Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 24

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Cecylii 30 Racibórz
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ULICE: Elizy Orzeszkowej, Franciszka Grzonki, Franciszka Siwonia, Lotnicza, Morawska, Nad Koleją, Opolska, Ostrógska, Plac Stefana Okrzei, Plac Zofii Nałkowskiej, Zamkowa
Liczba mieszkańców 1932
Liczba wyborców 1502
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Racibórz 1
Rady Powiatu Raciborskiego 1
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Racibórz
  • Wybory Rady Miasta Racibórz) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Powiatu Raciborskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Racibórz
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1502
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1502
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1501
3 Liczba kart niewykorzystanych 745
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 757
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 757
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 757
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 757
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 751
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fita michalz romanFITA Michał Roman 40 wyższe Racibórz 138 0.01838
18.38
2 lenk miroslzawLENK Mirosław 60 wyższe ekonomiczne Racibórz 168 0.02237
22.37
3 myszliwy robert jozzefMYŚLIWY Robert Józef 41 wyższe Racibórz 123 0.01638
16.38
4 nowacka ludmilza elzzzbietaNOWACKA Ludmiła Elżbieta 58 wyższe Racibórz 114 0.01518
15.18
5 polowy dariusz jerzyPOLOWY Dariusz Jerzy 51 średnie Racibórz 208 0.0277
27.70
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Racibórz) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1502
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1502
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1502
3 Liczba kart niewykorzystanych 745
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 757
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 757
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 757
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 757
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 727
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY ŁĄCZY NAS RACIBÓRZ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowacka ludmilza elzzzbietaNOWACKA Ludmiła Elżbieta 58 Racibórz 91 0.01252
12.52
2 skozra danuta irenaSKÓRA Danuta Irena 61 Racibórz 9 0.00124
1.24
3 ziemkiewicz sabina aleksandraZIEMKIEWICZ Sabina Aleksandra 42 Racibórz 3 0.00041
0.41
4 marcozw katarzynaMARCÓW Katarzyna 40 Racibórz 2 0.00028
0.28
5 swadzzba mieczyslzawSWADŹBA Mieczysław 65 Racibórz 0 0
0.00
6 tumula daniel lzukaszTUMULA Daniel Łukasz 35 Racibórz 2 0.00028
0.28
7 zlzoczowski krzysztof janZŁOCZOWSKI Krzysztof Jan 41 Racibórz 11 0.00151
1.51
Razem 118
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 118

Lista nr 21 - KWW TAK.

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciesielski ireneusz miroslzawCIESIELSKI Ireneusz Mirosław 56 Racibórz 9 0.00124
1.24
2 czopek adrianna barbaraCZOPEK Adrianna Barbara 21 Racibórz 9 0.00124
1.24
3 koziarski robert mariuszKOZIARSKI Robert Mariusz 46 Racibórz 2 0.00028
0.28
4 modrzejewska barbara magdalenaMODRZEJEWSKA Barbara Magdalena 23 Racibórz 4 0.00055
0.55
5 mros-jaszewska beata annaMROS-JASZEWSKA Beata Anna 52 Racibórz 6 0.00083
0.83
6 myszliwy krzysztofMYŚLIWY Krzysztof 52 Racibórz 51 0.00702
7.02
7 nowak witoldNOWAK Witold 69 Racibórz 1 0.00014
0.14
8 siniakiewicz daniel andrzejSINIAKIEWICZ Daniel Andrzej 38 Racibórz 8 0.0011
1.10
9 teodorowicz katarzyna elzzzbietaTEODOROWICZ Katarzyna Elżbieta 34 Racibórz 14 0.00193
1.93
Razem 104
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 104

Lista nr 22 - KWW MICHAŁA FITY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 poznakowska justyna magdalenaPOZNAKOWSKA Justyna Magdalena 43 Racibórz 26 0.00358
3.58
2 galli jozzef alojzyGALLI Józef Alojzy 38 Racibórz 14 0.00193
1.93
3 jakosz grzegorz zdzislzawJAKOSZ Grzegorz Zdzisław 39 Racibórz 8 0.0011
1.10
4 gruszka franciszka genowefaGRUSZKA Franciszka Genowefa 70 Racibórz 28 0.00385
3.85
5 janiczko wojciech andrzejJANICZKO Wojciech Andrzej 53 Racibórz 12 0.00165
1.65
6 mielniczyn piotr pawelzMIELNICZYN Piotr Paweł 51 Racibórz 12 0.00165
1.65
7 malzczok daniel franciszekMAŁCZOK Daniel Franciszek 36 Racibórz 5 0.00069
0.69
8 stajner emilia lzucjaSTAJNER Emilia Łucja 36 Racibórz 2 0.00028
0.28
9 wolna jolanta marzenaWOLNA Jolanta Marzena 45 Racibórz 8 0.0011
1.10
Razem 115
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 115

Lista nr 23 - KWW DARIUSZ POLOWY - RACIBÓRZ MOŻE BYĆ WIELKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ronin anna kazimieraRONIN Anna Kazimiera 41 Racibórz 80 0.011
11.00
2 klima piotr pawelzKLIMA Piotr Paweł 64 Racibórz 31 0.00426
4.26
3 bielinzski tomaszBIELIŃSKI Tomasz 38 Racibórz 20 0.00275
2.75
4 nowosielska-swadzzba danuta teresaNOWOSIELSKA-SWADŹBA Danuta Teresa 56 Racibórz 12 0.00165
1.65
5 marcinkozw miroslzaw stanislzawMARCINKÓW Mirosław Stanisław 37 Racibórz 40 0.0055
5.50
6 ziozlzkowska monika katarzynaZIÓŁKOWSKA Monika Katarzyna 38 Racibórz 4 0.00055
0.55
7 chojecka marta justynaCHOJECKA Marta Justyna 23 Racibórz 4 0.00055
0.55
8 rubisz slzawomir szymonRUBIŚ Sławomir Szymon 35 Racibórz 1 0.00014
0.14
9 gadzicka irenaGADZICKA Irena 57 Racibórz 4 0.00055
0.55
Razem 196
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 196

Lista nr 24 - KWW RAZEM DLA RACIBORZA I MIROSŁAW LENK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fica marcin sebastianFICA Marcin Sebastian 56 Racibórz 26 0.00358
3.58
2 henek-wypior justyna mariaHENEK-WYPIOR Justyna Maria 39 Racibórz 6 0.00083
0.83
3 jurczyk aneta barbaraJURCZYK Aneta Barbara 25 Racibórz 9 0.00124
1.24
4 kuliga michalz adamKULIGA Michał Adam 35 Racibórz 97 0.01334
13.34
5 kurylzowicz tomasz piotrKURYŁOWICZ Tomasz Piotr 35 Racibórz 3 0.00041
0.41
6 morka piotrMORKA Piotr 59 Racibórz 9 0.00124
1.24
7 spandel-piwowar izabela annaSPANDEL-PIWOWAR Izabela Anna 45 Racibórz 2 0.00028
0.28
8 szczygielski wieslzaw szczepanSZCZYGIELSKI Wiesław Szczepan 55 Racibórz 22 0.00303
3.03
9 zzzylak irena teresaŻYLAK Irena Teresa 50 Racibórz 20 0.00275
2.75
Razem 194
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 194
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Raciborskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1502
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1520
3 Liczba kart niewykorzystanych 763
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 757
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 757
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 757
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 725
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olender piotr janOLENDER Piotr Jan 58 Racibórz 61 0.00841
8.41
2 lewandowska ewa urszulaLEWANDOWSKA Ewa Urszula 55 Racibórz 69 0.00952
9.52
3 kogut stanislzawKOGUT Stanisław 53 Racibórz 1 0.00014
0.14
4 dudek edyta rittaDUDEK Edyta Ritta 50 Racibórz 4 0.00055
0.55
5 mazdrzynzski marek tadeuszMĄDRZYŃSKI Marek Tadeusz 56 Racibórz 4 0.00055
0.55
6 durka maria ewaDURKA Maria Ewa 40 Racibórz 5 0.00069
0.69
7 wieder piotr jozzefWIEDER Piotr Józef 56 Racibórz 10 0.00138
1.38
8 markiewka-bania joanna aleksandraMARKIEWKA-BANIA Joanna Aleksandra 28 Racibórz 6 0.00083
0.83
9 ortmanns zuzanna gabrielaORTMANNS Zuzanna Gabriela 55 Racibórz 4 0.00055
0.55
Razem 164
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 164

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waclzawczyk dawidWACŁAWCZYK Dawid 38 Racibórz 117 0.01614
16.14
2 konieczny dominik marekKONIECZNY Dominik Marek 44 Racibórz 60 0.00828
8.28
3 frencel teresa wiktoriaFRENCEL Teresa Wiktoria 66 Racibórz 23 0.00317
3.17
4 kiedrowska justynaKIEDROWSKA Justyna 50 Racibórz 9 0.00124
1.24
5 walzach roman konstantyWAŁACH Roman Konstanty 50 Racibórz 10 0.00138
1.38
6 plzonka pawelzPŁONKA Paweł 34 Racibórz 14 0.00193
1.93
7 suslza teresaSUSŁA Teresa 56 Racibórz 24 0.00331
3.31
8 makulewicz malzgorzata magdalenaMAKULEWICZ Małgorzata Magdalena 49 Racibórz 1 0.00014
0.14
9 frazczek ryszard arkadiuszFRĄCZEK RYSZARD ARKADIUSZ 58 Racibórz 12 0.00166
1.66
Razem 270
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 270

Lista nr 18 - KWW TAK.

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamski bartlzomiej jerzyADAMSKI Bartłomiej Jerzy 48 Racibórz 10 0.00138
1.38
2 grzeczny dariusz janGRZECZNY Dariusz Jan 56 Racibórz 11 0.00152
1.52
3 kopczewska marzena beataKOPCZEWSKA Marzena Beata 48 Racibórz 5 0.00069
0.69
4 majewska urszulaMAJEWSKA Urszula 58 Kobyla 12 0.00166
1.66
5 paletta krystian alfredPALETTA Krystian Alfred 54 Pietrowice Wielkie 8 0.0011
1.10
6 raczek cezary adamRACZEK Cezary Adam 54 Racibórz 7 0.00097
0.97
7 szarata-kuklewicz daniela mariaSZARATA-KUKLEWICZ Daniela Maria 42 Samborowice 12 0.00166
1.66
8 szczepanzski zbyslzaw olgierdSZCZEPAŃSKI Zbysław Olgierd 73 Racibórz 0 0
0.00
9 szymanzska anna mariaSZYMAŃSKA Anna Maria 38 Rudnik 8 0.0011
1.10
Razem 73
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 73

Lista nr 19 - KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bedryj lidia jadwigaBEDRYJ Lidia Jadwiga 63 Racibórz 14 0.00193
1.93
2 ciszek krzysztof janCISZEK Krzysztof Jan 51 Racibórz 30 0.00414
4.14
3 jambor anna mariaJAMBOR Anna Maria 41 Racibórz 8 0.0011
1.10
4 kurpis marek piotrKURPIS Marek Piotr 49 Racibórz 57 0.00786
7.86
5 olszok iwona barbaraOLSZOK Iwona Barbara 60 Racibórz 16 0.00221
2.21
6 parys jerzyPARYS Jerzy 64 Racibórz 14 0.00193
1.93
7 szmialzek beata annaŚMIAŁEK Beata Anna 42 Kornice 9 0.00124
1.24
8 szwierczek waldemar wendelinŚWIERCZEK Waldemar Wendelin 50 Racibórz 4 0.00055
0.55
9 wolny ryszard marcinWOLNY Ryszard Marcin 49 Racibórz 66 0.0091
9.10
Razem 218
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 218
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1502
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1650
3 Liczba kart niewykorzystanych 890
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 757
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 757
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 756
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 30
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 719
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 16 0.00223
2.23
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 6 0.00083
0.83
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 7 0.00097
0.97
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 0 0
0.00
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 2 0.00028
0.28
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 0 0
0.00
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 3 0.00042
0.42
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 1 0.00014
0.14
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 1 0.00014
0.14
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 1 0.00014
0.14
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 3 0.00042
0.42
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 1 0.00014
0.14
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 0 0
0.00
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 3 0.00042
0.42
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 3 0.00042
0.42
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 0 0
0.00
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 1 0.00014
0.14
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 1 0.00014
0.14
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 31 0.00431
4.31
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 11 0.00153
1.53
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 9 0.00125
1.25
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 153 0.02128
21.28
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 5 0.0007
0.70
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 1 0.00014
0.14
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00056
0.56
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 1 0.00014
0.14
Razem 215
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 215

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00083
0.83
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 1 0.00014
0.14
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 5 0.0007
0.70
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 3 0.00042
0.42
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 0 0
0.00
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 2 0.00028
0.28
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 0 0
0.00
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 6 0.00083
0.83
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 0 0
0.00
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 2 0.00028
0.28
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 3 0.00042
0.42
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 1 0.00014
0.14
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 0 0
0.00
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 4 0.00056
0.56
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 1 0.00014
0.14
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 1 0.00014
0.14
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00014
0.14
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 0 0
0.00
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00014
0.14
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 0 0
0.00
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 0 0
0.00
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 7 0.00097
0.97
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00042
0.42
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 2 0.00028
0.28
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 2 0.00028
0.28
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 3 0.00042
0.42
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 1 0.00014
0.14
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 1 0.00014
0.14
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 0 0
0.00
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 5 0.0007
0.70
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 1 0.00014
0.14
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 0 0
0.00
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 0 0
0.00
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 0 0
0.00
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 0 0
0.00
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 0 0
0.00
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 0 0
0.00
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 0 0
0.00
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 340 0.04729
47.29
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 1 0.00014
0.14
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 1 0.00014
0.14
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 1 0.00014
0.14
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 13 0.00181
1.81
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00014
0.14
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 3 0.00042
0.42
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 6 0.00083
0.83
Razem 366
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 366

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00028
0.28
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 0 0
0.00
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 3 0.00042
0.42
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 1 0.00014
0.14
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 2 0.00028
0.28
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 1 0.00014
0.14
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 0 0
0.00
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 0 0
0.00
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 6 0.00083
0.83
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 2 0.00028
0.28
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 0 0
0.00
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 0 0
0.00
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 0 0
0.00
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 1 0.00014
0.14
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 0 0
0.00
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 1 0.00014
0.14
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 2 0.00028
0.28
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 1 0.00014
0.14
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 2 0.00028
0.28
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 0 0
0.00
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 0 0
0.00
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00014
0.14
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 2 0.00028
0.28
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8