Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 3

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Ośrodek Kultury, ul. Strażacka 8 Czyżowice
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Sołectwo Czyżowice-ulice: Bełsznicka, Kopalniana, Nowa, Rogowska, Stawiska, Wiejska, Wodzisławska
Liczba mieszkańców 1712
Liczba wyborców 1345
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Gorzyce 3
Rady Powiatu Wodzisławskiego 1
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Wójta Gminy Gorzyce
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Powiatu Wodzisławskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Gminy Gorzyce) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Gorzyce
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1345
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1345
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1349
3 Liczba kart niewykorzystanych 582
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 767
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 767
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 767
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 766
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 756
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jakubczyk daniel kamilJAKUBCZYK Daniel Kamil 43 wyższe Turza Śląska 493 0.06521
65.21
2 kubica tymoteusz wiktorKUBICA Tymoteusz Wiktor 46 wyższe Turza Śląska 263 0.03479
34.79
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1345
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1303
3 Liczba kart niewykorzystanych 536
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 767
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 767
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 766
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 32
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 729
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 5 0.00069
0.69
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 1 0.00014
0.14
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 1 0.00014
0.14
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 10 0.00137
1.37
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 0 0
0.00
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 1 0.00014
0.14
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 4 0.00055
0.55
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 24 0.00329
3.29
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 3 0.00041
0.41
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 0 0
0.00
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 5 0.00069
0.69
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 2 0.00027
0.27
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 1 0.00014
0.14
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 1 0.00014
0.14
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 1 0.00014
0.14
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 4 0.00055
0.55
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 0 0
0.00
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 0 0
0.00
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 40 0.00549
5.49
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 6 0.00082
0.82
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 56 0.00768
7.68
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 30 0.00412
4.12
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 3 0.00041
0.41
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 3 0.00041
0.41
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 14 0.00192
1.92
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00055
0.55
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 11 0.00151
1.51
Razem 167
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 167

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 15 0.00206
2.06
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 1 0.00014
0.14
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 0 0
0.00
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 1 0.00014
0.14
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 0 0
0.00
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 1 0.00014
0.14
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 0 0
0.00
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 0 0
0.00
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 1 0.00014
0.14
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 5 0.00069
0.69
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 1 0.00014
0.14
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 1 0.00014
0.14
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 0 0
0.00
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 5 0.00069
0.69
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 4 0.00055
0.55
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 0 0
0.00
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00014
0.14
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 0 0
0.00
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 3 0.00041
0.41
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 15 0.00206
2.06
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 19 0.00261
2.61
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 15 0.00206
2.06
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 4 0.00055
0.55
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 2 0.00027
0.27
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 1 0.00014
0.14
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 0 0
0.00
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 1 0.00014
0.14
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 2 0.00027
0.27
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 1 0.00014
0.14
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 0 0
0.00
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 1 0.00014
0.14
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 1 0.00014
0.14
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 0 0
0.00
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 1 0.00014
0.14
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 0 0
0.00
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 3 0.00041
0.41
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 2 0.00027
0.27
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 78 0.0107
10.70
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 3 0.00041
0.41
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 34 0.00466
4.66
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 1 0.00014
0.14
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 101 0.01385
13.85
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00041
0.41
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 4 0.00055
0.55
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 83 0.01139
11.39
Razem 307
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 307

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00041
0.41
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 0 0
0.00
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 2 0.00027
0.27
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 0 0
0.00
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 1 0.00014
0.14
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 1 0.00014
0.14
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 0 0
0.00
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 1 0.00014
0.14
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 1 0.00014
0.14
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 12 0.00165
1.65
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 11 0.00151
1.51
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 2 0.00027
0.27
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 1 0.00014
0.14
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 0 0
0.00
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 2 0.00027
0.27
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 5 0.00069
0.69
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 7 0.00096
0.96
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 13 0.00178
1.78
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 1 0.00014
0.14
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 8 0.0011
1.10
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 0 0
0.00
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 0 0
0.00
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 9 0.00123
1.23
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00027
0.27
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 3 0.00041
0.41
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Wodzisławskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1345
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1217
3 Liczba kart niewykorzystanych 450
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 767
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 767
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 767
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 750
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rybarz marek janRYBARZ Marek Jan 39 Bluszczów 21 0.0028
2.80
2 rodak stefania wandaRODAK Stefania Wanda 58 Czyżowice 217 0.02893
28.93
3 grawzzzel weronika sabinaGRAWŻEL Weronika Sabina 34 Wodzisław Śląski 3 0.0004
0.40
4 lzyp helenaŁYP Helena 63 Bluszczów 3 0.0004
0.40
5 makowski sebastian andrzejMAKOWSKI Sebastian Andrzej 42 Rogów 3 0.0004
0.40
6 stempniak andrzej edmundSTEMPNIAK Andrzej Edmund 52 Czyżowice 9 0.0012
1.20
Razem 256
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 256

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacalza witold bartlzomiejKACAŁA Witold Bartłomiej 49 Rogów 71 0.00947
9.47
2 glenc renata mariaGLENC Renata Maria 30 Gorzyczki 43 0.00573
5.73
3 radziwolzek krzysztof franciszekRADZIWOŁEK Krzysztof Franciszek 62 Gorzyce 5 0.00067
0.67
4 puczkowska - kaleta rozzzza zdzislzawaPUCZKOWSKA - KALETA Róża Zdzisława 64 Turza Śląska 0 0
0.00
5 grzegorzek alicja mariaGRZEGORZEK Alicja Maria 50 Olza 3 0.0004
0.40
6 nawrocki robert piotrNAWROCKI Robert Piotr 45 Czyżowice 36 0.0048
4.80
Razem 158
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 158

Lista nr 18 - KW GŁOS POKOLEŃ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skatulza tadeuszSKATUŁA Tadeusz 68 Bluszczów 40 0.00533
5.33
2 lzopuszynzski jacek norbertŁOPUSZYŃSKI Jacek Norbert 44 Gorzyce 1 0.00013
0.13
3 pawelska bettina monikaPAWELSKA Bettina Monika 42 Czyżowice 35 0.00467
4.67
4 jastrzezbowska - dudek urszula jadwigaJASTRZĘBOWSKA - DUDEK Urszula Jadwiga 60 Gorzyce 0 0
0.00
5 hojka marzenaHOJKA Marzena 38 Olza 5 0.00067
0.67
6 oszlizlzo piotr antoniOŚLIZŁO Piotr Antoni 67 Czyżowice 135 0.018
18.00
Razem 216
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 216

Lista nr 19 - KW "ZGODA I ROZWÓJ"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lubszczyk mariaLUBSZCZYK Maria 55 Gorzyce 6 0.0008
0.80
2 fojcik marek antoniFOJCIK Marek Antoni 61 Czyżowice 1 0.00013
0.13
3 grzesz - ciszek barbara ewaGRZEŚ - CISZEK Barbara Ewa 37 Gorzyce 13 0.00173
1.73
4 fober jakub janFOBER Jakub Jan 23 Olza 1 0.00013
0.13
5 wajsman iwona mariaWAJSMAN Iwona Maria 33 Turza Śląska 2 0.00027
0.27
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 20 - KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 glenc jerzy lucjanGLENC Jerzy Lucjan 59 Rogów 6 0.0008
0.80
2 zielecka-panek izabella mariaZIELECKA-PANEK Izabella Maria 47 Bełsznica 10 0.00133
1.33
3 krozl malzgorzataKRÓL Małgorzata 56 Czyżowice 70 0.00933
9.33
4 sitek stanislzawSITEK Stanisław 61 Turza Śląska 3 0.0004
0.40
5 markiewicz justynaMARKIEWICZ Justyna 55 Gorzyce 6 0.0008
0.80
6 sosnecki jozzefSOSNECKI Józef 58 Olza 2 0.00027
0.27
Razem 97
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 97
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Gorzyce) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1345
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1345
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1347
3 Liczba kart niewykorzystanych 580
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 767
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 767
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 767
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 766
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 749
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pukowski leszek jozzefPUKOWSKI Leszek Józef 45 Czyżowice 54 0.00721
7.21
2 brachman krzysztof miroslzawBRACHMAN Krzysztof Mirosław 34 Turza Śląska 4 0.00053
0.53
3 sienzko magdalena katarzynaSIEŃKO Magdalena Katarzyna 35 Czyżowice 140 0.01869
18.69
4 duda agnieszka justynaDUDA Agnieszka Justyna 40 Turza Śląska 6 0.0008
0.80
5 pabysz irenaPABYŚ Irena 61 Czyżowice 3 0.0004
0.40
Razem 207
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 207

Lista nr 21 - KW GŁOS POKOLEŃ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 urbanowicz adam krzysztofURBANOWICZ Adam Krzysztof 47 Turza Śląska 1 0.00013
0.13
2 worek janWOREK Jan 63 Czyżowice 39 0.00521
5.21
3 borecka izabelaBORECKA Izabela 60 Czyżowice 33 0.00441
4.41
4 bednarek barbaraBEDNAREK Barbara 43 Turza Śląska 2 0.00027
0.27
5 sitko-kuczka helenaSITKO-KUCZKA Helena 60 Czyżowice 12 0.0016
1.60
6 bajer bogdanBAJER Bogdan 57 Czyżowice 30 0.00401
4.01
7 kusz natalia mariaKUSZ Natalia Maria 61 Turza Śląska 3 0.0004
0.40
Razem 120
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 120

Lista nr 22 - KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wawrzyczny piotr alojzyWAWRZYCZNY Piotr Alojzy 32 Turza Śląska 16 0.00214
2.14
2 kurasz daniel jerzyKURASZ Daniel Jerzy 38 Czyżowice 201 0.02684
26.84
3 jureczka marian emilJURECZKA Marian Emil 62 Czyżowice 36 0.00481
4.81
4 styrnol dominika annaSTYRNOL Dominika Anna 35 Turza Śląska 2 0.00027
0.27
5 student grzegorz piotrSTUDENT Grzegorz Piotr 48 Czyżowice 84 0.01121
11.21
6 lubszczyk piotr jozzefLUBSZCZYK Piotr Józef 43 Turza Śląska 3 0.0004
0.40
7 olszar-lebok ludmilza stanislzawaOLSZAR-LEBOK Ludmiła Stanisława 39 Czyżowice 44 0.00587
5.87
8 zajazc monika weronikaZAJĄC Monika Weronika 30 Turza Śląska 5 0.00067
0.67
9 modrzejewska karolina agataMODRZEJEWSKA Karolina Agata 35 Czyżowice 31 0.00414
4.14
Razem 422
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 422