Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 10

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Nr 9, ul. Różyckiego 10J Mysłowice
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Feliksa Nowowiejskiego, Ludomira Różyckiego
Liczba mieszkańców 2015
Liczba wyborców 1683
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Mysłowice 2
Sejmiku Województwa Śląskiego 2

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Mysłowice
  • Wybory Rady Miasta Mysłowice) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Mysłowice
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1683
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1683
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1529
3 Liczba kart niewykorzystanych 543
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 989
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 989
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 988
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 986
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 6
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 974
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
karol adam kaszekKarol Adam KASZEK XXXXX 0
0.00
2 krozl wojciech piotrKRÓL Wojciech Piotr 33 wyższe Mysłowice 314 0.03224
32.24
3 lasok edward augustynLASOK Edward Augustyn 66 wyższe Mysłowice 47 0.00483
4.83
4 papaj tomasz wieslzawPAPAJ Tomasz Wiesław 48 wyższe Mysłowice 193 0.01982
19.82
5 stopa jaroslzaw januszSTOPA Jarosław Janusz 57 wyższe Mysłowice 14 0.00144
1.44
6 wozjtowicz dariusz jacekWÓJTOWICZ Dariusz Jacek 46 wyższe Mysłowice 406 0.04168
41.68
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Mysłowice) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1683
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1683
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1533
3 Liczba kart niewykorzystanych 545
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 989
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 989
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 989
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 987
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 960
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomanek wieslzaw sylwesterTOMANEK Wiesław Sylwester 62 Mysłowice 40 0.00417
4.17
2 roncoszek sebastian dominikRONCOSZEK Sebastian Dominik 37 Mysłowice 90 0.00938
9.38
3 sanhen izabela monikaSANHEN Izabela Monika 43 Mysłowice 11 0.00115
1.15
4 pasiut aneta joannaPASIUT Aneta Joanna 46 Mysłowice 50 0.00521
5.21
5 kasperski piotr dariuszKASPERSKI Piotr Dariusz 53 Mysłowice 13 0.00135
1.35
6 szweda jadwigaSZWEDA Jadwiga 47 Mysłowice 12 0.00125
1.25
7 kalinowski rafalz piotrKALINOWSKI Rafał Piotr 44 Mysłowice 14 0.00146
1.46
8 katan tomasz romanKATAN Tomasz Roman 40 Mysłowice 12 0.00125
1.25
9 kaczmarzyk anna aleksandraKACZMARZYK Anna Aleksandra 33 Mysłowice 106 0.01104
11.04
Razem 348
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 348

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przybylzka arkadiusz witoldPRZYBYŁKA Arkadiusz Witold 45 Mysłowice 8 0.00083
0.83
2 spalzek miroslzaw adamSPAŁEK Mirosław Adam 44 Mysłowice 2 0.00021
0.21
3 szumilas aleksandra barbaraSZUMILAS Aleksandra Barbara 21 Mysłowice 4 0.00042
0.42
4 sikora waclzawSIKORA Wacław 77 Mysłowice 6 0.00063
0.63
5 michalak urszula barbaraMICHALAK Urszula Barbara 58 Mysłowice 2 0.00021
0.21
6 goj adam jozzefGOJ Adam Józef 46 Mysłowice 1 0.0001
0.10
7 dulinzska-macuda izabella annaDULIŃSKA-MACUDA Izabella Anna 44 Mysłowice 2 0.00021
0.21
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 papaj tomasz wieslzawPAPAJ Tomasz Wiesław 48 Mysłowice 109 0.01135
11.35
2 berzowska bernadeta halinaBERZOWSKA Bernadeta Halina 53 Mysłowice 31 0.00323
3.23
3 zajkowski jozzefZAJKOWSKI Józef 66 Mysłowice 46 0.00479
4.79
4 sorek agnieszka grazzzynaSOREK Agnieszka Grażyna 45 Mysłowice 19 0.00198
1.98
5 cegielzka andrzej ryszardCEGIEŁKA Andrzej Ryszard 59 Mysłowice 9 0.00094
0.94
6 nowakowska magdalena mariaNOWAKOWSKA Magdalena Maria 26 Mysłowice 22 0.00229
2.29
7 lzezczycki marcin zdzislzawŁĘCZYCKI Marcin Zdzisław 44 Mysłowice 1 0.0001
0.10
8 sroka roksana anitaSROKA Roksana Anita 22 Mysłowice 7 0.00073
0.73
9 marx grzegorz mariuszMARX Grzegorz Mariusz 28 Mysłowice 8 0.00083
0.83
Razem 252
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 252

Lista nr 18 - KWW DARIUSZ WÓJTOWICZ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dombek andrzej janDOMBEK Andrzej Jan 51 Mysłowice 119 0.0124
12.40
2 jezdrzejas sandra malzgorzataJĘDRZEJAS Sandra Małgorzata 28 Mysłowice 45 0.00469
4.69
3 wawrzyniuk magdalena olgaWAWRZYNIUK Magdalena Olga 35 Mysłowice 24 0.0025
2.50
4 pomykalzo aneta annaPOMYKAŁO Aneta Anna 43 Mysłowice 13 0.00135
1.35
5 mazurkiewicz beata ewaMAZURKIEWICZ Beata Ewa 51 Mysłowice 16 0.00167
1.67
6 filus andrzej henrykFILUS Andrzej Henryk 55 Mysłowice 7 0.00073
0.73
7 dela-breitbeck marta monikaDELA-BREITBECK Marta Monika 28 Mysłowice 2 0.00021
0.21
8 baranowski borys jakubBARANOWSKI Borys Jakub 32 Mysłowice 3 0.00031
0.31
9 broda sebastian jaroslzawBRODA Sebastian Jarosław 25 Mysłowice 15 0.00156
1.56
Razem 244
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 244

Lista nr 19 - KW MYSŁOWICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzukaszek grzegorz eugeniuszŁUKASZEK Grzegorz Eugeniusz 56 Mysłowice 14 0.00146
1.46
2 padlewska anna irenaPADLEWSKA Anna Irena 66 Mysłowice 9 0.00094
0.94
3 koziolz-mospinek karolina judytaKOZIOŁ-MOSPINEK Karolina Judyta 30 Mysłowice 11 0.00115
1.15
4 gomozlza pawelz piotrGOMÓŁA Paweł Piotr 44 Mysłowice 4 0.00042
0.42
5 filipowska marzena mariaFILIPOWSKA Marzena Maria 53 Mysłowice 2 0.00021
0.21
6 galinzski lzukasz antoniGALIŃSKI Łukasz Antoni 37 Mysłowice 9 0.00094
0.94
7 baron anna mariaBARON Anna Maria 30 Mysłowice 5 0.00052
0.52
8 zawiszlak mateusz marekZAWIŚLAK Mateusz Marek 25 Mysłowice 5 0.00052
0.52
9 zduniak zbigniewZDUNIAK Zbigniew 52 Mysłowice 6 0.00063
0.63
Razem 65
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 65

Lista nr 20 - KWW NIEZALEŻNI MYSŁOWICE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaszek karol adamKASZEK Karol Adam 42 Mysłowice 6 0.00063
0.63
2 knapik krzysztof marianKNAPIK Krzysztof Marian 64 Mysłowice 4 0.00042
0.42
3 dzzzedzyk tadeusz adamDŻEDZYK Tadeusz Adam 55 Mysłowice 3 0.00031
0.31
4 krok urszula krystynaKROK Urszula Krystyna 66 Mysłowice 3 0.00031
0.31
5 kryta krzysztof marcinKRYTA Krzysztof Marcin 31 Mysłowice 0 0
0.00
6 umanzska daria barbaraUMAŃSKA Daria Barbara 27 Mysłowice 7 0.00073
0.73
7 kozlzowska-makozsz danuta barbaraKOZŁOWSKA-MAKÓŚ Danuta Barbara 38 Mysłowice 2 0.00021
0.21
8 stolarczyk dawid eugeniuszSTOLARCZYK Dawid Eugeniusz 34 Mysłowice 1 0.0001
0.10
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1683
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1650
3 Liczba kart niewykorzystanych 661
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 989
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 989
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 989
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 46
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 37
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 943
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rak wieslzawa urszulaRAK Wiesława Urszula 69 Katowice 10 0.00106
1.06
2 pietras jan wlzadyslzawPIETRAS Jan Władysław 69 Częstochowa 8 0.00085
0.85
3 wiszniewska anna elzzzbietaWIŚNIEWSKA Anna Elżbieta 21 Katowice 5 0.00053
0.53
4 dziemba piotr janDZIEMBA Piotr Jan 38 Katowice 5 0.00053
0.53
5 rauch wieslzawRAUCH Wiesław 56 Katowice 2 0.00021
0.21
6 szewczyk urszula barbaraSZEWCZYK Urszula Barbara 44 Katowice 8 0.00085
0.85
7 german anna mariaGERMAN Anna Maria 39 Szymocice 6 0.00064
0.64
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 boniewski leszek stanislzawBONIEWSKI Leszek Stanisław 63 Katowice 1 0.00011
0.11
2 gacki henryk alojzyGACKI Henryk Alojzy 66 Katowice 0 0
0.00
3 nycz henryk ryszardNYCZ Henryk Ryszard 66 Bojszowy 1 0.00011
0.11
4 sury katarzyna mariaSURY Katarzyna Maria 55 Katowice 0 0
0.00
5 kucz zbigniew wlzadyslzawKUCZ Zbigniew Władysław 67 Katowice 0 0
0.00
6 zaremba-majcher katarzyna agataZAREMBA-MAJCHER Katarzyna Agata 38 Mysłowice 3 0.00032
0.32
7 kasza sylwia antoninaKASZA Sylwia Antonina 50 Katowice 2 0.00021
0.21
8 mierzwinzski grzegorz ryszardMIERZWIŃSKI Grzegorz Ryszard 63 Mysłowice 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smykowski maciej psychSMYKOWSKI Maciej Psych 39 Katowice 3 0.00032
0.32
2 jaworek alina joannaJAWOREK Alina Joanna 41 Katowice 1 0.00011
0.11
3 mokwa martinMOKWA Martin 34 Wyry 0 0
0.00
4 kolawa jaga magdalenaKOLAWA Jaga Magdalena 48 Katowice 2 0.00021
0.21
5 wojtasiewicz aleksander lechWOJTASIEWICZ Aleksander Lech 36 Ruda Śląska 0 0
0.00
6 otrezbska agata zuzannaOTRĘBSKA Agata Zuzanna 39 Katowice 2 0.00021
0.21
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzawek tadeusz mariaSŁAWEK Tadeusz Maria 71 Cisownica 49 0.0052
5.20
2 gramatyka michalz sebastianGRAMATYKA Michał Sebastian 47 Tychy 12 0.00127
1.27
3 bednarz alina irenaBEDNARZ Alina Irena 60 Tychy 14 0.00148
1.48
4 kowalski slzawomir stanislzawKOWALSKI Sławomir Stanisław 57 Piasek 3 0.00032
0.32
5 konieczny-simela dorota ewaKONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa 45 Mysłowice 234 0.02481
24.81
6 pierzchalza elzzzbieta apoloniaPIERZCHAŁA Elżbieta Apolonia 64 Tychy 8 0.00085
0.85
7 palka michalz antoniPALKA Michał Antoni 37 Chełm Śląski 17 0.0018
1.80
8 rojewska bozzzena adelaROJEWSKA Bożena Adela 58 Katowice 19 0.00201
2.01
Razem 356
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 356

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zaborowski zbyszekZABOROWSKI Zbyszek 60 Mikołów 27 0.00286
2.86
2 walat celina teresaWALAT Celina Teresa 55 Mysłowice 7 0.00074
0.74
3 kwiatek wlzodzimierz romanKWIATEK Włodzimierz Roman 62 Tychy 2 0.00021
0.21
4 szkabrat teresa zofiaSZKABRAT Teresa Zofia 76 Pszczyna 1 0.00011
0.11
5 gorki wlzodzimierz jerzyGORKI Włodzimierz Jerzy 66 Katowice 8 0.00085
0.85
6 szumanzska magdalena malzgorzataSZUMAŃSKA Magdalena Małgorzata 26 Chełm Śląski 5 0.00053
0.53
7 krowiak andrzejKROWIAK Andrzej 71 Tychy 1 0.00011
0.11
8 noskowski zbigniew henrykNOSKOWSKI Zbigniew Henryk 66 Pszczyna 0 0
0.00
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 palinzska izabela mariaPALIŃSKA Izabela Maria 35 Jaworzno 4 0.00042
0.42
2 pacer ryszard janPACER Ryszard Jan 56 Gliwice 2 0.00021
0.21
3 oczadlzy patryk bartlzomiejOCZADŁY Patryk Bartłomiej 22 Tychy 1 0.00011
0.11
4 wozjcik sara aleksandraWÓJCIK Sara Aleksandra 30 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 kraszyna leszek aleksanderKRASZYNA Leszek Aleksander 43 Zabrze 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 berk bartoszBERK Bartosz 27 Tychy 9 0.00095
0.95
2 turek mirela grazzzynaTUREK Mirela Grażyna 25 Mysłowice 3 0.00032
0.32
3 nowakowski arkadiusz wojciechNOWAKOWSKI Arkadiusz Wojciech 39 Pszczyna 0 0
0.00
4 zzzurowska margaretaŻUROWSKA Margareta 42 Świętochłowice 0 0
0.00
5 jaworski rafalzJAWORSKI Rafał 44 Częstochowa 1 0.00011
0.11
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 palka tomasz arkadiuszPALKA Tomasz Arkadiusz 40 Mysłowice 35 0.00371
3.71
2 mizera-zalejska joanna grazzzynaMIZERA-ZALEJSKA Joanna Grażyna 46 Katowice 4 0.00042
0.42
3 janas pawelz eugeniuszJANAS Paweł Eugeniusz 37 Tychy 6 0.00064
0.64
4 czaja elzzzbieta annaCZAJA Elżbieta Anna 38 Katowice 2 0.00021
0.21
5 lzachacz marcin grzegorzŁACHACZ Marcin Grzegorz 37 Katowice 2 0.00021
0.21
6 mierzynzska ewa joannaMIERZYŃSKA Ewa Joanna 59 Katowice 3 0.00032
0.32
7 zzzolzazdek andrzej pawelzŻOŁĄDEK Andrzej Paweł 52 Lędziny 1 0.00011
0.11
8 zatorski wojciech tomaszZATORSKI Wojciech Tomasz 52 Pszczyna 3 0.00032
0.32
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzezina tomasz bogdanBRZEZINA Tomasz Bogdan 43 Katowice 2 0.00021
0.21
2 krajewski krzysztof stanislzawKRAJEWSKI Krzysztof Stanisław 42 Tychy 0 0
0.00
3 czapkowicz adrianna hannaCZAPKOWICZ Adrianna Hanna 25 Tychy 0 0
0.00
4 niedoba tomasz robertNIEDOBA Tomasz Robert 23 Mysłowice 2 0.00021
0.21
5 nagel karol janNAGEL Karol Jan 26 Katowice 0 0
0.00
6 kalzezka dominika klaudiaKAŁĘKA Dominika Klaudia 22 Bojszowy Nowe 1 0.00011
0.11
7 trusz agata karolinaTRUŚ Agata Karolina 22 Gliwice 0 0
0.00
8 jablonzski kamilJABLOŃSKI Kamil 20 Katowice 2 0.00021
0.21
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chelzstowski jakub piotrCHEŁSTOWSKI Jakub Piotr 37 Tychy 114 0.01209
12.09
2 czarnynoga piotr franciszekCZARNYNOGA Piotr Franciszek 64 Bieruń 54 0.00573
5.73
3 wydra przemyslzaw aleksanderWYDRA Przemysław Aleksander 39 Sosnowiec 26 0.00276
2.76
4 gazzza grzegorz krzysztofGAŻA Grzegorz Krzysztof 46 Pszczyna 6 0.00064
0.64
5 sewielska urszula mariaSEWIELSKA Urszula Maria 65 Katowice 27 0.00286
2.86
6 mrozz rozzzza jadwigaMRÓZ Róża Jadwiga 78 Katowice 22 0.00233
2.33
7 grobel beataGROBEL Beata 33 Tychy 8 0.00085
0.85
8 fedorowska boguslzawa wieslzawaFEDOROWSKA Bogusława Wiesława 59 Katowice 21 0.00223
2.23
Razem 278
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 278

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zadora stanislzawZADORA Stanisław 69 Zwardoń 8 0.00085
0.85
2 zdrach tomasz jerzyZDRACH Tomasz Jerzy 44 Wisła 3 0.00032
0.32
3 trzaska ewa teresaTRZASKA EWA Teresa 64 Jaworzno 5 0.00053
0.53
4 mirowska anna janinaMIROWSKA Anna Janina 29 Będzin 4 0.00042
0.42
5 olborska joanna ewaOLBORSKA Joanna Ewa 46 Sosnowiec 1 0.00011
0.11
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasinzski szczepanKASIŃSKI Szczepan 48 Katowice 0 0
0.00
2 hacasz damian michalzHACAŚ Damian Michał 39 Katowice 0 0
0.00
3 bula tomasz boleslzawBULA Tomasz Bolesław 46 Katowice 1 0.00011
0.11
4 dazbrowski arkadiusz stanislzawDĄBROWSKI Arkadiusz Stanisław 32 Katowice 0 0
0.00
5 kurzawa bernard robertKURZAWA Bernard Robert 40 Katowice 3 0.00032
0.32
6 kandzia beata annaKANDZIA Beata Anna 38 Katowice 0 0
0.00
7 znojek edyta karolinaZNOJEK Edyta Karolina 31 Będzin 1 0.00011
0.11
8 lepiarz magdalena elzzzbietaLEPIARZ Magdalena Elżbieta 34 Tychy 1 0.00011
0.11
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 musiolz tomasz wojciechMUSIOŁ Tomasz Wojciech 48 Zabrze 7 0.00074
0.74
2 mlzocek mateusz adamMŁOCEK Mateusz Adam 23 Lędziny 0 0
0.00
3 rutka marzena marlenaRUTKA Marzena Marlena 43 Mikołów 0 0
0.00
4 zbijowski krzysztof eugeniuszZBIJOWSKI Krzysztof Eugeniusz 41 Tychy 0 0
0.00
5 piaztek barbara jadwigaPIĄTEK Barbara Jadwiga 37 Lędziny 2 0.00021
0.21
6 baranowski krzysztofBARANOWSKI Krzysztof 43 Tychy 2 0.00021
0.21
7 zbijowska agnieszkaZBIJOWSKA Agnieszka 45 Tychy 1 0.00011
0.11
8 janas izabela anielaJANAS Izabela Aniela 32 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jelonek aleksandra elzzzbietaJELONEK Aleksandra Elżbieta 49 Chorzów 23 0.00244
2.44
2 handermander-lewicka malzgorzata annaHANDERMANDER-LEWICKA Małgorzata Anna 53 Katowice 4 0.00042
0.42
3 bara jacek witoldBARA Jacek Witold 54 Katowice 3 0.00032
0.32
4 sojka andrzej antoniSOJKA Andrzej Antoni 68 Katowice 10 0.00106
1.06
5 krzeminzski wlzodzimierz tomaszKRZEMIŃSKI Włodzimierz Tomasz 62 Katowice 1 0.00011
0.11
6 skubalza bernard leszekSKUBAŁA Bernard Leszek 54 Zabrze 0 0
0.00
7 dyrda karolina elzzzbietaDYRDA Karolina Elżbieta 28 Lędziny 5 0.00053
0.53
8 jerczynzski dariusz marekJERCZYŃSKI Dariusz Marek 50 Katowice 3 0.00032
0.32
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorzelik jerzy zdzislzawGORZELIK Jerzy Zdzisław 46 Katowice 11 0.00117
1.17
2 myszliwiec malzgorzata annaMYŚLIWIEC Małgorzata Anna 43 Chorzów 8 0.00085
0.85
3 ficek bernadeta agnieszkaFICEK Bernadeta Agnieszka 67 Imielin 1 0.00011
0.11
4 kapica ewa malzgorzataKAPICA Ewa Małgorzata 32 Pszczyna 2 0.00021
0.21
5 gazsiorczyk mariusz tomaszGĄSIORCZYK Mariusz Tomasz 48 Mysłowice 4 0.00042
0.42
6 bainka marta magdalenaBAINKA Marta Magdalena 24 Bieruń 0 0
0.00
7 michalzek maksymilian piotrMICHAŁEK Maksymilian Piotr 35 Katowice 1 0.00011
0.11
8 snaczke piotr pawelzSNACZKE Piotr Paweł 61 Katowice 1 0.00011
0.11
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28