Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 22

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Nr 3, ul. Za Torem 3B Rybnik
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Cicha, Krucza, Księdza Henryka Groborza, Mikołowska od nr 57 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste, Orla, Przemysłowa, Ptasia, Sadowa, Sosnowa, Stawowa, Wielopolska od nr 1 do 3 nieparzyste, Wronia, Za Torem
Liczba mieszkańców 2327
Liczba wyborców 1822
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rybnika 2
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rybnika
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miasta Rybnika) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rybnika
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1822
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1822
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1698
3 Liczba kart niewykorzystanych 845
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 853
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 853
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 852
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 852
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 847
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmielinzski michalz jozzefCHMIELIŃSKI Michał Józef 65 wyższe Rybnik 36 0.00425
4.25
2 ciokan zbigniewCIOKAN Zbigniew 56 wyższe Rybnik 17 0.00201
2.01
3 dwornik lzukaszDWORNIK Łukasz 41 wyższe Rybnik 152 0.01795
17.95
4 gruszka tadeusz jerzyGRUSZKA Tadeusz Jerzy 56 Wyższe Rybnik 33 0.0039
3.90
5 kuczera piotr pawelzKUCZERA Piotr Paweł 41 wyższe Rybnik 596 0.07037
70.37
6 larysz aleksander edwardLARYSZ Aleksander Edward 53 wyższe Rybnik 13 0.00153
1.53
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1822
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1801
3 Liczba kart niewykorzystanych 948
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 853
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 853
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 853
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 47
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 40
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 806
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 3 0.00037
0.37
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 1 0.00012
0.12
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 4 0.0005
0.50
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 3 0.00037
0.37
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 1 0.00012
0.12
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 0 0
0.00
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 6 0.00074
0.74
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 2 0.00025
0.25
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 11 0.00136
1.36
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 3 0.00037
0.37
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 0 0
0.00
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 8 0.00099
0.99
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 0 0
0.00
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 0 0
0.00
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 3 0.00037
0.37
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 7 0.00087
0.87
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 0 0
0.00
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 4 0.0005
0.50
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 1 0.00012
0.12
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 3 0.00037
0.37
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 65 0.00806
8.06
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 214 0.02655
26.55
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 17 0.00211
2.11
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 28 0.00347
3.47
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 33 0.00409
4.09
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 4 0.0005
0.50
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 2 0.00025
0.25
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 4 0.0005
0.50
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 10 0.00124
1.24
Razem 377
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 377

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 8 0.00099
0.99
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 0 0
0.00
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 2 0.00025
0.25
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 1 0.00012
0.12
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 1 0.00012
0.12
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 0 0
0.00
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 1 0.00012
0.12
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 0 0
0.00
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 3 0.00037
0.37
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 3 0.00037
0.37
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 1 0.00012
0.12
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00012
0.12
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 1 0.00012
0.12
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 1 0.00012
0.12
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 3 0.00037
0.37
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 2 0.00025
0.25
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00012
0.12
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 0 0
0.00
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00012
0.12
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 1 0.00012
0.12
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 0 0
0.00
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 18 0.00223
2.23
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00037
0.37
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 10 0.00124
1.24
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 4 0.0005
0.50
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 2 0.00025
0.25
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 2 0.00025
0.25
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 0 0
0.00
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 0 0
0.00
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 7 0.00087
0.87
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 4 0.0005
0.50
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 1 0.00012
0.12
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 3 0.00037
0.37
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 0 0
0.00
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 0 0
0.00
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 0 0
0.00
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 0 0
0.00
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 0 0
0.00
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 96 0.01191
11.91
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 41 0.00509
5.09
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 33 0.00409
4.09
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 8 0.00099
0.99
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 12 0.00149
1.49
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00037
0.37
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 14 0.00174
1.74
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 19 0.00236
2.36
Razem 226
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 226

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 5 0.00062
0.62
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 0 0
0.00
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 3 0.00037
0.37
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 2 0.00025
0.25
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 0 0
0.00
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 0 0
0.00
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 10 0.00124
1.24
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 3 0.00037
0.37
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 6 0.00074
0.74
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 1 0.00012
0.12
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 0 0
0.00
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 7 0.00087
0.87
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 1 0.00012
0.12
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 2 0.00025
0.25
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 2 0.00025
0.25
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 5 0.00062
0.62
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 9 0.00112
1.12
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 1 0.00012
0.12
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 0 0
0.00
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 1 0.00012
0.12
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rybnika) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1822
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1822
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1652
3 Liczba kart niewykorzystanych 799
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 853
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 853
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 852
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 852
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 836
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzosek lzukasz piotrKŁOSEK Łukasz Piotr 35 Rybnik 25 0.00299
2.99
2 kremiec jerzy romualdKREMIEC Jerzy Romuald 63 Rybnik 2 0.00024
0.24
3 mojzzzesz-zimonczyk judyta katarzynaMOJŻESZ-ZIMONCZYK Judyta Katarzyna 32 Rybnik 9 0.00108
1.08
4 bojanowska helena weronikaBOJANOWSKA Helena Weronika 64 Rybnik 9 0.00108
1.08
5 porezbski ryszard antoniPORĘBSKI Ryszard Antoni 57 Rybnik 1 0.00012
0.12
6 misala daniel franciszekMISALA Daniel Franciszek 41 Rybnik 103 0.01232
12.32
7 trojan marta mariaTROJAN Marta Maria 26 Rybnik 1 0.00012
0.12
8 szulik grazzzyna mariaSZULIK Grażyna Maria 58 Rybnik 6 0.00072
0.72
Razem 156
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 156

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cichy krzysztof boguslzawCICHY Krzysztof Bogusław 52 Rybnik 9 0.00108
1.08
2 skiejka robert mieczyslzawSKIEJKA Robert Mieczysław 35 Rybnik 0 0
0.00
3 ciupek michalina weronikaCIUPEK Michalina Weronika 40 Rybnik 2 0.00024
0.24
4 rudawski rafalz wojciechRUDAWSKI Rafał Wojciech 27 Rybnik 7 0.00084
0.84
5 maroszek jadwiga mariaMAROSZEK Jadwiga Maria 35 Rybnik 0 0
0.00
6 zielecka monika annaZIELECKA Monika Anna 37 Rybnik 2 0.00024
0.24
7 kowalewski dawid patrykKOWALEWSKI Dawid Patryk 21 Rybnik 1 0.00012
0.12
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szutka mirela elzzzbietaSZUTKA Mirela Elżbieta 46 Rybnik 51 0.0061
6.10
2 palzka tadeusz wlzadyslzawPAŁKA Tadeusz Władysław 47 Rybnik 9 0.00108
1.08
3 basista piotr janBASISTA Piotr Jan 56 Rybnik 14 0.00167
1.67
4 kordulza pawelz janKORDUŁA Paweł Jan 40 Rybnik 6 0.00072
0.72
5 krupa bernadeta cecyliaKRUPA Bernadeta Cecylia 63 Rybnik 9 0.00108
1.08
6 kula slzawomir jozzefKULA Sławomir Józef 52 Rybnik 15 0.00179
1.79
7 brzozzka joanna dominikaBRZÓZKA Joanna Dominika 39 Rybnik 16 0.00191
1.91
8 fojcik emilFOJCIK Emil 68 Rybnik 7 0.00084
0.84
Razem 127
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 127

Lista nr 19 - KWW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mura jan rafalzMURA Jan Rafał 69 Rybnik 19 0.00227
2.27
2 wiszniewski mariusz pawelzWIŚNIEWSKI Mariusz Paweł 54 Rybnik 5 0.0006
0.60
3 oszwiecimski andrzejOŚWIECIMSKI Andrzej 79 Rybnik 314 0.03756
37.56
4 zniszczolz marekZNISZCZOŁ Marek 50 Rybnik 5 0.0006
0.60
5 smolzka jan walentySMOŁKA Jan Walenty 64 Rybnik 8 0.00096
0.96
6 czykieta-panek aleksandra sylwiaCZYKIETA-PANEK Aleksandra Sylwia 44 Rybnik 10 0.0012
1.20
7 szweter krystyna helenaSZWETER Krystyna Helena 67 Rybnik 3 0.00036
0.36
8 bytnar mirela annaBYTNAR Mirela Anna 54 Rybnik 2 0.00024
0.24
Razem 366
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 366

Lista nr 20 - KWW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK ADAMA FUDALI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuszka leszek jozzefKUŚKA Leszek Józef 58 Rybnik 6 0.00072
0.72
2 klimowicz lzukasz tadeuszKLIMOWICZ Łukasz Tadeusz 38 Rybnik 8 0.00096
0.96
3 wasyl wojciechWASYL Wojciech 59 Rybnik 4 0.00048
0.48
4 dwojakowska ilona jadwigaDWOJAKOWSKA Ilona Jadwiga 34 Rybnik 1 0.00012
0.12
5 musiolik aleksandra beataMUSIOLIK Aleksandra Beata 39 Rybnik 85 0.01017
10.17
6 janus anna luizaJANUS Anna Luiza 27 Rybnik 0 0
0.00
7 mazurowska iwona barbaraMAZUROWSKA Iwona Barbara 39 Rybnik 20 0.00239
2.39
8 wieczorek michalz aleksanderWIECZOREK Michał Aleksander 60 Rybnik 0 0
0.00
Razem 124
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 124

Lista nr 21 - KWW TADEUSZ GRUSZKA I SRD

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gruszka tadeusz jerzyGRUSZKA Tadeusz Jerzy 56 Rybnik 9 0.00108
1.08
2 syska tadeusz marianSYSKA Tadeusz Marian 56 Rybnik 5 0.0006
0.60
3 lewa katarzynaLEWA Katarzyna 46 Rybnik 0 0
0.00
4 sajkowski maciej januszSAJKOWSKI Maciej Janusz 47 Rybnik 0 0
0.00
5 kocyba bernadeta janinaKOCYBA Bernadeta Janina 63 Rybnik 0 0
0.00
6 sobczuk jaroslzaw andrzejSOBCZUK Jarosław Andrzej 53 Rybnik 14 0.00167
1.67
7 rdzenz katarzyna martaRDZEŃ Katarzyna Marta 49 Rybnik 0 0
0.00
8 filec miroslzaw jozzefFILEC Mirosław Józef 55 Rybnik 4 0.00048
0.48
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 22 - KW NASZ WSPÓLNY ŚLĄSKI DOM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stajer walenty janSTAJER Walenty Jan 70 Rybnik 2 0.00024
0.24
2 goleniowska romana anielaGOLENIOWSKA Romana Aniela 33 Rybnik 2 0.00024
0.24
3 motyka alojzy antoniMOTYKA Alojzy Antoni 75 Rybnik 2 0.00024
0.24
4 oleksinzska bozzzena rozzzzaOLEKSIŃSKA Bożena Róża 57 Rybnik 0 0
0.00
5 szymura jacek arkadiuszSZYMURA Jacek Arkadiusz 49 Rybnik 4 0.00048
0.48
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10