Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 25

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Mikołaja Reja 28 Mysłowice
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Brzezińska 1 - 37 nieparzyste i 2 - 54 parzyste, Chrzanowska, Cmentarna, Dębowa, Jagodowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Konstantego Damrota, Kościelna, Ks. Jana Kudery, Leśna 3 - 55, Malinowa, Mikołaja Reja, Piaskowa, Różana, Szkolna, Tulipanów, Wodna, Wojciecha Hetmańskiego, Wrzosowa
Liczba mieszkańców 2687
Liczba wyborców 2181
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Mysłowice 3
Sejmiku Województwa Śląskiego 2

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Mysłowice
  • Wybory Rady Miasta Mysłowice) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Mysłowice
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2181
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2181
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1971
3 Liczba kart niewykorzystanych 706
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1277
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1277
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1275
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1275
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1267
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
karol adam kaszekKarol Adam KASZEK XXXXX 0
0.00
2 krozl wojciech piotrKRÓL Wojciech Piotr 33 wyższe Mysłowice 305 0.02407
24.07
3 lasok edward augustynLASOK Edward Augustyn 66 wyższe Mysłowice 480 0.03788
37.88
4 papaj tomasz wieslzawPAPAJ Tomasz Wiesław 48 wyższe Mysłowice 167 0.01318
13.18
5 stopa jaroslzaw januszSTOPA Jarosław Janusz 57 wyższe Mysłowice 7 0.00055
0.55
6 wozjtowicz dariusz jacekWÓJTOWICZ Dariusz Jacek 46 wyższe Mysłowice 308 0.02431
24.31
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Mysłowice) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2181
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2181
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1971
3 Liczba kart niewykorzystanych 706
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1277
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1277
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1277
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1277
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 38
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1239
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szolztysek jacek antoniSZOŁTYSEK Jacek Antoni 59 Mysłowice 90 0.00726
7.26
2 pniok joanna magdalenaPNIOK Joanna Magdalena 60 Mysłowice 33 0.00266
2.66
3 stronzski marcin kacperSTROŃSKI Marcin Kacper 35 Mysłowice 10 0.00081
0.81
4 sorek jerzy janSOREK Jerzy Jan 60 Mysłowice 25 0.00202
2.02
5 folek aleksandra annaFOLEK Aleksandra Anna 27 Mysłowice 21 0.00169
1.69
6 bajer krystyna iwonaBAJER Krystyna Iwona 41 Mysłowice 12 0.00097
0.97
7 obrzut mateusz oskarOBRZUT Mateusz Oskar 21 Mysłowice 19 0.00153
1.53
Razem 210
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 210

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stopa jaroslzaw januszSTOPA Jarosław Janusz 57 Mysłowice 7 0.00056
0.56
2 skrycki andrzej hieronimSKRYCKI Andrzej Hieronim 66 Mysłowice 4 0.00032
0.32
3 stachowiak anna mariaSTACHOWIAK Anna Maria 35 Mysłowice 4 0.00032
0.32
4 skrycki mateusz andrzejSKRYCKI Mateusz Andrzej 40 Mysłowice 4 0.00032
0.32
5 fabryczny sabina mariaFABRYCZNY Sabina Maria 32 Mysłowice 8 0.00065
0.65
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 patalzazg robert patrykPATAŁĄG Robert Patryk 29 Mysłowice 144 0.01162
11.62
2 szwajcok aleksandra ewaSZWAJCOK Aleksandra Ewa 53 Mysłowice 30 0.00242
2.42
3 salzata grzegorz piotrSAŁATA Grzegorz Piotr 22 Mysłowice 35 0.00282
2.82
4 bartodziej elzzzbieta wandaBARTODZIEJ Elżbieta Wanda 37 Mysłowice 33 0.00266
2.66
5 gruca maria danielaGRUCA Maria Daniela 62 Mysłowice 8 0.00065
0.65
6 wildner mateusz pawelzWILDNER Mateusz Paweł 32 Mysłowice 2 0.00016
0.16
7 grela blzazzzej przemyslzawGRELA Błażej Przemysław 25 Mysłowice 11 0.00089
0.89
Razem 263
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 263

Lista nr 18 - KWW DARIUSZ WÓJTOWICZ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjtowicz dariusz jacekWÓJTOWICZ Dariusz Jacek 46 Mysłowice 138 0.01114
11.14
2 szelest wojciech lzukaszSZELEST Wojciech Łukasz 35 Mysłowice 25 0.00202
2.02
3 polok-marcol katarzyna helenaPOLOK-MARCOL Katarzyna Helena 37 Mysłowice 8 0.00065
0.65
4 warcholz magdalena urszulaWARCHOŁ Magdalena Urszula 37 Mysłowice 2 0.00016
0.16
5 panasiuk adrian dominikPANASIUK Adrian Dominik 36 Mysłowice 18 0.00145
1.45
6 delimata iwona annaDELIMATA Iwona Anna 47 Mysłowice 15 0.00121
1.21
7 domarus krzysztofDOMARUS Krzysztof 46 Mysłowice 6 0.00048
0.48
Razem 212
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 212

Lista nr 19 - KW MYSŁOWICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lasok edward augustynLASOK Edward Augustyn 66 Mysłowice 161 0.01299
12.99
2 bialucha teresa weronikaBIALUCHA Teresa Weronika 58 Mysłowice 192 0.0155
15.50
3 rasek urszula teresaRASEK Urszula Teresa 55 Mysłowice 8 0.00065
0.65
4 siupka malzgorzata barbaraSIUPKA Małgorzata Barbara 56 Mysłowice 31 0.0025
2.50
5 mazurek anna teresaMAZUREK Anna Teresa 29 Mysłowice 3 0.00024
0.24
6 oczkowski piotr arturOCZKOWSKI Piotr Artur 23 Mysłowice 2 0.00016
0.16
7 myrda rafalz adamMYRDA Rafał Adam 22 Mysłowice 112 0.00904
9.04
Razem 509
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 509

Lista nr 20 - KWW NIEZALEŻNI MYSŁOWICE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 musialz rafalz piotrMUSIAŁ Rafał Piotr 37 Mysłowice 9 0.00073
0.73
2 bieronz zbigniew witoldBIEROŃ Zbigniew Witold 65 Mysłowice 2 0.00016
0.16
3 raczkowska mariannaRACZKOWSKA Marianna 63 Mysłowice 2 0.00016
0.16
4 zandecka marta mariaZANDECKA Marta Maria 32 Mysłowice 4 0.00032
0.32
5 kiwic zuzanna aleksandraKIWIC Zuzanna Aleksandra 24 Mysłowice 1 8.0E-5
0.08
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2181
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2150
3 Liczba kart niewykorzystanych 885
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1277
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1273
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1273
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 61
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 52
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1212
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rak wieslzawa urszulaRAK Wiesława Urszula 69 Katowice 12 0.00099
0.99
2 pietras jan wlzadyslzawPIETRAS Jan Władysław 69 Częstochowa 3 0.00025
0.25
3 wiszniewska anna elzzzbietaWIŚNIEWSKA Anna Elżbieta 21 Katowice 4 0.00033
0.33
4 dziemba piotr janDZIEMBA Piotr Jan 38 Katowice 2 0.00017
0.17
5 rauch wieslzawRAUCH Wiesław 56 Katowice 0 0
0.00
6 szewczyk urszula barbaraSZEWCZYK Urszula Barbara 44 Katowice 12 0.00099
0.99
7 german anna mariaGERMAN Anna Maria 39 Szymocice 6 0.0005
0.50
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 boniewski leszek stanislzawBONIEWSKI Leszek Stanisław 63 Katowice 5 0.00041
0.41
2 gacki henryk alojzyGACKI Henryk Alojzy 66 Katowice 2 0.00017
0.17
3 nycz henryk ryszardNYCZ Henryk Ryszard 66 Bojszowy 5 0.00041
0.41
4 sury katarzyna mariaSURY Katarzyna Maria 55 Katowice 1 8.0E-5
0.08
5 kucz zbigniew wlzadyslzawKUCZ Zbigniew Władysław 67 Katowice 1 8.0E-5
0.08
6 zaremba-majcher katarzyna agataZAREMBA-MAJCHER Katarzyna Agata 38 Mysłowice 0 0
0.00
7 kasza sylwia antoninaKASZA Sylwia Antonina 50 Katowice 4 0.00033
0.33
8 mierzwinzski grzegorz ryszardMIERZWIŃSKI Grzegorz Ryszard 63 Mysłowice 1 8.0E-5
0.08
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smykowski maciej psychSMYKOWSKI Maciej Psych 39 Katowice 5 0.00041
0.41
2 jaworek alina joannaJAWOREK Alina Joanna 41 Katowice 5 0.00041
0.41
3 mokwa martinMOKWA Martin 34 Wyry 1 8.0E-5
0.08
4 kolawa jaga magdalenaKOLAWA Jaga Magdalena 48 Katowice 0 0
0.00
5 wojtasiewicz aleksander lechWOJTASIEWICZ Aleksander Lech 36 Ruda Śląska 4 0.00033
0.33
6 otrezbska agata zuzannaOTRĘBSKA Agata Zuzanna 39 Katowice 1 8.0E-5
0.08
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzawek tadeusz mariaSŁAWEK Tadeusz Maria 71 Cisownica 69 0.00569
5.69
2 gramatyka michalz sebastianGRAMATYKA Michał Sebastian 47 Tychy 21 0.00173
1.73
3 bednarz alina irenaBEDNARZ Alina Irena 60 Tychy 16 0.00132
1.32
4 kowalski slzawomir stanislzawKOWALSKI Sławomir Stanisław 57 Piasek 3 0.00025
0.25
5 konieczny-simela dorota ewaKONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa 45 Mysłowice 175 0.01444
14.44
6 pierzchalza elzzzbieta apoloniaPIERZCHAŁA Elżbieta Apolonia 64 Tychy 9 0.00074
0.74
7 palka michalz antoniPALKA Michał Antoni 37 Chełm Śląski 18 0.00149
1.49
8 rojewska bozzzena adelaROJEWSKA Bożena Adela 58 Katowice 10 0.00083
0.83
Razem 321
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 321

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zaborowski zbyszekZABOROWSKI Zbyszek 60 Mikołów 28 0.00231
2.31
2 walat celina teresaWALAT Celina Teresa 55 Mysłowice 5 0.00041
0.41
3 kwiatek wlzodzimierz romanKWIATEK Włodzimierz Roman 62 Tychy 0 0
0.00
4 szkabrat teresa zofiaSZKABRAT Teresa Zofia 76 Pszczyna 0 0
0.00
5 gorki wlzodzimierz jerzyGORKI Włodzimierz Jerzy 66 Katowice 4 0.00033
0.33
6 szumanzska magdalena malzgorzataSZUMAŃSKA Magdalena Małgorzata 26 Chełm Śląski 5 0.00041
0.41
7 krowiak andrzejKROWIAK Andrzej 71 Tychy 2 0.00017
0.17
8 noskowski zbigniew henrykNOSKOWSKI Zbigniew Henryk 66 Pszczyna 0 0
0.00
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 palinzska izabela mariaPALIŃSKA Izabela Maria 35 Jaworzno 7 0.00058
0.58
2 pacer ryszard janPACER Ryszard Jan 56 Gliwice 1 8.0E-5
0.08
3 oczadlzy patryk bartlzomiejOCZADŁY Patryk Bartłomiej 22 Tychy 2 0.00017
0.17
4 wozjcik sara aleksandraWÓJCIK Sara Aleksandra 30 Tarnowskie Góry 1 8.0E-5
0.08
5 kraszyna leszek aleksanderKRASZYNA Leszek Aleksander 43 Zabrze 2 0.00017
0.17
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 berk bartoszBERK Bartosz 27 Tychy 6 0.0005
0.50
2 turek mirela grazzzynaTUREK Mirela Grażyna 25 Mysłowice 4 0.00033
0.33
3 nowakowski arkadiusz wojciechNOWAKOWSKI Arkadiusz Wojciech 39 Pszczyna 1 8.0E-5
0.08
4 zzzurowska margaretaŻUROWSKA Margareta 42 Świętochłowice 0 0
0.00
5 jaworski rafalzJAWORSKI Rafał 44 Częstochowa 2 0.00017
0.17
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 palka tomasz arkadiuszPALKA Tomasz Arkadiusz 40 Mysłowice 69 0.00569
5.69
2 mizera-zalejska joanna grazzzynaMIZERA-ZALEJSKA Joanna Grażyna 46 Katowice 7 0.00058
0.58
3 janas pawelz eugeniuszJANAS Paweł Eugeniusz 37 Tychy 5 0.00041
0.41
4 czaja elzzzbieta annaCZAJA Elżbieta Anna 38 Katowice 3 0.00025
0.25
5 lzachacz marcin grzegorzŁACHACZ Marcin Grzegorz 37 Katowice 3 0.00025
0.25
6 mierzynzska ewa joannaMIERZYŃSKA Ewa Joanna 59 Katowice 1 8.0E-5
0.08
7 zzzolzazdek andrzej pawelzŻOŁĄDEK Andrzej Paweł 52 Lędziny 1 8.0E-5
0.08
8 zatorski wojciech tomaszZATORSKI Wojciech Tomasz 52 Pszczyna 2 0.00017
0.17
Razem 91
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 91

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzezina tomasz bogdanBRZEZINA Tomasz Bogdan 43 Katowice 7 0.00058
0.58
2 krajewski krzysztof stanislzawKRAJEWSKI Krzysztof Stanisław 42 Tychy 1 8.0E-5
0.08
3 czapkowicz adrianna hannaCZAPKOWICZ Adrianna Hanna 25 Tychy 1 8.0E-5
0.08
4 niedoba tomasz robertNIEDOBA Tomasz Robert 23 Mysłowice 0 0
0.00
5 nagel karol janNAGEL Karol Jan 26 Katowice 0 0
0.00
6 kalzezka dominika klaudiaKAŁĘKA Dominika Klaudia 22 Bojszowy Nowe 2 0.00017
0.17
7 trusz agata karolinaTRUŚ Agata Karolina 22 Gliwice 0 0
0.00
8 jablonzski kamilJABLOŃSKI Kamil 20 Katowice 2 0.00017
0.17
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chelzstowski jakub piotrCHEŁSTOWSKI Jakub Piotr 37 Tychy 132 0.01089
10.89
2 czarnynoga piotr franciszekCZARNYNOGA Piotr Franciszek 64 Bieruń 55 0.00454
4.54
3 wydra przemyslzaw aleksanderWYDRA Przemysław Aleksander 39 Sosnowiec 30 0.00248
2.48
4 gazzza grzegorz krzysztofGAŻA Grzegorz Krzysztof 46 Pszczyna 15 0.00124
1.24
5 sewielska urszula mariaSEWIELSKA Urszula Maria 65 Katowice 20 0.00165
1.65
6 mrozz rozzzza jadwigaMRÓZ Róża Jadwiga 78 Katowice 14 0.00116
1.16
7 grobel beataGROBEL Beata 33 Tychy 13 0.00107
1.07
8 fedorowska boguslzawa wieslzawaFEDOROWSKA Bogusława Wiesława 59 Katowice 10 0.00083
0.83
Razem 289
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 289

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zadora stanislzawZADORA Stanisław 69 Zwardoń 7 0.00058
0.58
2 zdrach tomasz jerzyZDRACH Tomasz Jerzy 44 Wisła 0 0
0.00
3 trzaska ewa teresaTRZASKA EWA Teresa 64 Jaworzno 4 0.00033
0.33
4 mirowska anna janinaMIROWSKA Anna Janina 29 Będzin 3 0.00025
0.25
5 olborska joanna ewaOLBORSKA Joanna Ewa 46 Sosnowiec 4 0.00033
0.33
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasinzski szczepanKASIŃSKI Szczepan 48 Katowice 1 8.0E-5
0.08
2 hacasz damian michalzHACAŚ Damian Michał 39 Katowice 0 0
0.00
3 bula tomasz boleslzawBULA Tomasz Bolesław 46 Katowice 5 0.00041
0.41
4 dazbrowski arkadiusz stanislzawDĄBROWSKI Arkadiusz Stanisław 32 Katowice 0 0
0.00
5 kurzawa bernard robertKURZAWA Bernard Robert 40 Katowice 0 0
0.00
6 kandzia beata annaKANDZIA Beata Anna 38 Katowice 0 0
0.00
7 znojek edyta karolinaZNOJEK Edyta Karolina 31 Będzin 0 0
0.00
8 lepiarz magdalena elzzzbietaLEPIARZ Magdalena Elżbieta 34 Tychy 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 musiolz tomasz wojciechMUSIOŁ Tomasz Wojciech 48 Zabrze 4 0.00033
0.33
2 mlzocek mateusz adamMŁOCEK Mateusz Adam 23 Lędziny 0 0
0.00
3 rutka marzena marlenaRUTKA Marzena Marlena 43 Mikołów 3 0.00025
0.25
4 zbijowski krzysztof eugeniuszZBIJOWSKI Krzysztof Eugeniusz 41 Tychy 1 8.0E-5
0.08
5 piaztek barbara jadwigaPIĄTEK Barbara Jadwiga 37 Lędziny 3 0.00025
0.25
6 baranowski krzysztofBARANOWSKI Krzysztof 43 Tychy 1 8.0E-5
0.08
7 zbijowska agnieszkaZBIJOWSKA Agnieszka 45 Tychy 0 0
0.00
8 janas izabela anielaJANAS Izabela Aniela 32 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jelonek aleksandra elzzzbietaJELONEK Aleksandra Elżbieta 49 Chorzów 20 0.00165
1.65
2 handermander-lewicka malzgorzata annaHANDERMANDER-LEWICKA Małgorzata Anna 53 Katowice 4 0.00033
0.33
3 bara jacek witoldBARA Jacek Witold 54 Katowice 6 0.0005
0.50
4 sojka andrzej antoniSOJKA Andrzej Antoni 68 Katowice 8 0.00066
0.66
5 krzeminzski wlzodzimierz tomaszKRZEMIŃSKI Włodzimierz Tomasz 62 Katowice 2 0.00017
0.17
6 skubalza bernard leszekSKUBAŁA Bernard Leszek 54 Zabrze 2 0.00017
0.17
7 dyrda karolina elzzzbietaDYRDA Karolina Elżbieta 28 Lędziny 14 0.00116
1.16
8 jerczynzski dariusz marekJERCZYŃSKI Dariusz Marek 50 Katowice 0 0
0.00
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorzelik jerzy zdzislzawGORZELIK Jerzy Zdzisław 46 Katowice 21 0.00173
1.73
2 myszliwiec malzgorzata annaMYŚLIWIEC Małgorzata Anna 43 Chorzów 10 0.00083
0.83
3 ficek bernadeta agnieszkaFICEK Bernadeta Agnieszka 67 Imielin 2 0.00017
0.17
4 kapica ewa malzgorzataKAPICA Ewa Małgorzata 32 Pszczyna 5 0.00041
0.41
5 gazsiorczyk mariusz tomaszGĄSIORCZYK Mariusz Tomasz 48 Mysłowice 219 0.01807
18.07
6 bainka marta magdalenaBAINKA Marta Magdalena 24 Bieruń 0 0
0.00
7 michalzek maksymilian piotrMICHAŁEK Maksymilian Piotr 35 Katowice 2 0.00017
0.17
8 snaczke piotr pawelzSNACZKE Piotr Paweł 61 Katowice 3 0.00025
0.25
Razem 262
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 262