Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 3

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 1 (świetlica), ul. Wojska Polskiego 4 Poręba
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Ulice: Czesława Mierzejewskiego, Dzielna, Fabryczna, Nowa, Nowowiejska, Partyzantów, Przyszłości, Słoneczna, Walentego Roździeńskiego od nr 1 do nr 99 nieparzyste i od nr 6 do nr 100 parzyste, Wojska Polskiego, Wolności
Liczba mieszkańców 1597
Liczba wyborców 1329
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Poręba 5, 6, 7
Rady Powiatu Zawierciańskiego 5
Sejmiku Województwa Śląskiego 7

Protokoły

 • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 7
 • Wybory Rady Powiatu Zawierciańskiego) - Okręg nr 5
 • Wybory Burmistrza Miasta Poręba
 • Wybory Rady Miasta Poręba) - Okręg nr 6
 • Wybory Rady Miasta Poręba) - Okręg nr 7
 • Wybory Rady Miasta Poręba) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1329
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1300
3 Liczba kart niewykorzystanych 512
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 788
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 786
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 786
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 53
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 35
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 733
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 styczenz anna elzzzbietaSTYCZEŃ Anna Elżbieta 39 Będzin 12 0.00164
1.64
2 zmelty patrycja magdalenaZMELTY Patrycja Magdalena 25 Chorzów 0 0
0.00
3 tomala katarzyna annaTOMALA Katarzyna Anna 40 Jaworzno 8 0.00109
1.09
4 pikos zbigniew janPIKOS Zbigniew Jan 47 Częstochowa 1 0.00014
0.14
5 kowalewski adam jaroslzawKOWALEWSKI Adam Jarosław 42 Tuliszów 1 0.00014
0.14
6 wnuk agnieszkaWNUK Agnieszka 35 Sosnowiec 6 0.00082
0.82
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klepacz witold januszKLEPACZ Witold Janusz 65 Sosnowiec 2 0.00027
0.27
2 janosik justyna katarzynaJANOSIK Justyna Katarzyna 42 Wierzbica 2 0.00027
0.27
3 szlusarczyk joanna jadwigaŚLUSARCZYK Joanna Jadwiga 43 Poręba 89 0.01214
12.14
4 krzykawski marcin tomaszKRZYKAWSKI Marcin Tomasz 36 Żelisławice 1 0.00014
0.14
5 szlachta krzysztofSZLACHTA Krzysztof 61 Rzędkowice 5 0.00068
0.68
6 gazsecka grazzzynaGĄSECKA Grażyna 58 Jaworzno 1 0.00014
0.14
7 kurasinzski robert adamKURASIŃSKI Robert Adam 34 Sosnowiec 0 0
0.00
8 zielinzska teresa ewaZIELIŃSKA Teresa Ewa 61 Dąbrowa Górnicza 4 0.00055
0.55
9 kmiecik tadeusz antoniKMIECIK Tadeusz Antoni 69 Gródków 0 0
0.00
Razem 104
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 104

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skotalczyk ewa barbaraSKOTALCZYK Ewa Barbara 47 Dąbrowa Górnicza 4 0.00055
0.55
2 holzysz wieslzaw mieczyslzawHOŁYSZ Wiesław Mieczysław 61 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 magner-chrobak joanna agnieszkaMAGNER-CHROBAK Joanna Agnieszka 65 Dąbrowa Górnicza 3 0.00041
0.41
4 bartonz marek jozzefBARTOŃ Marek Józef 48 Mysłowice 1 0.00014
0.14
5 grabowska wiktoria elzzzbietaGRABOWSKA Wiktoria Elżbieta 24 Dąbrowa Górnicza 2 0.00027
0.27
6 drozdowski mariusz pawelzDROZDOWSKI Mariusz Paweł 20 Dąbrowa Górnicza 2 0.00027
0.27
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salzuga wojciech pawelzSAŁUGA Wojciech Paweł 49 Jaworzno 30 0.00409
4.09
2 mazur miroslzaw jerzyMAZUR Mirosław Jerzy 50 Zawiercie 83 0.01132
11.32
3 jelonek iwona anetaJELONEK Iwona Aneta 50 Jaworzno 10 0.00136
1.36
4 stachowicz katarzyna karolinaSTACHOWICZ Katarzyna Karolina 41 Dąbrowa Górnicza 29 0.00396
3.96
5 wazsowicz teresaWĄSOWICZ Teresa 60 Czeladź 0 0
0.00
6 zakrzewska-zamora anna krystynaZAKRZEWSKA-ZAMORA Anna Krystyna 49 Wojkowice 2 0.00027
0.27
7 janeczek marcin bernardJANECZEK Marcin Bernard 43 Poręba 116 0.01583
15.83
8 lejman pawelz kazimierzLEJMAN Paweł Kazimierz 54 Sosnowiec 4 0.00055
0.55
9 lzezzzzak dominik adamŁĘŻAK Dominik Adam 29 Sosnowiec 4 0.00055
0.55
Razem 278
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 278

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 porc rafalz damianPORC Rafał Damian 40 Niegowonice 49 0.00668
6.68
2 jaskiernia zbigniew tomaszJASKIERNIA Zbigniew Tomasz 64 Sosnowiec 3 0.00041
0.41
3 borowiec bozzzena ewaBOROWIEC Bożena Ewa 50 Dąbrowa Górnicza 4 0.00055
0.55
4 filik anna ewaFILIK Anna Ewa 28 Czeladź 2 0.00027
0.27
5 lzukasik zbigniew tadeuszŁUKASIK Zbigniew Tadeusz 67 Dąbrowa Górnicza 1 0.00014
0.14
6 gajos izabela katarzynaGAJOS Izabela Katarzyna 33 Siewierz 1 0.00014
0.14
7 pietrzyk rafalz janPIETRZYK Rafał Jan 39 Będzin 1 0.00014
0.14
8 kot magdalena monikaKOT Magdalena Monika 36 Żarnowiec 1 0.00014
0.14
9 lzatak ewaŁATAK Ewa 60 Jaworzno 0 0
0.00
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tesluk jakub henrykTESLUK Jakub Henryk 25 Żory 1 0.00014
0.14
2 czajer urszulaCZAJER Urszula 24 Będzin 1 0.00014
0.14
3 kustrzycki jacekKUSTRZYCKI Jacek 43 Jaworzno 1 0.00014
0.14
4 kawonz katarzyna zofiaKAWOŃ Katarzyna Zofia 32 Sosnowiec 0 0
0.00
5 domagalza damian mariuszDOMAGAŁA Damian Mariusz 28 Będzin 0 0
0.00
6 granat aleksandra mariaGRANAT Aleksandra Maria 63 Sosnowiec 0 0
0.00
7 magiera mateusz pawelzMAGIERA Mateusz Paweł 35 Sosnowiec 0 0
0.00
8 czajer sebastian jakubCZAJER Sebastian Jakub 28 Będzin 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazur pawelz michalzMAZUR Paweł Michał 26 Sosnowiec 4 0.00055
0.55
2 palzka krzysztof adamPAŁKA Krzysztof Adam 42 Zawiercie 6 0.00082
0.82
3 cygan renata aleksandraCYGAN Renata Aleksandra 56 Sosnowiec 1 0.00014
0.14
4 szmigiel pawelz wieslzawSZMIGIEL Paweł Wiesław 26 Sosnowiec 1 0.00014
0.14
5 knetig elzzzbieta halinaKNETIG Elżbieta Halina 28 Sosnowiec 0 0
0.00
6 herman krzysztof miroslzawHERMAN Krzysztof Mirosław 24 Sławków 0 0
0.00
7 klarczynzska olga kingaKLARCZYŃSKA Olga Kinga 20 Żarnowiec 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozralczyk marcin grzegorzGÓRALCZYK Marcin Grzegorz 41 Siewierz 20 0.00273
2.73
2 krasicka agnieszka janinaKRASICKA Agnieszka Janina 47 Dąbrowa Górnicza 1 0.00014
0.14
3 wilk arturWILK Artur 40 Jaworzno 4 0.00055
0.55
4 dratwa pawelzDRATWA Paweł 28 Zawiercie 4 0.00055
0.55
5 kosik karolina malwinaKOSIK Karolina Malwina 32 Katowice 1 0.00014
0.14
6 smogozr andrzej jacekSMOGÓR Andrzej Jacek 61 Będzin 1 0.00014
0.14
7 lzyczykowska aleksandra barbaraŁYCZYKOWSKA Aleksandra Barbara 36 Myszkowice 1 0.00014
0.14
8 lzabusz annaŁABUŚ Anna 42 Sosnowiec 4 0.00055
0.55
9 duda andrzej marekDUDA Andrzej Marek 34 Wojkowice 3 0.00041
0.41
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 charasim dominik lzukaszCHARASIM Dominik Łukasz 34 Sosnowiec 9 0.00123
1.23
2 krupa-szczezsny izabela katarzynaKRUPA-SZCZĘSNY Izabela Katarzyna 45 Czeladź 0 0
0.00
3 matysiak dawid andrzejMATYSIAK Dawid Andrzej 35 Sosnowiec 1 0.00014
0.14
4 kluz damian mariuszKLUZ Damian Mariusz 33 Siemonia 0 0
0.00
5 kucharska zofiaKUCHARSKA Zofia 55 Zawiercie 1 0.00014
0.14
6 budzynzski artur robertBUDZYŃSKI Artur Robert 24 Międzybrodzie Bialskie 1 0.00014
0.14
7 kowalczyk anna korneliaKOWALCZYK Anna Kornelia 36 Słotwina 2 0.00027
0.27
8 galus marcin tomaszGALUS Marcin Tomasz 39 Dąbrowa Górnicza 2 0.00027
0.27
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 materla mariaMATERLA Maria 44 Jaworzno 74 0.0101
10.10
2 zarychta-surozwka malzgorzata wiolettaZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta 53 Sosnowiec 13 0.00177
1.77
3 wencel aleksander remigiuszWENCEL Aleksander Remigiusz 18 Będzin 22 0.003
3.00
4 kozik marcin henrykKOZIK Marcin Henryk 35 Jaworzno 5 0.00068
0.68
5 szydlik bozzzena grazzzynaSZYDLIK Bożena Grażyna 53 Włodowice 15 0.00205
2.05
6 cieszlik beata elzzzbietaCIEŚLIK Beata Elżbieta 40 Dąbrowa Górnicza 7 0.00095
0.95
7 curylzo lzukaszCURYŁO Łukasz 38 Jaworzno 4 0.00055
0.55
8 fijalzkowski krzysztof sylwesterFIJAŁKOWSKI Krzysztof Sylwester 59 Czeladź 2 0.00027
0.27
9 baczynzska jadwigaBACZYŃSKA Jadwiga 46 Sosnowiec 15 0.00205
2.05
Razem 157
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 157

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szota stanislzawSZOTA Stanisław 73 Będzin 4 0.00055
0.55
2 wiecha krystyna barbaraWIECHA Krystyna Barbara 55 Dąbrowa Górnicza 1 0.00014
0.14
3 olborski przemyslzaw tomaszOLBORSKI Przemysław Tomasz 38 Będzin 1 0.00014
0.14
4 husarz iwona joannaHUSARZ Iwona Joanna 43 Sławków 1 0.00014
0.14
5 trzaska izabela katarzynaTRZASKA Izabela Katarzyna 34 Jaworzno 2 0.00027
0.27
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarecki krzysztofSARECKI Krzysztof 65 Zawiercie 1 0.00014
0.14
2 figlus hanna mariaFIGLUS Hanna Maria 64 Strzyżowice 0 0
0.00
3 turlej waldemar bartlzomiejTURLEJ Waldemar Bartłomiej 64 Zawiercie 0 0
0.00
4 malzota elzzzbieta annaMAŁOTA Elżbieta Anna 58 Myszków 3 0.00041
0.41
5 klekot krystynaKLEKOT Krystyna 67 Częstochowa 0 0
0.00
6 bednarz jerzy marianBEDNARZ Jerzy Marian 65 Zawiercie 1 0.00014
0.14
7 piskorski krzysztof wlzadyslzawPISKORSKI Krzysztof Władysław 67 Wojkowice 1 0.00014
0.14
8 szastak slzawomir marianSZASTAK Sławomir Marian 65 Brzękowice Wał 0 0
0.00
9 bauza zofiaBAUZA Zofia 66 Kroczyce 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzadek leonSŁADEK Leon 70 Będzin 2 0.00027
0.27
2 graja pawelz zbigniewGRAJA Paweł Zbigniew 40 Będzin 0 0
0.00
3 jakubowska zuzanna izabelaJAKUBOWSKA Zuzanna Izabela 23 Czeladź 1 0.00014
0.14
4 bubel rafalz michalzBUBEL Rafał Michał 48 Łazy 1 0.00014
0.14
5 malzysz mariaMAŁYSZ Maria 71 Połomia 2 0.00027
0.27
6 brachman elzzzbieta barbaraBRACHMAN Elżbieta Barbara 38 Rybnik 0 0
0.00
7 slzadek jolanta ewaSŁADEK Jolanta Ewa 64 Będzin 0 0
0.00
8 bandurowski leslzaw januszBANDUROWSKI Lesław Janusz 46 Chorzów 0 0
0.00
9 skrzypek anetta malzgorzataSKRZYPEK Anetta Małgorzata 47 Będzin 1 0.00014
0.14
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Zawierciańskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1329
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1197
3 Liczba kart niewykorzystanych 409
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 788
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 786
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 786
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 20
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 751
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczyk cezary rafalzBARCZYK Cezary Rafał 56 Kroczyce 9 0.0012
1.20
2 drabek ewa zofiaDRABEK Ewa Zofia 49 Poręba 3 0.0004
0.40
3 grabowska malzgorzata danutaGRABOWSKA Małgorzata Danuta 54 Hucisko 1 0.00013
0.13
4 banzka pawelz lzukaszBAŃKA Paweł Łukasz 23 Poręba 11 0.00146
1.46
5 grela monika annaGRELA Monika Anna 45 Góra Włodowska 2 0.00027
0.27
6 szymanzski adam lucjanSZYMAŃSKI Adam Lucjan 39 Kostkowice 0 0
0.00
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kleszczewski jaroslzaw marekKLESZCZEWSKI Jarosław Marek 55 Pradła 59 0.00786
7.86
2 piotrowski boguslzaw pawelzPIOTROWSKI Bogusław Paweł 54 Poręba 43 0.00573
5.73
3 labocha eliza mariaLABOCHA Eliza Maria 36 Góra Włodowska 2 0.00027
0.27
4 macherzynzski janMACHERZYŃSKI Jan 61 Poręba 49 0.00652
6.52
5 dyrda joanna barbaraDYRDA Joanna Barbara 49 Poręba 9 0.0012
1.20
6 kuszmierska urszula annaKUŚMIERSKA Urszula Anna 40 Parkoszowice 3 0.0004
0.40
Razem 165
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 165

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski jan marcinKOWALSKI Jan Marcin 44 Poręba 37 0.00493
4.93
2 janzczyk sylwester andrzejJAŃCZYK Sylwester Andrzej 55 Zawada Pilicka 2 0.00027
0.27
3 jezderko miroslzawaJĘDERKO Mirosława 67 Hucisko 0 0
0.00
4 milewska halina helenaMILEWSKA Halina Helena 69 Poręba 3 0.0004
0.40
5 brzychcy marta edytaBRZYCHCY Marta Edyta 37 Dzibice 1 0.00013
0.13
6 dziwinzski tomasz mariuszDZIWIŃSKI Tomasz Mariusz 44 Rudniki 0 0
0.00
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dors gabrielDORS Gabriel 55 Biała Błotna 40 0.00533
5.33
2 pucek adam tadeuszPUCEK Adam Tadeusz 48 Poręba 41 0.00546
5.46
3 kita tomasz piotrKITA Tomasz Piotr 44 Włodowice 3 0.0004
0.40
4 migdalz ewelina joannaMIGDAŁ Ewelina Joanna 31 Dobrogoszczyce 5 0.00067
0.67
5 jurek jolanta annaJUREK Jolanta Anna 55 Poręba 6 0.0008
0.80
6 szleszynzska bozzzena annaŚLESZYŃSKA Bożena Anna 48 Rudniki 7 0.00093
0.93
Razem 102
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 102

Lista nr 18 - KWW „ZDROWY POWIAT-ZDROWA GMINA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szlusarczyk tomasz aleksanderŚLUSARCZYK Tomasz Aleksander 44 Poręba 35 0.00466
4.66
2 hadrych karol andrzejHADRYCH Karol Andrzej 34 Poręba 151 0.02011
20.11
3 bogdalz gabriela annaBOGDAŁ Gabriela Anna 53 Zawiercie 3 0.0004
0.40
4 donocik jozzef piotrDONOCIK Józef Piotr 58 Siemięrzyce Zefirek 3 0.0004
0.40
5 orzolz marzena ewaORZOŁ Marzena Ewa 48 Poręba 19 0.00253
2.53
6 szwiderska malzgorzataŚWIDERSKA Małgorzata 46 Włodowice 1 0.00013
0.13
Razem 212
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 212

Lista nr 19 - KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 andrzejewska agnieszka mariaANDRZEJEWSKA Agnieszka Maria 40 Poręba 136 0.01811
18.11
2 pleban ilona teresaPLEBAN Ilona Teresa 46 Rudniki 0 0
0.00
3 klisz anna mariaKLIŚ Anna Maria 48 Lgota Murowana 0 0
0.00
4 brewka marcin januszBREWKA Marcin Janusz 43 Włodowice 2 0.00027
0.27
5 kossek-markowski krzysztof arturKOSSEK-MARKOWSKI Krzysztof Artur 36 Kroczyce 0 0
0.00
6 wawrzynkiewicz tomasz wlzodzimierzWAWRZYNKIEWICZ Tomasz Włodzimierz 45 Poręba 6 0.0008
0.80
Razem 144
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 144

Lista nr 20 - KWW NAW ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 van der coghen piotr arturVAN DER COGHEN Piotr Artur 65 Podlesice 11 0.00146
1.46
2 muskalska iwona marzannaMUSKALSKA Iwona Marzanna 52 Poręba 32 0.00426
4.26
3 nezdza bozzzena ewaNĘDZA Bożena Ewa 49 Włodowice 1 0.00013
0.13
4 furgacz krzysztof pawelzFURGACZ Krzysztof Paweł 37 Pradła 6 0.0008
0.80
5 borozwka stanislzaw antoniBORÓWKA Stanisław Antoni 54 Poręba 9 0.0012
1.20
6 chrzazszcz aneta barbaraCHRZĄSZCZ Aneta Barbara 44 Góra Włodowska 0 0
0.00
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Poręba
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1329
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1329
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1197
3 Liczba kart niewykorzystanych 412
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 788
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 788
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 786
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 785
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 774
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwapisz-panzczyk anna elzzzbietaKWAPISZ-PAŃCZYK Anna Elżbieta 50 WYŻSZE PORĘBA 63 0.00814
8.14
2 spyra ryszardSPYRA Ryszard 58 WYŻSZE PORĘBA 548 0.0708
70.80
3 szliwa marek stanislzawŚLIWA Marek Stanisław 61 WYŻSZE PORĘBA 106 0.0137
13.70
4 zzzolznowska elzzzbieta teresaŻOŁNOWSKA Elżbieta Teresa 62 WYŻSZE PORĘBA 57 0.00736
7.36
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Poręba) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 345
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 345
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 310
3 Liczba kart niewykorzystanych 120
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 190
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 190
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 190
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 190
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 185
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
22 kilianzski przemyslzaw tomaszKILIAŃSKI Przemysław Tomasz 30 PORĘBA 77 0.04162
41.62
23 sowinzski mariusz janSOWIŃSKI Mariusz Jan 39 PORĘBA 29 0.01568
15.68
24 dziechciarczyk jadwigaDZIECHCIARCZYK Jadwiga 73 PORĘBA 28 0.01514
15.14
25 solzowiej robert ryszardSOŁOWIEJ Robert Ryszard 57 PORĘBA 51 0.02757
27.57
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Poręba) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 531
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 531
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 476
3 Liczba kart niewykorzystanych 133
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 343
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 343
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 343
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 343
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 334
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
22 wojdylza arkadiusz adamWOJDYŁA Arkadiusz Adam 42 PORĘBA 116 0.03473
34.73
24 muszkat-zielinzska monika agnieszkaMUSZKAT-ZIELIŃSKA Monika Agnieszka 39 PORĘBA 16 0.00479
4.79
25 kolzton mariusz jerzyKOŁTON Mariusz Jerzy 43 PORĘBA 124 0.03713
37.13
26 widurski janusz wlzadyslzawWIDURSKI Janusz Władysław 65 PORĘBA 78 0.02335
23.35
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Poręba) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 453
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 453
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 411
3 Liczba kart niewykorzystanych 156
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 255
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 255
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 255
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 255
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 247
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
21 zzzolznowska elzzzbieta teresaŻOŁNOWSKA Elżbieta Teresa 62 PORĘBA 27 0.01093
10.93
22 miszta marek janMIŚTA Marek Jan 36 PORĘBA 100 0.04049
40.49
23 krozl ewa barbaraKRÓL Ewa Barbara 40 PORĘBA 16 0.00648
6.48
24 skwara arkadiusz marianSKWARA Arkadiusz Marian 57 PORĘBA 10 0.00405
4.05
25 furgal rafalz michalzFURGAL Rafał Michał 46 PORĘBA 94 0.03806
38.06