Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 8

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zakład Karny Wojkowice-Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach, Wojska Polskiego 10 Łazy
Typ obwodu zakład karny
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Teren Zakładu Karnego Wojkowice-Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach
Liczba mieszkańców 275
Liczba wyborców 153
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Poręba 1
Rady Powiatu Zawierciańskiego 5
Sejmiku Województwa Śląskiego 7

Protokoły

  • Wybory Rady Powiatu Zawierciańskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 7
  • Wybory Burmistrza Miasta Poręba
  • Wybory Rady Miasta Poręba) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Zawierciańskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 6
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 276
3 Liczba kart niewykorzystanych 275
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczyk cezary rafalzBARCZYK Cezary Rafał 56 Kroczyce 0 0
0.00
2 drabek ewa zofiaDRABEK Ewa Zofia 49 Poręba 0 0
0.00
3 grabowska malzgorzata danutaGRABOWSKA Małgorzata Danuta 54 Hucisko 0 0
0.00
4 banzka pawelz lzukaszBAŃKA Paweł Łukasz 23 Poręba 0 0
0.00
5 grela monika annaGRELA Monika Anna 45 Góra Włodowska 0 0
0.00
6 szymanzski adam lucjanSZYMAŃSKI Adam Lucjan 39 Kostkowice 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kleszczewski jaroslzaw marekKLESZCZEWSKI Jarosław Marek 55 Pradła 0 0
0.00
2 piotrowski boguslzaw pawelzPIOTROWSKI Bogusław Paweł 54 Poręba 0 0
0.00
3 labocha eliza mariaLABOCHA Eliza Maria 36 Góra Włodowska 0 0
0.00
4 macherzynzski janMACHERZYŃSKI Jan 61 Poręba 0 0
0.00
5 dyrda joanna barbaraDYRDA Joanna Barbara 49 Poręba 0 0
0.00
6 kuszmierska urszula annaKUŚMIERSKA Urszula Anna 40 Parkoszowice 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski jan marcinKOWALSKI Jan Marcin 44 Poręba 0 0
0.00
2 janzczyk sylwester andrzejJAŃCZYK Sylwester Andrzej 55 Zawada Pilicka 0 0
0.00
3 jezderko miroslzawaJĘDERKO Mirosława 67 Hucisko 0 0
0.00
4 milewska halina helenaMILEWSKA Halina Helena 69 Poręba 0 0
0.00
5 brzychcy marta edytaBRZYCHCY Marta Edyta 37 Dzibice 0 0
0.00
6 dziwinzski tomasz mariuszDZIWIŃSKI Tomasz Mariusz 44 Rudniki 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dors gabrielDORS Gabriel 55 Biała Błotna 0 0
0.00
2 pucek adam tadeuszPUCEK Adam Tadeusz 48 Poręba 0 0
0.00
3 kita tomasz piotrKITA Tomasz Piotr 44 Włodowice 1 0.1
100.00
4 migdalz ewelina joannaMIGDAŁ Ewelina Joanna 31 Dobrogoszczyce 0 0
0.00
5 jurek jolanta annaJUREK Jolanta Anna 55 Poręba 0 0
0.00
6 szleszynzska bozzzena annaŚLESZYŃSKA Bożena Anna 48 Rudniki 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 18 - KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szlusarczyk tomasz aleksanderŚLUSARCZYK Tomasz Aleksander 44 Poręba 0 0
0.00
2 hadrych karol andrzejHADRYCH Karol Andrzej 34 Poręba 0 0
0.00
3 bogdalz gabriela annaBOGDAŁ Gabriela Anna 53 Zawiercie 0 0
0.00
4 donocik jozzef piotrDONOCIK Józef Piotr 58 Siemięrzyce Zefirek 0 0
0.00
5 orzolz marzena ewaORZOŁ Marzena Ewa 48 Poręba 0 0
0.00
6 szwiderska malzgorzataŚWIDERSKA Małgorzata 46 Włodowice 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 19 - KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 andrzejewska agnieszka mariaANDRZEJEWSKA Agnieszka Maria 40 Poręba 0 0
0.00
2 pleban ilona teresaPLEBAN Ilona Teresa 46 Rudniki 0 0
0.00
3 klisz anna mariaKLIŚ Anna Maria 48 Lgota Murowana 0 0
0.00
4 brewka marcin januszBREWKA Marcin Janusz 43 Włodowice 0 0
0.00
5 kossek-markowski krzysztof arturKOSSEK-MARKOWSKI Krzysztof Artur 36 Kroczyce 0 0
0.00
6 wawrzynkiewicz tomasz wlzodzimierzWAWRZYNKIEWICZ Tomasz Włodzimierz 45 Poręba 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 20 - KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 van der coghen piotr arturVAN DER COGHEN Piotr Artur 65 Podlesice 0 0
0.00
2 muskalska iwona marzannaMUSKALSKA Iwona Marzanna 52 Poręba 0 0
0.00
3 nezdza bozzzena ewaNĘDZA Bożena Ewa 49 Włodowice 0 0
0.00
4 furgacz krzysztof pawelzFURGACZ Krzysztof Paweł 37 Pradła 0 0
0.00
5 borozwka stanislzaw antoniBORÓWKA Stanisław Antoni 54 Poręba 0 0
0.00
6 chrzazszcz aneta barbaraCHRZĄSZCZ Aneta Barbara 44 Góra Włodowska 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 153
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 275
3 Liczba kart niewykorzystanych 249
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 26
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 26
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 26
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 26
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 styczenz anna elzzzbietaSTYCZEŃ Anna Elżbieta 39 Będzin 0 0
0.00
2 zmelty patrycja magdalenaZMELTY Patrycja Magdalena 25 Chorzów 1 0.00385
3.85
3 tomala katarzyna annaTOMALA Katarzyna Anna 40 Jaworzno 0 0
0.00
4 pikos zbigniew janPIKOS Zbigniew Jan 47 Częstochowa 0 0
0.00
5 kowalewski adam jaroslzawKOWALEWSKI Adam Jarosław 42 Tuliszów 0 0
0.00
6 wnuk agnieszkaWNUK Agnieszka 35 Sosnowiec 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klepacz witold januszKLEPACZ Witold Janusz 65 Sosnowiec 0 0
0.00
2 janosik justyna katarzynaJANOSIK Justyna Katarzyna 42 Wierzbica 0 0
0.00
3 szlusarczyk joanna jadwigaŚLUSARCZYK Joanna Jadwiga 43 Poręba 0 0
0.00
4 krzykawski marcin tomaszKRZYKAWSKI Marcin Tomasz 36 Żelisławice 0 0
0.00
5 szlachta krzysztofSZLACHTA Krzysztof 61 Rzędkowice 0 0
0.00
6 gazsecka grazzzynaGĄSECKA Grażyna 58 Jaworzno 0 0
0.00
7 kurasinzski robert adamKURASIŃSKI Robert Adam 34 Sosnowiec 0 0
0.00
8 zielinzska teresa ewaZIELIŃSKA Teresa Ewa 61 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
9 kmiecik tadeusz antoniKMIECIK Tadeusz Antoni 69 Gródków 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skotalczyk ewa barbaraSKOTALCZYK Ewa Barbara 47 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
2 holzysz wieslzaw mieczyslzawHOŁYSZ Wiesław Mieczysław 61 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 magner-chrobak joanna agnieszkaMAGNER-CHROBAK Joanna Agnieszka 65 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
4 bartonz marek jozzefBARTOŃ Marek Józef 48 Mysłowice 0 0
0.00
5 grabowska wiktoria elzzzbietaGRABOWSKA Wiktoria Elżbieta 24 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
6 drozdowski mariusz pawelzDROZDOWSKI Mariusz Paweł 20 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salzuga wojciech pawelzSAŁUGA Wojciech Paweł 49 Jaworzno 3 0.01154
11.54
2 mazur miroslzaw jerzyMAZUR Mirosław Jerzy 50 Zawiercie 1 0.00385
3.85
3 jelonek iwona anetaJELONEK Iwona Aneta 50 Jaworzno 2 0.00769
7.69
4 stachowicz katarzyna karolinaSTACHOWICZ Katarzyna Karolina 41 Dąbrowa Górnicza 2 0.00769
7.69
5 wazsowicz teresaWĄSOWICZ Teresa 60 Czeladź 0 0
0.00
6 zakrzewska-zamora anna krystynaZAKRZEWSKA-ZAMORA Anna Krystyna 49 Wojkowice 0 0
0.00
7 janeczek marcin bernardJANECZEK Marcin Bernard 43 Poręba 0 0
0.00
8 lejman pawelz kazimierzLEJMAN Paweł Kazimierz 54 Sosnowiec 0 0
0.00
9 lzezzzzak dominik adamŁĘŻAK Dominik Adam 29 Sosnowiec 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 porc rafalz damianPORC Rafał Damian 40 Niegowonice 0 0
0.00
2 jaskiernia zbigniew tomaszJASKIERNIA Zbigniew Tomasz 64 Sosnowiec 0 0
0.00
3 borowiec bozzzena ewaBOROWIEC Bożena Ewa 50 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
4 filik anna ewaFILIK Anna Ewa 28 Czeladź 0 0
0.00
5 lzukasik zbigniew tadeuszŁUKASIK Zbigniew Tadeusz 67 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
6 gajos izabela katarzynaGAJOS Izabela Katarzyna 33 Siewierz 0 0
0.00
7 pietrzyk rafalz janPIETRZYK Rafał Jan 39 Będzin 0 0
0.00
8 kot magdalena monikaKOT Magdalena Monika 36 Żarnowiec 0 0
0.00
9 lzatak ewaŁATAK Ewa 60 Jaworzno 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tesluk jakub henrykTESLUK Jakub Henryk 25 Żory 0 0
0.00
2 czajer urszulaCZAJER Urszula 24 Będzin 0 0
0.00
3 kustrzycki jacekKUSTRZYCKI Jacek 43 Jaworzno 0 0
0.00
4 kawonz katarzyna zofiaKAWOŃ Katarzyna Zofia 32 Sosnowiec 0 0
0.00
5 domagalza damian mariuszDOMAGAŁA Damian Mariusz 28 Będzin 0 0
0.00
6 granat aleksandra mariaGRANAT Aleksandra Maria 63 Sosnowiec 0 0
0.00
7 magiera mateusz pawelzMAGIERA Mateusz Paweł 35 Sosnowiec 0 0
0.00
8 czajer sebastian jakubCZAJER Sebastian Jakub 28 Będzin 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazur pawelz michalzMAZUR Paweł Michał 26 Sosnowiec 4 0.01538
15.38
2 palzka krzysztof adamPAŁKA Krzysztof Adam 42 Zawiercie 0 0
0.00
3 cygan renata aleksandraCYGAN Renata Aleksandra 56 Sosnowiec 0 0
0.00
4 szmigiel pawelz wieslzawSZMIGIEL Paweł Wiesław 26 Sosnowiec 1 0.00385
3.85
5 knetig elzzzbieta halinaKNETIG Elżbieta Halina 28 Sosnowiec 0 0
0.00
6 herman krzysztof miroslzawHERMAN Krzysztof Mirosław 24 Sławków 0 0
0.00
7 klarczynzska olga kingaKLARCZYŃSKA Olga Kinga 20 Żarnowiec 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozralczyk marcin grzegorzGÓRALCZYK Marcin Grzegorz 41 Siewierz 1 0.00385
3.85
2 krasicka agnieszka janinaKRASICKA Agnieszka Janina 47 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 wilk arturWILK Artur 40 Jaworzno 0 0
0.00
4 dratwa pawelzDRATWA Paweł 28 Zawiercie 0 0
0.00
5 kosik karolina malwinaKOSIK Karolina Malwina 32 Katowice 0 0
0.00
6 smogozr andrzej jacekSMOGÓR Andrzej Jacek 61 Będzin 0 0
0.00
7 lzyczykowska aleksandra barbaraŁYCZYKOWSKA Aleksandra Barbara 36 Myszkowice 0 0
0.00
8 lzabusz annaŁABUŚ Anna 42 Sosnowiec 2 0.00769
7.69
9 duda andrzej marekDUDA Andrzej Marek 34 Wojkowice 1 0.00385
3.85
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 charasim dominik lzukaszCHARASIM Dominik Łukasz 34 Sosnowiec 0 0
0.00
2 krupa-szczezsny izabela katarzynaKRUPA-SZCZĘSNY Izabela Katarzyna 45 Czeladź 0 0
0.00
3 matysiak dawid andrzejMATYSIAK Dawid Andrzej 35 Sosnowiec 0 0
0.00
4 kluz damian mariuszKLUZ Damian Mariusz 33 Siemonia 0 0
0.00
5 kucharska zofiaKUCHARSKA Zofia 55 Zawiercie 0 0
0.00
6 budzynzski artur robertBUDZYŃSKI Artur Robert 24 Międzybrodzie Bialskie 0 0
0.00
7 kowalczyk anna korneliaKOWALCZYK Anna Kornelia 36 Słotwina 0 0
0.00
8 galus marcin tomaszGALUS Marcin Tomasz 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 materla mariaMATERLA Maria 44 Jaworzno 0 0
0.00
2 zarychta-surozwka malzgorzata wiolettaZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta 53 Sosnowiec 0 0
0.00
3 wencel aleksander remigiuszWENCEL Aleksander Remigiusz 18 Będzin 0 0
0.00
4 kozik marcin henrykKOZIK Marcin Henryk 35 Jaworzno 1 0.00385
3.85
5 szydlik bozzzena grazzzynaSZYDLIK Bożena Grażyna 53 Włodowice 2 0.00769
7.69
6 cieszlik beata elzzzbietaCIEŚLIK Beata Elżbieta 40 Dąbrowa Górnicza 1 0.00385
3.85
7 curylzo lzukaszCURYŁO Łukasz 38 Jaworzno 0 0
0.00
8 fijalzkowski krzysztof sylwesterFIJAŁKOWSKI Krzysztof Sylwester 59 Czeladź 1 0.00385
3.85
9 baczynzska jadwigaBACZYŃSKA Jadwiga 46 Sosnowiec 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szota stanislzawSZOTA Stanisław 73 Będzin 0 0
0.00
2 wiecha krystyna barbaraWIECHA Krystyna Barbara 55 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 olborski przemyslzaw tomaszOLBORSKI Przemysław Tomasz 38 Będzin 0 0
0.00
4 husarz iwona joannaHUSARZ Iwona Joanna 43 Sławków 0 0
0.00
5 trzaska izabela katarzynaTRZASKA Izabela Katarzyna 34 Jaworzno 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarecki krzysztofSARECKI Krzysztof 65 Zawiercie 1 0.00385
3.85
2 figlus hanna mariaFIGLUS Hanna Maria 64 Strzyżowice 0 0
0.00
3 turlej waldemar bartlzomiejTURLEJ Waldemar Bartłomiej 64 Zawiercie 1 0.00385
3.85
4 malzota elzzzbieta annaMAŁOTA Elżbieta Anna 58 Myszków 0 0
0.00
5 klekot krystynaKLEKOT Krystyna 67 Częstochowa 0 0
0.00
6 bednarz jerzy marianBEDNARZ Jerzy Marian 65 Zawiercie 0 0
0.00
7 piskorski krzysztof wlzadyslzawPISKORSKI Krzysztof Władysław 67 Wojkowice 0 0
0.00
8 szastak slzawomir marianSZASTAK Sławomir Marian 65 Brzękowice Wał 0 0
0.00
9 bauza zofiaBAUZA Zofia 66 Kroczyce 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzadek leonSŁADEK Leon 70 Będzin 1 0.00385
3.85
2 graja pawelz zbigniewGRAJA Paweł Zbigniew 40 Będzin 0 0
0.00
3 jakubowska zuzanna izabelaJAKUBOWSKA Zuzanna Izabela 23 Czeladź 0 0
0.00
4 bubel rafalz michalzBUBEL Rafał Michał 48 Łazy 0 0
0.00
5 malzysz mariaMAŁYSZ Maria 71 Połomia 0 0
0.00
6 brachman elzzzbieta barbaraBRACHMAN Elżbieta Barbara 38 Rybnik 0 0
0.00
7 slzadek jolanta ewaSŁADEK Jolanta Ewa 64 Będzin 0 0
0.00
8 bandurowski leslzaw januszBANDUROWSKI Lesław Janusz 46 Chorzów 0 0
0.00
9 skrzypek anetta malzgorzataSKRZYPEK Anetta Małgorzata 47 Będzin 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Poręba
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 0
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 0
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 0
3 Liczba kart niewykorzystanych 0
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 0
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 0
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 0
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 0
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 0
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwapisz-panzczyk anna elzzzbietaKWAPISZ-PAŃCZYK Anna Elżbieta 50 WYŻSZE PORĘBA 0 0
0.00
2 spyra ryszardSPYRA Ryszard 58 WYŻSZE PORĘBA 0 0
0.00
3 szliwa marek stanislzawŚLIWA Marek Stanisław 61 WYŻSZE PORĘBA 0 0
0.00
4 zzzolznowska elzzzbieta teresaŻOŁNOWSKA Elżbieta Teresa 62 WYŻSZE PORĘBA 0 0
0.00
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Poręba) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 0
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 0
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 0
3 Liczba kart niewykorzystanych 0
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 0
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 0
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 0
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 0
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 0
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
21 turunz patryk aleksanderTURUŃ Patryk Aleksander 23 PORĘBA 0 0
0.00
22 pawlik-frazckiewicz angelika afrodytaPAWLIK-FRĄCKIEWICZ Angelika Afrodyta 28 PORĘBA 0 0
0.00
23 boguslzawski mateusz lzukaszBOGUSŁAWSKI Mateusz Łukasz 27 PORĘBA 0 0
0.00
24 rauk czeslzaw adamRAUK Czesław Adam 63 PORĘBA 0 0
0.00
25 ajchenlaub agnieszka magdalenaAJCHENLAUB Agnieszka Magdalena 44 PORĘBA 0 0
0.00