Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 19

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego-Budynek A, ul. Kozielska 19 Racibórz
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ULICE: Cegielniana, Gamowska, Gdyńska, Głubczycka, Ignacego Fojcika, Juliusza Ligonia, Kościelna, Kozielska, ks. Józefa Londzina, Mariańska od nr 1–47 nieparzyste i od nr 2–78 parzyste, Mikołaja, Mikołaja Kopernika, Piotrowska, Rolna, Rzeczna, Spółdzielcza, Starowiejska od nr 1–67 nieparzyste i od nr 2–44 parzyste, Śląska, Toruńska, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Wodna
Liczba mieszkańców 2642
Liczba wyborców 2140
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Racibórz 1
Rady Powiatu Raciborskiego 1
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Racibórz
  • Wybory Rady Miasta Racibórz) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Powiatu Raciborskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Racibórz
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2140
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2140
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1934
3 Liczba kart niewykorzystanych 1126
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 813
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 813
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 2
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 2
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 2
8 Liczba kart wyjętych z urny 816
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 2
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 815
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 806
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fita michalz romanFITA Michał Roman 40 wyższe Racibórz 239 0.02965
29.65
2 lenk miroslzawLENK Mirosław 60 wyższe ekonomiczne Racibórz 171 0.02122
21.22
3 myszliwy robert jozzefMYŚLIWY Robert Józef 41 wyższe Racibórz 73 0.00906
9.06
4 nowacka ludmilza elzzzbietaNOWACKA Ludmiła Elżbieta 58 wyższe Racibórz 96 0.01191
11.91
5 polowy dariusz jerzyPOLOWY Dariusz Jerzy 51 średnie Racibórz 227 0.02816
28.16
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Racibórz) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2140
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2140
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1934
3 Liczba kart niewykorzystanych 1126
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 813
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 813
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 2
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 2
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 2
8 Liczba kart wyjętych z urny 814
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 2
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 5
10 Liczba kart ważnych 809
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 769
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY ŁĄCZY NAS RACIBÓRZ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowacka ludmilza elzzzbietaNOWACKA Ludmiła Elżbieta 58 Racibórz 72 0.00936
9.36
2 skozra danuta irenaSKÓRA Danuta Irena 61 Racibórz 8 0.00104
1.04
3 ziemkiewicz sabina aleksandraZIEMKIEWICZ Sabina Aleksandra 42 Racibórz 0 0
0.00
4 marcozw katarzynaMARCÓW Katarzyna 40 Racibórz 48 0.00624
6.24
5 swadzzba mieczyslzawSWADŹBA Mieczysław 65 Racibórz 0 0
0.00
6 tumula daniel lzukaszTUMULA Daniel Łukasz 35 Racibórz 1 0.00013
0.13
7 zlzoczowski krzysztof janZŁOCZOWSKI Krzysztof Jan 41 Racibórz 5 0.00065
0.65
Razem 134
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 134

Lista nr 21 - KWW TAK.

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciesielski ireneusz miroslzawCIESIELSKI Ireneusz Mirosław 56 Racibórz 6 0.00078
0.78
2 czopek adrianna barbaraCZOPEK Adrianna Barbara 21 Racibórz 4 0.00052
0.52
3 koziarski robert mariuszKOZIARSKI Robert Mariusz 46 Racibórz 0 0
0.00
4 modrzejewska barbara magdalenaMODRZEJEWSKA Barbara Magdalena 23 Racibórz 13 0.00169
1.69
5 mros-jaszewska beata annaMROS-JASZEWSKA Beata Anna 52 Racibórz 3 0.00039
0.39
6 myszliwy krzysztofMYŚLIWY Krzysztof 52 Racibórz 22 0.00286
2.86
7 nowak witoldNOWAK Witold 69 Racibórz 4 0.00052
0.52
8 siniakiewicz daniel andrzejSINIAKIEWICZ Daniel Andrzej 38 Racibórz 1 0.00013
0.13
9 teodorowicz katarzyna elzzzbietaTEODOROWICZ Katarzyna Elżbieta 34 Racibórz 12 0.00156
1.56
Razem 65
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 65

Lista nr 22 - KWW MICHAŁA FITY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 poznakowska justyna magdalenaPOZNAKOWSKA Justyna Magdalena 43 Racibórz 10 0.0013
1.30
2 galli jozzef alojzyGALLI Józef Alojzy 38 Racibórz 167 0.02172
21.72
3 jakosz grzegorz zdzislzawJAKOSZ Grzegorz Zdzisław 39 Racibórz 18 0.00234
2.34
4 gruszka franciszka genowefaGRUSZKA Franciszka Genowefa 70 Racibórz 1 0.00013
0.13
5 janiczko wojciech andrzejJANICZKO Wojciech Andrzej 53 Racibórz 8 0.00104
1.04
6 mielniczyn piotr pawelzMIELNICZYN Piotr Paweł 51 Racibórz 9 0.00117
1.17
7 malzczok daniel franciszekMAŁCZOK Daniel Franciszek 36 Racibórz 4 0.00052
0.52
8 stajner emilia lzucjaSTAJNER Emilia Łucja 36 Racibórz 4 0.00052
0.52
9 wolna jolanta marzenaWOLNA Jolanta Marzena 45 Racibórz 7 0.00091
0.91
Razem 228
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 228

Lista nr 23 - KWW DARIUSZ POLOWY - RACIBÓRZ MOŻE BYĆ WIELKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ronin anna kazimieraRONIN Anna Kazimiera 41 Racibórz 89 0.01157
11.57
2 klima piotr pawelzKLIMA Piotr Paweł 64 Racibórz 75 0.00975
9.75
3 bielinzski tomaszBIELIŃSKI Tomasz 38 Racibórz 5 0.00065
0.65
4 nowosielska-swadzzba danuta teresaNOWOSIELSKA-SWADŹBA Danuta Teresa 56 Racibórz 4 0.00052
0.52
5 marcinkozw miroslzaw stanislzawMARCINKÓW Mirosław Stanisław 37 Racibórz 6 0.00078
0.78
6 ziozlzkowska monika katarzynaZIÓŁKOWSKA Monika Katarzyna 38 Racibórz 2 0.00026
0.26
7 chojecka marta justynaCHOJECKA Marta Justyna 23 Racibórz 3 0.00039
0.39
8 rubisz slzawomir szymonRUBIŚ Sławomir Szymon 35 Racibórz 1 0.00013
0.13
9 gadzicka irenaGADZICKA Irena 57 Racibórz 7 0.00091
0.91
Razem 192
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 192

Lista nr 24 - KWW RAZEM DLA RACIBORZA I MIROSŁAW LENK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fica marcin sebastianFICA Marcin Sebastian 56 Racibórz 28 0.00364
3.64
2 henek-wypior justyna mariaHENEK-WYPIOR Justyna Maria 39 Racibórz 3 0.00039
0.39
3 jurczyk aneta barbaraJURCZYK Aneta Barbara 25 Racibórz 10 0.0013
1.30
4 kuliga michalz adamKULIGA Michał Adam 35 Racibórz 38 0.00494
4.94
5 kurylzowicz tomasz piotrKURYŁOWICZ Tomasz Piotr 35 Racibórz 5 0.00065
0.65
6 morka piotrMORKA Piotr 59 Racibórz 29 0.00377
3.77
7 spandel-piwowar izabela annaSPANDEL-PIWOWAR Izabela Anna 45 Racibórz 1 0.00013
0.13
8 szczygielski wieslzaw szczepanSZCZYGIELSKI Wiesław Szczepan 55 Racibórz 11 0.00143
1.43
9 zzzylak irena teresaŻYLAK Irena Teresa 50 Racibórz 25 0.00325
3.25
Razem 150
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 150
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Raciborskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2140
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1952
3 Liczba kart niewykorzystanych 1160
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 813
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 2
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 2
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 2
8 Liczba kart wyjętych z urny 812
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 2
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 811
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 43
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 21
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 768
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olender piotr janOLENDER Piotr Jan 58 Racibórz 31 0.00404
4.04
2 lewandowska ewa urszulaLEWANDOWSKA Ewa Urszula 55 Racibórz 152 0.01979
19.79
3 kogut stanislzawKOGUT Stanisław 53 Racibórz 3 0.00039
0.39
4 dudek edyta rittaDUDEK Edyta Ritta 50 Racibórz 5 0.00065
0.65
5 mazdrzynzski marek tadeuszMĄDRZYŃSKI Marek Tadeusz 56 Racibórz 3 0.00039
0.39
6 durka maria ewaDURKA Maria Ewa 40 Racibórz 1 0.00013
0.13
7 wieder piotr jozzefWIEDER Piotr Józef 56 Racibórz 2 0.00026
0.26
8 markiewka-bania joanna aleksandraMARKIEWKA-BANIA Joanna Aleksandra 28 Racibórz 3 0.00039
0.39
9 ortmanns zuzanna gabrielaORTMANNS Zuzanna Gabriela 55 Racibórz 6 0.00078
0.78
Razem 206
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 206

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waclzawczyk dawidWACŁAWCZYK Dawid 38 Racibórz 135 0.01758
17.58
2 konieczny dominik marekKONIECZNY Dominik Marek 44 Racibórz 71 0.00924
9.24
3 frencel teresa wiktoriaFRENCEL Teresa Wiktoria 66 Racibórz 15 0.00195
1.95
4 kiedrowska justynaKIEDROWSKA Justyna 50 Racibórz 10 0.0013
1.30
5 walzach roman konstantyWAŁACH Roman Konstanty 50 Racibórz 8 0.00104
1.04
6 plzonka pawelzPŁONKA Paweł 34 Racibórz 10 0.0013
1.30
7 suslza teresaSUSŁA Teresa 56 Racibórz 2 0.00026
0.26
8 makulewicz malzgorzata magdalenaMAKULEWICZ Małgorzata Magdalena 49 Racibórz 8 0.00104
1.04
9 frazczek ryszard arkadiuszFRĄCZEK RYSZARD ARKADIUSZ 58 Racibórz 20 0.0026
2.60
Razem 279
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 279

Lista nr 18 - KWW TAK.

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamski bartlzomiej jerzyADAMSKI Bartłomiej Jerzy 48 Racibórz 13 0.00169
1.69
2 grzeczny dariusz janGRZECZNY Dariusz Jan 56 Racibórz 4 0.00052
0.52
3 kopczewska marzena beataKOPCZEWSKA Marzena Beata 48 Racibórz 2 0.00026
0.26
4 majewska urszulaMAJEWSKA Urszula 58 Kobyla 10 0.0013
1.30
5 paletta krystian alfredPALETTA Krystian Alfred 54 Pietrowice Wielkie 24 0.00313
3.13
6 raczek cezary adamRACZEK Cezary Adam 54 Racibórz 2 0.00026
0.26
7 szarata-kuklewicz daniela mariaSZARATA-KUKLEWICZ Daniela Maria 42 Samborowice 6 0.00078
0.78
8 szczepanzski zbyslzaw olgierdSZCZEPAŃSKI Zbysław Olgierd 73 Racibórz 0 0
0.00
9 szymanzska anna mariaSZYMAŃSKA Anna Maria 38 Rudnik 6 0.00078
0.78
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 19 - KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bedryj lidia jadwigaBEDRYJ Lidia Jadwiga 63 Racibórz 10 0.0013
1.30
2 ciszek krzysztof janCISZEK Krzysztof Jan 51 Racibórz 7 0.00091
0.91
3 jambor anna mariaJAMBOR Anna Maria 41 Racibórz 74 0.00964
9.64
4 kurpis marek piotrKURPIS Marek Piotr 49 Racibórz 42 0.00547
5.47
5 olszok iwona barbaraOLSZOK Iwona Barbara 60 Racibórz 15 0.00195
1.95
6 parys jerzyPARYS Jerzy 64 Racibórz 27 0.00352
3.52
7 szmialzek beata annaŚMIAŁEK Beata Anna 42 Kornice 7 0.00091
0.91
8 szwierczek waldemar wendelinŚWIERCZEK Waldemar Wendelin 50 Racibórz 7 0.00091
0.91
9 wolny ryszard marcinWOLNY Ryszard Marcin 49 Racibórz 27 0.00352
3.52
Razem 216
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 216
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2140
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2106
3 Liczba kart niewykorzystanych 1344
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 813
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 2
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 2
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 2
8 Liczba kart wyjętych z urny 813
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 2
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 4
10 Liczba kart ważnych 809
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 39
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 770
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 15 0.00195
1.95
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 4 0.00052
0.52
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 3 0.00039
0.39
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 2 0.00026
0.26
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 1 0.00013
0.13
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 0 0
0.00
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 6 0.00078
0.78
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 8 0.00104
1.04
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 1 0.00013
0.13
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 4 0.00052
0.52
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 2 0.00026
0.26
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 2 0.00026
0.26
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 2 0.00026
0.26
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 1 0.00013
0.13
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 5 0.00065
0.65
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 0 0
0.00
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 1 0.00013
0.13
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 1 0.00013
0.13
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 39 0.00506
5.06
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 8 0.00104
1.04
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 9 0.00117
1.17
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 160 0.02078
20.78
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 4 0.00052
0.52
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 1 0.00013
0.13
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 1 0.00013
0.13
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00078
0.78
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 5 0.00065
0.65
Razem 233
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 233

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 9 0.00117
1.17
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 1 0.00013
0.13
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 2 0.00026
0.26
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 5 0.00065
0.65
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 1 0.00013
0.13
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 0 0
0.00
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 2 0.00026
0.26
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 4 0.00052
0.52
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 1 0.00013
0.13
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 6 0.00078
0.78
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 1 0.00013
0.13
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 0 0
0.00
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 0 0
0.00
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 3 0.00039
0.39
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 4 0.00052
0.52
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 3 0.00039
0.39
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00013
0.13
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 0 0
0.00
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 1 0.00013
0.13
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 1 0.00013
0.13
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 6 0.00078
0.78
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 7 0.00091
0.91
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 1 0.00013
0.13
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 0 0
0.00
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 4 0.00052
0.52
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 2 0.00026
0.26
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 3 0.00039
0.39
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 0 0
0.00
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 2 0.00026
0.26
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 0 0
0.00
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 2 0.00026
0.26
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 1 0.00013
0.13
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 0 0
0.00
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 1 0.00013
0.13
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 0 0
0.00
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 0 0
0.00
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 0 0
0.00
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 302 0.03922
39.22
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 5 0.00065
0.65
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 6 0.00078
0.78
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 4 0.00052
0.52
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 14 0.00182
1.82
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 3 0.00039
0.39
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 11 0.00143
1.43
Razem 345
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 345

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00039
0.39
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 1 0.00013
0.13
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 1 0.00013
0.13
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 1 0.00013
0.13
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 1 0.00013
0.13
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 0 0
0.00
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 7 0.00091
0.91
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 0 0
0.00
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 1 0.00013
0.13
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 1 0.00013
0.13
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 3 0.00039
0.39
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 1 0.00013
0.13
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 2 0.00026
0.26
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 4 0.00052
0.52
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 3 0.00039
0.39
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 2 0.00026
0.26
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 6 0.00078
0.78
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 20 0.0026
2.60
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 3 0.00039
0.39
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 0 0
0.00
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34