Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 7 (dawny budynek AGH), ul. Skłodowskiej-Curie 4 Mielec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulice: Aleja Niepodległości numery 14, 16, 18, 20, 22, Chopina numery od 10 do końca, Czarneckiego, Konopnickiej numery od 4A do końca, Miasteczko Młodego Robotnika, Skłodowskiej-Curie, Tetmajera
Liczba mieszkańców 1645
Liczba wyborców 1295
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Mielcu 1
Rady Powiatu Mieleckiego 1
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Mielca
  • Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Mielca
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1295
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1295
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1163
3 Liczba kart niewykorzystanych 702
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 461
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 461
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 457
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 455
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 455
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kapinos fryderyk sylwesterKAPINOS Fryderyk Sylwester 56 wyższe Mielec 148 0.03253
32.53
2 nowakowski zdzislzaw ryszardNOWAKOWSKI Zdzisław Ryszard 63 wyższe Mielec 60 0.01319
13.19
3 skowron andrzej janSKOWRON Andrzej Jan 47 wyższe Mielec 34 0.00747
7.47
4 wiszniewski jacek andrzejWIŚNIEWSKI Jacek Andrzej 42 wyższe Mielec 147 0.03231
32.31
5 ziomek grzegorzZIOMEK Grzegorz 35 wyższe Mielec 66 0.01451
14.51
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1295
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1295
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1165
3 Liczba kart niewykorzystanych 704
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 461
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 461
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 460
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 460
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 438
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczerba jaroslzaw romanSZCZERBA Jarosław Roman 42 Mielec 55 0.01256
12.56
2 zarezba filip mariaZARĘBA Filip Maria 25 Mielec 1 0.00023
0.23
3 wozjtowicz jadwigaWÓJTOWICZ Jadwiga 53 Mielec 3 0.00068
0.68
4 glzodzik monika beataGŁODZIK Monika Beata 40 Mielec 3 0.00068
0.68
5 kubik katarzyna karolinaKUBIK Katarzyna Karolina 31 Mielec 10 0.00228
2.28
6 knap kazimierzKNAP Kazimierz 60 Mielec 1 0.00023
0.23
7 chrabazszcz adam jozzefCHRABĄSZCZ Adam Józef 67 Mielec 3 0.00068
0.68
8 mazur mariusz stanislzawMAZUR Mariusz Stanisław 47 Mielec 3 0.00068
0.68
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kapinos fryderyk sylwesterKAPINOS Fryderyk Sylwester 56 Mielec 68 0.01553
15.53
2 ryniewicz mariuszRYNIEWICZ Mariusz 47 Mielec 24 0.00548
5.48
3 blicharczyk jakub maciejBLICHARCZYK Jakub Maciej 36 Mielec 6 0.00137
1.37
4 zalotynzski marek jozzefZALOTYŃSKI Marek Józef 48 Mielec 6 0.00137
1.37
5 tomalski robert henrykTOMALSKI Robert Henryk 51 Mielec 3 0.00068
0.68
6 wyparlzo elzzzbieta stanislzawaWYPARŁO Elżbieta Stanisława 53 Mielec 15 0.00342
3.42
7 kowalik krystyna aldonaKOWALIK Krystyna Aldona 43 Mielec 7 0.0016
1.60
8 klzaczynzska grazzzyna bogumilzaKŁACZYŃSKA Grażyna Bogumiła 58 Mielec 7 0.0016
1.60
Razem 136
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 136

Lista nr 15 - KWW NOWY MIELEC ANDRZEJA SKOWRONA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mezdryk michalz grzegorzMĘDRYK Michał Grzegorz 39 Mielec 6 0.00137
1.37
2 bednarczyk tomasz jerzyBEDNARCZYK Tomasz Jerzy 33 Mielec 5 0.00114
1.14
3 stelnik agata aleksandraSTELNIK Agata Aleksandra 33 Mielec 17 0.00388
3.88
4 glzowacka ewa teresaGŁOWACKA Ewa Teresa 47 Mielec 1 0.00023
0.23
5 miller grzegorzMILLER Grzegorz 43 Mielec 7 0.0016
1.60
6 jacek jolanta martaJACEK Jolanta Marta 40 Mielec 4 0.00091
0.91
7 sudolz andrzej miroslzawSUDOŁ Andrzej Mirosław 54 Mielec 0 0
0.00
8 skowron lzukaszSKOWRON Łukasz 25 Mielec 15 0.00342
3.42
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 16 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski zdzislzaw ryszardNOWAKOWSKI Zdzisław Ryszard 63 Mielec 44 0.01005
10.05
2 chamielec grazzzyna aleksandraCHAMIELEC Grażyna Aleksandra 57 Mielec 5 0.00114
1.14
3 totonz kazimierz leslzawTOTOŃ Kazimierz Lesław 68 Mielec 1 0.00023
0.23
4 burda bozzzenaBURDA Bożena 60 Mielec 1 0.00023
0.23
5 wrzesienz beata zofiaWRZESIEŃ Beata Zofia 54 Mielec 0 0
0.00
6 krupa iwona mieczyslzawaKRUPA Iwona Mieczysława 51 Mielec 1 0.00023
0.23
7 cieszla krzysztof marianCIEŚLA Krzysztof Marian 59 Mielec 2 0.00046
0.46
8 molak dariuszMOLAK Dariusz 53 Mielec 2 0.00046
0.46
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 17 - KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 myszliwiec janMYŚLIWIEC Jan 62 Mielec 62 0.01416
14.16
2 rozg tomaszRÓG Tomasz 46 Mielec 11 0.00251
2.51
3 bialic izabela jozzefaBIALIC Izabela Józefa 33 Mielec 2 0.00046
0.46
4 czaja stella mariaCZAJA Stella Maria 44 Mielec 16 0.00365
3.65
5 zaskalski kamil michalzZASKALSKI Kamil Michał 28 Mielec 9 0.00205
2.05
6 stachozw barbaraSTACHÓW Barbara 49 Mielec 2 0.00046
0.46
7 krudys arkadiuszKRUDYS Arkadiusz 43 Mielec 0 0
0.00
8 warzecha pawelz wojciechWARZECHA Paweł Wojciech 37 Mielec 10 0.00228
2.28
Razem 112
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 112
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1295
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1166
3 Liczba kart niewykorzystanych 704
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 462
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 456
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 456
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 421
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 orlzowska maria grazzzynaORŁOWSKA Maria Grażyna 59 Mielec 45 0.01069
10.69
2 tomaszewski tadeuszTOMASZEWSKI Tadeusz 54 Mielec 20 0.00475
4.75
3 kagan stanislzawKAGAN Stanisław 55 Mielec 33 0.00784
7.84
4 lzachut iwona zofiaŁACHUT Iwona Zofia 43 Trześń 6 0.00143
1.43
5 midura leszek janMIDURA Leszek Jan 48 Wola Wadowska 15 0.00356
3.56
6 bartkowicz magdalena barbaraBARTKOWICZ Magdalena Barbara 39 Mielec 8 0.0019
1.90
7 duszkiewicz edmund jozzefDUSZKIEWICZ Edmund Józef 58 Mielec 4 0.00095
0.95
8 skrzypczak zbigniew jerzySKRZYPCZAK Zbigniew Jerzy 58 Mielec 10 0.00238
2.38
Razem 141
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 141

Lista nr 12 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tychanowicz grzegorzTYCHANOWICZ Grzegorz 48 Mielec 33 0.00784
7.84
2 szyszka andrzej stanislzawSZYSZKA Andrzej Stanisław 62 Mielec 16 0.0038
3.80
3 gerelzo lidia annaGEREŁO Lidia Anna 44 Mielec 8 0.0019
1.90
4 zajazc jacek pawelzZAJĄC Jacek Paweł 38 Mielec 6 0.00143
1.43
5 radwanzska zofia dorotaRADWAŃSKA Zofia Dorota 57 Mielec 26 0.00618
6.18
6 wilk janusz stefanWILK Janusz Stefan 66 Mielec 1 0.00024
0.24
7 dziadulza jolanta mariaDZIADUŁA Jolanta Maria 64 Mielec 4 0.00095
0.95
8 lonczak mariusz piotrLONCZAK Mariusz Piotr 44 Chorzelów 3 0.00071
0.71
Razem 97
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 97

Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU MIELECKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 paprocki marek janPAPROCKI Marek Jan 55 Mielec 82 0.01948
19.48
2 jastrzazb adam krzysztofJASTRZĄB Adam Krzysztof 62 Mielec 38 0.00903
9.03
3 walzek malzgorzata danutaWAŁEK Małgorzata Danuta 52 Mielec 6 0.00143
1.43
4 basara miroslzawBASARA Mirosław 51 Mielec 14 0.00333
3.33
5 bryl jozzef piotrBRYL Józef Piotr 68 Mielec 10 0.00238
2.38
6 ciszek teresa czeslzawaCISZEK Teresa Czesława 68 Mielec 14 0.00333
3.33
7 rzezznik anna marzenaRZEŹNIK Anna Marzena 44 Mielec 4 0.00095
0.95
8 surowiec lucjan dominikSUROWIEC Lucjan Dominik 74 Mielec 15 0.00356
3.56
Razem 183
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 183
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1295
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1175
3 Liczba kart niewykorzystanych 694
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 481
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 457
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 457
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 31
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 426
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 20 0.00469
4.69
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 1 0.00023
0.23
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 5 0.00117
1.17
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 3 0.0007
0.70
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 5 0.00117
1.17
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 1 0.00023
0.23
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 33 0.00775
7.75
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 0 0
0.00
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 3 0.0007
0.70
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 0 0
0.00
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 3 0.0007
0.70
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 0 0
0.00
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 0 0
0.00
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 32 0.00751
7.51
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 9 0.00211
2.11
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 3 0.0007
0.70
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 3 0.0007
0.70
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 7 0.00164
1.64
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 0 0
0.00
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 1 0.00023
0.23
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 9 0.00211
2.11
Razem 64
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 64

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 7 0.00164
1.64
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 6 0.00141
1.41
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 3 0.0007
0.70
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 1 0.00023
0.23
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 2 0.00047
0.47
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 2 0.00047
0.47
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 0 0
0.00
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 33 0.00775
7.75
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 2 0.00047
0.47
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 1 0.00023
0.23
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 0 0
0.00
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 0 0
0.00
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 12 0.00282
2.82
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 8 0.00188
1.88
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 0 0
0.00
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 1 0.00023
0.23
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 0 0
0.00
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 11 0.00258
2.58
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 1 0.00023
0.23
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 10 0.00235
2.35
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 22 0.00516
5.16
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 2 0.00047
0.47
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 6 0.00141
1.41
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 1 0.00023
0.23
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 2 0.00047
0.47
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 1 0.00023
0.23
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 0 0
0.00
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 3 0.0007
0.70
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 0 0
0.00
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 0 0
0.00
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 0 0
0.00
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 0 0
0.00
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 0 0
0.00
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 2 0.00047
0.47
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 107 0.02512
25.12
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 8 0.00188
1.88
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 1 0.00023
0.23
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 2 0.00047
0.47
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 6 0.00141
1.41
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 16 0.00376
3.76
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 4 0.00094
0.94
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 1 0.00023
0.23
Razem 145
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 145

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 1 0.00023
0.23
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 0 0
0.00
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 1 0.00023
0.23
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 0 0
0.00
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 1 0.00023
0.23
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 0 0
0.00
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 0 0
0.00
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 1 0.00023
0.23
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4