Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 9

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole nr 14, ul. Słoneczna 31 Racibórz
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ULICE: Bolesława Prusa, Dobra, Działdowska, Grunwaldzka, Gwiaździsta, Kosmonautów, Księżycowa, Lunonautów, Marii Skłodowskiej-Curie, Miechowska, Plac Konstytucji 3 Maja, Pomnikowa, Słoneczna, Społeczna, Stalowa, Willowa, Źródlana, Żwirki i Wigury
Liczba mieszkańców 2534
Liczba wyborców 2133
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Racibórz 2
Rady Powiatu Raciborskiego 1
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Racibórz
  • Wybory Rady Miasta Racibórz) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Powiatu Raciborskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Racibórz
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2133
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2133
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1927
3 Liczba kart niewykorzystanych 1008
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 918
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 918
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 917
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 917
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 903
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fita michalz romanFITA Michał Roman 40 wyższe Racibórz 240 0.02658
26.58
2 lenk miroslzawLENK Mirosław 60 wyższe ekonomiczne Racibórz 219 0.02425
24.25
3 myszliwy robert jozzefMYŚLIWY Robert Józef 41 wyższe Racibórz 108 0.01196
11.96
4 nowacka ludmilza elzzzbietaNOWACKA Ludmiła Elżbieta 58 wyższe Racibórz 84 0.0093
9.30
5 polowy dariusz jerzyPOLOWY Dariusz Jerzy 51 średnie Racibórz 252 0.02791
27.91
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Racibórz) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2133
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2133
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1927
3 Liczba kart niewykorzystanych 1009
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 918
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 918
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 917
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 915
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 51
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 34
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 864
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mackiewicz samsonMACKIEWICZ Samson 18 Racibórz 14 0.00162
1.62
2 szotek nikodem dominikSZOTEK Nikodem Dominik 18 Racibórz 2 0.00023
0.23
3 kalzuzzzynzska bozzzenaKAŁUŻYŃSKA Bożena 58 Racibórz 6 0.00069
0.69
4 chwalczyk szymon pawelzCHWALCZYK Szymon Paweł 19 Racibórz 6 0.00069
0.69
5 panuszewski stanislzawPANUSZEWSKI Stanisław 55 Racibórz 0 0
0.00
6 mackiewicz justynaMACKIEWICZ Justyna 38 Racibórz 0 0
0.00
7 wyglenda aleksandra weronikaWYGLENDA Aleksandra Weronika 19 Racibórz 4 0.00046
0.46
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY ŁĄCZY NAS RACIBÓRZ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hryniewicz danuta bronislzawaHRYNIEWICZ Danuta Bronisława 64 Racibórz 25 0.00289
2.89
2 pietrzak-tychy bozzzena iwetaPIETRZAK-TYCHY Bożena Iweta 43 Racibórz 6 0.00069
0.69
3 obarymska krystynaOBARYMSKA Krystyna 60 Racibórz 8 0.00093
0.93
4 majcherek maciej andrzejMAJCHEREK Maciej Andrzej 28 Racibórz 4 0.00046
0.46
5 jablzonka tomasz marcinJABŁONKA Tomasz Marcin 41 Racibórz 29 0.00336
3.36
6 jaworowski jaroslzaw pawelzJAWOROWSKI Jarosław Paweł 31 Racibórz 4 0.00046
0.46
7 hyjek wojciech pawelzHYJEK Wojciech Paweł 31 Racibórz 0 0
0.00
8 rudzki jerzy marianRUDZKI Jerzy Marian 69 Racibórz 5 0.00058
0.58
Razem 81
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 81

Lista nr 21 - KWW TAK.

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brachman anna mariaBRACHMAN Anna Maria 32 Racibórz 17 0.00197
1.97
2 dezbina jerzyDĘBINA Jerzy 61 Racibórz 15 0.00174
1.74
3 gawenda marta justynaGAWENDA Marta Justyna 43 Racibórz 9 0.00104
1.04
4 janus marcin krzysztofJANUS Marcin Krzysztof 38 Racibórz 14 0.00162
1.62
5 klimaszka sabina katarzynaKLIMASZKA Sabina Katarzyna 40 Racibórz 7 0.00081
0.81
6 klimek dorotaKLIMEK Dorota 52 Racibórz 11 0.00127
1.27
7 miczek michalz jerzyMICZEK Michał Jerzy 36 Racibórz 11 0.00127
1.27
8 rasek joanna malzgorzataRASEK Joanna Małgorzata 41 Racibórz 6 0.00069
0.69
9 szliwicki andrzej ignacyŚLIWICKI Andrzej Ignacy 56 Racibórz 3 0.00035
0.35
10 zielinzski szymonZIELIŃSKI Szymon 32 Racibórz 8 0.00093
0.93
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101

Lista nr 22 - KWW MICHAŁA FITY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerner marian aleksanderCZERNER Marian Aleksander 46 Racibórz 66 0.00764
7.64
2 kryk gabriela helenaKRYK Gabriela Helena 52 Racibórz 10 0.00116
1.16
3 rzepiel joanna mariaRZEPIEL Joanna Maria 41 Racibórz 14 0.00162
1.62
4 szukalski michalz stanislzawSZUKALSKI Michał Stanisław 29 Racibórz 78 0.00903
9.03
5 blzajda wojciech mieczyslzawBŁAJDA Wojciech Mieczysław 44 Racibórz 0 0
0.00
6 jaszczyszyn dawid krystianJASZCZYSZYN Dawid Krystian 30 Racibórz 33 0.00382
3.82
7 moranzski tomaszMORAŃSKI Tomasz 36 Racibórz 11 0.00127
1.27
8 kiderys przemyslzaw dominikKIDERYS Przemysław Dominik 25 Racibórz 10 0.00116
1.16
9 molezda elzzzbieta grazzzynaMOLĘDA Elżbieta Grażyna 51 Racibórz 11 0.00127
1.27
10 buchta jadwiga malzgorzataBUCHTA Jadwiga Małgorzata 65 Racibórz 8 0.00093
0.93
Razem 241
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 241

Lista nr 23 - KWW DARIUSZ POLOWY - RACIBÓRZ MOŻE BYĆ WIELKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszewska zuzanna urszulaTOMASZEWSKA Zuzanna Urszula 35 Racibórz 77 0.00891
8.91
2 fiolzka leonFIOŁKA Leon 69 Racibórz 30 0.00347
3.47
3 kusy magdalena wieslzawaKUSY Magdalena Wiesława 41 Racibórz 30 0.00347
3.47
4 bordo lzukasz dawidBORDO Łukasz Dawid 31 Racibórz 6 0.00069
0.69
5 skrzymowska elzzzbieta mariaSKRZYMOWSKA Elżbieta Maria 35 Racibórz 4 0.00046
0.46
6 kasiuchnicz aleksander ryszardKASIUCHNICZ Aleksander Ryszard 39 Racibórz 2 0.00023
0.23
7 przybylza andrzej piotrPRZYBYŁA Andrzej Piotr 46 Racibórz 10 0.00116
1.16
8 mendelska edytaMENDELSKA Edyta 41 Racibórz 27 0.00313
3.13
9 moranzski andrzejMORAŃSKI Andrzej 64 Racibórz 8 0.00093
0.93
Razem 194
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 194

Lista nr 24 - KWW RAZEM DLA RACIBORZA I MIROSŁAW LENK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bialzuska irena joannaBIAŁUSKA Irena Joanna 64 Racibórz 29 0.00336
3.36
2 borowik stanislzawBOROWIK Stanisław 61 Racibórz 26 0.00301
3.01
3 komor marcinKOMOR Marcin 44 Racibórz 11 0.00127
1.27
4 ostrowicz witold cezaryOSTROWICZ Witold Cezary 50 Racibórz 51 0.0059
5.90
5 rycka pawelz sebastianRYCKA Paweł Sebastian 43 Racibórz 34 0.00394
3.94
6 soroka magdalena mariaSOROKA Magdalena Maria 53 Racibórz 6 0.00069
0.69
7 szyjka beata lucynaSZYJKA Beata Lucyna 47 Racibórz 19 0.0022
2.20
8 szwierczek natalia mariaŚWIERCZEK Natalia Maria 24 Racibórz 6 0.00069
0.69
9 wyglenda eugeniusz henrykWYGLENDA Eugeniusz Henryk 60 Racibórz 8 0.00093
0.93
10 zimnicki marek januszZIMNICKI Marek Janusz 44 Racibórz 25 0.00289
2.89
Razem 215
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 215
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Raciborskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2133
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1927
3 Liczba kart niewykorzystanych 1033
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 918
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 917
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 917
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 64
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 28
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 36
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 853
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olender piotr janOLENDER Piotr Jan 58 Racibórz 68 0.00797
7.97
2 lewandowska ewa urszulaLEWANDOWSKA Ewa Urszula 55 Racibórz 108 0.01266
12.66
3 kogut stanislzawKOGUT Stanisław 53 Racibórz 6 0.0007
0.70
4 dudek edyta rittaDUDEK Edyta Ritta 50 Racibórz 2 0.00023
0.23
5 mazdrzynzski marek tadeuszMĄDRZYŃSKI Marek Tadeusz 56 Racibórz 9 0.00106
1.06
6 durka maria ewaDURKA Maria Ewa 40 Racibórz 7 0.00082
0.82
7 wieder piotr jozzefWIEDER Piotr Józef 56 Racibórz 24 0.00281
2.81
8 markiewka-bania joanna aleksandraMARKIEWKA-BANIA Joanna Aleksandra 28 Racibórz 3 0.00035
0.35
9 ortmanns zuzanna gabrielaORTMANNS Zuzanna Gabriela 55 Racibórz 5 0.00059
0.59
Razem 232
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 232

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waclzawczyk dawidWACŁAWCZYK Dawid 38 Racibórz 153 0.01794
17.94
2 konieczny dominik marekKONIECZNY Dominik Marek 44 Racibórz 46 0.00539
5.39
3 frencel teresa wiktoriaFRENCEL Teresa Wiktoria 66 Racibórz 24 0.00281
2.81
4 kiedrowska justynaKIEDROWSKA Justyna 50 Racibórz 6 0.0007
0.70
5 walzach roman konstantyWAŁACH Roman Konstanty 50 Racibórz 12 0.00141
1.41
6 plzonka pawelzPŁONKA Paweł 34 Racibórz 22 0.00258
2.58
7 suslza teresaSUSŁA Teresa 56 Racibórz 4 0.00047
0.47
8 makulewicz malzgorzata magdalenaMAKULEWICZ Małgorzata Magdalena 49 Racibórz 4 0.00047
0.47
9 frazczek ryszard arkadiuszFRĄCZEK RYSZARD ARKADIUSZ 58 Racibórz 28 0.00328
3.28
Razem 299
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 299

Lista nr 18 - KWW TAK.

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamski bartlzomiej jerzyADAMSKI Bartłomiej Jerzy 48 Racibórz 15 0.00176
1.76
2 grzeczny dariusz janGRZECZNY Dariusz Jan 56 Racibórz 5 0.00059
0.59
3 kopczewska marzena beataKOPCZEWSKA Marzena Beata 48 Racibórz 10 0.00117
1.17
4 majewska urszulaMAJEWSKA Urszula 58 Kobyla 11 0.00129
1.29
5 paletta krystian alfredPALETTA Krystian Alfred 54 Pietrowice Wielkie 29 0.0034
3.40
6 raczek cezary adamRACZEK Cezary Adam 54 Racibórz 14 0.00164
1.64
7 szarata-kuklewicz daniela mariaSZARATA-KUKLEWICZ Daniela Maria 42 Samborowice 8 0.00094
0.94
8 szczepanzski zbyslzaw olgierdSZCZEPAŃSKI Zbysław Olgierd 73 Racibórz 2 0.00023
0.23
9 szymanzska anna mariaSZYMAŃSKA Anna Maria 38 Rudnik 10 0.00117
1.17
Razem 104
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 104

Lista nr 19 - KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bedryj lidia jadwigaBEDRYJ Lidia Jadwiga 63 Racibórz 32 0.00375
3.75
2 ciszek krzysztof janCISZEK Krzysztof Jan 51 Racibórz 10 0.00117
1.17
3 jambor anna mariaJAMBOR Anna Maria 41 Racibórz 5 0.00059
0.59
4 kurpis marek piotrKURPIS Marek Piotr 49 Racibórz 81 0.0095
9.50
5 olszok iwona barbaraOLSZOK Iwona Barbara 60 Racibórz 4 0.00047
0.47
6 parys jerzyPARYS Jerzy 64 Racibórz 11 0.00129
1.29
7 szmialzek beata annaŚMIAŁEK Beata Anna 42 Kornice 9 0.00106
1.06
8 szwierczek waldemar wendelinŚWIERCZEK Waldemar Wendelin 50 Racibórz 4 0.00047
0.47
9 wolny ryszard marcinWOLNY Ryszard Marcin 49 Racibórz 62 0.00727
7.27
Razem 218
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 218
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2133
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2100
3 Liczba kart niewykorzystanych 1182
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 918
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 917
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 915
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 41
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 874
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 23 0.00263
2.63
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 3 0.00034
0.34
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 7 0.0008
0.80
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 2 0.00023
0.23
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 0 0
0.00
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 3 0.00034
0.34
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 3 0.00034
0.34
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 8 0.00092
0.92
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 5 0.00057
0.57
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 3 0.00034
0.34
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 3 0.00034
0.34
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 2 0.00023
0.23
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 0 0
0.00
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 1 0.00011
0.11
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 5 0.00057
0.57
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 2 0.00023
0.23
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 2 0.00023
0.23
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 4 0.00046
0.46
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 1 0.00011
0.11
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 43 0.00492
4.92
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 18 0.00206
2.06
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 23 0.00263
2.63
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 169 0.01934
19.34
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 4 0.00046
0.46
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 5 0.00057
0.57
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 3 0.00034
0.34
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00069
0.69
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 7 0.0008
0.80
Razem 278
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 278

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 10 0.00114
1.14
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 3 0.00034
0.34
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 4 0.00046
0.46
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 2 0.00023
0.23
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 3 0.00034
0.34
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 2 0.00023
0.23
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 2 0.00023
0.23
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 4 0.00046
0.46
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 4 0.00046
0.46
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 6 0.00069
0.69
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 2 0.00023
0.23
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 1 0.00011
0.11
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00023
0.23
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 0 0
0.00
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 3 0.00034
0.34
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 24 0.00275
2.75
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 6 0.00069
0.69
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00011
0.11
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 2 0.00023
0.23
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 0 0
0.00
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 0 0
0.00
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 1 0.00011
0.11
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 1 0.00011
0.11
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 8 0.00092
0.92
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 4 0.00046
0.46
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 7 0.0008
0.80
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 2 0.00023
0.23
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 4 0.00046
0.46
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 3 0.00034
0.34
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 0 0
0.00
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 5 0.00057
0.57
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 3 0.00034
0.34
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 1 0.00011
0.11
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 0 0
0.00
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 1 0.00011
0.11
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 3 0.00034
0.34
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 0 0
0.00
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 1 0.00011
0.11
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 0 0
0.00
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 290 0.03318
33.18
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 8 0.00092
0.92
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 3 0.00034
0.34
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 3 0.00034
0.34
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 16 0.00183
1.83
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00011
0.11
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 5 0.00057
0.57
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 9 0.00103
1.03
Razem 335
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 335

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 5 0.00057
0.57
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 4 0.00046
0.46
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 2 0.00023
0.23
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 4 0.00046
0.46
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 2 0.00023
0.23
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 1 0.00011
0.11
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 2 0.00023
0.23
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 2 0.00023
0.23
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 1 0.00011
0.11
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 3 0.00034
0.34
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 2 0.00023
0.23
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 0 0
0.00
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 2 0.00023
0.23
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 3 0.00034
0.34
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 2 0.00023
0.23
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 1 0.00011
0.11
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 2 0.00023
0.23
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 0 0
0.00
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 4 0.00046
0.46
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 3 0.00034
0.34
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 6 0.00069
0.69
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 2 0.00023
0.23
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00011
0.11
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 3 0.00034
0.34
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 2 0.00023
0.23
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21