Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 27

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Dom Pomocy Społecznej, ul. Kardynała Wyszyńskiego 16 Mielec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulice: Dąbrówki, Kahla, Kardynała Wyszyńskiego od numeru 10 do końca, Kolorowa, Świętego Brata Alberta, Świętej Kingi, Trynitarska, Witosa numery 9 i 11 oraz od 13 do końca
Liczba mieszkańców 2061
Liczba wyborców 1537
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Mielcu 4
Rady Powiatu Mieleckiego 2
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Mielca
  • Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Mielca
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1537
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1537
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1470
3 Liczba kart niewykorzystanych 631
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 839
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 839
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 839
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 838
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 831
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kapinos fryderyk sylwesterKAPINOS Fryderyk Sylwester 56 wyższe Mielec 248 0.02984
29.84
2 nowakowski zdzislzaw ryszardNOWAKOWSKI Zdzisław Ryszard 63 wyższe Mielec 115 0.01384
13.84
3 skowron andrzej janSKOWRON Andrzej Jan 47 wyższe Mielec 103 0.01239
12.39
4 wiszniewski jacek andrzejWIŚNIEWSKI Jacek Andrzej 42 wyższe Mielec 246 0.0296
29.60
5 ziomek grzegorzZIOMEK Grzegorz 35 wyższe Mielec 119 0.01432
14.32
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1537
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1537
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1470
3 Liczba kart niewykorzystanych 631
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 839
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 839
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 839
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 838
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 817
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ziomek grzegorzZIOMEK Grzegorz 35 Mielec 69 0.00845
8.45
2 wrona janusz piotrWRONA Janusz Piotr 52 Mielec 6 0.00073
0.73
3 witek przemyslzaw tadeuszWITEK Przemysław Tadeusz 42 Mielec 12 0.00147
1.47
4 pieztal magdalenaPIĘTAL Magdalena 40 Mielec 6 0.00073
0.73
5 bakota andrzejBAKOTA Andrzej 54 Mielec 1 0.00012
0.12
6 ciemiezga malwina agataCIEMIĘGA Malwina Agata 33 Mielec 1 0.00012
0.12
7 kantorowski andrzej mariuszKANTOROWSKI Andrzej Mariusz 29 Mielec 0 0
0.00
8 kolzacz agata krystynaKOŁACZ Agata Krystyna 40 Mielec 6 0.00073
0.73
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kokoszka marian kazimierzKOKOSZKA Marian Kazimierz 61 Mielec 52 0.00636
6.36
2 cena jakub grzegorzCENA Jakub Grzegorz 32 Mielec 90 0.01102
11.02
3 pazdro danutaPAZDRO Danuta 56 Mielec 41 0.00502
5.02
4 kopecz aleksanderKOPEĆ Aleksander 68 Mielec 8 0.00098
0.98
5 goryczka grzegorz piotrGORYCZKA Grzegorz Piotr 47 Mielec 5 0.00061
0.61
6 rusek dorotaRUSEK Dorota 53 Mielec 19 0.00233
2.33
7 misiazg monika mariaMISIĄG Monika Maria 47 Mielec 4 0.00049
0.49
8 lubacz maciej hubertLUBACZ Maciej Hubert 29 Mielec 27 0.0033
3.30
Razem 246
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 246

Lista nr 15 - KWW NOWY MIELEC ANDRZEJA SKOWRONA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowron andrzej janSKOWRON Andrzej Jan 47 Mielec 46 0.00563
5.63
2 strzelczyk wiktor michalzSTRZELCZYK Wiktor Michał 21 Mielec 32 0.00392
3.92
3 kogut agnieszkaKOGUT Agnieszka 38 Mielec 3 0.00037
0.37
4 ziezba sylwesterZIĘBA Sylwester 22 Mielec 1 0.00012
0.12
5 lasek katarzyna mariaLASEK Katarzyna Maria 42 Mielec 5 0.00061
0.61
6 ziezba aleksandraZIĘBA Aleksandra 35 Mielec 0 0
0.00
7 rzzzany pawelz dominikRŻANY Paweł Dominik 25 Mielec 2 0.00024
0.24
8 wejman hubert filipWEJMAN Hubert Filip 19 Mielec 1 0.00012
0.12
Razem 90
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 90

Lista nr 16 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 glzowacki zbigniew stanislzawGŁOWACKI Zbigniew Stanisław 59 Mielec 53 0.00649
6.49
2 jakubowska miroslzawa gabrielaJAKUBOWSKA Mirosława Gabriela 57 Mielec 92 0.01126
11.26
3 kusak janusz ryszardKUSAK Janusz Ryszard 64 Mielec 14 0.00171
1.71
4 bar urszula barbaraBAR Urszula Barbara 52 Mielec 22 0.00269
2.69
5 trybulec sylwester adamTRYBULEC Sylwester Adam 48 Mielec 31 0.00379
3.79
6 bodziony artur stanislzawBODZIONY Artur Stanisław 48 Mielec 5 0.00061
0.61
7 mrozik pawelz andrzejMROZIK Paweł Andrzej 40 Mielec 10 0.00122
1.22
8 gorazd miroslzawa magdalenaGORAZD Mirosława Magdalena 41 Mielec 30 0.00367
3.67
Razem 257
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 257

Lista nr 17 - KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mleczko jacek michalzMLECZKO Jacek Michał 56 Mielec 59 0.00722
7.22
2 truniarz wieslzawTRUNIARZ Wiesław 52 Mielec 4 0.00049
0.49
3 hawron-cygan teresaHAWRON-CYGAN Teresa 58 Mielec 6 0.00073
0.73
4 kokoszka piotr lzukaszKOKOSZKA Piotr Łukasz 36 Mielec 19 0.00233
2.33
5 krzystyniak grzegorzKRZYSTYNIAK Grzegorz 53 Mielec 14 0.00171
1.71
6 lizonzczyk bozzzena kazimieraLIZOŃCZYK Bożena Kazimiera 61 Mielec 11 0.00135
1.35
7 sieronz marcelinaSIEROŃ Marcelina 18 Mielec 9 0.0011
1.10
8 stezpienz barbara jolantaSTĘPIEŃ Barbara Jolanta 43 Mielec 1 0.00012
0.12
Razem 123
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 123
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1537
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1472
3 Liczba kart niewykorzystanych 631
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 841
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 841
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 841
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 39
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 30
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 802
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski marekKAMIŃSKI Marek 58 Mielec 71 0.00885
8.85
2 barnasz waldemar romanBARNAŚ Waldemar Roman 54 Mielec 73 0.0091
9.10
3 tutro barbara malzgorzataTUTRO Barbara Małgorzata 57 Mielec 91 0.01135
11.35
4 stala-dudek jadwiga monikaSTALA-DUDEK Jadwiga Monika 40 Mielec 15 0.00187
1.87
5 kozlzowski marek dariuszKOZŁOWSKI Marek Dariusz 46 Mielec 5 0.00062
0.62
6 sroka anna karolinaSROKA Anna Karolina 35 Mielec 10 0.00125
1.25
7 przybylzo lzukasz tomaszPRZYBYŁO Łukasz Tomasz 37 Mielec 62 0.00773
7.73
Razem 327
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 327

Lista nr 12 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brylza andrzej waldemarBRYŁA Andrzej Waldemar 56 Mielec 109 0.01359
13.59
2 tejchma jacekTEJCHMA Jacek 58 Piątkowiec 39 0.00486
4.86
3 ciuba dorota bozzzenaCIUBA Dorota Bożena 56 Mielec 16 0.002
2.00
4 kwasznik alicja ewaKWAŚNIK Alicja Ewa 48 Mielec 26 0.00324
3.24
5 szezszolz andrzejSZĘSZOŁ Andrzej 52 Szydłowiec 48 0.00599
5.99
6 pysz barbara mariaPYSZ Barbara Maria 55 Mielec 13 0.00162
1.62
7 murdza roman tomaszMURDZA Roman Tomasz 64 Mielec 15 0.00187
1.87
Razem 266
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 266

Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU MIELECKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smaczny jozzefSMACZNY Józef 72 Mielec 86 0.01072
10.72
2 lechocinzska-ciupa teresa jadwigaLECHOCIŃSKA-CIUPA Teresa Jadwiga 61 Mielec 47 0.00586
5.86
3 burdzy iwona jolantaBURDZY Iwona Jolanta 55 Mielec 10 0.00125
1.25
4 dudzik jolanta lucynaDUDZIK Jolanta Lucyna 47 Mielec 23 0.00287
2.87
5 gruszecki roman czeslzawGRUSZECKI Roman Czesław 54 Mielec 16 0.002
2.00
6 szot leszek franciszekSZOT Leszek Franciszek 59 Mielec 24 0.00299
2.99
7 trela lubomiraTRELA Lubomira 60 Mielec 3 0.00037
0.37
Razem 209
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 209
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1537
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1472
3 Liczba kart niewykorzystanych 633
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 839
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 839
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 837
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 44
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 28
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 793
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 23 0.0029
2.90
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 0 0
0.00
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 5 0.00063
0.63
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 16 0.00202
2.02
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 7 0.00088
0.88
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 7 0.00088
0.88
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 66 0.00832
8.32
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 0 0
0.00
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 15 0.00189
1.89
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 4 0.0005
0.50
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 5 0.00063
0.63
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 1 0.00013
0.13
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 1 0.00013
0.13
Razem 99
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 99

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 60 0.00757
7.57
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 8 0.00101
1.01
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 2 0.00025
0.25
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 4 0.0005
0.50
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 16 0.00202
2.02
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 4 0.0005
0.50
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 4 0.0005
0.50
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 19 0.0024
2.40
Razem 117
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 117

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 4 0.0005
0.50
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 6 0.00076
0.76
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 5 0.00063
0.63
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 0 0
0.00
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 3 0.00038
0.38
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 1 0.00013
0.13
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 0 0
0.00
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 33 0.00416
4.16
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 8 0.00101
1.01
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 11 0.00139
1.39
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 2 0.00025
0.25
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 2 0.00025
0.25
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 3 0.00038
0.38
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 4 0.0005
0.50
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 5 0.00063
0.63
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 1 0.00013
0.13
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 1 0.00013
0.13
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 0 0
0.00
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 4 0.0005
0.50
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 0 0
0.00
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 1 0.00013
0.13
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 19 0.0024
2.40
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 22 0.00277
2.77
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 4 0.0005
0.50
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 5 0.00063
0.63
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 7 0.00088
0.88
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 4 0.0005
0.50
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 7 0.00088
0.88
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 3 0.00038
0.38
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 8 0.00101
1.01
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 3 0.00038
0.38
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 2 0.00025
0.25
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 0 0
0.00
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 2 0.00025
0.25
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 1 0.00013
0.13
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 2 0.00025
0.25
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 244 0.03077
30.77
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 9 0.00113
1.13
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 5 0.00063
0.63
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 6 0.00076
0.76
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 15 0.00189
1.89
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 43 0.00542
5.42
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 6 0.00076
0.76
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 4 0.0005
0.50
Razem 332
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 332

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 1 0.00013
0.13
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 0 0
0.00
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 1 0.00013
0.13
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 2 0.00025
0.25
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 0 0
0.00
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 7 0.00088
0.88
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 0 0
0.00
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11