Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 28

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Królowej Jadwigi 1 Mielec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ulice: Bigo, Ciołkosza, Dziadyka, Fibicha, Iwaszkiewicza, Kazany, Koryckiego, Krempy, Królwej Jadwigi, Kryczyńskiego, Księdza Gwoździowskiego, Księdza Popiełuszki, Lema, Majowa, Matki Teresy, Mikołajczyka, Popiela, Rataja, Sabbata, Siorka, Śliwy Franciszka, Świętej Anny, Wiesiołowskiego numery od 11 do końca, Wolności numery nieparzyste od 97 do końca i numery parzyste od 146 do końca, Żurawskiego
Liczba mieszkańców 1634
Liczba wyborców 1245
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Mielcu 4
Rady Powiatu Mieleckiego 2
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 4
  • Wybory Prezydenta Miasta Mielca
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1246
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1116
3 Liczba kart niewykorzystanych 372
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 744
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 744
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 744
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 726
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski marekKAMIŃSKI Marek 58 Mielec 42 0.00579
5.79
2 barnasz waldemar romanBARNAŚ Waldemar Roman 54 Mielec 92 0.01267
12.67
3 tutro barbara malzgorzataTUTRO Barbara Małgorzata 57 Mielec 31 0.00427
4.27
4 stala-dudek jadwiga monikaSTALA-DUDEK Jadwiga Monika 40 Mielec 10 0.00138
1.38
5 kozlzowski marek dariuszKOZŁOWSKI Marek Dariusz 46 Mielec 9 0.00124
1.24
6 sroka anna karolinaSROKA Anna Karolina 35 Mielec 7 0.00096
0.96
7 przybylzo lzukasz tomaszPRZYBYŁO Łukasz Tomasz 37 Mielec 80 0.01102
11.02
Razem 271
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 271

Lista nr 12 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brylza andrzej waldemarBRYŁA Andrzej Waldemar 56 Mielec 92 0.01267
12.67
2 tejchma jacekTEJCHMA Jacek 58 Piątkowiec 54 0.00744
7.44
3 ciuba dorota bozzzenaCIUBA Dorota Bożena 56 Mielec 24 0.00331
3.31
4 kwasznik alicja ewaKWAŚNIK Alicja Ewa 48 Mielec 14 0.00193
1.93
5 szezszolz andrzejSZĘSZOŁ Andrzej 52 Szydłowiec 49 0.00675
6.75
6 pysz barbara mariaPYSZ Barbara Maria 55 Mielec 11 0.00152
1.52
7 murdza roman tomaszMURDZA Roman Tomasz 64 Mielec 15 0.00207
2.07
Razem 259
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 259

Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU MIELECKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smaczny jozzefSMACZNY Józef 72 Mielec 62 0.00854
8.54
2 lechocinzska-ciupa teresa jadwigaLECHOCIŃSKA-CIUPA Teresa Jadwiga 61 Mielec 57 0.00785
7.85
3 burdzy iwona jolantaBURDZY Iwona Jolanta 55 Mielec 11 0.00152
1.52
4 dudzik jolanta lucynaDUDZIK Jolanta Lucyna 47 Mielec 29 0.00399
3.99
5 gruszecki roman czeslzawGRUSZECKI Roman Czesław 54 Mielec 8 0.0011
1.10
6 szot leszek franciszekSZOT Leszek Franciszek 59 Mielec 27 0.00372
3.72
7 trela lubomiraTRELA Lubomira 60 Mielec 2 0.00028
0.28
Razem 196
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 196
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1246
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1116
3 Liczba kart niewykorzystanych 352
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 764
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 764
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 764
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 36
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 32
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 728
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 22 0.00302
3.02
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 2 0.00027
0.27
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 8 0.0011
1.10
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 7 0.00096
0.96
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 4 0.00055
0.55
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 1 0.00014
0.14
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 84 0.01154
11.54
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 0 0
0.00
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 22 0.00302
3.02
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 0 0
0.00
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 5 0.00069
0.69
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 0 0
0.00
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 0 0
0.00
Razem 112
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 112

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 54 0.00742
7.42
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 14 0.00192
1.92
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 1 0.00014
0.14
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 0 0
0.00
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 6 0.00082
0.82
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 2 0.00027
0.27
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 2 0.00027
0.27
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 27 0.00371
3.71
Razem 106
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 106

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 7 0.00096
0.96
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 7 0.00096
0.96
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 0 0
0.00
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 0 0
0.00
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 3 0.00041
0.41
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 0 0
0.00
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 1 0.00014
0.14
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 38 0.00522
5.22
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 6 0.00082
0.82
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 7 0.00096
0.96
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 0 0
0.00
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 1 0.00014
0.14
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 6 0.00082
0.82
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 10 0.00137
1.37
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 5 0.00069
0.69
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 0 0
0.00
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 0 0
0.00
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 0 0
0.00
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 1 0.00014
0.14
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 1 0.00014
0.14
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 19 0.00261
2.61
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 31 0.00426
4.26
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 3 0.00041
0.41
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 7 0.00096
0.96
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 4 0.00055
0.55
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 5 0.00069
0.69
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 2 0.00027
0.27
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 4 0.00055
0.55
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 8 0.0011
1.10
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 0 0
0.00
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 0 0
0.00
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 0 0
0.00
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 0 0
0.00
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 0 0
0.00
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 2 0.00027
0.27
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 221 0.03036
30.36
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 10 0.00137
1.37
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 7 0.00096
0.96
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 2 0.00027
0.27
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 9 0.00124
1.24
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 30 0.00412
4.12
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 5 0.00069
0.69
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 0 0
0.00
Razem 284
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 284

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 0 0
0.00
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 0 0
0.00
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 0 0
0.00
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 0 0
0.00
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 2 0.00027
0.27
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 0 0
0.00
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 3 0.00041
0.41
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1246
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1246
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1120
3 Liczba kart niewykorzystanych 376
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 744
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 744
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 744
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 744
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 734
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ziomek grzegorzZIOMEK Grzegorz 35 Mielec 68 0.00926
9.26
2 wrona janusz piotrWRONA Janusz Piotr 52 Mielec 23 0.00313
3.13
3 witek przemyslzaw tadeuszWITEK Przemysław Tadeusz 42 Mielec 12 0.00163
1.63
4 pieztal magdalenaPIĘTAL Magdalena 40 Mielec 10 0.00136
1.36
5 bakota andrzejBAKOTA Andrzej 54 Mielec 0 0
0.00
6 ciemiezga malwina agataCIEMIĘGA Malwina Agata 33 Mielec 1 0.00014
0.14
7 kantorowski andrzej mariuszKANTOROWSKI Andrzej Mariusz 29 Mielec 1 0.00014
0.14
8 kolzacz agata krystynaKOŁACZ Agata Krystyna 40 Mielec 8 0.00109
1.09
Razem 123
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 123

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kokoszka marian kazimierzKOKOSZKA Marian Kazimierz 61 Mielec 30 0.00409
4.09
2 cena jakub grzegorzCENA Jakub Grzegorz 32 Mielec 49 0.00668
6.68
3 pazdro danutaPAZDRO Danuta 56 Mielec 37 0.00504
5.04
4 kopecz aleksanderKOPEĆ Aleksander 68 Mielec 23 0.00313
3.13
5 goryczka grzegorz piotrGORYCZKA Grzegorz Piotr 47 Mielec 2 0.00027
0.27
6 rusek dorotaRUSEK Dorota 53 Mielec 42 0.00572
5.72
7 misiazg monika mariaMISIĄG Monika Maria 47 Mielec 20 0.00272
2.72
8 lubacz maciej hubertLUBACZ Maciej Hubert 29 Mielec 12 0.00163
1.63
Razem 215
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 215

Lista nr 15 - KWW NOWY MIELEC ANDRZEJA SKOWRONA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowron andrzej janSKOWRON Andrzej Jan 47 Mielec 40 0.00545
5.45
2 strzelczyk wiktor michalzSTRZELCZYK Wiktor Michał 21 Mielec 16 0.00218
2.18
3 kogut agnieszkaKOGUT Agnieszka 38 Mielec 10 0.00136
1.36
4 ziezba sylwesterZIĘBA Sylwester 22 Mielec 1 0.00014
0.14
5 lasek katarzyna mariaLASEK Katarzyna Maria 42 Mielec 0 0
0.00
6 ziezba aleksandraZIĘBA Aleksandra 35 Mielec 1 0.00014
0.14
7 rzzzany pawelz dominikRŻANY Paweł Dominik 25 Mielec 3 0.00041
0.41
8 wejman hubert filipWEJMAN Hubert Filip 19 Mielec 12 0.00163
1.63
Razem 83
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 83

Lista nr 16 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 glzowacki zbigniew stanislzawGŁOWACKI Zbigniew Stanisław 59 Mielec 24 0.00327
3.27
2 jakubowska miroslzawa gabrielaJAKUBOWSKA Mirosława Gabriela 57 Mielec 14 0.00191
1.91
3 kusak janusz ryszardKUSAK Janusz Ryszard 64 Mielec 27 0.00368
3.68
4 bar urszula barbaraBAR Urszula Barbara 52 Mielec 29 0.00395
3.95
5 trybulec sylwester adamTRYBULEC Sylwester Adam 48 Mielec 16 0.00218
2.18
6 bodziony artur stanislzawBODZIONY Artur Stanisław 48 Mielec 17 0.00232
2.32
7 mrozik pawelz andrzejMROZIK Paweł Andrzej 40 Mielec 10 0.00136
1.36
8 gorazd miroslzawa magdalenaGORAZD Mirosława Magdalena 41 Mielec 49 0.00668
6.68
Razem 186
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 186

Lista nr 17 - KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mleczko jacek michalzMLECZKO Jacek Michał 56 Mielec 65 0.00886
8.86
2 truniarz wieslzawTRUNIARZ Wiesław 52 Mielec 8 0.00109
1.09
3 hawron-cygan teresaHAWRON-CYGAN Teresa 58 Mielec 9 0.00123
1.23
4 kokoszka piotr lzukaszKOKOSZKA Piotr Łukasz 36 Mielec 10 0.00136
1.36
5 krzystyniak grzegorzKRZYSTYNIAK Grzegorz 53 Mielec 5 0.00068
0.68
6 lizonzczyk bozzzena kazimieraLIZOŃCZYK Bożena Kazimiera 61 Mielec 13 0.00177
1.77
7 sieronz marcelinaSIEROŃ Marcelina 18 Mielec 11 0.0015
1.50
8 stezpienz barbara jolantaSTĘPIEŃ Barbara Jolanta 43 Mielec 6 0.00082
0.82
Razem 127
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 127
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Mielca
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1246
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1246
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1120
3 Liczba kart niewykorzystanych 376
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 744
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 744
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 744
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 744
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 739
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kapinos fryderyk sylwesterKAPINOS Fryderyk Sylwester 56 wyższe Mielec 214 0.02896
28.96
2 nowakowski zdzislzaw ryszardNOWAKOWSKI Zdzisław Ryszard 63 wyższe Mielec 120 0.01624
16.24
3 skowron andrzej janSKOWRON Andrzej Jan 47 wyższe Mielec 82 0.0111
11.10
4 wiszniewski jacek andrzejWIŚNIEWSKI Jacek Andrzej 42 wyższe Mielec 217 0.02936
29.36
5 ziomek grzegorzZIOMEK Grzegorz 35 wyższe Mielec 106 0.01434
14.34