Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 29

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Władysława Warneńczyka 2 Mielec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulice: Kardynała Wyszyńskiego od numeru 1 do 9, Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, Władysława Warneńczyka numery od 1 do 8
Liczba mieszkańców 2613
Liczba wyborców 2129
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Mielcu 4
Rady Powiatu Mieleckiego 2
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Mielca
  • Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Mielca
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2129
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2129
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1926
3 Liczba kart niewykorzystanych 896
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1030
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1030
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1030
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1030
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1025
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kapinos fryderyk sylwesterKAPINOS Fryderyk Sylwester 56 wyższe Mielec 367 0.0358
35.80
2 nowakowski zdzislzaw ryszardNOWAKOWSKI Zdzisław Ryszard 63 wyższe Mielec 154 0.01502
15.02
3 skowron andrzej janSKOWRON Andrzej Jan 47 wyższe Mielec 117 0.01141
11.41
4 wiszniewski jacek andrzejWIŚNIEWSKI Jacek Andrzej 42 wyższe Mielec 276 0.02693
26.93
5 ziomek grzegorzZIOMEK Grzegorz 35 wyższe Mielec 111 0.01083
10.83
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2129
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2129
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1925
3 Liczba kart niewykorzystanych 895
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1030
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1030
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1030
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1030
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1009
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ziomek grzegorzZIOMEK Grzegorz 35 Mielec 74 0.00733
7.33
2 wrona janusz piotrWRONA Janusz Piotr 52 Mielec 4 0.0004
0.40
3 witek przemyslzaw tadeuszWITEK Przemysław Tadeusz 42 Mielec 5 0.0005
0.50
4 pieztal magdalenaPIĘTAL Magdalena 40 Mielec 7 0.00069
0.69
5 bakota andrzejBAKOTA Andrzej 54 Mielec 3 0.0003
0.30
6 ciemiezga malwina agataCIEMIĘGA Malwina Agata 33 Mielec 3 0.0003
0.30
7 kantorowski andrzej mariuszKANTOROWSKI Andrzej Mariusz 29 Mielec 0 0
0.00
8 kolzacz agata krystynaKOŁACZ Agata Krystyna 40 Mielec 19 0.00188
1.88
Razem 115
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 115

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kokoszka marian kazimierzKOKOSZKA Marian Kazimierz 61 Mielec 84 0.00833
8.33
2 cena jakub grzegorzCENA Jakub Grzegorz 32 Mielec 126 0.01249
12.49
3 pazdro danutaPAZDRO Danuta 56 Mielec 65 0.00644
6.44
4 kopecz aleksanderKOPEĆ Aleksander 68 Mielec 18 0.00178
1.78
5 goryczka grzegorz piotrGORYCZKA Grzegorz Piotr 47 Mielec 6 0.00059
0.59
6 rusek dorotaRUSEK Dorota 53 Mielec 31 0.00307
3.07
7 misiazg monika mariaMISIĄG Monika Maria 47 Mielec 8 0.00079
0.79
8 lubacz maciej hubertLUBACZ Maciej Hubert 29 Mielec 14 0.00139
1.39
Razem 352
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 352

Lista nr 15 - KWW NOWY MIELEC ANDRZEJA SKOWRONA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowron andrzej janSKOWRON Andrzej Jan 47 Mielec 68 0.00674
6.74
2 strzelczyk wiktor michalzSTRZELCZYK Wiktor Michał 21 Mielec 23 0.00228
2.28
3 kogut agnieszkaKOGUT Agnieszka 38 Mielec 23 0.00228
2.28
4 ziezba sylwesterZIĘBA Sylwester 22 Mielec 2 0.0002
0.20
5 lasek katarzyna mariaLASEK Katarzyna Maria 42 Mielec 1 0.0001
0.10
6 ziezba aleksandraZIĘBA Aleksandra 35 Mielec 2 0.0002
0.20
7 rzzzany pawelz dominikRŻANY Paweł Dominik 25 Mielec 24 0.00238
2.38
8 wejman hubert filipWEJMAN Hubert Filip 19 Mielec 6 0.00059
0.59
Razem 149
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 149

Lista nr 16 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 glzowacki zbigniew stanislzawGŁOWACKI Zbigniew Stanisław 59 Mielec 41 0.00406
4.06
2 jakubowska miroslzawa gabrielaJAKUBOWSKA Mirosława Gabriela 57 Mielec 34 0.00337
3.37
3 kusak janusz ryszardKUSAK Janusz Ryszard 64 Mielec 21 0.00208
2.08
4 bar urszula barbaraBAR Urszula Barbara 52 Mielec 35 0.00347
3.47
5 trybulec sylwester adamTRYBULEC Sylwester Adam 48 Mielec 61 0.00605
6.05
6 bodziony artur stanislzawBODZIONY Artur Stanisław 48 Mielec 27 0.00268
2.68
7 mrozik pawelz andrzejMROZIK Paweł Andrzej 40 Mielec 5 0.0005
0.50
8 gorazd miroslzawa magdalenaGORAZD Mirosława Magdalena 41 Mielec 20 0.00198
1.98
Razem 244
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 244

Lista nr 17 - KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mleczko jacek michalzMLECZKO Jacek Michał 56 Mielec 66 0.00654
6.54
2 truniarz wieslzawTRUNIARZ Wiesław 52 Mielec 10 0.00099
0.99
3 hawron-cygan teresaHAWRON-CYGAN Teresa 58 Mielec 13 0.00129
1.29
4 kokoszka piotr lzukaszKOKOSZKA Piotr Łukasz 36 Mielec 16 0.00159
1.59
5 krzystyniak grzegorzKRZYSTYNIAK Grzegorz 53 Mielec 14 0.00139
1.39
6 lizonzczyk bozzzena kazimieraLIZOŃCZYK Bożena Kazimiera 61 Mielec 13 0.00129
1.29
7 sieronz marcelinaSIEROŃ Marcelina 18 Mielec 5 0.0005
0.50
8 stezpienz barbara jolantaSTĘPIEŃ Barbara Jolanta 43 Mielec 12 0.00119
1.19
Razem 149
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 149
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2129
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1914
3 Liczba kart niewykorzystanych 884
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1030
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1030
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1030
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1006
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski marekKAMIŃSKI Marek 58 Mielec 91 0.00905
9.05
2 barnasz waldemar romanBARNAŚ Waldemar Roman 54 Mielec 64 0.00636
6.36
3 tutro barbara malzgorzataTUTRO Barbara Małgorzata 57 Mielec 229 0.02276
22.76
4 stala-dudek jadwiga monikaSTALA-DUDEK Jadwiga Monika 40 Mielec 17 0.00169
1.69
5 kozlzowski marek dariuszKOZŁOWSKI Marek Dariusz 46 Mielec 14 0.00139
1.39
6 sroka anna karolinaSROKA Anna Karolina 35 Mielec 7 0.0007
0.70
7 przybylzo lzukasz tomaszPRZYBYŁO Łukasz Tomasz 37 Mielec 48 0.00477
4.77
Razem 470
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 470

Lista nr 12 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brylza andrzej waldemarBRYŁA Andrzej Waldemar 56 Mielec 120 0.01193
11.93
2 tejchma jacekTEJCHMA Jacek 58 Piątkowiec 43 0.00427
4.27
3 ciuba dorota bozzzenaCIUBA Dorota Bożena 56 Mielec 20 0.00199
1.99
4 kwasznik alicja ewaKWAŚNIK Alicja Ewa 48 Mielec 20 0.00199
1.99
5 szezszolz andrzejSZĘSZOŁ Andrzej 52 Szydłowiec 38 0.00378
3.78
6 pysz barbara mariaPYSZ Barbara Maria 55 Mielec 8 0.0008
0.80
7 murdza roman tomaszMURDZA Roman Tomasz 64 Mielec 26 0.00258
2.58
Razem 275
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 275

Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU MIELECKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smaczny jozzefSMACZNY Józef 72 Mielec 63 0.00626
6.26
2 lechocinzska-ciupa teresa jadwigaLECHOCIŃSKA-CIUPA Teresa Jadwiga 61 Mielec 81 0.00805
8.05
3 burdzy iwona jolantaBURDZY Iwona Jolanta 55 Mielec 19 0.00189
1.89
4 dudzik jolanta lucynaDUDZIK Jolanta Lucyna 47 Mielec 29 0.00288
2.88
5 gruszecki roman czeslzawGRUSZECKI Roman Czesław 54 Mielec 25 0.00249
2.49
6 szot leszek franciszekSZOT Leszek Franciszek 59 Mielec 39 0.00388
3.88
7 trela lubomiraTRELA Lubomira 60 Mielec 5 0.0005
0.50
Razem 261
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 261
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2129
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1924
3 Liczba kart niewykorzystanych 894
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1030
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1030
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1030
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 36
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 25
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 994
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 25 0.00252
2.52
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 7 0.0007
0.70
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 18 0.00181
1.81
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 12 0.00121
1.21
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 7 0.0007
0.70
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 4 0.0004
0.40
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 113 0.01137
11.37
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 1 0.0001
0.10
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 11 0.00111
1.11
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 3 0.0003
0.30
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 4 0.0004
0.40
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 1 0.0001
0.10
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 4 0.0004
0.40
Razem 141
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 141

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 62 0.00624
6.24
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 14 0.00141
1.41
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 2 0.0002
0.20
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 4 0.0004
0.40
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 6 0.0006
0.60
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 5 0.0005
0.50
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 4 0.0004
0.40
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 17 0.00171
1.71
Razem 114
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 114

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 19 0.00191
1.91
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 6 0.0006
0.60
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 4 0.0004
0.40
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 0 0
0.00
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 2 0.0002
0.20
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 3 0.0003
0.30
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 0 0
0.00
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 29 0.00292
2.92
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 6 0.0006
0.60
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 7 0.0007
0.70
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 1 0.0001
0.10
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 2 0.0002
0.20
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 6 0.0006
0.60
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 14 0.00141
1.41
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 8 0.0008
0.80
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 4 0.0004
0.40
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 2 0.0002
0.20
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 1 0.0001
0.10
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 4 0.0004
0.40
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 1 0.0001
0.10
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 1 0.0001
0.10
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 23 0.00231
2.31
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 25 0.00252
2.52
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 2 0.0002
0.20
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 6 0.0006
0.60
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 8 0.0008
0.80
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 13 0.00131
1.31
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 5 0.0005
0.50
Razem 82
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 82

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 8 0.0008
0.80
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 3 0.0003
0.30
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 0 0
0.00
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 4 0.0004
0.40
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 0 0
0.00
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 0 0
0.00
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 1 0.0001
0.10
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 1 0.0001
0.10
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 329 0.0331
33.10
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 12 0.00121
1.21
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 7 0.0007
0.70
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 9 0.00091
0.91
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 20 0.00201
2.01
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 57 0.00573
5.73
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 6 0.0006
0.60
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 4 0.0004
0.40
Razem 444
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 444

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 1 0.0001
0.10
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 2 0.0002
0.20
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 1 0.0001
0.10
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 0 0
0.00
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 0 0
0.00
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 2 0.0002
0.20
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 0 0
0.00
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 1 0.0001
0.10
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7