Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 22

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Dom Strażaka, ul. Cyranowska 66 Mielec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulice: Aleja Kwiatkowskiego numery nieparzyste, COP-u, Cyranowska, Kosmonautów, Lotniskowa, Mazurska, Orla, Padykuły, Przemysłowa, Radosna, Rolna, Sołtyka Tadeusza, Strefowa, Szybowcowa, Ślusarska, Wanatowicza, Wojska Polskiego numery nieparzyste od 1 do 7 oraz numer 2, Zawiszy Czarnego
Liczba mieszkańców 1182
Liczba wyborców 963
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Mielcu 3
Rady Powiatu Mieleckiego 2
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Mielca
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Mielca
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 963
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 963
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 870
3 Liczba kart niewykorzystanych 339
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 531
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 531
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 531
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 530
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 524
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kapinos fryderyk sylwesterKAPINOS Fryderyk Sylwester 56 wyższe Mielec 218 0.0416
41.60
2 nowakowski zdzislzaw ryszardNOWAKOWSKI Zdzisław Ryszard 63 wyższe Mielec 64 0.01221
12.21
3 skowron andrzej janSKOWRON Andrzej Jan 47 wyższe Mielec 44 0.0084
8.40
4 wiszniewski jacek andrzejWIŚNIEWSKI Jacek Andrzej 42 wyższe Mielec 112 0.02137
21.37
5 ziomek grzegorzZIOMEK Grzegorz 35 wyższe Mielec 86 0.01641
16.41
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 963
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 969
3 Liczba kart niewykorzystanych 341
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 531
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 531
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 531
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 512
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 11 0.00215
2.15
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 1 0.0002
0.20
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 2 0.00039
0.39
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 2 0.00039
0.39
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 4 0.00078
0.78
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 2 0.00039
0.39
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 52 0.01016
10.16
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 0 0
0.00
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 4 0.00078
0.78
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 0 0
0.00
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 0 0
0.00
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 0 0
0.00
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 1 0.0002
0.20
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 23 0.00449
4.49
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 5 0.00098
0.98
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 3 0.00059
0.59
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 1 0.0002
0.20
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 4 0.00078
0.78
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 2 0.00039
0.39
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 2 0.00039
0.39
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 8 0.00156
1.56
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 6 0.00117
1.17
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 0 0
0.00
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 0 0
0.00
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 0 0
0.00
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 1 0.0002
0.20
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 0 0
0.00
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 1 0.0002
0.20
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 10 0.00195
1.95
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 4 0.00078
0.78
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 7 0.00137
1.37
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 0 0
0.00
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 1 0.0002
0.20
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 2 0.00039
0.39
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 9 0.00176
1.76
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 13 0.00254
2.54
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 2 0.00039
0.39
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 0 0
0.00
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 0 0
0.00
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 2 0.00039
0.39
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 0 0
0.00
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 10 0.00195
1.95
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 33 0.00645
6.45
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 2 0.00039
0.39
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 4 0.00078
0.78
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 5 0.00098
0.98
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 2 0.00039
0.39
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 7 0.00137
1.37
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 3 0.00059
0.59
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 2 0.00039
0.39
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 0 0
0.00
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 0 0
0.00
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 0 0
0.00
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 1 0.0002
0.20
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 1 0.0002
0.20
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 2 0.00039
0.39
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 179 0.03496
34.96
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 15 0.00293
2.93
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 5 0.00098
0.98
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 3 0.00059
0.59
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 12 0.00234
2.34
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 26 0.00508
5.08
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 3 0.00059
0.59
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 7 0.00137
1.37
Razem 250
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 250

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 2 0.00039
0.39
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 0 0
0.00
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 1 0.0002
0.20
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 0 0
0.00
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 1 0.0002
0.20
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 1 0.0002
0.20
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 963
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 963
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 870
3 Liczba kart niewykorzystanych 339
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 531
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 531
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 531
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 530
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 505
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pienzczewska renata zdzislzawaPIEŃCZEWSKA Renata Zdzisława 52 Mielec 67 0.01327
13.27
2 ortyl marcin tomaszORTYL Marcin Tomasz 42 Mielec 9 0.00178
1.78
3 sztuka marek adamSZTUKA Marek Adam 34 Mielec 3 0.00059
0.59
4 mazur piotrMAZUR Piotr 48 Mielec 26 0.00515
5.15
5 lipinzski wieslzaw janLIPIŃSKI Wiesław Jan 56 Mielec 6 0.00119
1.19
6 niczyporuk wieslzawa mariaNICZYPORUK Wiesława Maria 64 Mielec 0 0
0.00
7 maziarz ewa agnieszkaMAZIARZ Ewa Agnieszka 42 Mielec 6 0.00119
1.19
Razem 117
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 117

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szostak krzysztofSZOSTAK Krzysztof 37 Mielec 61 0.01208
12.08
2 zemmel andrzej janZEMMEL Andrzej Jan 54 Mielec 13 0.00257
2.57
3 stala jozzef stanislzawSTALA Józef Stanisław 70 Mielec 25 0.00495
4.95
4 celarek renata mariaCELAREK Renata Maria 55 Mielec 102 0.0202
20.20
5 kolzacz boguslzawKOŁACZ Bogusław 60 Mielec 4 0.00079
0.79
6 szymczyk magdalena patrycjaSZYMCZYK Magdalena Patrycja 31 Mielec 3 0.00059
0.59
7 zzzmuda stanislzawa albinaŻMUDA Stanisława Albina 48 Mielec 5 0.00099
0.99
Razem 213
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 213

Lista nr 15 - KWW NOWY MIELEC ANDRZEJA SKOWRONA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezbisz joanna dagmaraRĘBISZ Joanna Dagmara 43 Mielec 19 0.00376
3.76
2 krzak-mazur ewa marzennaKRZAK-MAZUR Ewa Marzenna 55 Mielec 0 0
0.00
3 jastrzezbska agnieszka patrycjaJASTRZĘBSKA Agnieszka Patrycja 38 Mielec 2 0.0004
0.40
4 chmielowska ewa stanislzawaCHMIELOWSKA Ewa Stanisława 44 Mielec 5 0.00099
0.99
5 bawolz andrzej januszBAWOŁ Andrzej Janusz 41 Mielec 1 0.0002
0.20
6 kania marek stanislzawKANIA Marek Stanisław 53 Mielec 1 0.0002
0.20
7 gorczyca jerzy jozzefGORCZYCA Jerzy Józef 61 Mielec 5 0.00099
0.99
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 16 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bieniek bogdan mieczyslzawBIENIEK Bogdan Mieczysław 60 Mielec 27 0.00535
5.35
2 makuch halina elzzzbietaMAKUCH Halina Elżbieta 57 Mielec 6 0.00119
1.19
3 lzapa krzysztof stanislzawŁAPA Krzysztof Stanisław 53 Mielec 10 0.00198
1.98
4 cetnar beata malzgorzataCETNAR Beata Małgorzata 47 Mielec 9 0.00178
1.78
5 maksonz tomasz jozzefMAKSOŃ Tomasz Józef 42 Mielec 5 0.00099
0.99
6 baran beata dorotaBARAN Beata Dorota 49 Mielec 1 0.0002
0.20
7 walzek wieslzaw zdzislzawWAŁEK Wiesław Zdzisław 56 Mielec 8 0.00158
1.58
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66

Lista nr 17 - KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 werynzska-zarzecka magdalenaWERYŃSKA-ZARZECKA Magdalena 39 Mielec 21 0.00416
4.16
2 bury janBURY Jan 69 Mielec 14 0.00277
2.77
3 durak grzegorzDURAK Grzegorz 47 Mielec 5 0.00099
0.99
4 gadomska barbara mariaGADOMSKA Barbara Maria 74 Mielec 0 0
0.00
5 kacalza natalia ludmilzaKACAŁA Natalia Ludmiła 41 Mielec 5 0.00099
0.99
6 koza dorota mariaKOZA Dorota Maria 43 Mielec 29 0.00574
5.74
7 wieczorek robertWIECZOREK Robert 52 Mielec 2 0.0004
0.40
Razem 76
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 76
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 963
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 870
3 Liczba kart niewykorzystanych 339
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 531
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 531
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 530
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 33
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 497
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski marekKAMIŃSKI Marek 58 Mielec 68 0.01368
13.68
2 barnasz waldemar romanBARNAŚ Waldemar Roman 54 Mielec 46 0.00926
9.26
3 tutro barbara malzgorzataTUTRO Barbara Małgorzata 57 Mielec 35 0.00704
7.04
4 stala-dudek jadwiga monikaSTALA-DUDEK Jadwiga Monika 40 Mielec 36 0.00724
7.24
5 kozlzowski marek dariuszKOZŁOWSKI Marek Dariusz 46 Mielec 7 0.00141
1.41
6 sroka anna karolinaSROKA Anna Karolina 35 Mielec 8 0.00161
1.61
7 przybylzo lzukasz tomaszPRZYBYŁO Łukasz Tomasz 37 Mielec 47 0.00946
9.46
Razem 247
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 247

Lista nr 12 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brylza andrzej waldemarBRYŁA Andrzej Waldemar 56 Mielec 36 0.00724
7.24
2 tejchma jacekTEJCHMA Jacek 58 Piątkowiec 35 0.00704
7.04
3 ciuba dorota bozzzenaCIUBA Dorota Bożena 56 Mielec 16 0.00322
3.22
4 kwasznik alicja ewaKWAŚNIK Alicja Ewa 48 Mielec 9 0.00181
1.81
5 szezszolz andrzejSZĘSZOŁ Andrzej 52 Szydłowiec 16 0.00322
3.22
6 pysz barbara mariaPYSZ Barbara Maria 55 Mielec 9 0.00181
1.81
7 murdza roman tomaszMURDZA Roman Tomasz 64 Mielec 11 0.00221
2.21
Razem 132
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 132

Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU MIELECKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smaczny jozzefSMACZNY Józef 72 Mielec 54 0.01087
10.87
2 lechocinzska-ciupa teresa jadwigaLECHOCIŃSKA-CIUPA Teresa Jadwiga 61 Mielec 6 0.00121
1.21
3 burdzy iwona jolantaBURDZY Iwona Jolanta 55 Mielec 16 0.00322
3.22
4 dudzik jolanta lucynaDUDZIK Jolanta Lucyna 47 Mielec 24 0.00483
4.83
5 gruszecki roman czeslzawGRUSZECKI Roman Czesław 54 Mielec 8 0.00161
1.61
6 szot leszek franciszekSZOT Leszek Franciszek 59 Mielec 6 0.00121
1.21
7 trela lubomiraTRELA Lubomira 60 Mielec 4 0.0008
0.80
Razem 118
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 118