Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 906
Wyborców 4 667
Obwodów 3
 • Wybory do Rady Gminy Ornontowice
 • Wybory Wójta Gminy Ornontowice
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26A Ornontowice stały Tak Okrężna, Zwycięstwa (149 - 205), (194 - 252), Chudowska, Kolejowa (103 - 195), (66 - 128), Kwiatowa, Myśliwska, Solarnia, Zachodnia, Zwycięstwa (91a - 145), (152 - 192), Ogrodowa, Pośrednia, Zwycięstwa (31A - 89). (90 - 150), Kolejowa (41 - 101), (28 - 64), Polna (21 - 45), (18 - 56)
2 Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26A Ornontowice stały Tak Cicha, Krótka, Spokojna, Zwycięstwa (9 - 29), (38 - 88), Bankowa, Boczna, Graniczna, Jasna, Lipowa, Nowa, Słoneczna, Karola Miarki, Klasztorna, Klonowa, Leśna (1 - 17), (2 - 14), Skośna, Zamkowa, Zwycięstwa (3 - 5), (4 - 24), Bukowa, Żabik, Cyprysowa, Hutnicza, Jarzębinowa, Leśna, (19 - 81), (16 - 46), Sosnowa, Świerkowa, Tartaczna
3 Urząd Gminy Ornontowice, Zwycięstwa 26A Ornontowice stały Tak Dworcowa, Kolejowa (1 - 39), (2 - 26), Orzeska (1 - 11), (2 - 22), Polna (1 - 19), (2 - 16), Grabowa (2 - 12), Łąkowa, Orzeska (15 - 101), (24 - 108), Akacjowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, Działkowa, Akacjowa 8H, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Bujakowska, Brzozowa, Grabowa (1 - 23), (14 - 66) Marzankowice

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 ul. Okrężna ul. Zwycięstwa-numery nieparzyste od 149 do 205, numery parzyste od 194 do 252 1 296 2 2
0.0000020000Nr 2 ul. Chudowska ul. Kolejowa numery nieparzyste od 103 do 195, numery parzyste od 66 do 128 1 289 2 2
0.0000030000Nr 3 ul. Kwiatowa ul. Myśliwska ul. Solarnia ul. Zachodnia ul. Zwycięstwa-numery nieparzyste od 91 a do 145 , numery parzyste od 152 do 192 1 274 2 2
0.0000040000Nr 4 ul. Ogrodowa ul. Pośrednia ul. Zwycięstwa-numery nieparzyste od 31 A do 89, numery parzyste od 90 do 150 1 313 2 2
0.0000050000Nr 5 ul. Kolejowa-numery nieparzyste od 41 do 101 , numery parzyste od 28 do 64 ul. Polna-numery nieparzyste od 21 do 45, numery parzyste od 18 do 56 1 361 2 2
0.0000060000Nr 6 ul. Cicha ul. Krótka ul. Spokojna ul. Zwycięstwa-numery nieparzyste od 9 do 29, numery parzyste od 38 do 88 1 325 2 2
0.0000070000Nr 7 ul. Bankowa ul. Boczna ul. Graniczna ul. Jasna ul. Lipowa ul. Nowa ul. Słoneczna 1 298 2 2
0.0000080000Nr 8 ul. Karola Miarki ul. Klasztorna ul. Klonowa ul. Leśna-numery nieparzyste od 1 do 17, numery parzyste od 2 do 14 ul. Skośna ul. Zamkowa ul. Zwycięstwa-numery nieparzyste od 3 do 5, numery parzyste od 4 do 24 1 322 2 2
0.0000090000Nr 9 ul. Bukowa ul. Żabik 1 245 2 2
0.0000100000Nr 10 ul. Cyprysowa ul. Hutnicza ul. Jarzębinowa ul. Leśna-numery nieparzyste od 19 a do 81, numery parzyste od 16 do 46 ul. Sosnowa, ul. Świerkowa ul. Tartaczna 1 336 2 2
0.0000110000Nr 11 ul. Dworcowa ul. Kolejowa-numery nieparzyste od 1 do 39, numery parzyste od 2 do 26 ul. Orzeska-numery nieparzyste od 1 do 11, numery parzyste od 2 do 22 ul. Polna-numery nieparzyste od 1 do 19, numery parzyste od 2 do 16 1 360 2 2
0.0000120000Nr 12 ul. Grabowa-numery parzyste od 2 do 12 ul. Łąkowa ul. Orzeska-numery nieparzyste od 15 do 101, numery parzyste od 24 do 108 1 340 2 2
0.0000130000Nr 13 ul. Akacjowa-numery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 ul. Działkowa 1 276 2 2
0.0000140000Nr 14 ul. Akacjowa-numery 8H, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 1 264 2 2
0.0000150000Nr 15 ul. Bujakowska ul. Brzozowa ul. Grabowa-numery nieparzyste od 1 do 23, numery parzyste od 14 do 66 ul. Marzankowice 1 368 2 2
Podsumowanie 15 4 667 30 30

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY KWW OKS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DLA GMINY I POWIATU” KWW GIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 KOTYCZKA Marcin Adam 38 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY Ornontowice
1 ADAMCZYK Kazimierz Stanisław 64 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DLA GMINY I POWIATU” Katowice

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 294 197 197 67.01% 0.06701
193 97.97% 0.09797
Tak
2 289 202 184 63.67% 0.06367
183 99.46% 0.09946
Tak
3 272 190 190 69.85% 0.06985
188 98.95% 0.09895
Tak
4 313 217 217 69.33% 0.06933
208 95.85% 0.09585
Tak
5 363 213 215 59.23% 0.05923
208 96.74% 0.09674
Tak
6 325 235 235 72.31% 0.07231
230 97.87% 0.09787
Tak
7 300 169 169 56.33% 0.05633
166 98.22% 0.09822
Tak
8 321 210 210 65.42% 0.06542
204 97.14% 0.09714
Tak
9 245 88 88 35.92% 0.03592
81 92.05% 0.09205
Tak
10 337 195 190 56.38% 0.05638
183 96.32% 0.09632
Tak
11 364 236 236 64.84% 0.06484
232 98.31% 0.09831
Tak
12 341 191 191 56.01% 0.05601
186 97.38% 0.09738
Tak
13 274 134 134 48.91% 0.04891
132 98.51% 0.09851
Tak
14 266 134 134 50.38% 0.05038
131 97.76% 0.09776
Tak
15 369 214 214 57.99% 0.05799
212 99.07% 0.09907
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY 1 458 15 53.27% 0.05327
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DLA GMINY I POWIATU” 1 279 15 46.73% 0.04673

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY 1 458 15 9 53.27% 0.05327
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DLA GMINY I POWIATU” 1 279 15 6 46.73% 0.04673

Rada Gminy Ornontowice - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 23 23 HAWEŁKA Grzegorz Edward 110 56.99% 0.05699
Tak
1 24 24 PASTOR Karolina Maria 83 43.01% 0.04301
Nie
2 23 23 MACHULIK Zbigniew Dariusz 93 50.82% 0.05082
Tak
2 24 24 WOLNIK-CWYNAR Maria 90 49.18% 0.04918
Nie
3 23 23 PILNY Renata Maria 86 45.74% 0.04574
Nie
3 24 24 PAŁKA Grzegorz Mirosław 102 54.26% 0.05426
Tak
4 23 23 RYT Alicja Maria 91 43.75% 0.04375
Nie
4 24 24 ZIENTEK Tadeusz Krzysztof 117 56.25% 0.05625
Tak
5 23 23 BLACHA Marian Wiktor 136 65.38% 0.06538
Tak
5 24 24 GOGOLIN Iwona Maria 72 34.62% 0.03462
Nie
6 23 23 NIEUŻYŁA Henryk Józef 132 57.39% 0.05739
Tak
6 24 24 RZYMSKI Symeon 98 42.61% 0.04261
Nie
7 23 23 NIERADZIK Paweł Dawid 74 44.58% 0.04458
Nie
7 24 24 KUBICKI Wojciech Ludwik 92 55.42% 0.05542
Tak
8 23 23 SPENDEL Marek Michał 99 48.53% 0.04853
Nie
8 24 24 MACHULIK Łukasz Paweł 105 51.47% 0.05147
Tak
9 23 23 KRZEMIŃSKA Aleksandra Agnieszka 48 59.26% 0.05926
Tak
9 24 24 MICHALSKA Anna Mariola 33 40.74% 0.04074
Nie
10 23 23 WSZELAKI Krystyna Katarzyna 91 49.73% 0.04973
Nie
10 24 24 KACZOR Eugeniusz Antoni 92 50.27% 0.05027
Tak
11 23 23 KOTYCZKA Marcin Adam 123 53.02% 0.05302
Tak
11 24 24 GABRYŚ Mirosław Dominik 109 46.98% 0.04698
Nie
12 23 23 WALCZAK Katarzyna Anna 95 51.08% 0.05108
Tak
12 24 24 SZCZEPAŃSKA Aleksandra Joanna 91 48.92% 0.04892
Nie
13 23 23 IZYDORCZYK Tomasz Marek 54 40.91% 0.04091
Nie
13 24 24 MILANOWSKI Ryszard 78 59.09% 0.05909
Tak
14 23 23 SZWECHOWICZ Patryk 73 55.73% 0.05573
Tak
14 24 24 ZIELIŃSKI Ryszard Jan 58 44.27% 0.04427
Nie
15 23 23 SPYRA Sebastian Marek 153 72.17% 0.07217
Tak
15 24 24 CEMBRZYŃSKI Bogdan Leonard 59 27.83% 0.02783
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 ADAMCZYK Kazimierz Stanisław 64 wyższe Katowice, 1 302 47.62 Nie
2 KOTYCZKA Marcin Adam 38 wyższe Ornontowice, 1 432 52.38 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26A Ornontowice stały 1 531 1 019 966 63.10% 0.0631
949 98.24%
2 Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26A Ornontowice stały 1 528 897 898 58.77% 0.05877
887 98.78%
3 Urząd Gminy Ornontowice, Zwycięstwa 26A Ornontowice stały 1 614 907 907 56.20% 0.0562
898 99.01%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 906 4 667 3 1