Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 408
Wyborców 5 857
Obwodów 7
 • Wybory do Rady Gminy Rakszawa
 • Wybory Wójta Gminy Rakszawa
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie, 325 Rakszawa stały Tak Rakszawa od nr 1 do nr 346, od nr 1572 do nr 1628, od nr 1635 do nr 1669
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rakszawie, 347 Rakszawa stały Nie Rakszawa od nr 347B do nr 429H, od nr 1271 do nr 1417A, od nr 1418 do nr 1561B
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie, 677 Rakszawa stały Tak Rakszawa od nr 430 do nr 777
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie, 946 Rakszawa stały Tak Rakszawa od nr 781 do nr 1092B, od nr 1629 do nr 1634
5 Szkoła Podstawowa w Wydrzu, 259 Wydrze stały Nie Wydrze , Rakszawa od nr 1093 do nr 1120
6 Dom Ludowy Rakszawa Kąty, 1225 Rakszawa stały Tak Rakszawa od nr 1122 do nr 1269
7 Szkoła Podstawowa w Węgliskach, 171 Węgliska stały Nie Węgliska

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 1 do nr 106B 1 321 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 107 do nr 206 1 341 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 208 do nr 279, od nr 1572 do nr 1628 1 339 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 280 do nr 346, od nr 1635 do nr 1669 1 406 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 1418 do nr 1561B 1 405 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 347B do nr 429H 1 418 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 1271 do nr 1417A 1 437 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 430 do nr 636 1 507 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 639 do nr 777 1 419 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Rakszawa Górna od nr 781 do nr 942, od nr 1629 do nr 1634 1 475 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Rakszawa Górna od nr 944 do nr 1092B 1 428 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Wydrze od nr 1 do nr 98, Miejscowość Rakszawa od nr 1093 do nr 1120 1 276 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Wydrze od nr 101 do końca 1 255 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Rakszawa Kąty od nr 1122 do nr 1269 1 461 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Węgliska 1 369 3 3
Podsumowanie 15 5 857 41 41

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW W TROSCE O GMINĘ RAKSZAWA KWW W TROSCE O GMINĘ RAKSZAWA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA RAKSZAWA KWW PRZYJAZNA GMINA RAKSZAWA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 WRÓBEL Stanisław Jakub 53 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ Rakszawa
2 SZUBART Jacek Szymon 34 wyższe prawnicze KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW W TROSCE O GMINĘ RAKSZAWA Rakszawa
1 RZEPKA Agnieszka 47 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA RAKSZAWA Rakszawa

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 319 210 210 65.83% 0.06583
209 99.52% 0.09952
Tak
2 340 224 224 65.88% 0.06588
223 99.55% 0.09955
Tak
3 337 214 214 63.50% 0.0635
214 100.00% 0.1
Tak
4 406 263 263 64.78% 0.06478
258 98.10% 0.0981
Tak
5 405 236 235 58.02% 0.05802
231 98.30% 0.0983
Tak
6 418 251 251 60.05% 0.06005
248 98.80% 0.0988
Tak
7 437 243 243 55.61% 0.05561
237 97.53% 0.09753
Tak
8 506 293 293 57.91% 0.05791
284 96.93% 0.09693
Tak
9 419 240 240 57.28% 0.05728
236 98.33% 0.09833
Tak
10 475 241 241 50.74% 0.05074
231 95.85% 0.09585
Tak
11 426 252 252 59.15% 0.05915
250 99.21% 0.09921
Tak
12 275 160 160 58.18% 0.05818
158 98.75% 0.09875
Tak
13 254 145 145 57.09% 0.05709
145 100.00% 0.1
Tak
14 461 247 247 53.58% 0.05358
239 96.76% 0.09676
Tak
15 367 217 217 59.13% 0.05913
215 99.08% 0.09908
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 1 255 14 37.15% 0.03715
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW W TROSCE O GMINĘ RAKSZAWA 879 13 26.02% 0.02602
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA RAKSZAWA 1 244 14 36.83% 0.03683

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 1 255 14 5 37.15% 0.03715
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW W TROSCE O GMINĘ RAKSZAWA 879 13 3 26.02% 0.02602
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA RAKSZAWA 1 244 14 7 36.83% 0.03683

Rada Gminy Rakszawa - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 13 13 WALAWENDER Witold Władysław 89 42.58% 0.04258
Nie
1 14 14 SOBUŚ Paweł Grzegorz 28 13.40% 0.0134
Nie
1 15 15 ROZWÓD Paweł Józef 92 44.02% 0.04402
Tak
2 13 13 KOŚCIÓŁEK Dariusz Adam 84 37.67% 0.03767
Tak
2 14 14 KŁOSOWSKI Krzysztof Dariusz 73 32.74% 0.03274
Nie
2 15 15 PANEK Paweł 66 29.60% 0.0296
Nie
3 13 13 MARCINEK Ryszard Antoni 93 43.46% 0.04346
Tak
3 14 14 GWIZDAK Adam Piotr 49 22.90% 0.0229
Nie
3 15 15 CAŁKA Jacek Tomasz 72 33.64% 0.03364
Nie
4 13 13 BARDJAN Marcin 122 47.29% 0.04729
Tak
4 14 14 PELC Tomasz Rafał 52 20.16% 0.02016
Nie
4 15 15 RADOMSKA Marta Stanisława 84 32.56% 0.03256
Nie
5 13 13 PRZYBYŁO Paweł 107 46.32% 0.04632
Nie
5 15 15 SZLĄSKIEWICZ Mirosław 124 53.68% 0.05368
Tak
6 13 13 WANIOWSKI Janusz Andrzej 106 42.74% 0.04274
Tak
6 14 14 MARCINEK Wojciech Andrzej 55 22.18% 0.02218
Nie
6 15 15 SKOP Artur 87 35.08% 0.03508
Nie
7 13 13 PLIŚ Franciszek 81 34.18% 0.03418
Nie
7 15 15 KWOSZCZ Sławomir Witold 156 65.82% 0.06582
Tak
8 13 13 PELC Radosław Roman 75 26.41% 0.02641
Nie
8 14 14 KRZYŻAK Piotr 99 34.86% 0.03486
Nie
8 15 15 FUS Marta Aniela 110 38.73% 0.03873
Tak
9 13 13 WRÓBEL Stanisław Jakub 102 43.22% 0.04322
Nie
9 14 14 BRODOWICZ Sylwester Rafał 27 11.44% 0.01144
Nie
9 15 15 JANAS - PIWIŃSKA Marzena Agata 107 45.34% 0.04534
Tak
10 13 13 FALANDYSZ Rafał Stanisław 67 29.00% 0.029
Nie
10 14 14 KŁOSOWSKI Bogdan 95 41.13% 0.04113
Tak
10 15 15 KIEŁBASA Mirosław Józef 69 29.87% 0.02987
Nie
11 13 13 MALEC Witold 87 34.80% 0.0348
Nie
11 14 14 WASIUTA Józef Franciszek 69 27.60% 0.0276
Nie
11 15 15 RUPA Teresa 94 37.60% 0.0376
Tak
12 13 13 BABIARZ Piotr Adam 15 9.49% 0.00949
Nie
12 14 14 FRĄCZEK Piotr Zenon 143 90.51% 0.09051
Tak
13 14 14 PIERSIAK Stanisław 108 74.48% 0.07448
Tak
13 15 15 STOPYRA Wiesław 37 25.52% 0.02552
Nie
14 13 13 WAWRZASZEK Zofia 98 41.00% 0.041
Nie
14 14 14 CISEK Łukasz Piotr 40 16.74% 0.01674
Nie
14 15 15 DEC Tomasz 101 42.26% 0.04226
Tak
15 13 13 KUCA JAN 129 60.00% 0.06
Tak
15 14 14 BARAN Jacek 41 19.07% 0.01907
Nie
15 15 15 MAZIARZ Jolanta 45 20.93% 0.02093
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 RZEPKA Agnieszka 47 wyższe Rakszawa, 1 385 40.76 Druga tura
2 SZUBART Jacek Szymon 34 wyższe prawnicze Rakszawa, 1 363 40.11 Druga tura
3 WRÓBEL Stanisław Jakub 53 średnie Rakszawa, 650 19.13 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie, 325 Rakszawa stały 1 402 910 907 64.69% 0.06469
902 99.45%
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rakszawie, 347 Rakszawa stały 1 260 732 729 57.86% 0.05786
721 98.90%
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie, 677 Rakszawa stały 925 533 533 57.62% 0.05762
528 99.06%
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie, 946 Rakszawa stały 901 493 493 54.72% 0.05472
488 98.99%
5 Szkoła Podstawowa w Wydrzu, 259 Wydrze stały 529 305 304 57.47% 0.05747
302 99.34%
6 Dom Ludowy Rakszawa Kąty, 1225 Rakszawa stały 461 247 247 53.58% 0.05358
242 97.98%
7 Szkoła Podstawowa w Węgliskach, 171 Węgliska stały 367 217 217 59.13% 0.05913
215 99.08%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 RZEPKA Agnieszka 47 wyższe Rakszawa, 1525 49.35 Nie
2 SZUBART Jacek Szymon 34 wyższe prawnicze Rakszawa, 1565 50.65 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych SZUBART Jacek Szymon Głosów ważnych oddanych na kandydatów RZEPKA Agnieszka
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie, 325 Rakszawa 842 346 41.09% 0.04109
58.91% 496
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rakszawie, 347 Rakszawa 673 251 37.30% 0.0373
62.70% 422
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie, 677 Rakszawa 463 236 50.97% 0.05097
49.03% 227
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie, 946 Rakszawa 441 282 63.95% 0.06395
36.05% 159
5 Szkoła Podstawowa w Wydrzu, 259 Wydrze 282 233 82.62% 0.08262
17.38% 49
6 Dom Ludowy Rakszawa Kąty, 1225 Rakszawa 195 95 48.72% 0.04872
51.28% 100
7 Szkoła Podstawowa w Węgliskach, 171 Węgliska 194 122 62.89% 0.06289
37.11% 72

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie, 325 Rakszawa stały 1406 847 847 60.24% 0.06024
842 99.41%
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rakszawie, 347 Rakszawa stały 1271 674 674 53.03% 0.05303
673 99.85%
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie, 677 Rakszawa stały 924 468 468 50.65% 0.05065
463 98.93%
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie, 946 Rakszawa stały 904 444 444 49.12% 0.04912
441 99.32%
5 Szkoła Podstawowa w Wydrzu, 259 Wydrze stały 532 289 288 54.14% 0.05414
282 97.92%
6 Dom Ludowy Rakszawa Kąty, 1225 Rakszawa stały 463 195 195 42.12% 0.04212
195 100.00%
7 Szkoła Podstawowa w Węgliskach, 171 Węgliska stały 368 196 196 53.26% 0.05326
194 98.98%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 408 5 857 7 1