Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7 Mysłowice
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice 10 - go Lutego, Grunwaldzka, Kacza, Karola Szymanowskiego, Krakowska, Olbrychta Strumieńskiego, Pl. Wolności, Powstańców, Rynek, Starokościelna, Strażacka
Liczba mieszkańców 1610
Liczba wyborców 1243
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Mysłowice 1
Sejmiku Województwa Śląskiego 2

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Mysłowice
  • Wybory Rady Miasta Mysłowice) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Mysłowice
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1243
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1243
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1130
3 Liczba kart niewykorzystanych 522
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 608
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 608
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 606
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 606
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 606
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
karol adam kaszekKarol Adam KASZEK XXXXX 0
0.00
2 krozl wojciech piotrKRÓL Wojciech Piotr 33 wyższe Mysłowice 168 0.02772
27.72
3 lasok edward augustynLASOK Edward Augustyn 66 wyższe Mysłowice 29 0.00479
4.79
4 papaj tomasz wieslzawPAPAJ Tomasz Wiesław 48 wyższe Mysłowice 115 0.01898
18.98
5 stopa jaroslzaw januszSTOPA Jarosław Janusz 57 wyższe Mysłowice 8 0.00132
1.32
6 wozjtowicz dariusz jacekWÓJTOWICZ Dariusz Jacek 46 wyższe Mysłowice 286 0.04719
47.19
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Mysłowice) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1243
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1243
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1142
3 Liczba kart niewykorzystanych 534
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 608
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 608
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 607
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 7
10 Liczba kart ważnych 600
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 583
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrna marta ewaGÓRNA Marta Ewa 39 Mysłowice 78 0.01338
13.38
2 zdozj irena mariaZDÓJ Irena Maria 69 Mysłowice 17 0.00292
2.92
3 filarski leszek marekFILARSKI Leszek Marek 61 Mysłowice 27 0.00463
4.63
4 zielinzski roman dariuszZIELIŃSKI Roman Dariusz 49 Mysłowice 5 0.00086
0.86
5 jaromin magdalena teresaJAROMIN Magdalena Teresa 45 Mysłowice 22 0.00377
3.77
6 strzoda dariusz jozzefSTRZODA Dariusz Józef 46 Mysłowice 7 0.0012
1.20
7 klimas jacekKLIMAS Jacek 53 Mysłowice 8 0.00137
1.37
Razem 164
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 164

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzozowski tomasz wojciechBRZOZOWSKI Tomasz Wojciech 45 Mysłowice 8 0.00137
1.37
2 pyka beata mariolaPYKA Beata Mariola 50 Mysłowice 4 0.00069
0.69
3 tabak mateusz krzysztofTABAK Mateusz Krzysztof 31 Mysłowice 2 0.00034
0.34
4 pawlik wojciech jerzyPAWLIK Wojciech Jerzy 65 Mysłowice 4 0.00069
0.69
5 wieczorek anna urszulaWIECZOREK Anna Urszula 65 Mysłowice 3 0.00051
0.51
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 augustyn zbigniewAUGUSTYN Zbigniew 59 Mysłowice 69 0.01184
11.84
2 kozlzowska annaKOZŁOWSKA Anna 38 Mysłowice 20 0.00343
3.43
3 lasocka agnieszkaLASOCKA Agnieszka 34 Mysłowice 35 0.006
6.00
4 grawecki piotr maksymilianGRAWECKI Piotr Maksymilian 29 Mysłowice 11 0.00189
1.89
5 zdaniewska kingaZDANIEWSKA Kinga 34 Mysłowice 6 0.00103
1.03
6 sroka bogdan janSROKA Bogdan Jan 47 Mysłowice 2 0.00034
0.34
7 hernas teodor janHERNAS Teodor Jan 72 Mysłowice 11 0.00189
1.89
Razem 154
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 154

Lista nr 18 - KWW DARIUSZ WÓJTOWICZ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmiel wojciech stanislzawCHMIEL Wojciech Stanisław 40 Mysłowice 60 0.01029
10.29
2 styczenz piotr miroslzawSTYCZEŃ Piotr Mirosław 59 Mysłowice 40 0.00686
6.86
3 harmata agnieszka mariaHARMATA Agnieszka Maria 33 Mysłowice 21 0.0036
3.60
4 grabolus kamila malzgorzataGRABOLUS Kamila Małgorzata 33 Mysłowice 8 0.00137
1.37
5 jendrysko-jamrozik katarzyna monikaJENDRYSKO-JAMROZIK Katarzyna Monika 46 Mysłowice 11 0.00189
1.89
6 zzzolznowski mateusz bartoszŻOŁNOWSKI Mateusz Bartosz 24 Mysłowice 19 0.00326
3.26
7 kwietniewski radoslzaw pawelzKWIETNIEWSKI Radosław Paweł 30 Mysłowice 21 0.0036
3.60
Razem 180
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 180

Lista nr 19 - KW MYSŁOWICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wajant jan krzysztofWAJANT Jan Krzysztof 67 Mysłowice 14 0.0024
2.40
2 hodalski rudolf karolHODALSKI Rudolf Karol 78 Mysłowice 0 0
0.00
3 bienz ewa barbaraBIEŃ Ewa Barbara 42 Mysłowice 13 0.00223
2.23
4 szewczyk eliza bogumilzaSZEWCZYK Eliza Bogumiła 45 Mysłowice 3 0.00051
0.51
5 fomin yuriyFOMIN Yuriy 57 Mysłowice 2 0.00034
0.34
6 hodalska maria joannaHODALSKA Maria Joanna 31 Mysłowice 5 0.00086
0.86
7 waclzawowicz danuta janinaWACŁAWOWICZ Danuta Janina 64 Mysłowice 0 0
0.00
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 20 - KWW NIEZALEŻNI MYSŁOWICE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zbiciak mateusz jerzyZBICIAK Mateusz Jerzy 28 Mysłowice 4 0.00069
0.69
2 osmanzska sylwia marzenaOSMAŃSKA Sylwia Marzena 41 Mysłowice 11 0.00189
1.89
3 wezgiel beataWĘGIEL Beata 45 Mysłowice 4 0.00069
0.69
4 rosikonz anna iwonaROSIKOŃ Anna Iwona 49 Mysłowice 4 0.00069
0.69
5 buchalik krzysztof andrzejBUCHALIK Krzysztof Andrzej 38 Mysłowice 0 0
0.00
6 pytel jaroslzaw maciejPYTEL Jarosław Maciej 52 Mysłowice 1 0.00017
0.17
7 magdziorz halina gabrielaMAGDZIORZ Halina Gabriela 64 Mysłowice 3 0.00051
0.51
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1243
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1250
3 Liczba kart niewykorzystanych 642
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 608
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 608
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 606
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 576
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rak wieslzawa urszulaRAK Wiesława Urszula 69 Katowice 11 0.00191
1.91
2 pietras jan wlzadyslzawPIETRAS Jan Władysław 69 Częstochowa 1 0.00017
0.17
3 wiszniewska anna elzzzbietaWIŚNIEWSKA Anna Elżbieta 21 Katowice 1 0.00017
0.17
4 dziemba piotr janDZIEMBA Piotr Jan 38 Katowice 1 0.00017
0.17
5 rauch wieslzawRAUCH Wiesław 56 Katowice 0 0
0.00
6 szewczyk urszula barbaraSZEWCZYK Urszula Barbara 44 Katowice 3 0.00052
0.52
7 german anna mariaGERMAN Anna Maria 39 Szymocice 4 0.00069
0.69
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 boniewski leszek stanislzawBONIEWSKI Leszek Stanisław 63 Katowice 1 0.00017
0.17
2 gacki henryk alojzyGACKI Henryk Alojzy 66 Katowice 0 0
0.00
3 nycz henryk ryszardNYCZ Henryk Ryszard 66 Bojszowy 1 0.00017
0.17
4 sury katarzyna mariaSURY Katarzyna Maria 55 Katowice 0 0
0.00
5 kucz zbigniew wlzadyslzawKUCZ Zbigniew Władysław 67 Katowice 2 0.00035
0.35
6 zaremba-majcher katarzyna agataZAREMBA-MAJCHER Katarzyna Agata 38 Mysłowice 3 0.00052
0.52
7 kasza sylwia antoninaKASZA Sylwia Antonina 50 Katowice 2 0.00035
0.35
8 mierzwinzski grzegorz ryszardMIERZWIŃSKI Grzegorz Ryszard 63 Mysłowice 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smykowski maciej psychSMYKOWSKI Maciej Psych 39 Katowice 0 0
0.00
2 jaworek alina joannaJAWOREK Alina Joanna 41 Katowice 2 0.00035
0.35
3 mokwa martinMOKWA Martin 34 Wyry 0 0
0.00
4 kolawa jaga magdalenaKOLAWA Jaga Magdalena 48 Katowice 1 0.00017
0.17
5 wojtasiewicz aleksander lechWOJTASIEWICZ Aleksander Lech 36 Ruda Śląska 0 0
0.00
6 otrezbska agata zuzannaOTRĘBSKA Agata Zuzanna 39 Katowice 2 0.00035
0.35
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzawek tadeusz mariaSŁAWEK Tadeusz Maria 71 Cisownica 38 0.0066
6.60
2 gramatyka michalz sebastianGRAMATYKA Michał Sebastian 47 Tychy 10 0.00174
1.74
3 bednarz alina irenaBEDNARZ Alina Irena 60 Tychy 20 0.00347
3.47
4 kowalski slzawomir stanislzawKOWALSKI Sławomir Stanisław 57 Piasek 4 0.00069
0.69
5 konieczny-simela dorota ewaKONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa 45 Mysłowice 102 0.01771
17.71
6 pierzchalza elzzzbieta apoloniaPIERZCHAŁA Elżbieta Apolonia 64 Tychy 6 0.00104
1.04
7 palka michalz antoniPALKA Michał Antoni 37 Chełm Śląski 7 0.00122
1.22
8 rojewska bozzzena adelaROJEWSKA Bożena Adela 58 Katowice 14 0.00243
2.43
Razem 201
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 201

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zaborowski zbyszekZABOROWSKI Zbyszek 60 Mikołów 24 0.00417
4.17
2 walat celina teresaWALAT Celina Teresa 55 Mysłowice 5 0.00087
0.87
3 kwiatek wlzodzimierz romanKWIATEK Włodzimierz Roman 62 Tychy 2 0.00035
0.35
4 szkabrat teresa zofiaSZKABRAT Teresa Zofia 76 Pszczyna 0 0
0.00
5 gorki wlzodzimierz jerzyGORKI Włodzimierz Jerzy 66 Katowice 2 0.00035
0.35
6 szumanzska magdalena malzgorzataSZUMAŃSKA Magdalena Małgorzata 26 Chełm Śląski 4 0.00069
0.69
7 krowiak andrzejKROWIAK Andrzej 71 Tychy 2 0.00035
0.35
8 noskowski zbigniew henrykNOSKOWSKI Zbigniew Henryk 66 Pszczyna 2 0.00035
0.35
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 palinzska izabela mariaPALIŃSKA Izabela Maria 35 Jaworzno 2 0.00035
0.35
2 pacer ryszard janPACER Ryszard Jan 56 Gliwice 2 0.00035
0.35
3 oczadlzy patryk bartlzomiejOCZADŁY Patryk Bartłomiej 22 Tychy 2 0.00035
0.35
4 wozjcik sara aleksandraWÓJCIK Sara Aleksandra 30 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 kraszyna leszek aleksanderKRASZYNA Leszek Aleksander 43 Zabrze 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 berk bartoszBERK Bartosz 27 Tychy 1 0.00017
0.17
2 turek mirela grazzzynaTUREK Mirela Grażyna 25 Mysłowice 4 0.00069
0.69
3 nowakowski arkadiusz wojciechNOWAKOWSKI Arkadiusz Wojciech 39 Pszczyna 0 0
0.00
4 zzzurowska margaretaŻUROWSKA Margareta 42 Świętochłowice 1 0.00017
0.17
5 jaworski rafalzJAWORSKI Rafał 44 Częstochowa 3 0.00052
0.52
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 palka tomasz arkadiuszPALKA Tomasz Arkadiusz 40 Mysłowice 42 0.00729
7.29
2 mizera-zalejska joanna grazzzynaMIZERA-ZALEJSKA Joanna Grażyna 46 Katowice 1 0.00017
0.17
3 janas pawelz eugeniuszJANAS Paweł Eugeniusz 37 Tychy 2 0.00035
0.35
4 czaja elzzzbieta annaCZAJA Elżbieta Anna 38 Katowice 5 0.00087
0.87
5 lzachacz marcin grzegorzŁACHACZ Marcin Grzegorz 37 Katowice 1 0.00017
0.17
6 mierzynzska ewa joannaMIERZYŃSKA Ewa Joanna 59 Katowice 0 0
0.00
7 zzzolzazdek andrzej pawelzŻOŁĄDEK Andrzej Paweł 52 Lędziny 0 0
0.00
8 zatorski wojciech tomaszZATORSKI Wojciech Tomasz 52 Pszczyna 0 0
0.00
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzezina tomasz bogdanBRZEZINA Tomasz Bogdan 43 Katowice 2 0.00035
0.35
2 krajewski krzysztof stanislzawKRAJEWSKI Krzysztof Stanisław 42 Tychy 0 0
0.00
3 czapkowicz adrianna hannaCZAPKOWICZ Adrianna Hanna 25 Tychy 2 0.00035
0.35
4 niedoba tomasz robertNIEDOBA Tomasz Robert 23 Mysłowice 3 0.00052
0.52
5 nagel karol janNAGEL Karol Jan 26 Katowice 1 0.00017
0.17
6 kalzezka dominika klaudiaKAŁĘKA Dominika Klaudia 22 Bojszowy Nowe 0 0
0.00
7 trusz agata karolinaTRUŚ Agata Karolina 22 Gliwice 0 0
0.00
8 jablonzski kamilJABLOŃSKI Kamil 20 Katowice 1 0.00017
0.17
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chelzstowski jakub piotrCHEŁSTOWSKI Jakub Piotr 37 Tychy 66 0.01146
11.46
2 czarnynoga piotr franciszekCZARNYNOGA Piotr Franciszek 64 Bieruń 33 0.00573
5.73
3 wydra przemyslzaw aleksanderWYDRA Przemysław Aleksander 39 Sosnowiec 15 0.0026
2.60
4 gazzza grzegorz krzysztofGAŻA Grzegorz Krzysztof 46 Pszczyna 2 0.00035
0.35
5 sewielska urszula mariaSEWIELSKA Urszula Maria 65 Katowice 11 0.00191
1.91
6 mrozz rozzzza jadwigaMRÓZ Róża Jadwiga 78 Katowice 21 0.00365
3.65
7 grobel beataGROBEL Beata 33 Tychy 5 0.00087
0.87
8 fedorowska boguslzawa wieslzawaFEDOROWSKA Bogusława Wiesława 59 Katowice 7 0.00122
1.22
Razem 160
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 160

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zadora stanislzawZADORA Stanisław 69 Zwardoń 2 0.00035
0.35
2 zdrach tomasz jerzyZDRACH Tomasz Jerzy 44 Wisła 1 0.00017
0.17
3 trzaska ewa teresaTRZASKA EWA Teresa 64 Jaworzno 7 0.00122
1.22
4 mirowska anna janinaMIROWSKA Anna Janina 29 Będzin 3 0.00052
0.52
5 olborska joanna ewaOLBORSKA Joanna Ewa 46 Sosnowiec 2 0.00035
0.35
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasinzski szczepanKASIŃSKI Szczepan 48 Katowice 1 0.00017
0.17
2 hacasz damian michalzHACAŚ Damian Michał 39 Katowice 1 0.00017
0.17
3 bula tomasz boleslzawBULA Tomasz Bolesław 46 Katowice 0 0
0.00
4 dazbrowski arkadiusz stanislzawDĄBROWSKI Arkadiusz Stanisław 32 Katowice 0 0
0.00
5 kurzawa bernard robertKURZAWA Bernard Robert 40 Katowice 0 0
0.00
6 kandzia beata annaKANDZIA Beata Anna 38 Katowice 2 0.00035
0.35
7 znojek edyta karolinaZNOJEK Edyta Karolina 31 Będzin 0 0
0.00
8 lepiarz magdalena elzzzbietaLEPIARZ Magdalena Elżbieta 34 Tychy 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 musiolz tomasz wojciechMUSIOŁ Tomasz Wojciech 48 Zabrze 6 0.00104
1.04
2 mlzocek mateusz adamMŁOCEK Mateusz Adam 23 Lędziny 2 0.00035
0.35
3 rutka marzena marlenaRUTKA Marzena Marlena 43 Mikołów 0 0
0.00
4 zbijowski krzysztof eugeniuszZBIJOWSKI Krzysztof Eugeniusz 41 Tychy 0 0
0.00
5 piaztek barbara jadwigaPIĄTEK Barbara Jadwiga 37 Lędziny 1 0.00017
0.17
6 baranowski krzysztofBARANOWSKI Krzysztof 43 Tychy 0 0
0.00
7 zbijowska agnieszkaZBIJOWSKA Agnieszka 45 Tychy 1 0.00017
0.17
8 janas izabela anielaJANAS Izabela Aniela 32 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jelonek aleksandra elzzzbietaJELONEK Aleksandra Elżbieta 49 Chorzów 10 0.00174
1.74
2 handermander-lewicka malzgorzata annaHANDERMANDER-LEWICKA Małgorzata Anna 53 Katowice 2 0.00035
0.35
3 bara jacek witoldBARA Jacek Witold 54 Katowice 4 0.00069
0.69
4 sojka andrzej antoniSOJKA Andrzej Antoni 68 Katowice 3 0.00052
0.52
5 krzeminzski wlzodzimierz tomaszKRZEMIŃSKI Włodzimierz Tomasz 62 Katowice 0 0
0.00
6 skubalza bernard leszekSKUBAŁA Bernard Leszek 54 Zabrze 0 0
0.00
7 dyrda karolina elzzzbietaDYRDA Karolina Elżbieta 28 Lędziny 6 0.00104
1.04
8 jerczynzski dariusz marekJERCZYŃSKI Dariusz Marek 50 Katowice 0 0
0.00
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorzelik jerzy zdzislzawGORZELIK Jerzy Zdzisław 46 Katowice 3 0.00052
0.52
2 myszliwiec malzgorzata annaMYŚLIWIEC Małgorzata Anna 43 Chorzów 5 0.00087
0.87
3 ficek bernadeta agnieszkaFICEK Bernadeta Agnieszka 67 Imielin 1 0.00017
0.17
4 kapica ewa malzgorzataKAPICA Ewa Małgorzata 32 Pszczyna 0 0
0.00
5 gazsiorczyk mariusz tomaszGĄSIORCZYK Mariusz Tomasz 48 Mysłowice 1 0.00017
0.17
6 bainka marta magdalenaBAINKA Marta Magdalena 24 Bieruń 0 0
0.00
7 michalzek maksymilian piotrMICHAŁEK Maksymilian Piotr 35 Katowice 0 0
0.00
8 snaczke piotr pawelzSNACZKE Piotr Paweł 61 Katowice 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10