Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 37

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. 3 - go Maja 19 Mysłowice
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice 3 - go Maja od 5 do końca, Graniczna nr 94 oraz nieparzyste od 17 - do końca, Jedności, Kręta, Krzywa, Morgowska, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, Pogodna, Słoneczna, Zacisze
Liczba mieszkańców 1987
Liczba wyborców 1537
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Mysłowice 4
Sejmiku Województwa Śląskiego 2

Protokoły

  • Wybory Rady Miasta Mysłowice) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Prezydenta Miasta Mysłowice
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Mysłowice) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1544
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1543
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1382
3 Liczba kart niewykorzystanych 356
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1024
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1023
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 4
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1026
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 1023
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1012
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zazakowny antoni pawelzZAZAKOWNY Antoni Paweł 41 Mysłowice 72 0.00711
7.11
2 mikulza marek piotrMIKUŁA Marek Piotr 39 Mysłowice 131 0.01294
12.94
3 krutysza maria barbaraKRUTYSZA Maria Barbara 56 Mysłowice 102 0.01008
10.08
4 kuligowska hanna katarzynaKULIGOWSKA Hanna Katarzyna 51 Mysłowice 64 0.00632
6.32
5 dyjas-kuczka agata barbaraDYJAS-KUCZKA Agata Barbara 36 Mysłowice 11 0.00109
1.09
6 mroczkowska boguslzawa malzgorzataMROCZKOWSKA Bogusława Małgorzata 62 Mysłowice 2 0.0002
0.20
7 polak renata krystynaPOLAK Renata Krystyna 54 Mysłowice 23 0.00227
2.27
8 glzowacki piotrGŁOWACKI Piotr 55 Mysłowice 19 0.00188
1.88
Razem 424
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 424

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaut gabriela halinaBŁAUT Gabriela Halina 57 Mysłowice 14 0.00138
1.38
2 rembierz jacek romanREMBIERZ Jacek Roman 44 Mysłowice 6 0.00059
0.59
3 gwozzzdzz-flasza monika izabelaGWÓŹDŹ-FLASZA Monika Izabela 42 Mysłowice 13 0.00128
1.28
4 szwiaztek mateusz stanislzawŚWIĄTEK Mateusz Stanisław 27 Mysłowice 3 0.0003
0.30
5 szumilas bartlzomiej januszSZUMILAS Bartłomiej Janusz 24 Mysłowice 1 0.0001
0.10
6 kraszniewska malzgorzata annaKRAŚNIEWSKA Małgorzata Anna 66 Mysłowice 1 0.0001
0.10
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wielkopolan mariusz piotrWIELKOPOLAN Mariusz Piotr 40 Mysłowice 141 0.01393
13.93
2 witulza-jedlinzska sylwia gabrielaWITUŁA-JEDLIŃSKA Sylwia Gabriela 47 Mysłowice 9 0.00089
0.89
3 bula artur marekBULA Artur Marek 26 Mysłowice 12 0.00119
1.19
4 hajdulza arkadiusz jozzefHAJDUŁA Arkadiusz Józef 51 Mysłowice 14 0.00138
1.38
5 jaroszewicz jolanta annaJAROSZEWICZ Jolanta Anna 39 Mysłowice 2 0.0002
0.20
6 krozl iwona teresaKRÓL Iwona Teresa 52 Mysłowice 5 0.00049
0.49
7 dlzugajczyk damian danielDŁUGAJCZYK Damian Daniel 23 Mysłowice 43 0.00425
4.25
8 szymanzski dariusz grzegorzSZYMAŃSKI Dariusz Grzegorz 42 Mysłowice 10 0.00099
0.99
Razem 236
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 236

Lista nr 18 - KWW DARIUSZ WÓJTOWICZ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dezbiec dariusz eugeniuszDĘBIEC Dariusz Eugeniusz 55 Mysłowice 25 0.00247
2.47
2 palka czeslzawPALKA Czesław 69 Mysłowice 14 0.00138
1.38
3 jankowski piotr pawelzJANKOWSKI Piotr Paweł 62 Mysłowice 9 0.00089
0.89
4 karwicka-bogusz patrycja magdalenaKARWICKA-BOGUSZ Patrycja Magdalena 42 Mysłowice 17 0.00168
1.68
5 stysz jerzy joachimSTYSZ Jerzy Joachim 33 Mysłowice 2 0.0002
0.20
6 niedbalzka katarzyna joannaNIEDBAŁKA Katarzyna Joanna 39 Mysłowice 15 0.00148
1.48
7 szlazzak krzysztof antoniŚLĄZAK Krzysztof Antoni 67 Mysłowice 5 0.00049
0.49
8 karp joanna malzgorzataKARP Joanna Małgorzata 24 Mysłowice 11 0.00109
1.09
Razem 98
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 98

Lista nr 19 - KW MYSŁOWICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzoska grzegorz jozzefBRZOSKA Grzegorz Józef 64 Mysłowice 156 0.01542
15.42
2 gruchlik bartlzomiej miroslzawGRUCHLIK Bartłomiej Mirosław 39 Mysłowice 8 0.00079
0.79
3 musiolz maria barbaraMUSIOŁ Maria Barbara 70 Mysłowice 12 0.00119
1.19
4 biolik krzysztof janBIOLIK Krzysztof Jan 42 Mysłowice 6 0.00059
0.59
5 koziolz anna weronikaKOZIOŁ Anna Weronika 31 Mysłowice 1 0.0001
0.10
6 manowska malzgorzata mariaMANOWSKA Małgorzata Maria 58 Mysłowice 4 0.0004
0.40
7 urbanzczyk michalz pawelzURBAŃCZYK Michał Paweł 37 Mysłowice 1 0.0001
0.10
8 wrona tomasz henrykWRONA Tomasz Henryk 48 Mysłowice 9 0.00089
0.89
Razem 197
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 197

Lista nr 20 - KWW NIEZALEŻNI MYSŁOWICE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwit leszek franciszekKWIT Leszek Franciszek 61 Mysłowice 5 0.00049
0.49
2 dolina marian franciszekDOLINA Marian Franciszek 58 Mysłowice 2 0.0002
0.20
3 szmist damian romanSZMIST Damian Roman 29 Mysłowice 0 0
0.00
4 winiarska klaudia annaWINIARSKA Klaudia Anna 33 Mysłowice 2 0.0002
0.20
5 wozzniak karina dianaWOŹNIAK Karina Diana 32 Mysłowice 2 0.0002
0.20
6 szlachcic aneta annaSZLACHCIC Aneta Anna 30 Mysłowice 3 0.0003
0.30
7 brom agata beataBROM Agata Beata 27 Mysłowice 5 0.00049
0.49
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1543
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1500
3 Liczba kart niewykorzystanych 473
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1024
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 4
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1026
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1026
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1001
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rak wieslzawa urszulaRAK Wiesława Urszula 69 Katowice 5 0.0005
0.50
2 pietras jan wlzadyslzawPIETRAS Jan Władysław 69 Częstochowa 2 0.0002
0.20
3 wiszniewska anna elzzzbietaWIŚNIEWSKA Anna Elżbieta 21 Katowice 4 0.0004
0.40
4 dziemba piotr janDZIEMBA Piotr Jan 38 Katowice 1 0.0001
0.10
5 rauch wieslzawRAUCH Wiesław 56 Katowice 0 0
0.00
6 szewczyk urszula barbaraSZEWCZYK Urszula Barbara 44 Katowice 4 0.0004
0.40
7 german anna mariaGERMAN Anna Maria 39 Szymocice 3 0.0003
0.30
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 boniewski leszek stanislzawBONIEWSKI Leszek Stanisław 63 Katowice 1 0.0001
0.10
2 gacki henryk alojzyGACKI Henryk Alojzy 66 Katowice 1 0.0001
0.10
3 nycz henryk ryszardNYCZ Henryk Ryszard 66 Bojszowy 6 0.0006
0.60
4 sury katarzyna mariaSURY Katarzyna Maria 55 Katowice 2 0.0002
0.20
5 kucz zbigniew wlzadyslzawKUCZ Zbigniew Władysław 67 Katowice 0 0
0.00
6 zaremba-majcher katarzyna agataZAREMBA-MAJCHER Katarzyna Agata 38 Mysłowice 1 0.0001
0.10
7 kasza sylwia antoninaKASZA Sylwia Antonina 50 Katowice 1 0.0001
0.10
8 mierzwinzski grzegorz ryszardMIERZWIŃSKI Grzegorz Ryszard 63 Mysłowice 5 0.0005
0.50
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smykowski maciej psychSMYKOWSKI Maciej Psych 39 Katowice 2 0.0002
0.20
2 jaworek alina joannaJAWOREK Alina Joanna 41 Katowice 1 0.0001
0.10
3 mokwa martinMOKWA Martin 34 Wyry 1 0.0001
0.10
4 kolawa jaga magdalenaKOLAWA Jaga Magdalena 48 Katowice 0 0
0.00
5 wojtasiewicz aleksander lechWOJTASIEWICZ Aleksander Lech 36 Ruda Śląska 1 0.0001
0.10
6 otrezbska agata zuzannaOTRĘBSKA Agata Zuzanna 39 Katowice 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzawek tadeusz mariaSŁAWEK Tadeusz Maria 71 Cisownica 109 0.01089
10.89
2 gramatyka michalz sebastianGRAMATYKA Michał Sebastian 47 Tychy 38 0.0038
3.80
3 bednarz alina irenaBEDNARZ Alina Irena 60 Tychy 28 0.0028
2.80
4 kowalski slzawomir stanislzawKOWALSKI Sławomir Stanisław 57 Piasek 5 0.0005
0.50
5 konieczny-simela dorota ewaKONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa 45 Mysłowice 216 0.02158
21.58
6 pierzchalza elzzzbieta apoloniaPIERZCHAŁA Elżbieta Apolonia 64 Tychy 12 0.0012
1.20
7 palka michalz antoniPALKA Michał Antoni 37 Chełm Śląski 43 0.0043
4.30
8 rojewska bozzzena adelaROJEWSKA Bożena Adela 58 Katowice 17 0.0017
1.70
Razem 468
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 468

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zaborowski zbyszekZABOROWSKI Zbyszek 60 Mikołów 11 0.0011
1.10
2 walat celina teresaWALAT Celina Teresa 55 Mysłowice 8 0.0008
0.80
3 kwiatek wlzodzimierz romanKWIATEK Włodzimierz Roman 62 Tychy 1 0.0001
0.10
4 szkabrat teresa zofiaSZKABRAT Teresa Zofia 76 Pszczyna 1 0.0001
0.10
5 gorki wlzodzimierz jerzyGORKI Włodzimierz Jerzy 66 Katowice 0 0
0.00
6 szumanzska magdalena malzgorzataSZUMAŃSKA Magdalena Małgorzata 26 Chełm Śląski 3 0.0003
0.30
7 krowiak andrzejKROWIAK Andrzej 71 Tychy 0 0
0.00
8 noskowski zbigniew henrykNOSKOWSKI Zbigniew Henryk 66 Pszczyna 1 0.0001
0.10
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 palinzska izabela mariaPALIŃSKA Izabela Maria 35 Jaworzno 5 0.0005
0.50
2 pacer ryszard janPACER Ryszard Jan 56 Gliwice 0 0
0.00
3 oczadlzy patryk bartlzomiejOCZADŁY Patryk Bartłomiej 22 Tychy 0 0
0.00
4 wozjcik sara aleksandraWÓJCIK Sara Aleksandra 30 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 kraszyna leszek aleksanderKRASZYNA Leszek Aleksander 43 Zabrze 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 berk bartoszBERK Bartosz 27 Tychy 2 0.0002
0.20
2 turek mirela grazzzynaTUREK Mirela Grażyna 25 Mysłowice 0 0
0.00
3 nowakowski arkadiusz wojciechNOWAKOWSKI Arkadiusz Wojciech 39 Pszczyna 1 0.0001
0.10
4 zzzurowska margaretaŻUROWSKA Margareta 42 Świętochłowice 0 0
0.00
5 jaworski rafalzJAWORSKI Rafał 44 Częstochowa 1 0.0001
0.10
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 palka tomasz arkadiuszPALKA Tomasz Arkadiusz 40 Mysłowice 52 0.00519
5.19
2 mizera-zalejska joanna grazzzynaMIZERA-ZALEJSKA Joanna Grażyna 46 Katowice 3 0.0003
0.30
3 janas pawelz eugeniuszJANAS Paweł Eugeniusz 37 Tychy 5 0.0005
0.50
4 czaja elzzzbieta annaCZAJA Elżbieta Anna 38 Katowice 3 0.0003
0.30
5 lzachacz marcin grzegorzŁACHACZ Marcin Grzegorz 37 Katowice 2 0.0002
0.20
6 mierzynzska ewa joannaMIERZYŃSKA Ewa Joanna 59 Katowice 0 0
0.00
7 zzzolzazdek andrzej pawelzŻOŁĄDEK Andrzej Paweł 52 Lędziny 1 0.0001
0.10
8 zatorski wojciech tomaszZATORSKI Wojciech Tomasz 52 Pszczyna 1 0.0001
0.10
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzezina tomasz bogdanBRZEZINA Tomasz Bogdan 43 Katowice 3 0.0003
0.30
2 krajewski krzysztof stanislzawKRAJEWSKI Krzysztof Stanisław 42 Tychy 0 0
0.00
3 czapkowicz adrianna hannaCZAPKOWICZ Adrianna Hanna 25 Tychy 0 0
0.00
4 niedoba tomasz robertNIEDOBA Tomasz Robert 23 Mysłowice 0 0
0.00
5 nagel karol janNAGEL Karol Jan 26 Katowice 0 0
0.00
6 kalzezka dominika klaudiaKAŁĘKA Dominika Klaudia 22 Bojszowy Nowe 0 0
0.00
7 trusz agata karolinaTRUŚ Agata Karolina 22 Gliwice 0 0
0.00
8 jablonzski kamilJABLOŃSKI Kamil 20 Katowice 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chelzstowski jakub piotrCHEŁSTOWSKI Jakub Piotr 37 Tychy 111 0.01109
11.09
2 czarnynoga piotr franciszekCZARNYNOGA Piotr Franciszek 64 Bieruń 55 0.00549
5.49
3 wydra przemyslzaw aleksanderWYDRA Przemysław Aleksander 39 Sosnowiec 16 0.0016
1.60
4 gazzza grzegorz krzysztofGAŻA Grzegorz Krzysztof 46 Pszczyna 20 0.002
2.00
5 sewielska urszula mariaSEWIELSKA Urszula Maria 65 Katowice 26 0.0026
2.60
6 mrozz rozzzza jadwigaMRÓZ Róża Jadwiga 78 Katowice 14 0.0014
1.40
7 grobel beataGROBEL Beata 33 Tychy 11 0.0011
1.10
8 fedorowska boguslzawa wieslzawaFEDOROWSKA Bogusława Wiesława 59 Katowice 5 0.0005
0.50
Razem 258
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 258

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zadora stanislzawZADORA Stanisław 69 Zwardoń 2 0.0002
0.20
2 zdrach tomasz jerzyZDRACH Tomasz Jerzy 44 Wisła 1 0.0001
0.10
3 trzaska ewa teresaTRZASKA EWA Teresa 64 Jaworzno 5 0.0005
0.50
4 mirowska anna janinaMIROWSKA Anna Janina 29 Będzin 0 0
0.00
5 olborska joanna ewaOLBORSKA Joanna Ewa 46 Sosnowiec 1 0.0001
0.10
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasinzski szczepanKASIŃSKI Szczepan 48 Katowice 1 0.0001
0.10
2 hacasz damian michalzHACAŚ Damian Michał 39 Katowice 0 0
0.00
3 bula tomasz boleslzawBULA Tomasz Bolesław 46 Katowice 2 0.0002
0.20
4 dazbrowski arkadiusz stanislzawDĄBROWSKI Arkadiusz Stanisław 32 Katowice 0 0
0.00
5 kurzawa bernard robertKURZAWA Bernard Robert 40 Katowice 0 0
0.00
6 kandzia beata annaKANDZIA Beata Anna 38 Katowice 1 0.0001
0.10
7 znojek edyta karolinaZNOJEK Edyta Karolina 31 Będzin 1 0.0001
0.10
8 lepiarz magdalena elzzzbietaLEPIARZ Magdalena Elżbieta 34 Tychy 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 musiolz tomasz wojciechMUSIOŁ Tomasz Wojciech 48 Zabrze 8 0.0008
0.80
2 mlzocek mateusz adamMŁOCEK Mateusz Adam 23 Lędziny 0 0
0.00
3 rutka marzena marlenaRUTKA Marzena Marlena 43 Mikołów 1 0.0001
0.10
4 zbijowski krzysztof eugeniuszZBIJOWSKI Krzysztof Eugeniusz 41 Tychy 0 0
0.00
5 piaztek barbara jadwigaPIĄTEK Barbara Jadwiga 37 Lędziny 5 0.0005
0.50
6 baranowski krzysztofBARANOWSKI Krzysztof 43 Tychy 0 0
0.00
7 zbijowska agnieszkaZBIJOWSKA Agnieszka 45 Tychy 0 0
0.00
8 janas izabela anielaJANAS Izabela Aniela 32 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jelonek aleksandra elzzzbietaJELONEK Aleksandra Elżbieta 49 Chorzów 14 0.0014
1.40
2 handermander-lewicka malzgorzata annaHANDERMANDER-LEWICKA Małgorzata Anna 53 Katowice 7 0.0007
0.70
3 bara jacek witoldBARA Jacek Witold 54 Katowice 2 0.0002
0.20
4 sojka andrzej antoniSOJKA Andrzej Antoni 68 Katowice 5 0.0005
0.50
5 krzeminzski wlzodzimierz tomaszKRZEMIŃSKI Włodzimierz Tomasz 62 Katowice 1 0.0001
0.10
6 skubalza bernard leszekSKUBAŁA Bernard Leszek 54 Zabrze 2 0.0002
0.20
7 dyrda karolina elzzzbietaDYRDA Karolina Elżbieta 28 Lędziny 2 0.0002
0.20
8 jerczynzski dariusz marekJERCZYŃSKI Dariusz Marek 50 Katowice 2 0.0002
0.20
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorzelik jerzy zdzislzawGORZELIK Jerzy Zdzisław 46 Katowice 31 0.0031
3.10
2 myszliwiec malzgorzata annaMYŚLIWIEC Małgorzata Anna 43 Chorzów 13 0.0013
1.30
3 ficek bernadeta agnieszkaFICEK Bernadeta Agnieszka 67 Imielin 2 0.0002
0.20
4 kapica ewa malzgorzataKAPICA Ewa Małgorzata 32 Pszczyna 0 0
0.00
5 gazsiorczyk mariusz tomaszGĄSIORCZYK Mariusz Tomasz 48 Mysłowice 20 0.002
2.00
6 bainka marta magdalenaBAINKA Marta Magdalena 24 Bieruń 0 0
0.00
7 michalzek maksymilian piotrMICHAŁEK Maksymilian Piotr 35 Katowice 1 0.0001
0.10
8 snaczke piotr pawelzSNACZKE Piotr Paweł 61 Katowice 0 0
0.00
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Mysłowice
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1544
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1543
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1378
3 Liczba kart niewykorzystanych 351
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1024
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1023
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 4
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1026
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1025
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 3
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1015
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
karol adam kaszekKarol Adam KASZEK XXXXX 0
0.00
2 krozl wojciech piotrKRÓL Wojciech Piotr 33 wyższe Mysłowice 409 0.0403
40.30
3 lasok edward augustynLASOK Edward Augustyn 66 wyższe Mysłowice 152 0.01498
14.98
4 papaj tomasz wieslzawPAPAJ Tomasz Wiesław 48 wyższe Mysłowice 204 0.0201
20.10
5 stopa jaroslzaw januszSTOPA Jarosław Janusz 57 wyższe Mysłowice 14 0.00138
1.38
6 wozjtowicz dariusz jacekWÓJTOWICZ Dariusz Jacek 46 wyższe Mysłowice 236 0.02325
23.25