Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 14

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Wielka Skotnica 84a Mysłowice
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Katowicka 49 - 73 nieparzyste, Ks. Norberta Bończyka 33 do końca
Liczba mieszkańców 2210
Liczba wyborców 1886
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Mysłowice 2
Sejmiku Województwa Śląskiego 2

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Mysłowice
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Miasta Mysłowice) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Mysłowice
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1886
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1886
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1704
3 Liczba kart niewykorzystanych 649
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1056
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1056
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1055
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1055
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1039
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
karol adam kaszekKarol Adam KASZEK XXXXX 0
0.00
2 krozl wojciech piotrKRÓL Wojciech Piotr 33 wyższe Mysłowice 354 0.03407
34.07
3 lasok edward augustynLASOK Edward Augustyn 66 wyższe Mysłowice 63 0.00606
6.06
4 papaj tomasz wieslzawPAPAJ Tomasz Wiesław 48 wyższe Mysłowice 216 0.02079
20.79
5 stopa jaroslzaw januszSTOPA Jarosław Janusz 57 wyższe Mysłowice 8 0.00077
0.77
6 wozjtowicz dariusz jacekWÓJTOWICZ Dariusz Jacek 46 wyższe Mysłowice 398 0.03831
38.31
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1886
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1850
3 Liczba kart niewykorzystanych 797
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1056
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1056
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 1054
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 60
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 22
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 38
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 994
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rak wieslzawa urszulaRAK Wiesława Urszula 69 Katowice 14 0.00141
1.41
2 pietras jan wlzadyslzawPIETRAS Jan Władysław 69 Częstochowa 5 0.0005
0.50
3 wiszniewska anna elzzzbietaWIŚNIEWSKA Anna Elżbieta 21 Katowice 4 0.0004
0.40
4 dziemba piotr janDZIEMBA Piotr Jan 38 Katowice 0 0
0.00
5 rauch wieslzawRAUCH Wiesław 56 Katowice 0 0
0.00
6 szewczyk urszula barbaraSZEWCZYK Urszula Barbara 44 Katowice 4 0.0004
0.40
7 german anna mariaGERMAN Anna Maria 39 Szymocice 4 0.0004
0.40
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 boniewski leszek stanislzawBONIEWSKI Leszek Stanisław 63 Katowice 3 0.0003
0.30
2 gacki henryk alojzyGACKI Henryk Alojzy 66 Katowice 0 0
0.00
3 nycz henryk ryszardNYCZ Henryk Ryszard 66 Bojszowy 1 0.0001
0.10
4 sury katarzyna mariaSURY Katarzyna Maria 55 Katowice 2 0.0002
0.20
5 kucz zbigniew wlzadyslzawKUCZ Zbigniew Władysław 67 Katowice 0 0
0.00
6 zaremba-majcher katarzyna agataZAREMBA-MAJCHER Katarzyna Agata 38 Mysłowice 1 0.0001
0.10
7 kasza sylwia antoninaKASZA Sylwia Antonina 50 Katowice 3 0.0003
0.30
8 mierzwinzski grzegorz ryszardMIERZWIŃSKI Grzegorz Ryszard 63 Mysłowice 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smykowski maciej psychSMYKOWSKI Maciej Psych 39 Katowice 2 0.0002
0.20
2 jaworek alina joannaJAWOREK Alina Joanna 41 Katowice 3 0.0003
0.30
3 mokwa martinMOKWA Martin 34 Wyry 1 0.0001
0.10
4 kolawa jaga magdalenaKOLAWA Jaga Magdalena 48 Katowice 0 0
0.00
5 wojtasiewicz aleksander lechWOJTASIEWICZ Aleksander Lech 36 Ruda Śląska 0 0
0.00
6 otrezbska agata zuzannaOTRĘBSKA Agata Zuzanna 39 Katowice 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzawek tadeusz mariaSŁAWEK Tadeusz Maria 71 Cisownica 34 0.00342
3.42
2 gramatyka michalz sebastianGRAMATYKA Michał Sebastian 47 Tychy 13 0.00131
1.31
3 bednarz alina irenaBEDNARZ Alina Irena 60 Tychy 16 0.00161
1.61
4 kowalski slzawomir stanislzawKOWALSKI Sławomir Stanisław 57 Piasek 6 0.0006
0.60
5 konieczny-simela dorota ewaKONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa 45 Mysłowice 298 0.02998
29.98
6 pierzchalza elzzzbieta apoloniaPIERZCHAŁA Elżbieta Apolonia 64 Tychy 7 0.0007
0.70
7 palka michalz antoniPALKA Michał Antoni 37 Chełm Śląski 13 0.00131
1.31
8 rojewska bozzzena adelaROJEWSKA Bożena Adela 58 Katowice 13 0.00131
1.31
Razem 400
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 400

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zaborowski zbyszekZABOROWSKI Zbyszek 60 Mikołów 22 0.00221
2.21
2 walat celina teresaWALAT Celina Teresa 55 Mysłowice 8 0.0008
0.80
3 kwiatek wlzodzimierz romanKWIATEK Włodzimierz Roman 62 Tychy 0 0
0.00
4 szkabrat teresa zofiaSZKABRAT Teresa Zofia 76 Pszczyna 1 0.0001
0.10
5 gorki wlzodzimierz jerzyGORKI Włodzimierz Jerzy 66 Katowice 4 0.0004
0.40
6 szumanzska magdalena malzgorzataSZUMAŃSKA Magdalena Małgorzata 26 Chełm Śląski 2 0.0002
0.20
7 krowiak andrzejKROWIAK Andrzej 71 Tychy 0 0
0.00
8 noskowski zbigniew henrykNOSKOWSKI Zbigniew Henryk 66 Pszczyna 2 0.0002
0.20
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 palinzska izabela mariaPALIŃSKA Izabela Maria 35 Jaworzno 6 0.0006
0.60
2 pacer ryszard janPACER Ryszard Jan 56 Gliwice 2 0.0002
0.20
3 oczadlzy patryk bartlzomiejOCZADŁY Patryk Bartłomiej 22 Tychy 0 0
0.00
4 wozjcik sara aleksandraWÓJCIK Sara Aleksandra 30 Tarnowskie Góry 5 0.0005
0.50
5 kraszyna leszek aleksanderKRASZYNA Leszek Aleksander 43 Zabrze 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 berk bartoszBERK Bartosz 27 Tychy 9 0.00091
0.91
2 turek mirela grazzzynaTUREK Mirela Grażyna 25 Mysłowice 6 0.0006
0.60
3 nowakowski arkadiusz wojciechNOWAKOWSKI Arkadiusz Wojciech 39 Pszczyna 1 0.0001
0.10
4 zzzurowska margaretaŻUROWSKA Margareta 42 Świętochłowice 0 0
0.00
5 jaworski rafalzJAWORSKI Rafał 44 Częstochowa 2 0.0002
0.20
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 palka tomasz arkadiuszPALKA Tomasz Arkadiusz 40 Mysłowice 58 0.00584
5.84
2 mizera-zalejska joanna grazzzynaMIZERA-ZALEJSKA Joanna Grażyna 46 Katowice 3 0.0003
0.30
3 janas pawelz eugeniuszJANAS Paweł Eugeniusz 37 Tychy 2 0.0002
0.20
4 czaja elzzzbieta annaCZAJA Elżbieta Anna 38 Katowice 5 0.0005
0.50
5 lzachacz marcin grzegorzŁACHACZ Marcin Grzegorz 37 Katowice 0 0
0.00
6 mierzynzska ewa joannaMIERZYŃSKA Ewa Joanna 59 Katowice 4 0.0004
0.40
7 zzzolzazdek andrzej pawelzŻOŁĄDEK Andrzej Paweł 52 Lędziny 1 0.0001
0.10
8 zatorski wojciech tomaszZATORSKI Wojciech Tomasz 52 Pszczyna 2 0.0002
0.20
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzezina tomasz bogdanBRZEZINA Tomasz Bogdan 43 Katowice 8 0.0008
0.80
2 krajewski krzysztof stanislzawKRAJEWSKI Krzysztof Stanisław 42 Tychy 0 0
0.00
3 czapkowicz adrianna hannaCZAPKOWICZ Adrianna Hanna 25 Tychy 0 0
0.00
4 niedoba tomasz robertNIEDOBA Tomasz Robert 23 Mysłowice 4 0.0004
0.40
5 nagel karol janNAGEL Karol Jan 26 Katowice 2 0.0002
0.20
6 kalzezka dominika klaudiaKAŁĘKA Dominika Klaudia 22 Bojszowy Nowe 0 0
0.00
7 trusz agata karolinaTRUŚ Agata Karolina 22 Gliwice 1 0.0001
0.10
8 jablonzski kamilJABLOŃSKI Kamil 20 Katowice 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chelzstowski jakub piotrCHEŁSTOWSKI Jakub Piotr 37 Tychy 129 0.01298
12.98
2 czarnynoga piotr franciszekCZARNYNOGA Piotr Franciszek 64 Bieruń 48 0.00483
4.83
3 wydra przemyslzaw aleksanderWYDRA Przemysław Aleksander 39 Sosnowiec 18 0.00181
1.81
4 gazzza grzegorz krzysztofGAŻA Grzegorz Krzysztof 46 Pszczyna 11 0.00111
1.11
5 sewielska urszula mariaSEWIELSKA Urszula Maria 65 Katowice 22 0.00221
2.21
6 mrozz rozzzza jadwigaMRÓZ Róża Jadwiga 78 Katowice 22 0.00221
2.21
7 grobel beataGROBEL Beata 33 Tychy 15 0.00151
1.51
8 fedorowska boguslzawa wieslzawaFEDOROWSKA Bogusława Wiesława 59 Katowice 9 0.00091
0.91
Razem 274
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 274

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zadora stanislzawZADORA Stanisław 69 Zwardoń 1 0.0001
0.10
2 zdrach tomasz jerzyZDRACH Tomasz Jerzy 44 Wisła 3 0.0003
0.30
3 trzaska ewa teresaTRZASKA EWA Teresa 64 Jaworzno 6 0.0006
0.60
4 mirowska anna janinaMIROWSKA Anna Janina 29 Będzin 3 0.0003
0.30
5 olborska joanna ewaOLBORSKA Joanna Ewa 46 Sosnowiec 3 0.0003
0.30
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasinzski szczepanKASIŃSKI Szczepan 48 Katowice 3 0.0003
0.30
2 hacasz damian michalzHACAŚ Damian Michał 39 Katowice 0 0
0.00
3 bula tomasz boleslzawBULA Tomasz Bolesław 46 Katowice 1 0.0001
0.10
4 dazbrowski arkadiusz stanislzawDĄBROWSKI Arkadiusz Stanisław 32 Katowice 1 0.0001
0.10
5 kurzawa bernard robertKURZAWA Bernard Robert 40 Katowice 3 0.0003
0.30
6 kandzia beata annaKANDZIA Beata Anna 38 Katowice 1 0.0001
0.10
7 znojek edyta karolinaZNOJEK Edyta Karolina 31 Będzin 0 0
0.00
8 lepiarz magdalena elzzzbietaLEPIARZ Magdalena Elżbieta 34 Tychy 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 musiolz tomasz wojciechMUSIOŁ Tomasz Wojciech 48 Zabrze 3 0.0003
0.30
2 mlzocek mateusz adamMŁOCEK Mateusz Adam 23 Lędziny 1 0.0001
0.10
3 rutka marzena marlenaRUTKA Marzena Marlena 43 Mikołów 1 0.0001
0.10
4 zbijowski krzysztof eugeniuszZBIJOWSKI Krzysztof Eugeniusz 41 Tychy 0 0
0.00
5 piaztek barbara jadwigaPIĄTEK Barbara Jadwiga 37 Lędziny 2 0.0002
0.20
6 baranowski krzysztofBARANOWSKI Krzysztof 43 Tychy 1 0.0001
0.10
7 zbijowska agnieszkaZBIJOWSKA Agnieszka 45 Tychy 0 0
0.00
8 janas izabela anielaJANAS Izabela Aniela 32 Tarnowskie Góry 1 0.0001
0.10
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jelonek aleksandra elzzzbietaJELONEK Aleksandra Elżbieta 49 Chorzów 20 0.00201
2.01
2 handermander-lewicka malzgorzata annaHANDERMANDER-LEWICKA Małgorzata Anna 53 Katowice 2 0.0002
0.20
3 bara jacek witoldBARA Jacek Witold 54 Katowice 4 0.0004
0.40
4 sojka andrzej antoniSOJKA Andrzej Antoni 68 Katowice 10 0.00101
1.01
5 krzeminzski wlzodzimierz tomaszKRZEMIŃSKI Włodzimierz Tomasz 62 Katowice 2 0.0002
0.20
6 skubalza bernard leszekSKUBAŁA Bernard Leszek 54 Zabrze 2 0.0002
0.20
7 dyrda karolina elzzzbietaDYRDA Karolina Elżbieta 28 Lędziny 7 0.0007
0.70
8 jerczynzski dariusz marekJERCZYŃSKI Dariusz Marek 50 Katowice 1 0.0001
0.10
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorzelik jerzy zdzislzawGORZELIK Jerzy Zdzisław 46 Katowice 12 0.00121
1.21
2 myszliwiec malzgorzata annaMYŚLIWIEC Małgorzata Anna 43 Chorzów 9 0.00091
0.91
3 ficek bernadeta agnieszkaFICEK Bernadeta Agnieszka 67 Imielin 1 0.0001
0.10
4 kapica ewa malzgorzataKAPICA Ewa Małgorzata 32 Pszczyna 0 0
0.00
5 gazsiorczyk mariusz tomaszGĄSIORCZYK Mariusz Tomasz 48 Mysłowice 5 0.0005
0.50
6 bainka marta magdalenaBAINKA Marta Magdalena 24 Bieruń 1 0.0001
0.10
7 michalzek maksymilian piotrMICHAŁEK Maksymilian Piotr 35 Katowice 0 0
0.00
8 snaczke piotr pawelzSNACZKE Piotr Paweł 61 Katowice 3 0.0003
0.30
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Mysłowice) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1886
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1886
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1694
3 Liczba kart niewykorzystanych 641
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1056
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1056
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1056
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1056
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 33
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 21
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1023
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomanek wieslzaw sylwesterTOMANEK Wiesław Sylwester 62 Mysłowice 235 0.02297
22.97
2 roncoszek sebastian dominikRONCOSZEK Sebastian Dominik 37 Mysłowice 78 0.00762
7.62
3 sanhen izabela monikaSANHEN Izabela Monika 43 Mysłowice 18 0.00176
1.76
4 pasiut aneta joannaPASIUT Aneta Joanna 46 Mysłowice 13 0.00127
1.27
5 kasperski piotr dariuszKASPERSKI Piotr Dariusz 53 Mysłowice 27 0.00264
2.64
6 szweda jadwigaSZWEDA Jadwiga 47 Mysłowice 9 0.00088
0.88
7 kalinowski rafalz piotrKALINOWSKI Rafał Piotr 44 Mysłowice 23 0.00225
2.25
8 katan tomasz romanKATAN Tomasz Roman 40 Mysłowice 2 0.0002
0.20
9 kaczmarzyk anna aleksandraKACZMARZYK Anna Aleksandra 33 Mysłowice 34 0.00332
3.32
Razem 439
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 439

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przybylzka arkadiusz witoldPRZYBYŁKA Arkadiusz Witold 45 Mysłowice 13 0.00127
1.27
2 spalzek miroslzaw adamSPAŁEK Mirosław Adam 44 Mysłowice 4 0.00039
0.39
3 szumilas aleksandra barbaraSZUMILAS Aleksandra Barbara 21 Mysłowice 9 0.00088
0.88
4 sikora waclzawSIKORA Wacław 77 Mysłowice 4 0.00039
0.39
5 michalak urszula barbaraMICHALAK Urszula Barbara 58 Mysłowice 1 0.0001
0.10
6 goj adam jozzefGOJ Adam Józef 46 Mysłowice 1 0.0001
0.10
7 dulinzska-macuda izabella annaDULIŃSKA-MACUDA Izabella Anna 44 Mysłowice 1 0.0001
0.10
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 papaj tomasz wieslzawPAPAJ Tomasz Wiesław 48 Mysłowice 136 0.01329
13.29
2 berzowska bernadeta halinaBERZOWSKA Bernadeta Halina 53 Mysłowice 20 0.00196
1.96
3 zajkowski jozzefZAJKOWSKI Józef 66 Mysłowice 9 0.00088
0.88
4 sorek agnieszka grazzzynaSOREK Agnieszka Grażyna 45 Mysłowice 16 0.00156
1.56
5 cegielzka andrzej ryszardCEGIEŁKA Andrzej Ryszard 59 Mysłowice 5 0.00049
0.49
6 nowakowska magdalena mariaNOWAKOWSKA Magdalena Maria 26 Mysłowice 5 0.00049
0.49
7 lzezczycki marcin zdzislzawŁĘCZYCKI Marcin Zdzisław 44 Mysłowice 15 0.00147
1.47
8 sroka roksana anitaSROKA Roksana Anita 22 Mysłowice 11 0.00108
1.08
9 marx grzegorz mariuszMARX Grzegorz Mariusz 28 Mysłowice 31 0.00303
3.03
Razem 248
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 248

Lista nr 18 - KWW DARIUSZ WÓJTOWICZ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dombek andrzej janDOMBEK Andrzej Jan 51 Mysłowice 54 0.00528
5.28
2 jezdrzejas sandra malzgorzataJĘDRZEJAS Sandra Małgorzata 28 Mysłowice 40 0.00391
3.91
3 wawrzyniuk magdalena olgaWAWRZYNIUK Magdalena Olga 35 Mysłowice 8 0.00078
0.78
4 pomykalzo aneta annaPOMYKAŁO Aneta Anna 43 Mysłowice 4 0.00039
0.39
5 mazurkiewicz beata ewaMAZURKIEWICZ Beata Ewa 51 Mysłowice 5 0.00049
0.49
6 filus andrzej henrykFILUS Andrzej Henryk 55 Mysłowice 6 0.00059
0.59
7 dela-breitbeck marta monikaDELA-BREITBECK Marta Monika 28 Mysłowice 4 0.00039
0.39
8 baranowski borys jakubBARANOWSKI Borys Jakub 32 Mysłowice 5 0.00049
0.49
9 broda sebastian jaroslzawBRODA Sebastian Jarosław 25 Mysłowice 26 0.00254
2.54
Razem 152
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 152

Lista nr 19 - KW MYSŁOWICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzukaszek grzegorz eugeniuszŁUKASZEK Grzegorz Eugeniusz 56 Mysłowice 13 0.00127
1.27
2 padlewska anna irenaPADLEWSKA Anna Irena 66 Mysłowice 9 0.00088
0.88
3 koziolz-mospinek karolina judytaKOZIOŁ-MOSPINEK Karolina Judyta 30 Mysłowice 10 0.00098
0.98
4 gomozlza pawelz piotrGOMÓŁA Paweł Piotr 44 Mysłowice 1 0.0001
0.10
5 filipowska marzena mariaFILIPOWSKA Marzena Maria 53 Mysłowice 0 0
0.00
6 galinzski lzukasz antoniGALIŃSKI Łukasz Antoni 37 Mysłowice 0 0
0.00
7 baron anna mariaBARON Anna Maria 30 Mysłowice 3 0.00029
0.29
8 zawiszlak mateusz marekZAWIŚLAK Mateusz Marek 25 Mysłowice 0 0
0.00
9 zduniak zbigniewZDUNIAK Zbigniew 52 Mysłowice 13 0.00127
1.27
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 20 - KWW NIEZALEŻNI MYSŁOWICE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaszek karol adamKASZEK Karol Adam 42 Mysłowice 10 0.00098
0.98
2 knapik krzysztof marianKNAPIK Krzysztof Marian 64 Mysłowice 68 0.00665
6.65
3 dzzzedzyk tadeusz adamDŻEDZYK Tadeusz Adam 55 Mysłowice 0 0
0.00
4 krok urszula krystynaKROK Urszula Krystyna 66 Mysłowice 1 0.0001
0.10
5 kryta krzysztof marcinKRYTA Krzysztof Marcin 31 Mysłowice 0 0
0.00
6 umanzska daria barbaraUMAŃSKA Daria Barbara 27 Mysłowice 13 0.00127
1.27
7 kozlzowska-makozsz danuta barbaraKOZŁOWSKA-MAKÓŚ Danuta Barbara 38 Mysłowice 8 0.00078
0.78
8 stolarczyk dawid eugeniuszSTOLARCZYK Dawid Eugeniusz 34 Mysłowice 2 0.0002
0.20
Razem 102
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 102