Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 5

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Miejskie Nr 12, ul. Cmentarna 56 Dębica
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Ulice: Cmentarna od nr 65 do końca /nieparzyste/, Drogowców, Przemysłowa, Rzeszowska od nr 95 do końca /nieparzyste/, Sandomierska numery /parzyste/ i od nr 1 do nr 47 /nieparzyste/, Św. Brata Alberta, Transportowców, Tuwima.
Liczba mieszkańców 1743
Liczba wyborców 1428
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Dębicy 2
Rady Powiatu Dębickiego 1
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Dębicy
  • Wybory Rady Miejskiej w Dębicy) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Powiatu Dębickiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Dębicy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1429
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1429
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1295
3 Liczba kart niewykorzystanych 558
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 737
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 737
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 737
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 737
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 727
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorczyca tomaszGORCZYCA Tomasz 39 wyższe Jasionka 34 0.00468
4.68
2 kutrzeba mateusz marekKUTRZEBA Mateusz Marek 31 wyższe Dębica 306 0.04209
42.09
3 michonz piotr grzegorzMICHOŃ Piotr Grzegorz 38 wyższe Dębica 65 0.00894
8.94
4 szewczyk mariusz krzysztofSZEWCZYK Mariusz Krzysztof 54 wyższe Dębica 322 0.04429
44.29
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Dębicy) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1429
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1429
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1295
3 Liczba kart niewykorzystanych 558
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 737
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 737
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 737
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 737
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 702
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kutrzeba mateusz marekKUTRZEBA Mateusz Marek 31 Dębica 213 0.03034
30.34
2 przydzielska iwona monikaPRZYDZIELSKA Iwona Monika 37 Dębica 32 0.00456
4.56
3 glenz slzawomir eugeniuszGLEŃ Sławomir Eugeniusz 43 Dębica 26 0.0037
3.70
4 kuzyk annaKUZYK Anna 40 Dębica 8 0.00114
1.14
5 wozjciak piotr marekWÓJCIAK Piotr Marek 36 Dębica 11 0.00157
1.57
6 witkosz-janczura anna mariaWITKOŚ-JANCZURA Anna Maria 34 Dębica 11 0.00157
1.57
7 ostrowska malzgorzataOSTROWSKA Małgorzata 41 Dębica 14 0.00199
1.99
Razem 315
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 315

Lista nr 18 - KWW MARIUSZA SZEWCZYKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ozzzozg joanna janinaOŻÓG Joanna Janina 74 Dębica 66 0.0094
9.40
2 zielinzska-madej kinga monikaZIELIŃSKA-MADEJ Kinga Monika 39 Dębica 18 0.00256
2.56
3 magiera marcin benedyktMAGIERA Marcin Benedykt 44 Dębica 26 0.0037
3.70
4 saletnik bogdan tadeuszSALETNIK Bogdan Tadeusz 34 Dębica 59 0.0084
8.40
5 krysiak piotr andrzejKRYSIAK Piotr Andrzej 33 Dębica 8 0.00114
1.14
6 malinowska agnieszka mariaMALINOWSKA Agnieszka Maria 35 Dębica 6 0.00085
0.85
Razem 183
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 183

Lista nr 19 - KWW KOALICJA OBYWATELSKA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michonz piotr grzegorzMICHOŃ Piotr Grzegorz 38 Dębica 59 0.0084
8.40
2 niedbalz andrzej jozzefNIEDBAŁ Andrzej Józef 58 Dębica 5 0.00071
0.71
3 grych-bochynzska urszulaGRYCH-BOCHYŃSKA Urszula 57 Dębica 10 0.00142
1.42
4 wozjcik marcin wojciechWÓJCIK Marcin Wojciech 41 Dębica 3 0.00043
0.43
5 grabowiec natalia mariaGRABOWIEC Natalia Maria 22 Dębica 3 0.00043
0.43
6 czerwinzska barbara marzannaCZERWIŃSKA Barbara Marzanna 49 Dębica 8 0.00114
1.14
7 mryczko marcin piotrMRYCZKO Marcin Piotr 39 Dębica 14 0.00199
1.99
Razem 102
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 102

Lista nr 20 - KWW POMYSŁ NA DĘBICĘ ORAZ NA POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulisz stanislzawKULIŚ Stanisław 42 Dębica 12 0.00171
1.71
2 przydzielska katarzyna annaPRZYDZIELSKA Katarzyna Anna 32 Dębica 8 0.00114
1.14
3 jasek adam dariuszJASEK Adam Dariusz 37 Dębica 3 0.00043
0.43
4 tabasz waldemar jacekTABASZ Waldemar Jacek 35 Dębica 2 0.00028
0.28
5 duda wirginia mariaDUDA Wirginia Maria 55 Dębica 2 0.00028
0.28
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 21 - KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pietracha dorota teresaPIETRACHA Dorota Teresa 46 Dębica 15 0.00214
2.14
2 nylec andrzej teodorNYLEC Andrzej Teodor 58 Dębica 32 0.00456
4.56
3 pikor dawid maksymilianPIKOR Dawid Maksymilian 27 Dębica 11 0.00157
1.57
4 mietlza izabela patrycjaMIETŁA Izabela Patrycja 36 Dębica 4 0.00057
0.57
5 kokoszka tomaszKOKOSZKA Tomasz 54 Dębica 5 0.00071
0.71
6 falarz-gozrska iwona agataFALARZ-GÓRSKA Iwona Agata 46 Dębica 8 0.00114
1.14
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Dębickiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1429
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1297
3 Liczba kart niewykorzystanych 560
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 737
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 737
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 737
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 20
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 717
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzabicki zygmuntŻABICKI Zygmunt 81 Dębica 15 0.00209
2.09
2 lesiak teresa stefaniaLESIAK Teresa Stefania 54 Dębica 1 0.00014
0.14
3 witkowska katarzyna weronikaWITKOWSKA Katarzyna Weronika 29 Dębica 0 0
0.00
4 koziara marcin krzysztofKOZIARA Marcin Krzysztof 35 Dębica 3 0.00042
0.42
5 trojan joanna karolinaTROJAN Joanna Karolina 31 Dębica 3 0.00042
0.42
6 lzukaszewski dariusz dominikŁUKASZEWSKI Dariusz Dominik 33 Dębica 2 0.00028
0.28
7 gardulza-drozzzdzzz marta bernadettaGARDUŁA-DROŻDŻ Marta Bernadetta 44 Dębica 3 0.00042
0.42
8 juraszek henrykJURASZEK Henryk 69 Nagawczyna 3 0.00042
0.42
9 malinowski kamil tytusMALINOWSKI Kamil Tytus 32 Dębica 1 0.00014
0.14
10 lisowski jerzy marekLISOWSKI Jerzy Marek 63 Dębica 2 0.00028
0.28
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chezciek piotr pawelzCHĘCIEK Piotr Paweł 43 Dębica 75 0.01046
10.46
2 mazur anna zofiaMAZUR Anna Zofia 67 Dębica 55 0.00767
7.67
3 bielawa wlzadyslzaw janBIELAWA Władysław Jan 62 Dębica 48 0.00669
6.69
4 gazgalza jerzy jacekGĄGAŁA Jerzy Jacek 54 Dębica 5 0.0007
0.70
5 filipek beata stanislzawaFILIPEK Beata Stanisława 53 Dębica 5 0.0007
0.70
6 witkosz bogdan mieczyslzawWITKOŚ Bogdan Mieczysław 56 Dębica 12 0.00167
1.67
7 blezienz mariusz edwardBLEZIEŃ Mariusz Edward 43 Dębica 43 0.006
6.00
8 jando-roztoczynzska anna henrykaJANDO-ROZTOCZYŃSKA Anna Henryka 62 Dębica 2 0.00028
0.28
9 targonz-szliwa alicja violettaTARGOŃ-ŚLIWA Alicja Violetta 52 Dębica 8 0.00112
1.12
10 paluch lzukasz pawelzPALUCH Łukasz Paweł 41 Dębica 24 0.00335
3.35
Razem 277
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 277

Lista nr 12 - KWW POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pasek mateusz jozzefPASEK Mateusz Józef 35 Dębica 24 0.00335
3.35
2 lesiak malzgorzataLESIAK Małgorzata 44 Dębica 3 0.00042
0.42
3 pawelzko-tokarz marta malzgorzataPAWEŁKO-TOKARZ Marta Małgorzata 53 Dębica 10 0.00139
1.39
4 czernicka lucyna jadwigaCZERNICKA Lucyna Jadwiga 53 Dębica 2 0.00028
0.28
5 pajazk jolanta agataPAJĄK Jolanta Agata 30 Dębica 8 0.00112
1.12
6 magiera agnieszka zofiaMAGIERA Agnieszka Zofia 42 Dębica 6 0.00084
0.84
7 borowiec magdalena karolinaBOROWIEC Magdalena Karolina 38 Dębica 6 0.00084
0.84
8 bysiewicz jan rafalzBYSIEWICZ Jan Rafał 39 Dębica 1 0.00014
0.14
9 kezdzior jakub maksymilianKĘDZIOR Jakub Maksymilian 31 Dębica 1 0.00014
0.14
10 dymitrowski jacek mieczyslzawDYMITROWSKI Jacek Mieczysław 62 Dębica 14 0.00195
1.95
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75

Lista nr 13 - KWW POMYSŁ NA DĘBICĘ ORAZ NA POWIAT DĘBICKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zboch wojciech bartoszZBOCH Wojciech Bartosz 29 Dębica 11 0.00153
1.53
2 slzowik miroslzaw piotrSŁOWIK Mirosław Piotr 35 Dębica 2 0.00028
0.28
3 ziobro anetaZIOBRO Aneta 25 Dębica 2 0.00028
0.28
4 krasonz malzgorzata mariaKRASOŃ Małgorzata Maria 35 Dębica 2 0.00028
0.28
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 14 - KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 samborska lucyna mariaSAMBORSKA Lucyna Maria 52 Dębica 65 0.00907
9.07
2 smolza mateusz janSMOŁA Mateusz Jan 54 Dębica 17 0.00237
2.37
3 iwasieczko wojciechIWASIECZKO Wojciech 53 Pustków Osiedle 15 0.00209
2.09
4 borek janBOREK Jan 67 Dębica 43 0.006
6.00
5 broda wieslzawBRODA Wiesław 55 Dębica 10 0.00139
1.39
6 krawczyk krzysztof kazimierzKRAWCZYK Krzysztof Kazimierz 46 Dębica 7 0.00098
0.98
7 minorczyk malzgorzata elzzzbietaMINORCZYK Małgorzata Elżbieta 53 Dębica 0 0
0.00
8 zielinzska katarzyna beataZIELIŃSKA Katarzyna Beata 31 Dębica 2 0.00028
0.28
9 drobot stanislzawaDROBOT Stanisława 59 Dębica 3 0.00042
0.42
10 adamek pawelz tomaszADAMEK Paweł Tomasz 60 Dębica 16 0.00223
2.23
Razem 178
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 178

Lista nr 15 - KWW RUCH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wolicki pawelz grzegorzWOLICKI Paweł Grzegorz 46 Gumniska 12 0.00167
1.67
2 mikrut marek pawelzMIKRUT Marek Paweł 38 Dębica 1 0.00014
0.14
3 rzzzany andrzej maciejRŻANY Andrzej Maciej 45 Dębica 2 0.00028
0.28
4 wozjcik annaWÓJCIK Anna 62 Dębica 1 0.00014
0.14
5 klocek stanislzawKLOCEK Stanisław 63 Dębica 1 0.00014
0.14
6 mytkosz anna mariaMYTKOŚ Anna Maria 32 Dębica 16 0.00223
2.23
7 kudronz pawelz wojciechKUDROŃ Paweł Wojciech 47 Brzeźnica 2 0.00028
0.28
8 filarska krystynaFILARSKA Krystyna 67 Pustków Osiedle 0 0
0.00
9 korycka-zzzymulza sylwiaKORYCKA-ŻYMUŁA Sylwia 45 Dębica 1 0.00014
0.14
10 pasowicz barbaraPASOWICZ Barbara 65 Dębica 0 0
0.00
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 16 - KWW KOALICJA OBYWATELSKA ZIEMI DĘBICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipczynzski krzysztof romualdLIPCZYŃSKI Krzysztof Romuald 36 Dębica 50 0.00697
6.97
2 rogowski romanROGOWSKI Roman 66 Dębica 16 0.00223
2.23
3 szczyrek marta barbaraSZCZYREK Marta Barbara 53 Dębica 9 0.00126
1.26
4 wiktor janusz stanislzawWIKTOR Janusz Stanisław 51 Dębica 4 0.00056
0.56
5 kwaszna marta ewaKWAŚNA Marta Ewa 46 Dębica 4 0.00056
0.56
6 krycki grzegorzKRYCKI Grzegorz 46 Dębica 6 0.00084
0.84
7 wojtunik marta mariaWOJTUNIK Marta Maria 60 Dębica 3 0.00042
0.42
8 szczeklik jerzy marekSZCZEKLIK Jerzy Marek 64 Dębica 5 0.0007
0.70
9 sawic ewa mariaSAWIC Ewa Maria 52 Dębica 0 0
0.00
10 barnasz slzawomir mieczyslzawBARNAŚ Sławomir Mieczysław 33 Dębica 4 0.00056
0.56
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1429
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1322
3 Liczba kart niewykorzystanych 585
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 737
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 737
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 737
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 707
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 6 0.00085
0.85
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 1 0.00014
0.14
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 2 0.00028
0.28
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 2 0.00028
0.28
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 4 0.00057
0.57
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 25 0.00354
3.54
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 2 0.00028
0.28
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 1 0.00014
0.14
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 5 0.00071
0.71
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 1 0.00014
0.14
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 1 0.00014
0.14
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 1 0.00014
0.14
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 0 0
0.00
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 68 0.00962
9.62
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 12 0.0017
1.70
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 4 0.00057
0.57
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 14 0.00198
1.98
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 2 0.00028
0.28
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 2 0.00028
0.28
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 3 0.00042
0.42
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 1 0.00014
0.14
Razem 106
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 106

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 137 0.01938
19.38
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 1 0.00014
0.14
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 0 0
0.00
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 0 0
0.00
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 1 0.00014
0.14
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 2 0.00028
0.28
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 0 0
0.00
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 4 0.00057
0.57
Razem 145
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 145

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 3 0.00042
0.42
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 3 0.00042
0.42
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 0 0
0.00
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 0 0
0.00
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 8 0.00113
1.13
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 0 0
0.00
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 0 0
0.00
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 3 0.00042
0.42
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 0 0
0.00
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 0 0
0.00
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 3 0.00042
0.42
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 7 0.00099
0.99
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 2 0.00028
0.28
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 2 0.00028
0.28
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 0 0
0.00
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 2 0.00028
0.28
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 4 0.00057
0.57
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 3 0.00042
0.42
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 2 0.00028
0.28
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 1 0.00014
0.14
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 0 0
0.00
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 1 0.00014
0.14
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 0 0
0.00
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 1 0.00014
0.14
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 0 0
0.00
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 1 0.00014
0.14
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 97 0.01372
13.72
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 52 0.00736
7.36
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 177 0.02504
25.04
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 9 0.00127
1.27
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 1 0.00014
0.14
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 2 0.00028
0.28
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 6 0.00085
0.85
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 7 0.00099
0.99
Razem 351
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 351

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 3 0.00042
0.42
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 1 0.00014
0.14
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 1 0.00014
0.14
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 1 0.00014
0.14
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 2 0.00028
0.28
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 0 0
0.00
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 0 0
0.00
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8