Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 5

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Miejskie Nr 12, ul. Konopnickiej 4 Mielec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulice: Aleja Niepodległości numery 8, 10, 12, Asnyka, Chopina numery od 1 do 8, Fredry, Kochanowskiego numery 1, 3, 5, Kołłątaja, Księdza Arczewskiego
Liczba mieszkańców 1905
Liczba wyborców 1594
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Mielcu 1
Rady Powiatu Mieleckiego 1
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Mielca
  • Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Mielca
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1595
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1595
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1444
3 Liczba kart niewykorzystanych 754
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 690
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 690
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 682
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 682
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 677
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kapinos fryderyk sylwesterKAPINOS Fryderyk Sylwester 56 wyższe Mielec 238 0.03516
35.16
2 nowakowski zdzislzaw ryszardNOWAKOWSKI Zdzisław Ryszard 63 wyższe Mielec 93 0.01374
13.74
3 skowron andrzej janSKOWRON Andrzej Jan 47 wyższe Mielec 67 0.0099
9.90
4 wiszniewski jacek andrzejWIŚNIEWSKI Jacek Andrzej 42 wyższe Mielec 192 0.02836
28.36
5 ziomek grzegorzZIOMEK Grzegorz 35 wyższe Mielec 87 0.01285
12.85
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1595
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1444
3 Liczba kart niewykorzystanych 753
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 691
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 691
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 691
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 661
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 orlzowska maria grazzzynaORŁOWSKA Maria Grażyna 59 Mielec 105 0.01589
15.89
2 tomaszewski tadeuszTOMASZEWSKI Tadeusz 54 Mielec 25 0.00378
3.78
3 kagan stanislzawKAGAN Stanisław 55 Mielec 49 0.00741
7.41
4 lzachut iwona zofiaŁACHUT Iwona Zofia 43 Trześń 9 0.00136
1.36
5 midura leszek janMIDURA Leszek Jan 48 Wola Wadowska 24 0.00363
3.63
6 bartkowicz magdalena barbaraBARTKOWICZ Magdalena Barbara 39 Mielec 6 0.00091
0.91
7 duszkiewicz edmund jozzefDUSZKIEWICZ Edmund Józef 58 Mielec 12 0.00182
1.82
8 skrzypczak zbigniew jerzySKRZYPCZAK Zbigniew Jerzy 58 Mielec 25 0.00378
3.78
Razem 255
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 255

Lista nr 12 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tychanowicz grzegorzTYCHANOWICZ Grzegorz 48 Mielec 53 0.00802
8.02
2 szyszka andrzej stanislzawSZYSZKA Andrzej Stanisław 62 Mielec 19 0.00287
2.87
3 gerelzo lidia annaGEREŁO Lidia Anna 44 Mielec 6 0.00091
0.91
4 zajazc jacek pawelzZAJĄC Jacek Paweł 38 Mielec 21 0.00318
3.18
5 radwanzska zofia dorotaRADWAŃSKA Zofia Dorota 57 Mielec 36 0.00545
5.45
6 wilk janusz stefanWILK Janusz Stefan 66 Mielec 4 0.00061
0.61
7 dziadulza jolanta mariaDZIADUŁA Jolanta Maria 64 Mielec 7 0.00106
1.06
8 lonczak mariusz piotrLONCZAK Mariusz Piotr 44 Chorzelów 9 0.00136
1.36
Razem 155
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 155

Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU MIELECKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 paprocki marek janPAPROCKI Marek Jan 55 Mielec 107 0.01619
16.19
2 jastrzazb adam krzysztofJASTRZĄB Adam Krzysztof 62 Mielec 65 0.00983
9.83
3 walzek malzgorzata danutaWAŁEK Małgorzata Danuta 52 Mielec 9 0.00136
1.36
4 basara miroslzawBASARA Mirosław 51 Mielec 21 0.00318
3.18
5 bryl jozzef piotrBRYL Józef Piotr 68 Mielec 9 0.00136
1.36
6 ciszek teresa czeslzawaCISZEK Teresa Czesława 68 Mielec 14 0.00212
2.12
7 rzezznik anna marzenaRZEŹNIK Anna Marzena 44 Mielec 6 0.00091
0.91
8 surowiec lucjan dominikSUROWIEC Lucjan Dominik 74 Mielec 20 0.00303
3.03
Razem 251
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 251
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1595
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1595
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1445
3 Liczba kart niewykorzystanych 754
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 691
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 691
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 691
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 691
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 659
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczerba jaroslzaw romanSZCZERBA Jarosław Roman 42 Mielec 49 0.00744
7.44
2 zarezba filip mariaZARĘBA Filip Maria 25 Mielec 6 0.00091
0.91
3 wozjtowicz jadwigaWÓJTOWICZ Jadwiga 53 Mielec 5 0.00076
0.76
4 glzodzik monika beataGŁODZIK Monika Beata 40 Mielec 7 0.00106
1.06
5 kubik katarzyna karolinaKUBIK Katarzyna Karolina 31 Mielec 4 0.00061
0.61
6 knap kazimierzKNAP Kazimierz 60 Mielec 1 0.00015
0.15
7 chrabazszcz adam jozzefCHRABĄSZCZ Adam Józef 67 Mielec 2 0.0003
0.30
8 mazur mariusz stanislzawMAZUR Mariusz Stanisław 47 Mielec 1 0.00015
0.15
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kapinos fryderyk sylwesterKAPINOS Fryderyk Sylwester 56 Mielec 105 0.01593
15.93
2 ryniewicz mariuszRYNIEWICZ Mariusz 47 Mielec 48 0.00728
7.28
3 blicharczyk jakub maciejBLICHARCZYK Jakub Maciej 36 Mielec 15 0.00228
2.28
4 zalotynzski marek jozzefZALOTYŃSKI Marek Józef 48 Mielec 9 0.00137
1.37
5 tomalski robert henrykTOMALSKI Robert Henryk 51 Mielec 48 0.00728
7.28
6 wyparlzo elzzzbieta stanislzawaWYPARŁO Elżbieta Stanisława 53 Mielec 8 0.00121
1.21
7 kowalik krystyna aldonaKOWALIK Krystyna Aldona 43 Mielec 12 0.00182
1.82
8 klzaczynzska grazzzyna bogumilzaKŁACZYŃSKA Grażyna Bogumiła 58 Mielec 6 0.00091
0.91
Razem 251
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 251

Lista nr 15 - KWW NOWY MIELEC ANDRZEJA SKOWRONA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mezdryk michalz grzegorzMĘDRYK Michał Grzegorz 39 Mielec 13 0.00197
1.97
2 bednarczyk tomasz jerzyBEDNARCZYK Tomasz Jerzy 33 Mielec 5 0.00076
0.76
3 stelnik agata aleksandraSTELNIK Agata Aleksandra 33 Mielec 3 0.00046
0.46
4 glzowacka ewa teresaGŁOWACKA Ewa Teresa 47 Mielec 3 0.00046
0.46
5 miller grzegorzMILLER Grzegorz 43 Mielec 5 0.00076
0.76
6 jacek jolanta martaJACEK Jolanta Marta 40 Mielec 16 0.00243
2.43
7 sudolz andrzej miroslzawSUDOŁ Andrzej Mirosław 54 Mielec 3 0.00046
0.46
8 skowron lzukaszSKOWRON Łukasz 25 Mielec 23 0.00349
3.49
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71

Lista nr 16 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski zdzislzaw ryszardNOWAKOWSKI Zdzisław Ryszard 63 Mielec 70 0.01062
10.62
2 chamielec grazzzyna aleksandraCHAMIELEC Grażyna Aleksandra 57 Mielec 12 0.00182
1.82
3 totonz kazimierz leslzawTOTOŃ Kazimierz Lesław 68 Mielec 6 0.00091
0.91
4 burda bozzzenaBURDA Bożena 60 Mielec 1 0.00015
0.15
5 wrzesienz beata zofiaWRZESIEŃ Beata Zofia 54 Mielec 1 0.00015
0.15
6 krupa iwona mieczyslzawaKRUPA Iwona Mieczysława 51 Mielec 7 0.00106
1.06
7 cieszla krzysztof marianCIEŚLA Krzysztof Marian 59 Mielec 4 0.00061
0.61
8 molak dariuszMOLAK Dariusz 53 Mielec 2 0.0003
0.30
Razem 103
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 103

Lista nr 17 - KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 myszliwiec janMYŚLIWIEC Jan 62 Mielec 102 0.01548
15.48
2 rozg tomaszRÓG Tomasz 46 Mielec 11 0.00167
1.67
3 bialic izabela jozzefaBIALIC Izabela Józefa 33 Mielec 5 0.00076
0.76
4 czaja stella mariaCZAJA Stella Maria 44 Mielec 7 0.00106
1.06
5 zaskalski kamil michalzZASKALSKI Kamil Michał 28 Mielec 8 0.00121
1.21
6 stachozw barbaraSTACHÓW Barbara 49 Mielec 4 0.00061
0.61
7 krudys arkadiuszKRUDYS Arkadiusz 43 Mielec 0 0
0.00
8 warzecha pawelz wojciechWARZECHA Paweł Wojciech 37 Mielec 22 0.00334
3.34
Razem 159
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 159
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1595
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1427
3 Liczba kart niewykorzystanych 772
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 691
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 690
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 690
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 19
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 658
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 28 0.00426
4.26
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 2 0.0003
0.30
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 12 0.00182
1.82
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 7 0.00106
1.06
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 5 0.00076
0.76
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 4 0.00061
0.61
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 54 0.00821
8.21
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 2 0.0003
0.30
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 9 0.00137
1.37
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 0 0
0.00
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 0 0
0.00
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 1 0.00015
0.15
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 2 0.0003
0.30
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 36 0.00547
5.47
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 14 0.00213
2.13
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 1 0.00015
0.15
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 1 0.00015
0.15
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 2 0.0003
0.30
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 0 0
0.00
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 8 0.00122
1.22
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 8 0.00122
1.22
Razem 70
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 70

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 10 0.00152
1.52
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 1 0.00015
0.15
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 3 0.00046
0.46
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 0 0
0.00
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 1 0.00015
0.15
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 0 0
0.00
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 1 0.00015
0.15
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 41 0.00623
6.23
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 1 0.00015
0.15
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 4 0.00061
0.61
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 0 0
0.00
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 0 0
0.00
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 2 0.0003
0.30
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 12 0.00182
1.82
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 22 0.00334
3.34
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 1 0.00015
0.15
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 4 0.00061
0.61
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 1 0.00015
0.15
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 11 0.00167
1.67
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 2 0.0003
0.30
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 1 0.00015
0.15
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 11 0.00167
1.67
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 23 0.0035
3.50
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 5 0.00076
0.76
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 11 0.00167
1.67
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 6 0.00091
0.91
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 7 0.00106
1.06
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 3 0.00046
0.46
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 0 0
0.00
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 1 0.00015
0.15
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 1 0.00015
0.15
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 0 0
0.00
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 0 0
0.00
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 0 0
0.00
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 0 0
0.00
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 3 0.00046
0.46
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 205 0.03116
31.16
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 6 0.00091
0.91
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 6 0.00091
0.91
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 1 0.00015
0.15
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 10 0.00152
1.52
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 33 0.00502
5.02
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 6 0.00091
0.91
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 2 0.0003
0.30
Razem 269
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 269

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 0 0
0.00
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 0 0
0.00
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 2 0.0003
0.30
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 0 0
0.00
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 1 0.00015
0.15
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 0 0
0.00
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 1 0.00015
0.15
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4