Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 12

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 18 - wejście boczne, ul. Ocicka 52 Racibórz
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ULICE: Hetmana Jana Karola Chodkiewicza, Hetmana Jana Zamoyskiego, Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Hetmana Stefana Czarnieckiego
Liczba mieszkańców 2036
Liczba wyborców 1701
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Racibórz 3
Rady Powiatu Raciborskiego 2
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady Powiatu Raciborskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miasta Racibórz) - Okręg nr 3
  • Wybory Prezydenta Miasta Racibórz
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Raciborskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1701
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1553
3 Liczba kart niewykorzystanych 642
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 911
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 909
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 909
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 33
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 876
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wierzbicki artur jaroslzawWIERZBICKI Artur Jarosław 43 Racibórz 90 0.01027
10.27
2 janeczek-dwornik grazzzyna annaJANECZEK-DWORNIK Grażyna Anna 51 Racibórz 12 0.00137
1.37
3 wolny alan mateuszWOLNY Alan Mateusz 36 Racibórz 32 0.00365
3.65
4 sochacki zenon czeslzawSOCHACKI Zenon Czesław 59 Racibórz 21 0.0024
2.40
5 nowak izabela irenaNOWAK Izabela Irena 43 Racibórz 18 0.00205
2.05
Razem 173
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 173

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dutkiewicz katarzyna mariaDUTKIEWICZ Katarzyna Maria 44 Racibórz 127 0.0145
14.50
2 kusy tomasz bogumilzKUSY Tomasz Bogumił 43 Racibórz 52 0.00594
5.94
3 biskup elzzzbietaBISKUP Elżbieta 53 Racibórz 18 0.00205
2.05
4 lzukoszek dariuszŁUKOSZEK Dariusz 39 Racibórz 72 0.00822
8.22
5 smolenz wieslzaw adamSMOLEŃ Wiesław Adam 50 Racibórz 8 0.00091
0.91
6 frazczek maria danutaFRĄCZEK Maria Danuta 61 Racibórz 12 0.00137
1.37
Razem 289
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 289

Lista nr 18 - KWW TAK.

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 delong anna katarzynaDELONG Anna Katarzyna 40 Racibórz 9 0.00103
1.03
2 handziuk marcin jakubHANDZIUK Marcin Jakub 44 Racibórz 8 0.00091
0.91
3 jankowska bogumilza malzgorzataJANKOWSKA Bogumiła Małgorzata 54 Racibórz 3 0.00034
0.34
4 myszliwy marta annaMYŚLIWY Marta Anna 28 Racibórz 13 0.00148
1.48
5 nizzzborski januszNIŻBORSKI Janusz 46 Racibórz 15 0.00171
1.71
6 ostrowski jacek tomaszOSTROWSKI Jacek Tomasz 46 Racibórz 9 0.00103
1.03
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 19 - KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cofalza tomasz zygmuntCOFAŁA Tomasz Zygmunt 44 Racibórz 284 0.03242
32.42
2 czwik teresa wandaĆWIK Teresa Wanda 56 Racibórz 24 0.00274
2.74
3 kurpis adam stanislzawKURPIS Adam Stanisław 38 Racibórz 15 0.00171
1.71
4 loch janusz edwardLOCH Janusz Edward 71 Racibórz 8 0.00091
0.91
5 szczygielska malzgorzata krystynaSZCZYGIELSKA Małgorzata Krystyna 54 Racibórz 23 0.00263
2.63
6 lenczyk stanislzawa danutaLENCZYK Stanisława Danuta 48 Racibórz 3 0.00034
0.34
Razem 357
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 357
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1701
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1700
3 Liczba kart niewykorzystanych 791
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 909
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 909
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 909
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 50
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 36
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 859
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 17 0.00198
1.98
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 3 0.00035
0.35
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 9 0.00105
1.05
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 1 0.00012
0.12
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 0 0
0.00
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 2 0.00023
0.23
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 1 0.00012
0.12
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 4 0.00047
0.47
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 3 0.00035
0.35
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 5 0.00058
0.58
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 0 0
0.00
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 2 0.00023
0.23
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 1 0.00012
0.12
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 1 0.00012
0.12
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 6 0.0007
0.70
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 1 0.00012
0.12
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 4 0.00047
0.47
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 2 0.00023
0.23
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 49 0.0057
5.70
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 10 0.00116
1.16
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 10 0.00116
1.16
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 188 0.02189
21.89
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 1 0.00012
0.12
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 2 0.00023
0.23
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 2 0.00023
0.23
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 7 0.00081
0.81
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 8 0.00093
0.93
Razem 277
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 277

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 18 0.0021
2.10
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 1 0.00012
0.12
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 3 0.00035
0.35
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 1 0.00012
0.12
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 0 0
0.00
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 0 0
0.00
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 1 0.00012
0.12
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 3 0.00035
0.35
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 1 0.00012
0.12
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 7 0.00081
0.81
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 2 0.00023
0.23
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 2 0.00023
0.23
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 0 0
0.00
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 2 0.00023
0.23
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 5 0.00058
0.58
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 0 0
0.00
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 0 0
0.00
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 1 0.00012
0.12
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 0 0
0.00
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 1 0.00012
0.12
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 13 0.00151
1.51
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 6 0.0007
0.70
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 8 0.00093
0.93
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 2 0.00023
0.23
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 2 0.00023
0.23
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 0 0
0.00
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 1 0.00012
0.12
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 1 0.00012
0.12
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 6 0.0007
0.70
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 2 0.00023
0.23
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 0 0
0.00
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 0 0
0.00
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 0 0
0.00
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 0 0
0.00
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 0 0
0.00
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 1 0.00012
0.12
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 1 0.00012
0.12
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 331 0.03853
38.53
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 4 0.00047
0.47
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 7 0.00081
0.81
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 1 0.00012
0.12
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 15 0.00175
1.75
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00023
0.23
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 9 0.00105
1.05
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 17 0.00198
1.98
Razem 386
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 386

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 6 0.0007
0.70
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 2 0.00023
0.23
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 1 0.00012
0.12
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 1 0.00012
0.12
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 2 0.00023
0.23
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 2 0.00023
0.23
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 2 0.00023
0.23
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 0 0
0.00
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 1 0.00012
0.12
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 4 0.00047
0.47
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 2 0.00023
0.23
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 1 0.00012
0.12
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 2 0.00023
0.23
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 0 0
0.00
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 0 0
0.00
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 1 0.00012
0.12
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 2 0.00023
0.23
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 7 0.00081
0.81
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 2 0.00023
0.23
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 2 0.00023
0.23
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 0 0
0.00
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 2 0.00023
0.23
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 1 0.00012
0.12
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Racibórz) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1701
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1701
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1540
3 Liczba kart niewykorzystanych 631
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 909
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 909
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 909
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 909
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 43
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 19
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 866
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY ŁĄCZY NAS RACIBÓRZ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimaszewska krystyna barbaraKLIMASZEWSKA Krystyna Barbara 57 Racibórz 33 0.00381
3.81
2 czech-majer magdalena annaCZECH-MAJER Magdalena Anna 43 Racibórz 8 0.00092
0.92
3 jezdrzejewska irena danutaJĘDRZEJEWSKA Irena Danuta 43 Racibórz 7 0.00081
0.81
4 adamczyk-motyka agnieszkaADAMCZYK-MOTYKA Agnieszka 42 Racibórz 5 0.00058
0.58
5 majer krystian robertMAJER Krystian Robert 42 Racibórz 6 0.00069
0.69
6 szmig tomasz tadeuszSZMIG Tomasz Tadeusz 37 Racibórz 3 0.00035
0.35
7 zzzurawik piotr janŻURAWIK Piotr Jan 29 Racibórz 27 0.00312
3.12
8 szweda przemyslzaw jaroslzawSZWEDA Przemysław Jarosław 48 Racibórz 1 0.00012
0.12
Razem 90
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 90

Lista nr 21 - KWW TAK.

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerny olgaCZERNY Olga 35 Racibórz 9 0.00104
1.04
2 grabiec justyna mariaGRABIEC Justyna Maria 27 Racibórz 8 0.00092
0.92
3 jarzombek rafalz pawelzJARZOMBEK Rafał Paweł 40 Racibórz 10 0.00115
1.15
4 kobylak zygmunt zenonKOBYLAK Zygmunt Zenon 53 Racibórz 9 0.00104
1.04
5 litewka-kobylzka alina zdzislzawaLITEWKA-KOBYŁKA Alina Zdzisława 63 Racibórz 7 0.00081
0.81
6 makohon-ciesielska elzzzbieta beataMAKOHON-CIESIELSKA Elżbieta Beata 45 Racibórz 9 0.00104
1.04
7 malik-kezsicka malzgorzata mariaMALIK-KĘSICKA Małgorzata Maria 51 Racibórz 15 0.00173
1.73
8 nieznanzski tadeuszNIEZNAŃSKI Tadeusz 67 Racibórz 6 0.00069
0.69
9 rapnicki marek antoniRAPNICKI Marek Antoni 62 Racibórz 8 0.00092
0.92
10 siorak lucjan jozzefSIORAK Lucjan Józef 37 Racibórz 7 0.00081
0.81
Razem 88
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 88

Lista nr 22 - KWW MICHAŁA FITY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fita michalz romanFITA Michał Roman 40 Racibórz 127 0.01467
14.67
2 szukalska anna beataSZUKALSKA Anna Beata 44 Racibórz 21 0.00242
2.42
3 lzomnicki dawid sebastianŁOMNICKI Dawid Sebastian 24 Racibórz 19 0.00219
2.19
4 procajlzo grzegorz pawelzPROCAJŁO Grzegorz Paweł 35 Racibórz 15 0.00173
1.73
5 wawrzykowska-pietrasina krystyna wiktoriaWAWRZYKOWSKA-PIETRASINA Krystyna Wiktoria 62 Racibórz 6 0.00069
0.69
6 ludwikowski kamil mateuszLUDWIKOWSKI Kamil Mateusz 30 Racibórz 8 0.00092
0.92
7 dulian wlzodzimierz kazimierzDULIAN Włodzimierz Kazimierz 62 Racibórz 7 0.00081
0.81
8 doczuminzski marcin lzukaszDOCZUMIŃSKI Marcin Łukasz 40 Racibórz 15 0.00173
1.73
9 ksiazzzzek katarzyna michalinaKSIĄŻEK Katarzyna Michalina 33 Racibórz 4 0.00046
0.46
10 bozio-palzyga zuzanna karolinaBOZIO-PAŁYGA Zuzanna Karolina 43 Racibórz 4 0.00046
0.46
Razem 226
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 226

Lista nr 23 - KWW DARIUSZ POLOWY - RACIBÓRZ MOŻE BYĆ WIELKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polowy dariusz jerzyPOLOWY Dariusz Jerzy 51 Racibórz 164 0.01894
18.94
2 waclzawczyk anna barbaraWACŁAWCZYK Anna Barbara 40 Racibórz 19 0.00219
2.19
3 dominiak piotr krzysztofDOMINIAK Piotr Krzysztof 34 Racibórz 4 0.00046
0.46
4 lzezski jaroslzaw janŁĘSKI Jarosław Jan 38 Racibórz 16 0.00185
1.85
5 klimaszewska ewa magdalenaKLIMASZEWSKA Ewa Magdalena 34 Racibórz 7 0.00081
0.81
6 mucha anna barbaraMUCHA Anna Barbara 42 Racibórz 2 0.00023
0.23
7 zippel monika sylwiaZIPPEL Monika Sylwia 37 Racibórz 6 0.00069
0.69
8 marchwiak mariusz andrzejMARCHWIAK Mariusz Andrzej 47 Racibórz 6 0.00069
0.69
9 senftleben anna mariaSENFTLEBEN Anna Maria 32 Racibórz 0 0
0.00
Razem 224
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 224

Lista nr 24 - KWW RAZEM DLA RACIBORZA I MIROSŁAW LENK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 halfar barbaraHALFAR Barbara 42 Racibórz 17 0.00196
1.96
2 fica kornelia monikaFICA Kornelia Monika 52 Racibórz 5 0.00058
0.58
3 kruk katarzynaKRUK Katarzyna 51 Racibórz 3 0.00035
0.35
4 kusznierz andrzej jozzefKUŚNIERZ Andrzej Józef 50 Racibórz 5 0.00058
0.58
5 lenk miroslzawLENK Mirosław 60 Racibórz 89 0.01028
10.28
6 mainusz henryk hubertMAINUSZ Henryk Hubert 62 Racibórz 15 0.00173
1.73
7 pruszak leszek andrzejPRUSZAK Leszek Andrzej 43 Racibórz 2 0.00023
0.23
8 slzotwinzska krystyna mariaSŁOTWIŃSKA Krystyna Maria 69 Racibórz 60 0.00693
6.93
9 wiecha janWIECHA Jan 65 Racibórz 12 0.00139
1.39
10 wiszniewski jerzyWIŚNIEWSKI Jerzy 48 Racibórz 30 0.00346
3.46
Razem 238
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 238
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Racibórz
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1701
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1701
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1540
3 Liczba kart niewykorzystanych 630
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 910
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 910
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 910
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 909
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 899
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fita michalz romanFITA Michał Roman 40 wyższe Racibórz 217 0.02414
24.14
2 lenk miroslzawLENK Mirosław 60 wyższe ekonomiczne Racibórz 229 0.02547
25.47
3 myszliwy robert jozzefMYŚLIWY Robert Józef 41 wyższe Racibórz 95 0.01057
10.57
4 nowacka ludmilza elzzzbietaNOWACKA Ludmiła Elżbieta 58 wyższe Racibórz 103 0.01146
11.46
5 polowy dariusz jerzyPOLOWY Dariusz Jerzy 51 średnie Racibórz 255 0.02836
28.36