Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 25

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Żłobek Miejski Nr 7, ul. Botaniczna 6 Mielec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ulice: Botaniczna numery 2 i 4, Brekieszów, Daleka, Gajowa, Godlewskiego, Jasna, Jemiołowa, Miła, Nieduża, Partyzantów, Rusina, Szafera numery 2, 4, 6, Wierzbowa
Liczba mieszkańców 1985
Liczba wyborców 1634
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Mielcu 4
Rady Powiatu Mieleckiego 2
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Mielca
  • Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Mielca
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1634
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1634
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1480
3 Liczba kart niewykorzystanych 631
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 849
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 849
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 848
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 5
10 Liczba kart ważnych 843
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 835
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kapinos fryderyk sylwesterKAPINOS Fryderyk Sylwester 56 wyższe Mielec 347 0.04156
41.56
2 nowakowski zdzislzaw ryszardNOWAKOWSKI Zdzisław Ryszard 63 wyższe Mielec 75 0.00898
8.98
3 skowron andrzej janSKOWRON Andrzej Jan 47 wyższe Mielec 74 0.00886
8.86
4 wiszniewski jacek andrzejWIŚNIEWSKI Jacek Andrzej 42 wyższe Mielec 171 0.02048
20.48
5 ziomek grzegorzZIOMEK Grzegorz 35 wyższe Mielec 168 0.02012
20.12
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1634
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1634
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1477
3 Liczba kart niewykorzystanych 628
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 849
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 849
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 850
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 4
10 Liczba kart ważnych 846
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 821
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ziomek grzegorzZIOMEK Grzegorz 35 Mielec 110 0.0134
13.40
2 wrona janusz piotrWRONA Janusz Piotr 52 Mielec 43 0.00524
5.24
3 witek przemyslzaw tadeuszWITEK Przemysław Tadeusz 42 Mielec 3 0.00037
0.37
4 pieztal magdalenaPIĘTAL Magdalena 40 Mielec 1 0.00012
0.12
5 bakota andrzejBAKOTA Andrzej 54 Mielec 1 0.00012
0.12
6 ciemiezga malwina agataCIEMIĘGA Malwina Agata 33 Mielec 0 0
0.00
7 kantorowski andrzej mariuszKANTOROWSKI Andrzej Mariusz 29 Mielec 0 0
0.00
8 kolzacz agata krystynaKOŁACZ Agata Krystyna 40 Mielec 5 0.00061
0.61
Razem 163
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 163

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kokoszka marian kazimierzKOKOSZKA Marian Kazimierz 61 Mielec 66 0.00804
8.04
2 cena jakub grzegorzCENA Jakub Grzegorz 32 Mielec 142 0.0173
17.30
3 pazdro danutaPAZDRO Danuta 56 Mielec 44 0.00536
5.36
4 kopecz aleksanderKOPEĆ Aleksander 68 Mielec 38 0.00463
4.63
5 goryczka grzegorz piotrGORYCZKA Grzegorz Piotr 47 Mielec 3 0.00037
0.37
6 rusek dorotaRUSEK Dorota 53 Mielec 12 0.00146
1.46
7 misiazg monika mariaMISIĄG Monika Maria 47 Mielec 8 0.00097
0.97
8 lubacz maciej hubertLUBACZ Maciej Hubert 29 Mielec 9 0.0011
1.10
Razem 322
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 322

Lista nr 15 - KWW NOWY MIELEC ANDRZEJA SKOWRONA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowron andrzej janSKOWRON Andrzej Jan 47 Mielec 31 0.00378
3.78
2 strzelczyk wiktor michalzSTRZELCZYK Wiktor Michał 21 Mielec 15 0.00183
1.83
3 kogut agnieszkaKOGUT Agnieszka 38 Mielec 16 0.00195
1.95
4 ziezba sylwesterZIĘBA Sylwester 22 Mielec 6 0.00073
0.73
5 lasek katarzyna mariaLASEK Katarzyna Maria 42 Mielec 2 0.00024
0.24
6 ziezba aleksandraZIĘBA Aleksandra 35 Mielec 1 0.00012
0.12
7 rzzzany pawelz dominikRŻANY Paweł Dominik 25 Mielec 0 0
0.00
8 wejman hubert filipWEJMAN Hubert Filip 19 Mielec 8 0.00097
0.97
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79

Lista nr 16 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 glzowacki zbigniew stanislzawGŁOWACKI Zbigniew Stanisław 59 Mielec 64 0.0078
7.80
2 jakubowska miroslzawa gabrielaJAKUBOWSKA Mirosława Gabriela 57 Mielec 14 0.00171
1.71
3 kusak janusz ryszardKUSAK Janusz Ryszard 64 Mielec 35 0.00426
4.26
4 bar urszula barbaraBAR Urszula Barbara 52 Mielec 21 0.00256
2.56
5 trybulec sylwester adamTRYBULEC Sylwester Adam 48 Mielec 29 0.00353
3.53
6 bodziony artur stanislzawBODZIONY Artur Stanisław 48 Mielec 6 0.00073
0.73
7 mrozik pawelz andrzejMROZIK Paweł Andrzej 40 Mielec 1 0.00012
0.12
8 gorazd miroslzawa magdalenaGORAZD Mirosława Magdalena 41 Mielec 12 0.00146
1.46
Razem 182
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 182

Lista nr 17 - KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mleczko jacek michalzMLECZKO Jacek Michał 56 Mielec 23 0.0028
2.80
2 truniarz wieslzawTRUNIARZ Wiesław 52 Mielec 27 0.00329
3.29
3 hawron-cygan teresaHAWRON-CYGAN Teresa 58 Mielec 2 0.00024
0.24
4 kokoszka piotr lzukaszKOKOSZKA Piotr Łukasz 36 Mielec 2 0.00024
0.24
5 krzystyniak grzegorzKRZYSTYNIAK Grzegorz 53 Mielec 3 0.00037
0.37
6 lizonzczyk bozzzena kazimieraLIZOŃCZYK Bożena Kazimiera 61 Mielec 7 0.00085
0.85
7 sieronz marcelinaSIEROŃ Marcelina 18 Mielec 4 0.00049
0.49
8 stezpienz barbara jolantaSTĘPIEŃ Barbara Jolanta 43 Mielec 7 0.00085
0.85
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1634
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1637
3 Liczba kart niewykorzystanych 788
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 849
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 850
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 848
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 822
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 29 0.00353
3.53
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 1 0.00012
0.12
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 15 0.00182
1.82
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 6 0.00073
0.73
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 4 0.00049
0.49
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 7 0.00085
0.85
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 75 0.00912
9.12
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 0 0
0.00
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 8 0.00097
0.97
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 0 0
0.00
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 6 0.00073
0.73
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 0 0
0.00
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 1 0.00012
0.12
Razem 97
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 97

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 40 0.00487
4.87
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 5 0.00061
0.61
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 7 0.00085
0.85
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 6 0.00073
0.73
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 12 0.00146
1.46
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 2 0.00024
0.24
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 4 0.00049
0.49
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 6 0.00073
0.73
Razem 82
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 82

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 12 0.00146
1.46
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 4 0.00049
0.49
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 1 0.00012
0.12
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 3 0.00036
0.36
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 0 0
0.00
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 0 0
0.00
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 0 0
0.00
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 28 0.00341
3.41
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 2 0.00024
0.24
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 4 0.00049
0.49
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 0 0
0.00
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 0 0
0.00
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 2 0.00024
0.24
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 11 0.00134
1.34
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 6 0.00073
0.73
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 1 0.00012
0.12
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 1 0.00012
0.12
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 0 0
0.00
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 1 0.00012
0.12
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 3 0.00036
0.36
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 1 0.00012
0.12
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 17 0.00207
2.07
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 45 0.00547
5.47
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 1 0.00012
0.12
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 10 0.00122
1.22
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 3 0.00036
0.36
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 9 0.00109
1.09
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 5 0.00061
0.61
Razem 90
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 90

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 1 0.00012
0.12
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 6 0.00073
0.73
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 1 0.00012
0.12
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 2 0.00024
0.24
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 0 0
0.00
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 0 0
0.00
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 0 0
0.00
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 2 0.00024
0.24
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 286 0.03479
34.79
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 22 0.00268
2.68
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 6 0.00073
0.73
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 8 0.00097
0.97
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 16 0.00195
1.95
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 45 0.00547
5.47
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 10 0.00122
1.22
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 9 0.00109
1.09
Razem 402
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 402

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 1 0.00012
0.12
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 0 0
0.00
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 2 0.00024
0.24
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 0 0
0.00
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 0 0
0.00
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 1 0.00012
0.12
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 0 0
0.00
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1634
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1473
3 Liczba kart niewykorzystanych 624
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 849
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 850
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 9
10 Liczba kart ważnych 841
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 816
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski marekKAMIŃSKI Marek 58 Mielec 100 0.01225
12.25
2 barnasz waldemar romanBARNAŚ Waldemar Roman 54 Mielec 98 0.01201
12.01
3 tutro barbara malzgorzataTUTRO Barbara Małgorzata 57 Mielec 101 0.01238
12.38
4 stala-dudek jadwiga monikaSTALA-DUDEK Jadwiga Monika 40 Mielec 19 0.00233
2.33
5 kozlzowski marek dariuszKOZŁOWSKI Marek Dariusz 46 Mielec 13 0.00159
1.59
6 sroka anna karolinaSROKA Anna Karolina 35 Mielec 11 0.00135
1.35
7 przybylzo lzukasz tomaszPRZYBYŁO Łukasz Tomasz 37 Mielec 45 0.00551
5.51
Razem 387
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 387

Lista nr 12 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brylza andrzej waldemarBRYŁA Andrzej Waldemar 56 Mielec 61 0.00748
7.48
2 tejchma jacekTEJCHMA Jacek 58 Piątkowiec 28 0.00343
3.43
3 ciuba dorota bozzzenaCIUBA Dorota Bożena 56 Mielec 30 0.00368
3.68
4 kwasznik alicja ewaKWAŚNIK Alicja Ewa 48 Mielec 11 0.00135
1.35
5 szezszolz andrzejSZĘSZOŁ Andrzej 52 Szydłowiec 23 0.00282
2.82
6 pysz barbara mariaPYSZ Barbara Maria 55 Mielec 23 0.00282
2.82
7 murdza roman tomaszMURDZA Roman Tomasz 64 Mielec 58 0.00711
7.11
Razem 234
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 234

Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU MIELECKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smaczny jozzefSMACZNY Józef 72 Mielec 64 0.00784
7.84
2 lechocinzska-ciupa teresa jadwigaLECHOCIŃSKA-CIUPA Teresa Jadwiga 61 Mielec 77 0.00944
9.44
3 burdzy iwona jolantaBURDZY Iwona Jolanta 55 Mielec 14 0.00172
1.72
4 dudzik jolanta lucynaDUDZIK Jolanta Lucyna 47 Mielec 16 0.00196
1.96
5 gruszecki roman czeslzawGRUSZECKI Roman Czesław 54 Mielec 10 0.00123
1.23
6 szot leszek franciszekSZOT Leszek Franciszek 59 Mielec 9 0.0011
1.10
7 trela lubomiraTRELA Lubomira 60 Mielec 5 0.00061
0.61
Razem 195
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 195