Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 23

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II, ul. Karola Miarki 74 Rybnik
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Boguszowicka od nr 1 do 151 nieparzyste i od nr 2 do 58 parzyste, Brzeziny Miejskie od nr 117 do końca nieparzyste, Brzezińska, Jaśminowa, Juliusza Słowackiego, Karola Miarki od nr 30 do końca, Pochyła od nr 1 do 107, Pogodna, Prosta od nr 113 do 171 nieparzyste i od nr 62 do 170 parzyste, Przyjaźni, Spokojna, Stefana Żeromskiego od nr 1 do 64, Walerego Wróblewskiego, Żelazna
Liczba mieszkańców 1861
Liczba wyborców 1476
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rybnika 2
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rybnika
  • Wybory Rady Miasta Rybnika) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rybnika
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1477
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1477
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1364
3 Liczba kart niewykorzystanych 597
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 767
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 767
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 767
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 767
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 758
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmielinzski michalz jozzefCHMIELIŃSKI Michał Józef 65 wyższe Rybnik 59 0.00778
7.78
2 ciokan zbigniewCIOKAN Zbigniew 56 wyższe Rybnik 16 0.00211
2.11
3 dwornik lzukaszDWORNIK Łukasz 41 wyższe Rybnik 173 0.02282
22.82
4 gruszka tadeusz jerzyGRUSZKA Tadeusz Jerzy 56 Wyższe Rybnik 71 0.00937
9.37
5 kuczera piotr pawelzKUCZERA Piotr Paweł 41 wyższe Rybnik 422 0.05567
55.67
6 larysz aleksander edwardLARYSZ Aleksander Edward 53 wyższe Rybnik 17 0.00224
2.24
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rybnika) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1477
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1477
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1325
3 Liczba kart niewykorzystanych 558
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 767
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 767
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 767
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 767
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 751
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzosek lzukasz piotrKŁOSEK Łukasz Piotr 35 Rybnik 93 0.01238
12.38
2 kremiec jerzy romualdKREMIEC Jerzy Romuald 63 Rybnik 7 0.00093
0.93
3 mojzzzesz-zimonczyk judyta katarzynaMOJŻESZ-ZIMONCZYK Judyta Katarzyna 32 Rybnik 22 0.00293
2.93
4 bojanowska helena weronikaBOJANOWSKA Helena Weronika 64 Rybnik 10 0.00133
1.33
5 porezbski ryszard antoniPORĘBSKI Ryszard Antoni 57 Rybnik 5 0.00067
0.67
6 misala daniel franciszekMISALA Daniel Franciszek 41 Rybnik 7 0.00093
0.93
7 trojan marta mariaTROJAN Marta Maria 26 Rybnik 17 0.00226
2.26
8 szulik grazzzyna mariaSZULIK Grażyna Maria 58 Rybnik 16 0.00213
2.13
Razem 177
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 177

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cichy krzysztof boguslzawCICHY Krzysztof Bogusław 52 Rybnik 11 0.00146
1.46
2 skiejka robert mieczyslzawSKIEJKA Robert Mieczysław 35 Rybnik 0 0
0.00
3 ciupek michalina weronikaCIUPEK Michalina Weronika 40 Rybnik 4 0.00053
0.53
4 rudawski rafalz wojciechRUDAWSKI Rafał Wojciech 27 Rybnik 1 0.00013
0.13
5 maroszek jadwiga mariaMAROSZEK Jadwiga Maria 35 Rybnik 0 0
0.00
6 zielecka monika annaZIELECKA Monika Anna 37 Rybnik 3 0.0004
0.40
7 kowalewski dawid patrykKOWALEWSKI Dawid Patryk 21 Rybnik 2 0.00027
0.27
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szutka mirela elzzzbietaSZUTKA Mirela Elżbieta 46 Rybnik 113 0.01505
15.05
2 palzka tadeusz wlzadyslzawPAŁKA Tadeusz Władysław 47 Rybnik 22 0.00293
2.93
3 basista piotr janBASISTA Piotr Jan 56 Rybnik 39 0.00519
5.19
4 kordulza pawelz janKORDUŁA Paweł Jan 40 Rybnik 3 0.0004
0.40
5 krupa bernadeta cecyliaKRUPA Bernadeta Cecylia 63 Rybnik 8 0.00107
1.07
6 kula slzawomir jozzefKULA Sławomir Józef 52 Rybnik 16 0.00213
2.13
7 brzozzka joanna dominikaBRZÓZKA Joanna Dominika 39 Rybnik 7 0.00093
0.93
8 fojcik emilFOJCIK Emil 68 Rybnik 8 0.00107
1.07
Razem 216
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 216

Lista nr 19 - KWW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mura jan rafalzMURA Jan Rafał 69 Rybnik 70 0.00932
9.32
2 wiszniewski mariusz pawelzWIŚNIEWSKI Mariusz Paweł 54 Rybnik 13 0.00173
1.73
3 oszwiecimski andrzejOŚWIECIMSKI Andrzej 79 Rybnik 11 0.00146
1.46
4 zniszczolz marekZNISZCZOŁ Marek 50 Rybnik 11 0.00146
1.46
5 smolzka jan walentySMOŁKA Jan Walenty 64 Rybnik 22 0.00293
2.93
6 czykieta-panek aleksandra sylwiaCZYKIETA-PANEK Aleksandra Sylwia 44 Rybnik 5 0.00067
0.67
7 szweter krystyna helenaSZWETER Krystyna Helena 67 Rybnik 9 0.0012
1.20
8 bytnar mirela annaBYTNAR Mirela Anna 54 Rybnik 4 0.00053
0.53
Razem 145
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 145

Lista nr 20 - KWW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK ADAMA FUDALI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuszka leszek jozzefKUŚKA Leszek Józef 58 Rybnik 26 0.00346
3.46
2 klimowicz lzukasz tadeuszKLIMOWICZ Łukasz Tadeusz 38 Rybnik 57 0.00759
7.59
3 wasyl wojciechWASYL Wojciech 59 Rybnik 3 0.0004
0.40
4 dwojakowska ilona jadwigaDWOJAKOWSKA Ilona Jadwiga 34 Rybnik 3 0.0004
0.40
5 musiolik aleksandra beataMUSIOLIK Aleksandra Beata 39 Rybnik 15 0.002
2.00
6 janus anna luizaJANUS Anna Luiza 27 Rybnik 4 0.00053
0.53
7 mazurowska iwona barbaraMAZUROWSKA Iwona Barbara 39 Rybnik 0 0
0.00
8 wieczorek michalz aleksanderWIECZOREK Michał Aleksander 60 Rybnik 5 0.00067
0.67
Razem 113
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 113

Lista nr 21 - KWW TADEUSZ GRUSZKA I SRD

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gruszka tadeusz jerzyGRUSZKA Tadeusz Jerzy 56 Rybnik 19 0.00253
2.53
2 syska tadeusz marianSYSKA Tadeusz Marian 56 Rybnik 8 0.00107
1.07
3 lewa katarzynaLEWA Katarzyna 46 Rybnik 0 0
0.00
4 sajkowski maciej januszSAJKOWSKI Maciej Janusz 47 Rybnik 8 0.00107
1.07
5 kocyba bernadeta janinaKOCYBA Bernadeta Janina 63 Rybnik 12 0.0016
1.60
6 sobczuk jaroslzaw andrzejSOBCZUK Jarosław Andrzej 53 Rybnik 0 0
0.00
7 rdzenz katarzyna martaRDZEŃ Katarzyna Marta 49 Rybnik 0 0
0.00
8 filec miroslzaw jozzefFILEC Mirosław Józef 55 Rybnik 10 0.00133
1.33
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 22 - KW NASZ WSPÓLNY ŚLĄSKI DOM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stajer walenty janSTAJER Walenty Jan 70 Rybnik 6 0.0008
0.80
2 goleniowska romana anielaGOLENIOWSKA Romana Aniela 33 Rybnik 0 0
0.00
3 motyka alojzy antoniMOTYKA Alojzy Antoni 75 Rybnik 6 0.0008
0.80
4 oleksinzska bozzzena rozzzzaOLEKSIŃSKA Bożena Róża 57 Rybnik 4 0.00053
0.53
5 szymura jacek arkadiuszSZYMURA Jacek Arkadiusz 49 Rybnik 6 0.0008
0.80
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1477
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1451
3 Liczba kart niewykorzystanych 684
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 767
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 767
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 767
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 33
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 734
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 14 0.00191
1.91
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 2 0.00027
0.27
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 3 0.00041
0.41
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 5 0.00068
0.68
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 1 0.00014
0.14
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 0 0
0.00
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 3 0.00041
0.41
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 0 0
0.00
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 8 0.00109
1.09
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 3 0.00041
0.41
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 0 0
0.00
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 5 0.00068
0.68
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 1 0.00014
0.14
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 0 0
0.00
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 1 0.00014
0.14
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 5 0.00068
0.68
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 2 0.00027
0.27
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 1 0.00014
0.14
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 80 0.0109
10.90
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 71 0.00967
9.67
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 19 0.00259
2.59
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 37 0.00504
5.04
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 34 0.00463
4.63
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 5 0.00068
0.68
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 4 0.00054
0.54
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 13 0.00177
1.77
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 20 0.00272
2.72
Razem 283
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 283

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 8 0.00109
1.09
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 0 0
0.00
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 0 0
0.00
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 2 0.00027
0.27
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 11 0.0015
1.50
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 0 0
0.00
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 1 0.00014
0.14
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 1 0.00014
0.14
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 0 0
0.00
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 0 0
0.00
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 4 0.00054
0.54
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 0 0
0.00
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 1 0.00014
0.14
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 0 0
0.00
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 1 0.00014
0.14
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 5 0.00068
0.68
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 0 0
0.00
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00014
0.14
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 0 0
0.00
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 2 0.00027
0.27
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 1 0.00014
0.14
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 17 0.00232
2.32
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00027
0.27
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 6 0.00082
0.82
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 3 0.00041
0.41
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 4 0.00054
0.54
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 1 0.00014
0.14
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 0 0
0.00
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 0 0
0.00
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 3 0.00041
0.41
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 4 0.00054
0.54
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 0 0
0.00
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 1 0.00014
0.14
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 0 0
0.00
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 2 0.00027
0.27
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 0 0
0.00
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 0 0
0.00
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 0 0
0.00
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 2 0.00027
0.27
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 104 0.01417
14.17
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 41 0.00559
5.59
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 30 0.00409
4.09
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 14 0.00191
1.91
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 14 0.00191
1.91
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00027
0.27
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 30 0.00409
4.09
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 6 0.00082
0.82
Razem 241
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 241

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 0 0
0.00
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 1 0.00014
0.14
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 1 0.00014
0.14
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 1 0.00014
0.14
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 0 0
0.00
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 0 0
0.00
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 8 0.00109
1.09
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 1 0.00014
0.14
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 6 0.00082
0.82
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 2 0.00027
0.27
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 0 0
0.00
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 10 0.00136
1.36
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 2 0.00027
0.27
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 8 0.00109
1.09
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 20 0.00272
2.72
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 3 0.00041
0.41
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 3 0.00041
0.41
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 1 0.00014
0.14
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 0 0
0.00
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 1 0.00014
0.14
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 1 0.00014
0.14
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 4 0.00054
0.54
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33