Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 16

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Księdza Skargi 15 Mielec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ulice: Księdza Skargi numery od 9 do końca, Spółdzielcza
Liczba mieszkańców 1670
Liczba wyborców 1448
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Mielcu 3
Rady Powiatu Mieleckiego 2
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Mielca
  • Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Mielca
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1448
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1448
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1308
3 Liczba kart niewykorzystanych 549
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 759
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 759
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 759
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 758
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 747
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kapinos fryderyk sylwesterKAPINOS Fryderyk Sylwester 56 wyższe Mielec 270 0.03614
36.14
2 nowakowski zdzislzaw ryszardNOWAKOWSKI Zdzisław Ryszard 63 wyższe Mielec 126 0.01687
16.87
3 skowron andrzej janSKOWRON Andrzej Jan 47 wyższe Mielec 69 0.00924
9.24
4 wiszniewski jacek andrzejWIŚNIEWSKI Jacek Andrzej 42 wyższe Mielec 205 0.02744
27.44
5 ziomek grzegorzZIOMEK Grzegorz 35 wyższe Mielec 77 0.01031
10.31
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Mielcu) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1448
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1448
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1309
3 Liczba kart niewykorzystanych 550
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 760
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 760
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 760
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 7
10 Liczba kart ważnych 753
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 25
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 716
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pienzczewska renata zdzislzawaPIEŃCZEWSKA Renata Zdzisława 52 Mielec 13 0.00182
1.82
2 ortyl marcin tomaszORTYL Marcin Tomasz 42 Mielec 13 0.00182
1.82
3 sztuka marek adamSZTUKA Marek Adam 34 Mielec 3 0.00042
0.42
4 mazur piotrMAZUR Piotr 48 Mielec 3 0.00042
0.42
5 lipinzski wieslzaw janLIPIŃSKI Wiesław Jan 56 Mielec 2 0.00028
0.28
6 niczyporuk wieslzawa mariaNICZYPORUK Wiesława Maria 64 Mielec 9 0.00126
1.26
7 maziarz ewa agnieszkaMAZIARZ Ewa Agnieszka 42 Mielec 2 0.00028
0.28
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szostak krzysztofSZOSTAK Krzysztof 37 Mielec 98 0.01369
13.69
2 zemmel andrzej janZEMMEL Andrzej Jan 54 Mielec 29 0.00405
4.05
3 stala jozzef stanislzawSTALA Józef Stanisław 70 Mielec 58 0.0081
8.10
4 celarek renata mariaCELAREK Renata Maria 55 Mielec 16 0.00223
2.23
5 kolzacz boguslzawKOŁACZ Bogusław 60 Mielec 18 0.00251
2.51
6 szymczyk magdalena patrycjaSZYMCZYK Magdalena Patrycja 31 Mielec 9 0.00126
1.26
7 zzzmuda stanislzawa albinaŻMUDA Stanisława Albina 48 Mielec 20 0.00279
2.79
Razem 248
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 248

Lista nr 15 - KWW NOWY MIELEC ANDRZEJA SKOWRONA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezbisz joanna dagmaraRĘBISZ Joanna Dagmara 43 Mielec 20 0.00279
2.79
2 krzak-mazur ewa marzennaKRZAK-MAZUR Ewa Marzenna 55 Mielec 1 0.00014
0.14
3 jastrzezbska agnieszka patrycjaJASTRZĘBSKA Agnieszka Patrycja 38 Mielec 2 0.00028
0.28
4 chmielowska ewa stanislzawaCHMIELOWSKA Ewa Stanisława 44 Mielec 5 0.0007
0.70
5 bawolz andrzej januszBAWOŁ Andrzej Janusz 41 Mielec 2 0.00028
0.28
6 kania marek stanislzawKANIA Marek Stanisław 53 Mielec 0 0
0.00
7 gorczyca jerzy jozzefGORCZYCA Jerzy Józef 61 Mielec 37 0.00517
5.17
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 16 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bieniek bogdan mieczyslzawBIENIEK Bogdan Mieczysław 60 Mielec 65 0.00908
9.08
2 makuch halina elzzzbietaMAKUCH Halina Elżbieta 57 Mielec 44 0.00615
6.15
3 lzapa krzysztof stanislzawŁAPA Krzysztof Stanisław 53 Mielec 16 0.00223
2.23
4 cetnar beata malzgorzataCETNAR Beata Małgorzata 47 Mielec 7 0.00098
0.98
5 maksonz tomasz jozzefMAKSOŃ Tomasz Józef 42 Mielec 3 0.00042
0.42
6 baran beata dorotaBARAN Beata Dorota 49 Mielec 16 0.00223
2.23
7 walzek wieslzaw zdzislzawWAŁEK Wiesław Zdzisław 56 Mielec 17 0.00237
2.37
Razem 168
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 168

Lista nr 17 - KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 werynzska-zarzecka magdalenaWERYŃSKA-ZARZECKA Magdalena 39 Mielec 67 0.00936
9.36
2 bury janBURY Jan 69 Mielec 39 0.00545
5.45
3 durak grzegorzDURAK Grzegorz 47 Mielec 22 0.00307
3.07
4 gadomska barbara mariaGADOMSKA Barbara Maria 74 Mielec 44 0.00615
6.15
5 kacalza natalia ludmilzaKACAŁA Natalia Ludmiła 41 Mielec 5 0.0007
0.70
6 koza dorota mariaKOZA Dorota Maria 43 Mielec 5 0.0007
0.70
7 wieczorek robertWIECZOREK Robert 52 Mielec 6 0.00084
0.84
Razem 188
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 188
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Mieleckiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1448
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1309
3 Liczba kart niewykorzystanych 550
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 760
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 760
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 5
10 Liczba kart ważnych 755
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 56
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 38
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 699
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski marekKAMIŃSKI Marek 58 Mielec 128 0.01831
18.31
2 barnasz waldemar romanBARNAŚ Waldemar Roman 54 Mielec 70 0.01001
10.01
3 tutro barbara malzgorzataTUTRO Barbara Małgorzata 57 Mielec 19 0.00272
2.72
4 stala-dudek jadwiga monikaSTALA-DUDEK Jadwiga Monika 40 Mielec 35 0.00501
5.01
5 kozlzowski marek dariuszKOZŁOWSKI Marek Dariusz 46 Mielec 7 0.001
1.00
6 sroka anna karolinaSROKA Anna Karolina 35 Mielec 12 0.00172
1.72
7 przybylzo lzukasz tomaszPRZYBYŁO Łukasz Tomasz 37 Mielec 26 0.00372
3.72
Razem 297
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 297

Lista nr 12 - KW NASZ MIELEC

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brylza andrzej waldemarBRYŁA Andrzej Waldemar 56 Mielec 81 0.01159
11.59
2 tejchma jacekTEJCHMA Jacek 58 Piątkowiec 34 0.00486
4.86
3 ciuba dorota bozzzenaCIUBA Dorota Bożena 56 Mielec 34 0.00486
4.86
4 kwasznik alicja ewaKWAŚNIK Alicja Ewa 48 Mielec 18 0.00258
2.58
5 szezszolz andrzejSZĘSZOŁ Andrzej 52 Szydłowiec 42 0.00601
6.01
6 pysz barbara mariaPYSZ Barbara Maria 55 Mielec 9 0.00129
1.29
7 murdza roman tomaszMURDZA Roman Tomasz 64 Mielec 29 0.00415
4.15
Razem 247
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 247

Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU MIELECKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smaczny jozzefSMACZNY Józef 72 Mielec 84 0.01202
12.02
2 lechocinzska-ciupa teresa jadwigaLECHOCIŃSKA-CIUPA Teresa Jadwiga 61 Mielec 7 0.001
1.00
3 burdzy iwona jolantaBURDZY Iwona Jolanta 55 Mielec 8 0.00114
1.14
4 dudzik jolanta lucynaDUDZIK Jolanta Lucyna 47 Mielec 30 0.00429
4.29
5 gruszecki roman czeslzawGRUSZECKI Roman Czesław 54 Mielec 11 0.00157
1.57
6 szot leszek franciszekSZOT Leszek Franciszek 59 Mielec 10 0.00143
1.43
7 trela lubomiraTRELA Lubomira 60 Mielec 5 0.00072
0.72
Razem 155
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 155
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1448
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1310
3 Liczba kart niewykorzystanych 567
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 759
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 759
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 756
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 721
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 27 0.00374
3.74
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 2 0.00028
0.28
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 14 0.00194
1.94
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 8 0.00111
1.11
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 6 0.00083
0.83
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 2 0.00028
0.28
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 62 0.0086
8.60
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 4 0.00055
0.55
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 11 0.00153
1.53
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 2 0.00028
0.28
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 4 0.00055
0.55
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 0 0
0.00
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 1 0.00014
0.14
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 42 0.00583
5.83
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 10 0.00139
1.39
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 5 0.00069
0.69
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 3 0.00042
0.42
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 4 0.00055
0.55
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 0 0
0.00
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 7 0.00097
0.97
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 12 0.00166
1.66
Razem 83
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 83

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 14 0.00194
1.94
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 6 0.00083
0.83
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 4 0.00055
0.55
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 2 0.00028
0.28
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 4 0.00055
0.55
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 1 0.00014
0.14
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 0 0
0.00
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 29 0.00402
4.02
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 4 0.00055
0.55
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 2 0.00028
0.28
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 3 0.00042
0.42
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 1 0.00014
0.14
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 3 0.00042
0.42
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 11 0.00153
1.53
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 2 0.00028
0.28
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 0 0
0.00
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 0 0
0.00
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 8 0.00111
1.11
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 1 0.00014
0.14
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 1 0.00014
0.14
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 8 0.00111
1.11
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 24 0.00333
3.33
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 5 0.00069
0.69
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 3 0.00042
0.42
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 5 0.00069
0.69
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 5 0.00069
0.69
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 5 0.00069
0.69
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 3 0.00042
0.42
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 2 0.00028
0.28
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 0 0
0.00
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 1 0.00014
0.14
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 1 0.00014
0.14
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 3 0.00042
0.42
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 2 0.00028
0.28
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 1 0.00014
0.14
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 230 0.0319
31.90
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 25 0.00347
3.47
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 5 0.00069
0.69
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 5 0.00069
0.69
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 16 0.00222
2.22
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 33 0.00458
4.58
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 3 0.00042
0.42
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 6 0.00083
0.83
Razem 323
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 323

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 0 0
0.00
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 1 0.00014
0.14
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 3 0.00042
0.42
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 1 0.00014
0.14
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 3 0.00042
0.42
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 0 0
0.00
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8