 0.00293
2.93
2 chowaniec marekCHOWANIEC Marek 52 Rybnik 12 0.00141
1.41
3 ruszkiewicz marian zdzislzawRUSZKIEWICZ Marian Zdzisław 78 Rybnik 0 0
0.00
4 markowska danutaMARKOWSKA Danuta 44 Rybnik 2 0.00023
0.23
5 mogielska halinaMOGIELSKA Halina 38 Rybnik 1 0.00012
0.12
6 szymalza ireneusz jozzefSZYMAŁA Ireneusz Józef 49 Rybnik 0 0
0.00
7 malzkuch zzzaneta annaMAŁKUCH Żaneta Anna 35 Rybnik 0 0
0.00
8 fatan victorFATAN Victor 41 Rybnik 1 0.00012
0.12
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 19 - KWW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piaskowy malzgorzata mariaPIASKOWY Małgorzata Maria 50 Rybnik 34 0.00398
3.98
2 walzach krystyna mariaWAŁACH Krystyna Maria 56 Rybnik 25 0.00293
2.93
3 zaik ginter erykZAIK Ginter Eryk 76 Rybnik 14 0.00164
1.64
4 grasz grazzzyna boguslzawaGRAŚ Grażyna Bogusława 54 Rybnik 16 0.00187
1.87
5 lubos jan jozzefLUBOS Jan Józef 61 Rybnik 8 0.00094
0.94
6 przybyslzawski robertPRZYBYSŁAWSKI Robert 27 Rybnik 12 0.00141
1.41
7 moskal leszek stefanMOSKAL Leszek Stefan 58 Rybnik 7 0.00082
0.82
8 kotula justyna agnieszkaKOTULA Justyna Agnieszka 24 Rybnik 16 0.00187
1.87
9 fialzkowski jan marekFIAŁKOWSKI Jan Marek 27 Rybnik 16 0.00187
1.87
Razem 148
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 148

Lista nr 20 - KWW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK ADAMA FUDALI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 talarek marcin aleksanderTALAREK Marcin Aleksander 39 Rybnik 15 0.00176
1.76
2 kozielska agnieszka mariaKOZIELSKA Agnieszka Maria 43 Rybnik 13 0.00152
1.52
3 mandrysz wiktor andrzejMANDRYSZ Wiktor Andrzej 66 Rybnik 6 0.0007
0.70
4 mularczyk jacek pawelzMULARCZYK Jacek Paweł 37 Rybnik 1 0.00012
0.12
5 mrowiec barbara magdalenaMROWIEC Barbara Magdalena 62 Rybnik 3 0.00035
0.35
6 tokarczyk jaroslzaw andrzejTOKARCZYK Jarosław Andrzej 43 Rybnik 11 0.00129
1.29
7 kuszka maria krystynaKUŚKA Maria Krystyna 60 Rybnik 6 0.0007
0.70
8 oronz jolanta agnieszkaOROŃ Jolanta Agnieszka 42 Rybnik 5 0.00059
0.59
9 kuzznik piotr kazimierzKUŹNIK Piotr Kazimierz 48 Rybnik 6 0.0007
0.70
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66

Lista nr 21 - KWW TADEUSZ GRUSZKA I SRD

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dwornik ignacyDWORNIK Ignacy 64 Rybnik 2 0.00023
0.23
2 grajner bogdan henrykGRAJNER Bogdan Henryk 56 Rybnik 0 0
0.00
3 zawadzka barbaraZAWADZKA Barbara 49 Rybnik 1 0.00012
0.12
4 sobik marek jacekSOBIK Marek Jacek 51 Rybnik 1 0.00012
0.12
5 przekaza ryszard miroslzawPRZEKAZA Ryszard Mirosław 62 Rybnik 0 0
0.00
6 ciesielska joannaCIESIELSKA Joanna 39 Rybnik 0 0
0.00
7 szwiezty agnieszka katarzynaŚWIĘTY Agnieszka Katarzyna 30 Rybnik 2 0.00023
0.23
8 wyslzucha magdalena nataliaWYSŁUCHA Magdalena Natalia 23 Rybnik 1 0.00012
0.12
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 22 - KW NASZ WSPÓLNY ŚLĄSKI DOM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolzodziejczyk rudolf bernardKOŁODZIEJCZYK Rudolf Bernard 77 Rybnik 4 0.00047
0.47
2 nowak gabrielaNOWAK Gabriela 57 Rybnik 1 0.00012
0.12
3 sosna tadeusz franciszekSOSNA Tadeusz Franciszek 69 Rybnik 2 0.00023
0.23
4 morgalza hieronim jozzefMORGAŁA Hieronim Józef 66 Rybnik 1 0.00012
0.12
5 dazbrowska janinaDĄBROWSKA Janina 68 Rybnik 1 0.00012
0.12
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9