Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 2

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Juliana Tuwima 1 Racibórz
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ULICE: Bolesława Leśmiana, Bułgarska, Chorwacka, Czeska, Dolna, Folwarczna, Francuska, Gdańska, Górna od nr 86, Gruntowa, Hugo Kołłątaja, Juliana Tuwima, Kolonialna, Koszalińska, ks. Prałata Bernarda Gadego, Litewska, Mała, Nowy Zamek, Ocicka od nr 116 - 177, Opawska od nr 206, Osiedleńcza, Senatorska, Słowacka, Szczecińska, Szwajcarska, Wałbrzyska, Wesoła, Węgierska, Wiejska, Włoska, Wrocławska, Zakopiańska, Zbożowa
Liczba mieszkańców 2585
Liczba wyborców 2152
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Racibórz 3
Rady Powiatu Raciborskiego 2
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Racibórz
  • Wybory Rady Powiatu Raciborskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Miasta Racibórz) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Racibórz
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2156
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2156
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1941
3 Liczba kart niewykorzystanych 864
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1077
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1077
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1077
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1076
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1074
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fita michalz romanFITA Michał Roman 40 wyższe Racibórz 353 0.03287
32.87
2 lenk miroslzawLENK Mirosław 60 wyższe ekonomiczne Racibórz 362 0.03371
33.71
3 myszliwy robert jozzefMYŚLIWY Robert Józef 41 wyższe Racibórz 75 0.00698
6.98
4 nowacka ludmilza elzzzbietaNOWACKA Ludmiła Elżbieta 58 wyższe Racibórz 67 0.00624
6.24
5 polowy dariusz jerzyPOLOWY Dariusz Jerzy 51 średnie Racibórz 217 0.0202
20.20
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Raciborskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2156
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1944
3 Liczba kart niewykorzystanych 867
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1077
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1077
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1077
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 66
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 21
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 45
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1011
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wierzbicki artur jaroslzawWIERZBICKI Artur Jarosław 43 Racibórz 114 0.01128
11.28
2 janeczek-dwornik grazzzyna annaJANECZEK-DWORNIK Grażyna Anna 51 Racibórz 9 0.00089
0.89
3 wolny alan mateuszWOLNY Alan Mateusz 36 Racibórz 52 0.00514
5.14
4 sochacki zenon czeslzawSOCHACKI Zenon Czesław 59 Racibórz 55 0.00544
5.44
5 nowak izabela irenaNOWAK Izabela Irena 43 Racibórz 36 0.00356
3.56
Razem 266
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 266

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dutkiewicz katarzyna mariaDUTKIEWICZ Katarzyna Maria 44 Racibórz 144 0.01424
14.24
2 kusy tomasz bogumilzKUSY Tomasz Bogumił 43 Racibórz 82 0.00811
8.11
3 biskup elzzzbietaBISKUP Elżbieta 53 Racibórz 52 0.00514
5.14
4 lzukoszek dariuszŁUKOSZEK Dariusz 39 Racibórz 52 0.00514
5.14
5 smolenz wieslzaw adamSMOLEŃ Wiesław Adam 50 Racibórz 3 0.0003
0.30
6 frazczek maria danutaFRĄCZEK Maria Danuta 61 Racibórz 11 0.00109
1.09
Razem 344
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 344

Lista nr 18 - KWW TAK.

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 delong anna katarzynaDELONG Anna Katarzyna 40 Racibórz 13 0.00129
1.29
2 handziuk marcin jakubHANDZIUK Marcin Jakub 44 Racibórz 146 0.01444
14.44
3 jankowska bogumilza malzgorzataJANKOWSKA Bogumiła Małgorzata 54 Racibórz 4 0.0004
0.40
4 myszliwy marta annaMYŚLIWY Marta Anna 28 Racibórz 25 0.00247
2.47
5 nizzzborski januszNIŻBORSKI Janusz 46 Racibórz 10 0.00099
0.99
6 ostrowski jacek tomaszOSTROWSKI Jacek Tomasz 46 Racibórz 13 0.00129
1.29
Razem 211
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 211

Lista nr 19 - KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cofalza tomasz zygmuntCOFAŁA Tomasz Zygmunt 44 Racibórz 63 0.00623
6.23
2 czwik teresa wandaĆWIK Teresa Wanda 56 Racibórz 37 0.00366
3.66
3 kurpis adam stanislzawKURPIS Adam Stanisław 38 Racibórz 42 0.00415
4.15
4 loch janusz edwardLOCH Janusz Edward 71 Racibórz 11 0.00109
1.09
5 szczygielska malzgorzata krystynaSZCZYGIELSKA Małgorzata Krystyna 54 Racibórz 25 0.00247
2.47
6 lenczyk stanislzawa danutaLENCZYK Stanisława Danuta 48 Racibórz 12 0.00119
1.19
Razem 190
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 190
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Racibórz) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2156
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2156
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1941
3 Liczba kart niewykorzystanych 864
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1077
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1077
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1077
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1077
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 21
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1040
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY ŁĄCZY NAS RACIBÓRZ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimaszewska krystyna barbaraKLIMASZEWSKA Krystyna Barbara 57 Racibórz 16 0.00154
1.54
2 czech-majer magdalena annaCZECH-MAJER Magdalena Anna 43 Racibórz 6 0.00058
0.58
3 jezdrzejewska irena danutaJĘDRZEJEWSKA Irena Danuta 43 Racibórz 2 0.00019
0.19
4 adamczyk-motyka agnieszkaADAMCZYK-MOTYKA Agnieszka 42 Racibórz 3 0.00029
0.29
5 majer krystian robertMAJER Krystian Robert 42 Racibórz 5 0.00048
0.48
6 szmig tomasz tadeuszSZMIG Tomasz Tadeusz 37 Racibórz 1 0.0001
0.10
7 zzzurawik piotr janŻURAWIK Piotr Jan 29 Racibórz 24 0.00231
2.31
8 szweda przemyslzaw jaroslzawSZWEDA Przemysław Jarosław 48 Racibórz 1 0.0001
0.10
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 21 - KWW TAK.

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerny olgaCZERNY Olga 35 Racibórz 5 0.00048
0.48
2 grabiec justyna mariaGRABIEC Justyna Maria 27 Racibórz 3 0.00029
0.29
3 jarzombek rafalz pawelzJARZOMBEK Rafał Paweł 40 Racibórz 11 0.00106
1.06
4 kobylak zygmunt zenonKOBYLAK Zygmunt Zenon 53 Racibórz 9 0.00087
0.87
5 litewka-kobylzka alina zdzislzawaLITEWKA-KOBYŁKA Alina Zdzisława 63 Racibórz 7 0.00067
0.67
6 makohon-ciesielska elzzzbieta beataMAKOHON-CIESIELSKA Elżbieta Beata 45 Racibórz 7 0.00067
0.67
7 malik-kezsicka malzgorzata mariaMALIK-KĘSICKA Małgorzata Maria 51 Racibórz 2 0.00019
0.19
8 nieznanzski tadeuszNIEZNAŃSKI Tadeusz 67 Racibórz 2 0.00019
0.19
9 rapnicki marek antoniRAPNICKI Marek Antoni 62 Racibórz 19 0.00183
1.83
10 siorak lucjan jozzefSIORAK Lucjan Józef 37 Racibórz 1 0.0001
0.10
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66

Lista nr 22 - KWW MICHAŁA FITY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fita michalz romanFITA Michał Roman 40 Racibórz 199 0.01913
19.13
2 szukalska anna beataSZUKALSKA Anna Beata 44 Racibórz 27 0.0026
2.60
3 lzomnicki dawid sebastianŁOMNICKI Dawid Sebastian 24 Racibórz 19 0.00183
1.83
4 procajlzo grzegorz pawelzPROCAJŁO Grzegorz Paweł 35 Racibórz 7 0.00067
0.67
5 wawrzykowska-pietrasina krystyna wiktoriaWAWRZYKOWSKA-PIETRASINA Krystyna Wiktoria 62 Racibórz 5 0.00048
0.48
6 ludwikowski kamil mateuszLUDWIKOWSKI Kamil Mateusz 30 Racibórz 35 0.00337
3.37
7 dulian wlzodzimierz kazimierzDULIAN Włodzimierz Kazimierz 62 Racibórz 5 0.00048
0.48
8 doczuminzski marcin lzukaszDOCZUMIŃSKI Marcin Łukasz 40 Racibórz 8 0.00077
0.77
9 ksiazzzzek katarzyna michalinaKSIĄŻEK Katarzyna Michalina 33 Racibórz 8 0.00077
0.77
10 bozio-palzyga zuzanna karolinaBOZIO-PAŁYGA Zuzanna Karolina 43 Racibórz 3 0.00029
0.29
Razem 316
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 316

Lista nr 23 - KWW DARIUSZ POLOWY - RACIBÓRZ MOŻE BYĆ WIELKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polowy dariusz jerzyPOLOWY Dariusz Jerzy 51 Racibórz 126 0.01212
12.12
2 waclzawczyk anna barbaraWACŁAWCZYK Anna Barbara 40 Racibórz 15 0.00144
1.44
3 dominiak piotr krzysztofDOMINIAK Piotr Krzysztof 34 Racibórz 10 0.00096
0.96
4 lzezski jaroslzaw janŁĘSKI Jarosław Jan 38 Racibórz 19 0.00183
1.83
5 klimaszewska ewa magdalenaKLIMASZEWSKA Ewa Magdalena 34 Racibórz 2 0.00019
0.19
6 mucha anna barbaraMUCHA Anna Barbara 42 Racibórz 11 0.00106
1.06
7 zippel monika sylwiaZIPPEL Monika Sylwia 37 Racibórz 0 0
0.00
8 marchwiak mariusz andrzejMARCHWIAK Mariusz Andrzej 47 Racibórz 6 0.00058
0.58
9 senftleben anna mariaSENFTLEBEN Anna Maria 32 Racibórz 3 0.00029
0.29
Razem 192
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 192

Lista nr 24 - KWW RAZEM DLA RACIBORZA I MIROSŁAW LENK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 halfar barbaraHALFAR Barbara 42 Racibórz 27 0.0026
2.60
2 fica kornelia monikaFICA Kornelia Monika 52 Racibórz 6 0.00058
0.58
3 kruk katarzynaKRUK Katarzyna 51 Racibórz 2 0.00019
0.19
4 kusznierz andrzej jozzefKUŚNIERZ Andrzej Józef 50 Racibórz 5 0.00048
0.48
5 lenk miroslzawLENK Mirosław 60 Racibórz 142 0.01365
13.65
6 mainusz henryk hubertMAINUSZ Henryk Hubert 62 Racibórz 201 0.01933
19.33
7 pruszak leszek andrzejPRUSZAK Leszek Andrzej 43 Racibórz 2 0.00019
0.19
8 slzotwinzska krystyna mariaSŁOTWIŃSKA Krystyna Maria 69 Racibórz 2 0.00019
0.19
9 wiecha janWIECHA Jan 65 Racibórz 16 0.00154
1.54
10 wiszniewski jerzyWIŚNIEWSKI Jerzy 48 Racibórz 5 0.00048
0.48
Razem 408
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 408
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2156
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2150
3 Liczba kart niewykorzystanych 1070
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1077
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1077
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1077
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 68
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 24
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 44
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1009
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 25 0.00248
2.48
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 2 0.0002
0.20
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 3 0.0003
0.30
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 2 0.0002
0.20
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 2 0.0002
0.20
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 0 0
0.00
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 8 0.00079
0.79
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 5 0.0005
0.50
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 0 0
0.00
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 0 0
0.00
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 1 0.0001
0.10
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 9 0.00089
0.89
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 1 0.0001
0.10
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 0 0
0.00
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 11 0.00109
1.09
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 1 0.0001
0.10
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 4 0.0004
0.40
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 4 0.0004
0.40
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 1 0.0001
0.10
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 5 0.0005
0.50
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 39 0.00387
3.87
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 14 0.00139
1.39
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 10 0.00099
0.99
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 259 0.02567
25.67
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 6 0.00059
0.59
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 2 0.0002
0.20
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 1 0.0001
0.10
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 10 0.00099
0.99
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 9 0.00089
0.89
Razem 350
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 350

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 16 0.00159
1.59
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 1 0.0001
0.10
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 9 0.00089
0.89
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 2 0.0002
0.20
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 2 0.0002
0.20
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 3 0.0003
0.30
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 0 0
0.00
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 6 0.00059
0.59
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 0 0
0.00
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 9 0.00089
0.89
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 4 0.0004
0.40
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 1 0.0001
0.10
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 1 0.0001
0.10
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 0 0
0.00
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 2 0.0002
0.20
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 4 0.0004
0.40
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 1 0.0001
0.10
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 0 0
0.00
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 0 0
0.00
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 0 0
0.00
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 2 0.0002
0.20
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 13 0.00129
1.29
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 2 0.0002
0.20
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 6 0.00059
0.59
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 2 0.0002
0.20
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 1 0.0001
0.10
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 4 0.0004
0.40
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 4 0.0004
0.40
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 0 0
0.00
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 9 0.00089
0.89
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 2 0.0002
0.20
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 1 0.0001
0.10
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 0 0
0.00
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 0 0
0.00
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 1 0.0001
0.10
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 0 0
0.00
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 0 0
0.00
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 0 0
0.00
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 1 0.0001
0.10
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 382 0.03786
37.86
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 4 0.0004
0.40
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 6 0.00059
0.59
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 4 0.0004
0.40
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 3 0.0003
0.30
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 6 0.00059
0.59
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 8 0.00079
0.79
Razem 413
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 413

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 3 0.0003
0.30
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 0 0
0.00
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 2 0.0002
0.20
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 1 0.0001
0.10
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 1 0.0001
0.10
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 1 0.0001
0.10
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 2 0.0002
0.20
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 0 0
0.00
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 1 0.0001
0.10
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 17 0.00168
1.68
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 1 0.0001
0.10
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 0 0
0.00
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 1 0.0001
0.10
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 0 0
0.00
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 0 0
0.00
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 0 0
0.00
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 6 0.00059
0.59
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 6 0.00059
0.59
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 4 0.0004
0.40
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 0 0
0.00
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 1 0.0001
0.10
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 2 0.0002
0.20
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 1 0.0001
0.10
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 3 0.0003
0.30
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17